Add parallel Print Page Options

Odjuret från havet

13 Jag såg nu ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg var som en leopard, men hade en björns fötter och ett lejons gap.[a] Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt.

Ett av odjurets huvuden såg ut att vara svårt skadat, men det dödliga såret hade läkts. Hela världen greps av beundran för odjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett odjuret en sådan makt, och de tillbad odjuret och sa: ”Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?”

Sedan fick det en mun som skröt och hånade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader[b]. Det öppnade sitt gap för att häda Gud, hans boning och alla som bor i himlen. Det tilläts också att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Alla jordens invånare ska tillbe odjuret, alla som inte har sina namn skrivna i livets bok[c] som tillhör Lammet som var slaktat sedan världens skapelse.

Den som har öron ska höra.

10 Den som måste bort i fångenskap,
    han går i fångenskap,
och den som måste dödas med svärd
    ska dödas med svärd.

Här krävs det uthållighet och tro av de heliga.

Odjuret från jorden

11 Sedan såg jag ett annat odjur, som kom upp ur jorden. Det hade två horn som liknade ett lamms horn, och det talade som en drake. 12 Det utövar det första odjurets makt inför det. Det får jordens invånare att tillbe det första odjuret som hade det dödliga sår som läkts. 13 Det utför stora tecken, det kan till och med få eld att falla ner på jorden från himlen medan människorna ser på. 14 Genom alla dessa tecken som det gör på det första odjurets uppdrag bedrar det jordens invånare. Det säger till dem att göra en bild åt odjuret som hade fått ett svärdshugg men blivit levande igen. 15 Det får också makt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden till och med kan tala och ge order om att den som inte tillber bilden ska dödas.

16 Det får alla – både små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja något om man inte har odjurets märke, dess namn eller dess namns tal.

18 Här krävs vishet. Den som har förstånd kan räkna ut odjurets tal, för det är en människas tal, och talet är 666[d].

Footnotes

  1. 13:2 Jfr Dan 7:2-7.
  2. 13:5 Se not till 12:6.
  3. 13:8 Se not till 3:5.
  4. 13:18 Detta tal är svårtolkat, men det kan vara en symbol, antingen för en människas namn, eller för trefaldig ondska och ofullkomlighet (talet 6 når inte upp till det fullkomliga talet 7).