A A A A A
Bible Book List

Uppenbarelseboken 1 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd[a], allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.

Hälsning

Från Johannes till de sju församlingarna i Asien[b]. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna[c] framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

Se, han kommer med molnen,
    och varje öga ska se honom,
        även de som
            genomborrat honom.
    Och jordens alla stammar
        ska jämra sig för hans skull.
    Ja, amen.

Jag är A och O[d], säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

Människosonen uppenbarar sig

Jag, er broder Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas Patmos[e] för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. 10  På Herrens dag[f] kom jag i Anden och hörde en stark röst bakom mig, som en basun: 11  "Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea."[g]

12  Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13  och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet[h].[i] 14  Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15  Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. 16  I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft.

17  När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste 18  och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet[j]. 19  Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. 20  Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna.

Footnotes:

 1. 1:2 Jesu Kristi vittnesbörd   Annan översättning: "vittnesbördet om Jesus Kristus" (även i 1:9 etc).
 2. 1:4 Asien   Den romerska provinsen Asien som omfattade västra delen av dagens Turkiet.
 3. 1:4 de sju andarna   Syftar troligen på Guds sjufaldige Ande (Jes 11:2). Se även Upp 3:1, 4:5, 5:6.
 4. 1:8 A och O   Alfa och Omega, första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Se även Upp 21:6 och 22:13.
 5. 1:9 Patmos   Till denna klippö utanför Efesos förvisade romarna politiska fångar.
 6. 1:10 Herrens dag   Söndag, dagen då Herren uppstod och då gudstjänsten firades (se Apg 20:7).
 7. 1:11 Efesos … Laodicea   Sju större städer norr och öster om Johannes bas i Efesos. De räknas upp i en ordning som bildar en cirkelformad resrutt.
 8. 1:13 ett bälte av guld runt bröstet   Så bar översteprästen sitt bälte enligt Josefus (jfr 2 Mos 28:6-8).
 9. 1:13 Dan 7:13. "Människosonen" är Jesu dubbeltydiga titel: ordet är synonymt med "människa" (jfr Ps 8:5) men syftar också på profetians himmelska kungagestalt.
 10. 1:18 helvetet   Grek. Hades. Annan översättning: "dödsriket".
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Uppenbarelseboken 1 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Inledning

Detta är den uppenbarelse Gud gav Jesus Kristus för att visa sina tjänare vad som snart måste inträffa. Han gjorde det känt genom att skicka sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesus Kristus vittnesbörd, allt han har sett. Lycklig är den som läser upp, och lyckliga är de som hör denna profetias ord och tar vara på det som står skrivet i den. För tiden är nära.

Hälsningar till de sju församlingarna

Från Johannes.

Till de sju församlingarna i provinsen Asien[a].

Nåd och frid från honom som är, som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron,[b] och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar.

Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom sitt blod. Han har gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Fader. Hans är äran och makten i all evighet, amen.

Se! Han kommer med molnen,
    och varje öga ska se honom,
också de som genomborrade honom.
    Alla stammar på jorden
ska jämra sig för hans skull.
    Ja, amen.

”Jag är alfa och omega[c]”, säger Herren Gud, han som är, som var och som kommer, den Allsmäktige.

Johannes får se Jesus i en syn

Jag, Johannes, er bror, i Jesus delaktig i lidandet, kungariket och uthålligheten tillsammans med er, var nu på en ö som heter Patmos[d] för Guds ords och Jesus vittnesbörds skull. 10 Jag var i Anden på Herrens dag[e] och hörde en stark röst bakom mig som lät som en trumpetstöt. 11 Rösten sa: ”Skriv ner i en bokrulle allt du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.”

12 När jag då vände mig om för att se vad det var för en röst som talade till mig, såg jag sju lampställ av guld. 13 Mitt bland lampställen stod någon som liknade en Människoson[f]. Han var klädd i en mantel som gick ända ner till fötterna, och han hade ett bälte av guld över bröstet. 14 Hans huvud och hår var vitt som snövit ull, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade polerad koppar som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av stora vattenmassor. 16 Han höll sju stjärnor i sin högra hand, och från hans mun kom det ut ett skarpt, dubbeleggat svärd, och hans ansikte lyste som solen när den är som starkast.

17 När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa: ”Var inte rädd, jag är den förste och den siste, 18 den som lever. Jag var död, men se, jag lever i all evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

19 Skriv därför ner vad du har sett, det som är nu och det som kommer att hända i framtiden. 20 Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand, och de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas budbärare[g], och de sju lampställen är de sju församlingarna[h].

Footnotes:

 1. 1:4 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
 2. 1:4 Sju var fullkomlighetens tal. De sju församlingarna kan alltså syfta på alla församlingar, och Guds sju andar kan vara ett sätt att beskriva Guds fullkomliga Ande, eller de många olika sätt som Guds Ande verkar på.
 3. 1:8 Alfa och omega är första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
 4. 1:9 Patmos är en liten ö i östra Medelhavet som användes som straffkoloni av romarna.
 5. 1:10 Herrens dag har ofta tolkats syfta på den dag då Jesus uppstod från de döda, men en troligare tolkning är att Johannes i synen fick förflytta sig fram till den eskatologiska, yttersta dagen, som Herrens dag är en vanlig benämning på och som utgör ett centralt tema i Uppenbarelseboken i stort.
 6. 1:13 Människoson är en titel på Kristus, hämtad från Dan 7:13-14.
 7. 1:20 Eller änglar.
 8. 1:20 Se not till v. 4.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes