A A A A A
Bible Book List

Uˈj kye Nimil aj Ebrey 9 Mam, Central (MVC)

Ojtxe tumil tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios

Ojtxe, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios, attaq nim kawbˈil te kˈulbˈil, ex jun ja bˈinchin tukˈa xbˈalin, te naˈbˈl Dios tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Ajo ja lo te kabˈe elnin; atzin tnejil: Xjan Najbˈil tbˈi, jaˈ attaq jun xtankoˈl, junx tukˈa jun meẍ, a jaˈ nchi kubˈe xjan wabˈj. Kyxoltzin ja, ayeˈ kabˈe elnin kyten, attaq jun xbˈalin te paˈbˈl. Tiˈjxi xbˈalin, ataqtzintza taˈye Najbˈil Xjanxix tbˈi, jaˈ xyoline Dios ojtxe. Ex tojxjo Najbˈil Xjanxix attaq juntl meẍ, a bˈinchinxix wen tukˈa taˈl qˈanpwaq, jaˈ nkubˈe patit storak te Dios; ex attaq jun kax, ex ikyxjo bˈinchinxix wen tukˈa taˈl qˈanpwaq, te yekˈbˈilte qa otaq bˈant tiˈj, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios. Tojjo kax anetziˈn, attaq jun xar bˈinchin tukˈa qˈanpwaq, a jaˈ tkuˈxetaq jun piẍ maná, a tzaj tqˈoˈn Dios kyexjal, tej kybˈet toj tzqij txˈotxˈ ojtxe. Ex axsi tkuˈxetaqjo ttze Aarón, a ẍok twiˈ, a at t‑xul, junx kyukˈa tzˈlan abˈj, jaˈ tzˈibˈineˈ lajaj tkawbˈil Dios. Ex tibˈajjo kax tkubˈtaq kabˈe kyilbˈiyil tzeˈnku angel, kerubim kybˈi, ayeˈ yekˈbˈilte tqoptzˈajiyil Dios. Ex tibˈajtaqjo kax likyˈintaq kyxikyˈjo kerubim; antza xi tqˈoˈn tnejilxix pale tchkyˈel aluˈmj te najsbˈil kyilxjal. Quˈn antza taˈyetaq tipin Dios. Me toj tkyaqiljo luˈn, nya il tiˈj tuˈn qyolinl tibˈaj jaˈlin.

Kykyaqiljo luˈn bˈinchin toj ja, a xbˈalin tten, te naˈbˈl Dios; ex ayetzin pale kukx nchi oˈkxtaqjo toj tnejil elnin ja, a Xjan Najbˈil, te bˈinchilte tkyaqil tumil taqˈin, tzeˈnkuˈ kyij tyolin Moisés toj Tuˈjil Tyol Dios. Me tojjo tkabˈ tnej ja, a Najbˈil Xjanxix, noq oˈkxtaqjo tnejilxix pale n‑okxtaq jun maj tojile junjun abˈqˈe. Ex ajtzin tokx, iltaq tiˈj nxi tiˈn tchkyˈel aluˈmj te najsbˈil tilx, ex teˈ il, a mitaq n‑el kynikyˈxjal te.

Toj tkyaqiljo luˈn, ntzaj tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan yekˈbˈil, qa naˈmxtaq tkubˈ yuchˈjjo a paˈbˈl kyeˈ kabˈe elnin toj ja te naˈbˈl Dios. Ex tuˈnpetziˈn, ntiˈxix kyoklinxjal tuˈn kyokx tojjo Najbˈil Xjanxix, a jaˈ taˈyetaq qMan Dios. Tkyaqiljo luˈn n‑ajbˈin te jun yekˈbˈil te qe jaˈlin, quˈn ayej oyaj ex tkyaqil chojbˈil, ayeˈ ncheˈxtaq te Dios, ntiˈx tajbˈin te saqsil kyanmin xjal, ayeˈ nchi kˈulin ikyjo. 10 ¿Ex tiquˈnil? Quˈn a ojtxe tumil nyolin noq tiˈjjo wabˈj, ex kˈwabˈj, ex tuˈn tel txjetjo jun tiˈx tiˈ, ex ilaˈ kawbˈil tiˈjjo kybˈinchbˈin xjal. Me ntiˈtaq toklin tuˈn ttxˈixpit kyanminxjal tuˈn. Qalaˈ tkyaqiljo luˈn n‑ajbˈintaq kyexjal ojtxe, teˈ naˈmtaq tul kanin Jesús tuˈn ttxˈixpit tumil, tzeˈn tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios.

Jun akˈaj tumil tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios

11 Me atzin jaˈlin, ma tzul Crist tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Ax Jesús tnejilxix qpale jaˈlin, ex noq tuˈn ikyjo, tzaj tqˈoˈn jun tumil nimxixtl wen tzeˈnku ojtxe. Quˈn atzin ja te naˈbˈl Dios, ja taˈye Jesús jaˈlin, nya tzaluˈn twutz txˈotxˈ, qalaˈ toj kyaˈj. Tuˈn ikyjo, a ja anetziˈn at‑xix nim toklin, quˈn tuˈn tbˈinchbˈin Dios, ex tzˈaqlexixtl wen twutzjo ojtxe ja, a xbˈalin tten, te naˈbˈl Dios, a bˈinchin kyuˈnxjal. 12 Quˈn ate Jesús noq jun maj chˈin okx tojjo Najbˈil Xjanxix toj kyaˈj, tuˈn t‑xi tqˈoˈn jun chojbˈil il twutz Dios. Me atzin chojbˈil il nya kychkyˈel chiv ex wakx, qalaˈ teku tchkyˈel, te chojbˈil qil, ex tuˈn tkanbˈit kychwinqil kykyaqil xjal te jun majx, ayeˈ kchi nimil tiˈj.

13 Ojtxe, i kyijxjal toj wen tukˈa Dios noq tuˈn kychkyˈel tman wakx ex tman chiv, ex tuˈn ttzaˈjiljo tal wakx, a kubˈ patit tibˈajjo t‑altar qMan, tojjo ja te naˈbˈl Dios. Ex noq tuˈn tkubˈ chititjo chikyˈ, exsin tzaˈj anetziˈn, i ok tqˈoˈn Dios tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa, ex tuˈn tkubˈ tnajsin kyil. 14 ¿Yajtzilaˈ te Cristtz tchkyˈel ma ntiˈtzin teˈ tipin tuˈn tsaqix toj qanmin tuˈn? Quˈn noq tuˈn attaq Xewbˈaj Xjan tukˈa Jesús, xi tqˈoˈn tibˈ te chojbˈil qil te jun majx twutz qMan. Ex atzin chojbˈil anetziˈn tzˈaqlexix wen, ex ntiˈ chˈin tkyˈi. Tuˈn ikyjo, atziˈn tchkyˈel nimxix tipin twutz kychkyˈel aluˈmj tuˈn tsaqix qanmin ex qnabˈl, ex tuˈn tnajsit tkyaqil qbˈinchbˈin nya wen, a nxi qˈinqe toj kyimin, tuˈntzin qajbˈin te qMan Dios itzˈxix te jun majx.

15 Tuˈnpetziˈn tkyaqiljo lo, ate Jesús ok tqˈoˈn tibˈ te jun akˈaj tumil, tuˈn qmujbˈit, ex tuˈn qkyij toj wen tukˈa Dios. Tuˈn ikyjo, atzin tkyimlin Jesús at tipin tuˈn tnajsit qil, ex tuˈn tsaqsit qanmin, ex tuˈn ttzaj tqˈoˈn jun etzbˈil tbˈanilxix wen toj kyaˈj, a o tzaj tqˈoˈn Dios te qe, awo o qo txokle tuˈn. Me tojjo ojtxe kawbˈil, ntiˈ tumil tuˈn tjapin bˈaj tkyaqiljo lo, a tzeˈn nbˈant tuˈn Jesús jaˈlin.

16-17 ¿Me tiquˈn iltaq tiˈj tuˈn tkyim Jesús? Ikyx tzeˈlpineˈ lo tzeˈnku jun tata qxol, a kubˈ ttzˈibˈin jun uˈj, jaˈ ktqˈmaˈbˈila tzeˈnchaq k‑okile tkyaqiljo a at te kyxol tkˈwal, aj tkyim. Me atziˈn uˈj, ntiˈ tajbˈin qa naˈmxtaq tkyim. Quˈn junjun uˈj ikyjo, ntiˈ toklin qa itzˈtaqxjo tata. 18 Ex ikytzin tten ojtxe. Tuˈnpetzintzjo, tej tbˈantjo tnejil tumil ojtxe tuˈn Moisés, iltaq tiˈj tuˈn tkyim jun aluˈmj, ex tuˈn tel tchkyˈel. 19 Ex tej tqˈma Moisés kye xjal tkyaqil kawbˈil toj tnejil tumil, jaw tiˈn jun tal tze tukˈa chˈin tsmal rit, a kyaq kaˈyin, ex kux tqˈoˈn toj kychkyˈel aluˈmj junx tukˈa chˈin aˈ, exsin ok tchtoˈnjo chikyˈ tiˈjjo tuˈjil kawbˈil ex kyiˈj kykyaqil xjal. 20 Ex xi tqˈmaˈn:

Atzin chikyˈ lo, atzin n‑ajbˈiˈn te kujsbˈilte tumil lo,
a o tzaj tqˈmaˈn Dios, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈach.

21 Ex majx, ok tchitin Moisésjo chikyˈ tiˈjjo ja te kynaˈbˈl Judiy Dios, a xbˈalin tten, junx kyukˈa kykyaqiljo laq, a nchi ajbˈintaq tojjo ja anetziˈn. 22 Ex tzeˈnku kyij tzˈibˈit toj tkawbˈil Moisés, chˈime tkyaqil iltaq tiˈj tuˈn tok chtet tukˈa chikyˈ, tuˈntzintla tok qˈoˈn tzˈaqle twutz Dios. Quˈn qa mina s‑el chitj kychkyˈeljo oyaj, ayeˈ nchi kubˈ bˈyettaq, nlaytaq kubˈ najsit kyilxjal. Tuˈn ikyjo, iltaq tiˈj tuˈn tkyim Jesús, ex tuˈn tel chitj tchkyˈel te najsbˈilte qil.

Noq tuˈn tkyimlin Jesús at najsbˈil te qil

23 Tuˈnpetziˈn tkyaqiljo lo, iltaq tiˈj tuˈn tok chtet chikyˈ kyiˈj kykyaqil tiˈ qa nchi ajbˈin tzaluˈn twutz txˈotxˈ, noq te kˈulbˈilte qMan Dios. Me ayetziˈn tiˈ anetziˈn, noq oˈkx nchi ajbˈin te yekˈbˈil teˈ a iteˈ toj kyaˈj. Tuˈn ikyjo, tuˈn kyok qˈoˈn tzˈaqlexix kykyaqil a iteˈ toj kyaˈj, iltaq tiˈj jun chikyˈ nimxixtl tipin kywutzjo kychkyˈel aluˈmj. 24-25 Ex tuˈn ikyjo, nyatza okx Crist tojjo ja te naˈbˈl Dios, a at tzaluˈn twutz txˈotxˈ, a noq te yekˈbˈil teˈ ja at toj kyaˈj; qalaˈ antza okxi tojxixjo ja twutzxix, a at toj kyaˈj, tuˈn t‑xi tqˈoˈn tibˈ twutz qMan Dios te chojbˈil qil te jun majx, ex tuˈn tyolin qiˈj. Tuˈn ikyjo, nya il tiˈj tuˈn tqˈon Jesús tibˈ ilaˈ maj tzeˈnqeku kynejilxix pale ojtxe, a ilaˈ maj kubˈ kybˈyoˈn aluˈmj te oyaj te chojbˈil il. Quˈn aye pale anetziˈn iltaq tiˈj tuˈn kyokx toj Najbˈil Xjanxix tzaluˈn twutz txˈotxˈ toj junjun abˈqˈe, me tukˈa kychkyˈel aluˈmj, te chojbˈil il. 26 Quˈn noqit iky te Jesúsjo, ilitla tiˈj tuˈn tkyim ilaˈ maj atxix teˈ saj xkye tchˈiysbˈin Dios twutz txˈotxˈ, tuˈn tchjet tkyaqil kyilxjal.

Me atzin jaˈlin, kyojjo qˈij lo, a chˈix kyjapin bˈaj, noq jun maj o txi tqˈoˈn te Jesús tibˈ te chojbˈilte qil ex tkyaqil kyil xjal atxix ojtxe ex te jun majx. 27-28 Quˈn tuˈn tkyaqil texjal bˈantnin tiˈj tuˈn tkyim noq jun maj; ex ikyx te Jesús, iltaq tiˈj tuˈn tkyim. Me awo xjalqo, aj qkyim, qo okix toj paˈbˈin. Me metzin te Jesús, tej tkyim, bˈeˈx el tiˈn qil ex kyiljo xjal, a o chi nimin ex kchi nimil tiˈj, tuˈntzintla wen qo ele toj paˈbˈin. Ex tzul kanin juntl majl te Jesús, me nya tuˈn tchjetl qil, qalaˈ tuˈn qxi tiˈn toj kyaˈj te jun majx, a awo nqo ayoˈn tiˈj.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes