Add parallel Print Page Options

O tzˈok Jesús te tnejilxix qpale te jun majx

¿Ex altzin kyeˈ Melquisedec? Atzin nmaq kawil te Salem ex tnejilxix tpale qMan Dios, a Dios nimxix toklin. Tej tmeltzˈaj Abraham jyol qˈoj, ex otaq chi kubˈjo aj kawil tuˈn, etz Melquisedec kˈlulte toj bˈe, ex kubˈ tqˈoˈn jun kyˈiwbˈil tibˈaj. Ex atzin te Abraham xi tqˈoˈn te Melquisedec tlajajin tkanebˈ tiˈjjo otaq tkanbˈe toj jyoj qˈoj. Atzin n‑ele bˈibˈaj Melquisedec: Tzˈaqlexix toj Kawbˈil. Ex atzin toklin Melquisedec, nmaq kawil te Salem. Atzin te Salem: Nukˈbˈil n‑ele toj kyyol.

Ex mix aˈl bˈilte alkye ttata ex alkye tnana, ex alkye tyajil, ex tiˈjjo titzˈjlin ex tiˈjjo tkyimlin. Tuˈntzin ikyjo, nyakuj tzeˈnku Jesús, a Tkˈwal Dios, quˈn mix jaˈ saje xkyeye, ex mibˈin bˈaj, ex tok te tnejilxix pale te jun majx.

Atzin jaˈlin, kykaˈyinktzintza jniˈtzin toklin Melquisedec kywutzjo txqantl pale, ayeˈ tzajninqe tiˈj Leví. Quˈn tuˈn Abraham, a ojtxe qxeˈchil, ex nim toklin, xi tqˈoˈn te Melquisedec a tlajajin tkanebˈ tiˈjjo otaq tkanbˈe toj jyoj qˈoj kyukˈa aye kawil. Tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ayetzin pale tzajninqe tiˈj Leví, attaq kyoklin tuˈn kypeyin tlajajin kykanebˈ kyibˈajxi kyxjalil, ayexjo tzajninqe tiˈj Abraham, ikyx tzeˈnku kyij tqˈmaˈn toj ojtxe kawbˈil. Me qalatziˈn te Melquisedec, nya tzajnin tiˈj Leví. Atzin te Abraham, nimtaq teˈ toklin, quˈn tuˈn otaq yolin qMan Dios tukˈa, ex otaq tzaj tqˈoˈn Dios nim tkyˈiwbˈil tibˈaj. Me atzin te Melquisedec, nimxixtl te toklin tibˈaj Abraham, quˈn atzin Melquisedec el tpeyin ajo tlajajin tkanebˈ Abraham toj jyoj qˈoj. Ex ikytzin kubˈe tqˈoˈn Melquisedecjo tkyˈiwbˈil tibˈaj Abraham. Ex bˈiˈn quˈn, qa alkye jun nkubˈ qˈoˈnte kyˈiwbˈil kyibˈajjo xjal, nimxixtl teˈ toklin kyibˈajjo txqantl xjal, aye nchi kubˈ tkyˈiwlin. Tuˈn ikyjo, ate Melquisedec nimxixtl toklin tibˈaj Abraham.

Ex majqexjo pale jaˈlin kyxol Judiy, ayeˈ nchi peyin tlajajin kykanebˈ kyxjalil, noq xjalxiqe. Ex tuˈn xjalxiqe, te kyiminqe. Me metziˈn te Melquisedec, mina; qalaˈ nyakuj itzˈ teˈ te jun majx, ikyxjo tzeˈnkuˈ ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios. Tuˈn ikyjo, nimxixtl toklin Melquisedec kyibˈaj pale tzajninqe tiˈj Leví. Tej tchojin Abraham tlajajin tkanebˈ te Melquisedec, nyakutlaj o chi chojiˈn kykyaqil aye tzajninqe tiˈj, exqetziˈn pale, ayeˈ tzajninqe tiˈj Leví, a xkachmanbˈaj te Abraham. 10 Quˈn kykyaqilx naˈmxtaq kyel itzˈje, ex iteˈkxtaq tiˈj t‑xmilil Abraham tej tchjetjo tkanebˈ. Ex tuˈn ikyjo, nimxixtl toklin Melquisedec kyibˈaj pale, ayeˈ tzajninqe tiˈj Leví.

11 ¿Me tiˈtzin tajbˈin luˈn ikyjo te qe? Aye xjal aj Israel tzaj kytzyuˈn ojtxe kawbˈil noq kyuˈn pale, ayeˈ tzajninqe tiˈj Leví, a t‑xeˈchil Aarón. Me atzin ojtxe kawbˈil nlay chi ok xjal tzˈaqle tuˈn. Quˈn noqit ikyjo, minatla xttxˈixpe Dios ojtxe kawbˈil, ex minatla saj tchqˈoˈn juntl pale, a Jesús, tuˈn tok te pale te jun majx, nya tzeˈnqeku aye tzajninqe tiˈj Aarón, qalaˈ tzeˈnku te Melquisedec. 12 Quˈn qa ma txˈixpitjo kyoklin kykyaqil pale, iltzin tiˈjtz tuˈn ttxˈixpit kawbˈil, quˈn noq tuˈn ojtxe kawbˈil at kyoklin xjal tuˈn kyok te pale. 13 Me ante Jesús, a qAjaw, ex a nyolajtz toj Tyol Dios, nya tzajnin teˈ tiˈj Leví, qalaˈ tiˈj juntl chˈuq xjal, a tzajnin tiˈj Israel, a jaˈ ntiˈtaq jun tuˈn tok te pale. 14 Quˈn bˈiˈnxix tetz qa a Jesús tzajnin teˈ tiˈj Judá ex nya tiˈj Leví. Me ntiˈ te Moisés tqˈma toj ojtxe kawbˈil qa tuˈntaq tul jun pale kyxoljo xjal, ayeˈ tzajninqe tiˈj Judá, qalaˈ noq tiˈj Leví.

15 Qˈanchaˈlxix taˈ, qa a Jesús tnejilxix pale ikyjo tzeˈnkuˈ te Melquisedec, 16 ex at toklin te pale nya tuˈn ojtxe kawbˈil, a jaˈ n‑uˈjite qa oˈkqexjo tzajninqe tiˈj Leví at kyoklin tuˈn kyok te pale. Qalaˈ at toklin Jesús te pale noq tuˈn tchwinqil te jun majx. 17 Quˈn tuˈn ikyjo, tqˈma Dios tiˈj, toj Tuˈjil Tyol. Chi kyjaluˈn: A te pale te jun majx, ikyxjo tzeˈn te Melquisedec.

18 Tuˈntziˈn ikyjo, a tkawbˈil Moisés ojtxe bˈeˈx kyij naj, quˈn ntiˈ tajbˈin, 19 quˈn ntiˈ tumil tuˈn ttzqet‑xix kyanmin xjal tuˈn. Me metziˈn jaˈlin, tzaj tqˈoˈn jun tqˈuqbˈil qkˈuˈj tbˈanilxix wen, tuˈn qpon laqˈe tkˈatz qMan Dios: 20-21 Ok tqˈoˈn Dios qAjaw Jesús te jun pale, ex xi tqˈmaˈn qa twutzxix te jun majx. Me tojjo yol luˈn, mix qˈolbˈine tiˈj tbˈi kyaˈj mo tiˈj tbˈi txˈotxˈ tuˈn tkubˈ tkˈluˈn qa twutzxix Tyol, qalaˈ tukˈa tkyaqil tipin kubˈ tkujsin Tyol qa twutzxix. Me metziˈn kyukˈa txqantl pale, ayeˈ tzajninqe tiˈj Leví, mix yolin Dios ikyjo. Tuˈnpetzintzjo ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn:

Kubˈ tkujsin Dios Tyol, ex tqˈma tiˈj qAjaw tukˈa tkyaqil tipin, ex nlay ja meltzˈajl juntl majl. Chiˈ kyjaluˈn:
A te pale te jun majx.

22 Quˈn atxix ojtxe, bˈantnin tiˈj tuˈn Dios tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa, noq kyuˈn pale, ayeˈ tzajninqe tiˈj Leví. Me tkyaqiljo lo mix ele wen. Ex atzin jaˈlin, tuˈn Jesús at juntl tbˈanil tumil nimxixtl toklin tzeˈnkuˈ ojtxe. 23 ¿Me tiˈtaqtzin tkyˈi tojjo ojtxe tumil? Quˈn ayetzin txqantl pale, ilaˈtaq kybˈaj, quˈn tuˈn te kyiminqetaq. Ex tuˈn ikyjo, nlaytaq chi ten te jun majx. 24 Me atzin te Jesús itzˈ teˈ te jun majx, ex tuˈn ikyjo, at toklin te pale te jun majx. Ex nya il tiˈj tuˈn tkyij tqˈoˈn toklin te juntl, quˈn itzˈ te jun majx. 25 Tuˈnpetzintzjo, ate Jesús at tipin tuˈn kyklet‑xjal tuˈn te jun majx, ayeˈ kchi tzajil laqˈe tkˈatz qMan Dios noq tuˈn Jesús; quˈn najle te jun majx, ex nkubˈsin twutz te Dios kyiˈj.

26 Quˈn ate Jesús jun tnejilxix pale nimxix toklin, ex nimxix tajbˈin te qe. Quˈn ate Jesús tzˈaqlexix wen: Ntiˈ til, ex ntiˈ tkyˈi, ex nya ikyjo tzeˈnqeku xjal, aj il. Ex atzin jaˈlin tokx toj kyaˈj, junx tukˈa Ttata, a qMan Dios. 27 Ex mikyxi Jesúsjo tzeˈnku txqantl tnejilxix pale ojtxe, ayeˈ iltaq tiˈj tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn aluˈmj tnejil te chojbˈil kyilku, ex te chojbˈil kyilxjal. Me metziˈn te Jesús xi tqˈoˈn tibˈ te jun majx, tej tkyim te chojbˈil kyil kykyaqil xjal.

28 Toj tkawbˈil Moisés ojtxe, i ok qˈoˈn te tnejilxix pale, ayeˈ ichin,a nya tzˈaqle. Me metzin te Jesús, tzˈaqlexix teˈ te jun majx. Ex tej otaqxi tzaj tqˈoˈn Dios kawbˈil te Moisés, kubˈ tkujsin Dios Tyol tiˈj Tkˈwal tukˈa tkyaqil tipin, tuˈn tok te juntl wiq tnejilxix pale te jun majx.

Bible Gateway Sponsors