A A A A A
Bible Book List

Uˈj kye Nimil aj Ebrey 6 Mam, Central (MVC)

Atzin jaˈlin, qqˈonktzin tilil tuˈntzin tel qnikyˈ tiˈj tkyaqiljo Tyol Dios, ex tuˈn qchˈiy toj qnimbˈil tzeˈnqekuˈ tij xjal. Qalaˈ mi qo kyij ten tojxjo tnejil xnaqˈtzbˈil tiˈj Crist, a skˈoˈnxix tuˈn Dios. Ex mi qo ximin tiˈj, qa oˈkx tuˈn qbˈantekuˈ tuˈn tnejil xnaqˈtzbˈil kyjaluˈn: Tzeˈnku tuˈn tajtz tiˈj qanmin tuˈn tqe qkˈuˈj tiˈj Dios ex nya tiˈj qbˈinchbˈin, a nxi qˈinqe toj kyimin te jun majx; ex tiˈjjo qnimbˈil tiˈj qMan Dios; ex kyiˈjjo xnaqˈtzbˈil tiˈj jawsbˈil aˈ; ex tiˈjjo xnaqˈtzbˈil tuˈn tten Xewbˈaj Xjan toj qanmin; ex tiˈjjo tuˈn kyjaw anqˈin kyimnin juntl majl; ex tiˈjjo tuˈn kyok tkyaqilxjal toj paˈbˈin twutz Dios.

Tunpetziˈn tkyaqiljo luˈn, qqˈonktzintz tilil tuˈn tkubˈ qnimiˈn tkyaqiljo o tqˈma Dios qe, ex nya noq oˈkxjo tiˈj tnejil xnaqˈtzbˈil. Tuˈn ikyjo, waja tuˈn t‑xi nchikyˈbˈiˈn tiˈxixjo t‑xilin xnaqˈtzbˈil, qa aku tzˈel kynikyˈa te:

Qqˈonktzintz tilil, tuˈn mina tzˈel qiˈjlin qnimbˈil, a ma tzaj tqˈoˈn Dios qe. Quˈn qa iteˈ junjun ẍi nimin ojtxe, ex qa tzaj kytzyuˈn toyaj qMan Dios, ex qa ma kynaˈ Xewbˈaj Xjan toj kyanmin, ex qa ma tzˈel kynikyˈ tiˈjjo Tbˈanil Tqanil Dios, ex qa ma chi ok qˈoˈn tuˈn kybˈinchin nim techil tipin Dios; qatzin iteˈ junjun xjal ikyjo, exsin qa ma tzˈel kyiˈjlin kynimbˈiltz, nlayxpetzin tzˈajtz kyeˈ tiˈj kyanmin juntl majl, quˈn tukˈa kybˈinchbˈin ikyjo, nyakuj njaw kyqˈoˈn Jesús juntl majl twutz cruz tuˈn tkyim tzeˈnku jun xjal ntiˈ toklin te najsbˈil il. Ex noq tuˈn ikyjo, aku chi xmayin xjal tiˈjjo tkyimlin Jesús.

Tkyaqil xjal tzaj tkyˈiwbˈil Dios kyibˈaj tzeˈnku txˈotxˈ, aj ttzaj jbˈal tibˈaj. Qa ma tzaj tbˈanilx tawaljo txˈotxˈ, attzin tkyˈiwbˈil Diostz tibˈaj, ex nim n‑ajbˈin kye xjal, a nchi aqˈnin tiˈj. Metziˈn, qa noq txˈiˈx ex kˈul ntzaj toj, ntiˈx tajbˈin, ex ktzajil tqˈoj Dios tiˈj, ex ok kˈwel naj tuˈn qˈaqˈ. Ikyqetzin xjaljo, qa mi s‑ajtz tiˈj kyanmin.

Jun qˈuqbˈil qkˈuˈj, a tzajnin tuˈn Dios, tuˈn qweˈxix toj qnimbˈil

Atzin jaˈlin werman, nqˈaqˈin nkˈuˈja kyiˈja, iˈchaqx qo yolin tiˈjjo txˈotxˈ nya wen, me qˈuqle nkˈuˈja kyiˈja, qa ayejiˈy tzeˈnku txˈotxˈ kyˈiwlin tuˈn Dios. Tuˈn ikyjo qˈuqle nkˈuˈja kyiˈja, ayiˈy ma chi kleta te jun majx tuˈn qMan Dios. 10 Quˈn ate Dios tzˈaqlexix, ex nlay tzˈel najx toj tkˈuˈj tiˈj tkyaqiljo wen ma bˈant kyuˈn, ex kukx nbˈantjo kyuˈn, ex tkyaqil tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja, tuˈn ma chi oniˈn kyiˈjjo txqantl nimil. 11 Me qajatlaˈy tuˈn kukx kybˈinchinjiˈy luˈn, nya noq oˈkx jaˈlin, qalaˈ toj tkyaqil kychwinqila, tuˈntzin tjapin bˈaj tkyaqiljo wen nkybˈinchiˈn, ex tuˈn ikyjo ok ktzajil kytzyuˈn, a nchi ayoˈn tiˈj toj kyaˈj. 12 Nya qaja tuˈn kyoka kyˈaj toj kynimbˈila, qalaˈ tuˈn kybˈinchiˈn ikyxjo tzeˈnqeku nimil, a o chi kyim; ayej i ajbˈin te yekˈilte qe, qa kukx tuˈn qweˈ tojjo qnimbˈil, tzmaxi aj qten tukˈa qAjaw. Qatzin ma bˈantjo luˈntz quˈn, oktzin ktzajil qkˈmoˈn tkyaqiljo a at qoklin tiˈj tzaluˈn twutz txˈotxˈ ex toj kyaˈj te jun majx, a o tzaj tqˈmaˈn Dios, ex a o tzaj kykˈmoˈn ayej i kubˈ niminte ojtxe.

13 Tuˈn ikyjo, qqˈuqbˈinktzin qkˈuˈjtz tiˈjjo saj tqˈmaˈn Dios qe, ikyxjo tzeˈnku te Abraham ojtxe. Quˈn kykaˈyinktzintza tzeˈnku te Abraham, tej ttzaj tqˈmaˈn Dios, qa iltaq tiˈj tuˈn ttzaj qˈoˈn toklin kyxol tkyaqil xjal. Ntiˈxtaq juntl tiˈ nimxixtl toklin tzeˈnku te Dios, tuˈntziˈn ax kujsinte qa twutzxixtaqjo Tyol. Tuˈn ikyjo, xi tqˈmaˈn te Abraham tukˈaxix tkyaqil tipin, 14 ex chiˈ kyjaluˈn:

Twutzxix kxel nqˈmaˈn tey, qa il tiˈj tuˈn tkubˈ nkyˈiwliˈn,
ex k‑elil anqˈin nimxix tyajila tiˈja.

15 Tuˈn ikyjo, kubˈ tayoˈn Abraham tukˈa tqˈuqbˈil tkˈuˈj, tuˈn ttzaj qˈoˈn a tzaj tqˈmaˈn Dios te.

16 Tzeˈnkutziˈn kye xjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, qa kyaj tuˈn kyqˈman tiˈj jun tiˈ, qa twutzx mo minaj, il tiˈj tuˈn kykujsinte kyyol tiˈj tbˈi jun aˈla, a nimxixtl toklin tzeˈnku kye. Ex noq tuˈn kyyol ikyjo, bˈeˈx nkubˈ kykˈuˈj. 17 Ex ikyxjo, taj Dios tuˈn tyekˈin qa twutzxix tiˈjjo qoklin, a ma tzaj tqˈmaˈn tuˈn ttzaj tqˈoˈn qe, awo nimilqo. Tuˈn ikyjo, tukˈaxix tkyaqil tipin, kubˈ tqˈmaˈn Dios tiˈjjo a at qoklin tiˈj toj kyaˈj te jun majx, ex nlay jaw meltzˈajl tiˈjjo kyij tyolin. 18 Twutzxix ma tzaj tqˈuqbˈin qMan Dios qkˈuˈj a awo nimil, a nqo klet tuˈn. ¿Tzeˈn tten bˈiˈn quˈn qa twutzxjo ikyjo? At kabˈe tumil: Tnejil, kubˈ tkujsin Dios Tyol te qe; ex tkabˈ, noq tiˈjjo Tyol tukˈaxix tkyaqil tipin tzaj tqˈoˈn qe, ex nlay bˈant tuˈn qkubˈ tsbˈuˈn Dios, quˈn nlay jaw ttxˈixpiˈn Tyol. Tuˈn ikyjo, qˈuqlekxix qkˈuˈj tiˈjjo a at qoklin tiˈj, ex tuˈn ikyjo, nimxix qkˈuˈj tiˈj, tuˈn qweˈ toj qnimbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

19 Atzin qˈuqbˈil qkˈuˈjjo lo, a nqo kubˈ tqˈoˈn jikyinxix toj qchwinqil tzeˈnku jun kxbˈil alxix wen, a n‑ajbˈin te jun bark, tuˈn mina txalpaj toj aˈ. Ex atzin qqˈuqbˈil qkˈuˈj tzajnin tiˈjjo qnimbˈil, ex atzin ntzaj qˈoˈnte qokliˈn tuˈn qokx tiˈjxi xbˈalin te paˈbˈl, tzma jaˈ taˈye Dios toj kyaˈj. Me atzin ojtxe, ntiˈtaq tumil tuˈn qokx antza. 20 Me atzin jaˈlin, at qokix tkˈatz, noq tuˈn tkyimlin Jesús, quˈn ate tnejilxix o tzˈokx jqolte qbˈe. Tuˈn ikyjo, o tzˈok te tnejilxix qpale te jun majx, ikyxjo tzeˈnku te Melquisedec.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes