A A A A A
Bible Book List

Uˈj kye Nimil aj Ebrey 10 Mam, Central (MVC)

10  Tuˈn tkyaqiljo lo, bˈiˈn quˈn qa atziˈn ojtxe tumil, a tzajnin te Moisés, ntiˈ tipin tuˈn tsaqsit kyanmin xjal tuˈn. Quˈn atziˈn ojtxe tumil noq te jun yekˈbˈil te tkyaqiljo bˈaˈn qa iltaq tiˈj tuˈn tul kanin. Ex atzin yekˈbˈil lo, ikyxjo tzeˈnku jun t‑xlekemil jun tiˈ, quˈn nya twutzxixjo jun t‑xlekemil, qalaˈ noq jun yekˈbˈil. Tuˈn ikyjo, atzin ojtxe tumil ntiˈtaq nchi okx xjal tzˈaqlexix tuˈn. Tuˈntzin ikyjo, iltaq tiˈj tuˈn t‑xi oyittaq chojbˈil kyil toj junjun abˈqˈe. Quˈn noqit tuˈn ojtxe tumil, aku tzˈok jun xjal tzˈaqle toj tanmin te jun majx, nyatla il tiˈj tuˈn t‑xi oyit chojbˈil til ilaˈ maj, quˈn matla tnaˈ qa a il, o kubˈ naj tuˈn chojbˈil. Me qalaˈ nya ikyjo, quˈn ayetziˈn chojbˈil nchi ajbˈin, nya tuˈn tok kyanmin xjal saqxix kyuˈn, qalaˈ noq tuˈn ttzaj kynaˈnjo kyil junjun abˈqˈe. Quˈn noq tuˈn kychkyˈel tman wakx ex tman chiv, ntiˈ toklin tuˈn tnajsit il tuˈn.

5-6 Tuˈn ikyjo, tej tul kanin Jesús, a Klolqe, tzaluˈn twutz txˈotxˈ, xi tqˈmaˈn te Ttata kyjaluˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:
    Tkyˈeˈy tuˈn tkubˈ bˈyoˈn aluˈmj te chojbˈil il.
    Ex mi ntzalaja tuˈn tkubˈ patin aluˈmj te oyaj twutza.
    Tuˈn ikyjo, ma tzaj tqˈoˈn jun nxmilila, tuˈn woka te chojbˈil il, ikyxixjo tzeˈnku taja.
    Tuˈn ikyjo, xi nqˈmaˈn tey:
Ay, nMan Dios, loqiˈn ma chin ul bˈinchil teˈ tajbˈila,
ikyxjo tzeˈn kyij tzˈibˈit wiˈja toj Tuˈjil Tyola.

Tukˈa jun yol lo, a tzajnin toj Tuˈjil Tyol Dios, chitzin Jesús toj tnejil, qa ntiˈ taj qMan Dios, ex ntiˈ ntzalaj kyiˈjjo chojbˈil ex kyiˈjjo tkyaqil wiq oyaj, ayeˈ aluˈmj, a nchi kubˈ patit, tuˈn tnajsit il kyuˈn, exla qa iltaq tiˈj tuˈn tkubˈ bˈinchit, quˈn ikyjo ntqˈmaˈn toj ojtxe kawbˈil. Ex tkabˈ: Tqˈma Jesús kyjaluˈn: Ay, nMan Dios, loqiˈn ma chin ul bˈinchil teˈ tajbˈila.

Tuˈntziˈn kabˈe tumil tyol Jesús lo, bˈiˈn quˈn qa aye aluˈmj te chojbˈil ex te oyaj, o chi kyij naj tuˈn Dios, noq tuˈn tok tqˈoˈn Jesús te t‑xeljo chojbˈil anetziˈn. 10 Ex noq tuˈn Jesús, a chojbˈil qil, ma tzˈok qanmin saqxix te jun majx, quˈn ate Jesucrist kubˈ tbˈinchin tajbˈil qMan Dios, tej tkyim twutz cruz.

11 Jaˈlin, tkyaqil pale kyxol aj Judiy kukx nchi jaw weˈ toj tnejil ja, a xbˈalin tten, te naˈbˈl Dios, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn ilaˈ maj chojbˈil junjun qˈij, ex tzunx nxi kyqˈoˈn jaˈlin. Me ayetziˈn chojbˈil ntiˈ kyipin tuˈn tnajsit il kyuˈn. 12 Me metzin te Jesucrist, xi tqˈoˈn teˈ tibˈ tuˈn tkyim, ex tuˈn tok te jun chojbˈil te tkyaqil il te jun majx. Tbˈajlinxi ikyjo, kubˈ qe toj kyaˈj toj tman qˈobˈ qMan Dios tuˈn tkawin junx tukˈa. 13 Ex n‑ayon tzmaxi aj kykanbˈitjo tajqˈoj tuˈn Dios. 14 Noq tuˈn tkyimlin Jesús, ma saqsit qanmin te jun majx, a awo ma tzˈok tilil quˈn, tuˈn tjapin bˈajjo qnimbˈil. 15 Ex ikyxjo o tzaj tqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan toj Tyol Dios kyjaluˈn:

16 Tuˈn kykyijxjal toj wen wukˈiy, chi Dios, nya ikyxjo tzeˈnku ojtxe,
quˈn atziˈn ojtxe tumil ma kyij naj.
Qalaˈ atziˈn jaˈlin, kˈwelix nqˈoˈn saq Nkawbˈila toj kyanmin,
ex k‑okix ntzˈibˈiˈn toj kynabˈl.

17 Ex ikyxjo tqˈma: Nlayx tzaj nnaˈntljiˈy kyil ex tkyaqil kybˈinchbˈin nya wen.

18 Tuˈnpetzintzjo, qa ma najsit il tuˈn qMan Dios, nya il tiˈj tuˈn t‑xiˈ juntl chojbˈil, quˈn o japin bˈaj te jun majx tuˈn Jesús.

Qo kanin tkˈatz qMan Dios noq tuˈn Kolil Jesús

19-20 Tuˈntzintzjo werman, qˈuqle qkˈuˈj, quˈn tuˈn at jun tumil tuˈn qokx tojjo Najbˈil Xjanxix, a at toj kyaˈj, jaˈ taˈ Dios, a ewintaq tuˈn jun maqsbˈilte, a bˈeˈx kubˈ yuchˈj, tej tkyim Jesús twutz cruz, ex el chitj tchkyˈel. Ex ikyxjo tzeˈnku kubˈ yuchˈj maqsbˈilte, ex ikyx ok yuchˈj t‑xmilil Jesúsjo twutz cruz, noq tuˈn tjqet jun tumil ex jun qbˈe, tuˈn qkanin junx tukˈa Dios. Ax Jesúsjo qbˈe saqxix ex itzˈxix. 21 Ex a te tnejilxix qpale, tuˈn tyolin tukˈa Dios qiˈj, a Ttanim Diosqo. 22 Tuˈn ikyjo, bˈaˈn tuˈn qxi laqˈe tkˈatz Dios tukˈa jun qanmin tzˈaqlexix. Ex qˈuqlexix qkˈuˈj tuˈn qnimbˈil, quˈn o txjet qanmin, ex tuˈn ikyjo, tzaj tqˈoˈn jun saq qnabˈl, noq tuˈn tchkyˈel Jesús. Ex ikyxjo tiˈjjo qbˈinchbˈin nya wen, o najsit tuˈn Jesús, nyakuj tuˈn ttxjet qxmilil tukˈa aˈ ẍqiyin wen.

23 Tuˈnpetziˈn tkyaqiljo luˈn, kukx tuˈn tqe qkˈuˈjjo tiˈj qnimbˈil tok tiˈj qMan Dios, ex tiˈjjo kolbˈil, a tzaj tqˈmaˈn, quˈn oˈkxte Dios njapinxixjo Tyol. 24 Tuˈn ikyjo, qajsintz tiˈj qanmin tuˈn qonin te qibˈ qxolx, tuˈn qkˈuˈjlin te qibˈ, ex tuˈn qbˈinchin bˈaˈn. 25 Ex mi t‑xi qtzaqpiˈn tuˈn tok qchmoˈn qibˈ, tzeˈnku n‑oke kyuˈn junjun, a ma chi niqˈet ikyjo; qalaˈ kukx qkujsin te qibˈjo qxolx. Axixpen te, il tiˈjjo luˈn jaˈlin, quˈn nqatzxix taˈ tqˈijil tuˈn tul juntl majl qAjaw, ex tuˈn tbˈaj tkyaqiljo luˈn twutz txˈotxˈ.

Juntl xobˈtzbˈil tuˈn mi tzˈajl qiˈj toj il

26 Quˈn qa kukx nqo bˈetjo toj qil, exsin otaqxi tzˈel qnikyˈ tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ntiˈ juntl tumil tzeˈn tten tuˈn tnajsit qil, 27 qalaˈ noq oˈkx tzul qibˈaj jun tkawbˈil Dios kujxix wen, a qˈaqˈ njulin, a kˈwel yuchˈin teˈ ajqˈojqe tiˈj qMan Dios. 28 Bˈiˈn quˈn qa twutzxixjo lo, quˈn toj Tuˈjil Tyol Dios, a kyij ttzˈibˈin Moisés ntqˈmaˈn qa attaq jun xjal mina nkubˈ tnimin kawbˈil, ex qa ma tzˈiwlin kyuˈn kabˈe mo oxe xjal, qa mina xjapin bˈaj kawbˈil tuˈn; il tiˈjtaq tuˈn tkyim, ex ntiˈtaq jun qˈaqˈbˈil kˈuˈjbˈaj tuˈn tnajsit tiljo xjal luˈn. 29 Qa ikytaq nbˈajjo kyiˈj xjal ojtxe, a mina kubˈ kynimiˈn tyol Moisés, me yajtzilaˈ jaˈlintz, ¿Nyapela kujxixtljo tkawbˈil Dios tzul kyibˈajjo xjal, a n‑el kyiˈjlin Jesús, a Tkˈwal Dios, ex n‑ok kyqˈoˈn tchkyˈel nyakuj ntiˈ tajbˈin? Quˈn atzin tchkyˈel Jesús, atzin kujsin teˈ qa ma kyijxjal toj wen tukˈa Dios. Ex tuˈnjo chikyˈ lo, otaq kyij saqix toj kyanminjo xjal tuˈn. Me aye xjal lo, tuˈn kybˈinchbˈin, n‑el kyikyˈin tchkyˈel Jesús ex Xewbˈaj Xjan, a nkˈuˈjlinkye. 30 Quˈn bˈiˈn quˈn, qa a te qAjaw o qˈmante kyjaluˈn:

Ayin weˈ kchin kawil kujxix wen,
ex kchin qˈol chojbˈil kyibˈaj kykyaqil xjal, a nya wen.

Ex ikyxjo o tqˈma: Atzin Ttanim Dios il tiˈj tuˈn tokx toj paˈbˈin twutz tAjaw Tkyaqil.

31 Bˈisbˈajilxla teˈ, te jun xjal qa ma kubˈ tzˈaq toj tqˈobˈ Dios itzˈ, ex qa ma kyij ttzaqpiˈn tnimbˈil tiˈj.

32 Atzin jaˈlintz, tuˈn mina tzikyˈ kyiˈja ikyjo, tenkutzintz toj kynabˈla, tej kyjaw nimiˈn. Quˈn kyojjo qˈij anetziˈn, ma tzikyˈx kyuˈn tukˈa tkyaqil kyipiˈn, jniˈ nya bˈaˈn sul kanin toj kychwinqila. 33 Quˈn atku junjun maj, ma chi ok yisoˈn junjun kyeˈ, ex iteˈ junjun ma chi ok bˈyoˈn kywutzxjal. Me iteˈ junjuntl ok kymujbˈin kyibˈ kyukˈa txqantl nimil, qˈol jun tumil tuˈn tjaw kyin kyibˈ toj kynimbˈil, tej tul kaniˈn nya bˈaˈn tzeˈnku luˈn kyiˈj, noq tuˈn tpaj kynimbˈil. 34 Ex ikyxjo kyeˈ, nim tzaj qˈaqˈin kykˈuˈja kyiˈjjo nimil, ayeˈ i kuˈx toj tze noq tuˈn tpaj kynimbˈil. Ex tej tbˈajel qˈiˈn jniˈ at kyeˈy, mix jawe kyikyˈiniy, qalaˈ i jaw tzalaja, quˈn bˈiˈn kyuˈn, qa tkyaqil a at qe toj kyaˈj, nimxixtl kyoklin tzeˈnku tkyaqiljo at qe tzaluˈn twutz txˈotxˈ, quˈn kchi tenbˈil kyeˈ te jun majx.

35 Tuˈntzin ikyjo, mi kyij kynajsin kynimbˈila tiˈj qMan Dios, quˈn axsin ktzajil qˈoˈnte tbˈanil chojbˈil, qa mi ẍi meltzˈaja kyiˈjxiy. 36 Tuˈn ikyjo, kyqˈonka tilil tuˈn tten kyipiˈn toj tkyaqiljo n‑ul kanin kyiˈja, noq tuˈn tkubˈ kybˈinchiˈn tzeˈnkuˈ taj Dios. Ex ikyjo, at kyoklin tiˈjjo a o tzaj tqˈmaˈn kyeˈy. 37 Quˈn chitzin Diosjo kyjaluˈn toj Tyol:

Chˈix tuljo a at tulil. Ex nya najchaq taˈye.
38 Tuˈn ikyjo, a xjal, a bˈaˈn taˈye; noq tuˈn tnimbˈil, at jun tchwinqil, a nlay bˈaj, quˈn nchin tzalaja tiˈj.
Me qatzin qa ma tzˈaj meltzˈaja tiˈjxiy, mina nchin tzalaja tiˈja, chi Diosjo.

39 Me atzin qetz, mitzin qo okqe tzeˈnqekuˈ ayeˈ n‑ajl kyiˈj kyiˈjxi, ayeˈ kchi xeˈl toj najin, qalaˈ tuˈn qokqe tzeˈnqeku ayeˈ lajoˈnx kolbˈil kyuˈn, noq tuˈn kynimbˈil.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes