Add parallel Print Page Options

Tnimbˈil jun qya nya aj Judiy(A)

24 Bˈeˈxsin xiˈ Jesús toj jun najbˈil najchaq, Tiro, tbˈi. Okx toj jun ja kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin; tkyˈeˈtaq tuˈn tiwle tuˈn aˈla, me mix bˈante tewin, 25-26 quˈn el tqanil toj twiˈ jun qya aj Sirofenisia, jun qya nya Judiy. Me atziˈn qya attaq jun ttxin tokxtaq jun taqˈnil tajaw il toj tanmin. Teˈ tkanin, kubˈ meje twutz Jesús, ex kubˈsin twutz te, tuˈn tex tlajoˈn taqˈnil tajaw il toj tanmin tal.

27 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn te: Yonkuy nej, tuˈn kyxi nmojinjiˈy nxjalila, quˈn nya wen tuˈn tel kywa tal kˈwal, exsin tuˈn t‑xiˈ kye chit, quˈn noqit tuˈn kybˈaj waˈn tal kˈwal nej, exsin kxel xiljo kye chittz. Ikyqintzin wejiˈy kyukˈa nxjalila; nej kchi okil nkaˈyiˈn, ex kxel nqˈoˈnjiˈy kyeˈ a ntiˈ at kye.

28 Ex xi ttzaqˈwin qya: Ikyx te tten, Tata. Me kaˈntzin kye tal chit nchi waˈn kye tjaqˈ meẍ tiˈjjo tbˈuchil wabˈj nbˈajel tzˈaq kyuˈn kyajaw. Ikyqintzintla wejiˈy, qˈontz chˈin weˈ tiˈjjo nxi tqˈoˈn kye t‑xjalila.

29 Tuˈntziˈn tyoljo qya ikyjo, xi ttzaqˈwin Jesús te: At nim tnimbˈila wiˈja, tuˈn ẍin tzaj ttzaqˈwin ikyjo. Kux tzˈajxiy tjay. Atzin taqˈnil tajaw il ma tzˈex toj tanmin tala.

30 Atzin teˈ tkanin qya tja, kuẍletaqjo tal twiˈ twatbˈil, quˈn otaq tzˈexjo taqˈnil tajaw il toj tanmin.

Read full chapter