A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Marks 16:14-18 Mam, Central (MVC)

Tej t‑xi toqxenin Jesús kyaqˈin tsanjil

14 Yajxi chˈintl, teˈ tokpin kykˈatz, txolejqetaqjo junlajaj t‑xnaqˈtzbˈin tiˈjjo meẍ toj jun ja. Noqx jniˈ i bˈaj tyisoˈn, quˈn mix xi kynimine ayeˈ i qˈmante qa otaq jaw anqˈin juntl majl, 15 exsin xi tqˈmaˈn kye: Ku kyxiˈy tkyaqil twutz txˈotxˈ qˈmal teˈ Tbˈanil Tqanil kolbˈil kye xjal. 16 Ankyeˈ xjal kxel niminte ex qa ma kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, ok kletil teˈ. Me atziˈn mina txi tnimin, ok kxeˈl toj najin. 17 Ayetziˈn chi xel niminte tbˈanilx kbˈantil kyuˈn, tzeˈnku tuˈn kylajoˈn taqˈnil tajaw il toj kyanminxjal, tuˈn kyyolin toj junxil yol, 18 ex qa ma chi jaw kytzyuˈn kan, mina chi txˈaˈn kyiˈj; ex qa ma txi kynikyˈbˈin qˈanbˈil te kyimin, nlay chi kyim tuˈn; ex aj tkubˈ kyqˈoˈn kyqˈobˈ kyibˈaj yabˈ, bˈeˈx kchi bˈajel weˈ kyuˈn.

Tuˈj Lucas 24:36-49 Mam, Central (MVC)

Tej tkubˈ tyekˈin Jesús tibˈ kye t‑xnaqˈtzbˈin

36 Tzunxtaq nchi yolin tiˈjjo otaq tzikyˈ kyiˈj, tej tkubˈ weˈ Jesús kyxol, exsin qˈolbˈin kye. Chiˈ kyjaluˈn: Qexit kykˈuˈja, ex tzalajxit kyanmiˈn, chiˈ.

37 Me ayetzin kyetz nimx kyxobˈil tzaj, quˈn kubˈ kybˈisin qa noq jun klelin otaq kyli. 38 Me atzin te Jesús iky xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: ¿Titzin quˈn ma chi jaw xobˈa? ¿Ex tiˈtzin quˈn ma jaw kaˈmin kyanmiˈn? 39 Kykaˈyintziˈn nqˈobˈa ex kykaˈyinkuy nqaˈn. Ayinqinx wejiˈy. Chin kytzyuˈnka ex chin kykaˈyinka, quˈn jun klelin ntiˈ teˈ tchibˈjil ex tbˈaqil, tzeˈnku ma kyliˈy wiˈja.

40 Tej tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, bˈeˈxsin i xi tyekˈintzjo tqˈobˈ exqetziˈn tqan. 41 Nimx i jaw kaˈylaj, ex nimx tzeˈjbˈil kynaˈ. Tuˈn ikyjo, mix jaˈ nxi kynimine tkyaqil, qa ataq Jesúsjo. Tuˈnpetziˈn, chi Jesúsjo kye kyjaluˈn: ¿Ntiˈtzin chˈin wabˈj kyukˈiy tzaluˈn te nwaˈy?

42 Xitzin qˈoˈn chˈin kyiẍ te, a tzqˈajsin toj qˈaqˈ, 43 ex xi ttzyuˈn, exsin xi tchyoˈntz kywutz. 44 Xitzin tqˈmaˈnl kyjaluˈn: Atziˈn ma tzikyˈ toj nchwinqila jaˈlin, atzaj bˈaj nqˈmaˈn kyeˈy tej intintaqxa kyukˈiy: Qa iltaq tiˈj tuˈn tbˈajjo jniˈ tzˈibˈin wiˈja toj tkawbˈil Moisés, kyoj kyuˈj yolil Tyol Dios, ex kyojjo jniˈ Uˈj te Bˈitz.

45 Kubˈsin tyolin Jesúsjo lo, tuˈntzintla tel kynikyˈjo t‑xnaqˈtzbˈin tiˈjjo jniˈ tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios 46 Chiˈ kyjaluˈn: Tzˈibˈin taˈ teˈ, qa iltaq tiˈj tuˈn nkyima, ayiˈn Crist, me toj toxin qˈij, iltaq tiˈj tuˈn njatz anqˈiˈn juntl majl kyxol kyimnin. 47 Ex qa toj tumil nbˈiˈy, il tiˈj tuˈn t‑xi yolit kyeˈ jniˈ xjal, a iteˈ toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, qa il tiˈj tuˈn tajtz tiˈj kyanminxjal tukˈa Dios, tuˈntzintla tkubˈ nnajsiˈn jniˈ kyil. Antza tuˈn ttzaj xkye tqˈumle yol lo toj txˈotxˈ te Jerusalén. 48 Aye kyeˈ aku chi ok te kujsil teˈ tkyaqiljo lo. 49 Ayinku weˈ aku chin tzaj smaˈn teˈ a saj tziyin kyeˈy tuˈn nMaˈn. Me il tiˈj, tuˈn kykyija tzaluˈn tojjo tnam te Jerusalén, ex tzmaxi aku chi exjiˈy, aj kykˈmoˈntejiˈy tipin, a ktzajil toj kyaˈj.

Tuˈj Juan 20:19-23 Mam, Central (MVC)

Tej tkubˈ tyekˈin Jesús tibˈ kywutz t‑xnaqˈtzbˈin

19 Ax qˈijjo, a tnejil qˈij te seman, toj qnikyˈin ok qchmoˈn qibˈa junx, ex otaq tzˈetz qjpuˈn ja, tuˈn qxobˈila kye nejinel kye aj Judiy. Jun paqx kubˈ weˈ Jesús qxola, ex tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Qexit kykˈuˈja, ex tzalajxit kyanmiˈn.

20 Tej tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, i tzaj tyekˈin tqˈobˈ qeˈy exsiˈn t‑xukˈ. Ex bˈeˈx o jaw tzalajxa, teˈ tok qkaˈyiˈn qAjaw.

21 Liwey tzaj tqˈmaˈn Jesús juntl majl qeˈy: Qexit kykˈuˈja, ex tzalajxit kyanmiˈn. Ikytziˈn tzeˈnku weˈ, ma chin tzaj tchqˈoˈn nMaˈn bˈinchil tajbˈil, ex ikyx kyejiˈy, kchi xel nchqˈoˈn.

22 Tej tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, xi t‑xupin qibˈaja, ex tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Kykˈmoˈnxa Xewbˈaj Xjan. 23 Kxel nqˈoˈn kyokliˈn tuˈn kytzaj kykˈmoˈn xjal toj nkawbˈila. Ikytziˈn, ankye te kˈwel kyqˈmaˈn qa ma najsit til, ok kˈwel najsit te til te jun majx. Ex ankye teˈ mi kubˈ kyqˈmaˈn qa ma najsit til, kukx kyjel ten teˈ tjaqˈ til.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes