Add parallel Print Page Options

Jun tqanil kye xjal qˈinin

Kybˈiˈntzin jaˈlin, ayeqiˈy qˈinin: Chi oqˈa, ex chi ẍchˈiˈn, quˈn ktzajil jun kawbˈil kujxix kyibˈaja. Ikytziˈn, ajo kyqˈinimila ma qˈayj, ex ikyxjo, a kyxbˈaliˈn tbˈanilx ma bˈaj tuˈn pokˈ. Ajo qˈanpwaq ex saqpwaq kˈuˈn kyuˈn, ma chˈiy xul kyiˈj, ex axsin qˈolte kyqaniljiˈy te yuchˈil kyeˈy, ex k‑okil meltzˈaj kyiˈja tzeˈnku jun qˈaqˈ te kawbˈil kujxix kyibˈaja. Ikytziˈn, ma chi ok ten chmolte kyqˈinimila; tzunx ok kyuˈn tzma tzaluˈn. ¿Me mitzin bˈiˈn kyuˈn, qa chˈix tikyˈ twutz txˈotxˈ? Nchi qanbˈin kyaqˈnila kyiˈja, tuˈnjo mi ẍi ex kychjoˈn, tej tjaw kyawala. Ex ma chi bˈijtey tuˈn Dios, a tAjaw Tkyaqil. Atzin kyeˈ tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ma kyli jun kyeˈ kychwinqil toj tbˈanilx, ex tzeˈnku kyaja, ikyqetzinjiˈy tzeˈnku jun ma nimxix wakx ma bˈant, tuˈn tkubˈ bˈyet. Ex ikytziˈn kyuˈn kyiˈjqe ntiˈ kypaj, nchi kux kyjpuˈn toj tze, ex atku maj nchi kubˈ kybˈyoˈn, me mi ẍi ok meltzˈaj kyiˈja. Noqx kubˈ kyyoˈnx kyibˈ.

Tenxsin qkˈuˈj tuˈn qayoˈn tajbˈil qAjaw, ajxi tul

Atzin kyetza, werman, qetzin kyeˈ kykˈuˈj tuˈn kyayoˈn tajbˈil qMan Dios, tzmaxi aj tul qAjaw, ikytziˈn tzeˈnku jun aqˈnil twutz txˈotxˈ, il tiˈj tuˈn tayoˈn ajxi tul jbˈalil. Ajxi takˈ ttxˈotxˈ aˈlexsin at tkˈuˈjjo tuˈn tayoˈn, tuˈn tlonte tbˈanil tawal. Ikytzin kyejiˈy tuˈn tten kykˈuˈja tuˈn kyayoˈn, ex chi weˈkuxixa toj kynimbˈila, quˈn chˈix tul te qAjaw. Ikytzin quˈn, werman, mina tzˈok kyqˈojlin kyibˈa, tuˈn mi chi okiy toj kawbˈil. Ikytziˈn, ate Dios, a Kawil, nyakuj nqˈolbˈin toj tjpel ja, quˈn chˈix tul twutz txˈotxˈ.

10 Ayiˈy werman, kynaˈnqetzinjiˈy aye yolil Tyol Dios ojtxe, tuˈn kyok te jun yekˈbˈil qe jaˈlin. Jniˈxsin sikyˈx kyiˈj, me ma ten kykˈuˈj toj tkyaqil. 11 Ex ikyxjo qe jaˈlin, kyˈiwlinqoxixqe, qa ma qo weˈ twutz tkyaqiljo kkyˈelix quˈn. O tzˈok kybˈiˈn tiˈj tkˈuˈj Job, tuˈn tayoˈn tkyaqil tajbˈil qMan, ex ma tzˈok kybˈiˈn tzeˈnx tene tuˈn tAjaw Tkyaqil tuˈn tklet, tbˈajlinxitziˈn sikyˈx tuˈn. Ikytziˈn, tbˈanilx te qAjaw, ex nimx tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj.

Qo yolin twutzxix, ex mi kubˈ qewin

12 Me atzin jaˈlin, toj tkyaqil, ilxix tiˈj tuˈn qyolin toj ttxolil. Mi tzaj qqˈolbˈin tbˈi kyaˈj, ex tbˈi txˈotxˈ, ex mix aˈl tbˈi juntl, tuˈn qqˈmante qa twutzx jun qyol. Qalaˈ, qa twutzxtaq jun tiˈ, ex twutzx qyoltz; ex qa nya twutzx, exsinx minaxtz, tuˈntzin mi qo tzaj tkawin qMan Dios.

Qpaˈnktz qil ex qo naˈn Dios kyukˈa qerman

13 Qa at jun kyxola ma tzaj jun bˈis tiˈj, bˈaˈn tuˈn tnaˈn Dios. Ex qa at jun at ttzaljbˈil tukˈa, bˈaˈn tuˈn tbˈitzin bˈitz te nimsbˈil tbˈi qMan Dios. 14 Ex qa at jun ma yabˈte kyxola, bˈaˈn tuˈn kytzaj ttxkoˈn nejinel kyxol Ttanim Dios, tuˈn kynaˈn Dios tiˈj, ex tuˈn tkyij kysuˈn chˈin aseyt tiˈj tplajjo yabˈ toj tbˈi qAjaw. 15 Me ajtzin kynaˈn Dios tukˈa kynimbˈil, oktzin kweˈbˈil yabˈ, exsin a qAjaw kˈwel qˈaninte. Ex qa at til o tbˈinche, ok kˈwel najsin tuˈn Dios. 16 Tuˈnpetziˈn, kypaˈnktz kyila jun tukˈa juntl, ex chi naˈn Diosa jun tiˈj juntl, tuˈntzin tul Dios kyeˈy. Quˈn a tnaˈj Diosjo, a bˈaˈn nbˈete toj tumil, kbˈantil nimku tuˈn. 17 Kaˈntzin tejiy yolil Tyol Dios ojtxe, a Elías: Xjalx tzeˈnku qe xjalqo. Me atziˈn teˈ t‑xi tqanin toj tnaˈj Dios, tuˈn mi tzˈetza jbˈal tibˈaj txˈotxˈ, ex mix etze jbˈal toj oxe abˈqˈe tukˈa nikyˈjin. 18 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, aqˈe majl naˈl Dios, tuˈntzin ttzaj jbˈal; bˈeˈxsin tzaj qˈoˈn jbˈaltz tibˈaj txˈotxˈ, tuˈn ttzaj tawal.

Qqˈonx jun tumil te onbˈil tuˈn tja weˈks erman

19 Ayiˈy werman, qa at jun o tzˈel txalpaj tiˈjjo tumil twutzxix, il tiˈj tuˈn ttzaj onit, tuˈn tajtz meltzˈaj. 20 Bˈiˈnku kyuˈn qa at jun kyeˈ kxel onil tiˈjjo ma txiˈ toj bˈe nya wen, kkletil tanmin xjal tuˈn, ex mi kyim tukˈa til. Atzin jniˈ til kˈwel najsin ikyjo tuˈn Dios.

Bible Gateway Sponsors