Add parallel Print Page Options

Junjun xnaqˈtzbˈil tuˈn t‑xiˈ kye ilaˈ chˈuqxjal

Me atzin te, Tito, qˈoˈnxa jun xnaqˈtzbˈil kye xjal tojxix tumil tzˈaqlexix wen. Ex atzin xnaqˈtzbˈiljo lo: Qˈmanxa kye ichin, a ma chi tijin, tuˈn mi chi txˈujte, tuˈntzin kynimajtz kyuˈn txqantl, tuˈn tten kynabˈl, ex tuˈn kyok tzˈaqle toj kynimbˈil ex toj tqˈaqˈbˈil kykˈuˈj, ex tuˈn tikyˈx kyuˈn tkyaqil tiˈ toj kychwinqil.

Ex ikyxjo, qˈmanxa kye tij qya tuˈn kybˈet‑xix toj tumil toj kychwinqil, tuˈn mi chi ok iqil yol, ex tuˈn mi chi txˈujte. Qalaˈ tuˈn kyok te jun yekˈbˈil twutzxix, tuˈn kyyekˈinte kye kuˈxin qya tuˈn kykˈuˈjlin te kychmil ex kyal, ex tuˈn tten kynabˈl, ex tuˈn kyok tzˈaqle toj tkyaqil, ex tuˈn tok tilil kyuˈn toj kyaqˈin toj kyja, ex tuˈn kyoyin jun tiˈ te juntl, ex bˈaˈn tuˈn kyniminte kychmil toj tkyaqil, tuˈntzin mi tzˈel kyiˈjlinxjal Tyol Dios.

Ex ikyxjo, qˈmanxa kye kuˈxin ichin tuˈn tten kynabˈl. Ex aku te, tuˈn tkubˈ tqˈoˈn jun yekˈbˈil toj tkyaqil. Ajtzin t‑xi t‑xnaqˈtzintza, bˈinchinkuy jikyinxix wen ex tukˈa nim tnabˈla. Qˈmanxa tukˈa tumil, tuˈn mi tzˈel ikyˈin kyuˈnxjal; qalaˈ noq tuˈn kyjaw txˈixwe aye nchi yolbˈin qiˈj, quˈn ntiˈ tumil tuˈn kyxoˈn yol ikyjo.

Ex ikyxjo, qˈonxa kynabˈl aqˈnil, tuˈn tkubˈ kynimin tajaw aqˈuntl toj tkyaqil, ex tuˈn kyok te tbˈanil xjal, tuˈntzintla mibˈin chi tzaqˈwin, ex tuˈntzin ttzalaj tajaw aqˈuntl kyiˈj. 10 Ex tuˈn mi chi elqˈin jun tiˈ exla qa tal netzˈ, qalaˈ tuˈn kyokx jikyinxix wen toj tkyaqil, tuˈn tel kynikyˈxjal, qa a xnaqˈtzbˈil tiˈj Dios ex Klolqe Jesús, tbˈanilxix.

11 Nxi ntzˈibˈiˈn tkyaqiljo lo, quˈn ate Dios o tzaj yekˈinte t‑xtalbˈil toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, tuˈn tklet tkyaqilxjal tuˈn. 12 Ajo xtalbˈil lo ntzaj tyekˈin qe, tuˈn tkyij qtzaqpiˈn tkyaqiljo nya bˈaˈn, a tajjo ojtxe qten, ex tuˈn qbˈet‑xix toj qchwinqil jikyinxix wen tukˈa qnabˈl, ex tukˈa jun tumil tuˈn qximin tiˈj qMan Dios toj tkyaqil. 13 Ex ikyxjo, ntzaj tyekˈin Dios qe, tzeˈn tuˈn qayoˈn tukˈa tzaljbˈil a tulil Jesucrist, a qDios ex qAjaw, tukˈa tkyaqil tqoptzˈajiyil, ikyxjo tzeˈnku tzaj tqˈmaˈn Jesús qe. 14 Quˈn a Jesús o txi tqˈoˈn tibˈ te qxel, tej tkyim twutz cruz, tuˈn qkotpit toj tkyaqil il, ex tuˈn qtxjet saqxix wen tuˈn qok te te, ex tukˈa tkyaqil qanmin, tuˈn qbˈinchin te bˈaˈn.

15 Tkyaqiljo lo, ilxix tiˈj tuˈn t‑xnaqˈtzintiy. Ex tuˈn ikyjo, tuˈn tqˈontiy nabˈl kye nimil, ex tuˈn kyxi tkawiˈn toj tbˈi qMan Dios. Me il tiˈj tuˈn tbˈinchitejiˈy lo tukˈa tnabˈla, tuˈn mi txi tqˈoˈn ambˈil kyexjal tuˈn tel ikyˈin kyuˈn.