Add parallel Print Page Options

Qmujbˈil qibˈ tukˈa qMan Dios

Ma qo ok tzˈaqle twutz qMan Dios noq tuˈn qnimbˈil. Tuˈntziˈn ikyjo, at qmujbˈil qibˈ tukˈa, noq tuˈn qAjaw Jesucrist. Quˈn noq tuˈn qnimbˈil tiˈj Jesús, ma tzaj tqˈoˈn Dios t‑xtalbˈil qe, a tuˈn waˈlqoxix toj qnimbˈil. Ex nqo tzalaj tuˈn qˈuqle qkˈuˈj tiˈj, tuˈn at qoklin tuˈn qpon kanin toj kyaˈj, jaˈ taˈ tqoptzˈajiyil qMan Dios. Ex nya noq oˈkxjo lo; ex ikyxjo, nqo tzalaj toj tkyaqiljo n‑ikyˈx quˈn, quˈn bˈiˈn quˈn, aj qa ma tzikyˈx quˈn tukˈa tkyaqil qanmin, nten tumil tzeˈn tten tuˈn qayon tiˈj tkyaqiljo tajbˈil Dios. Ex tuˈn oybˈil luˈn, nqo el wen twutz Dios. Ex tuˈnjo qwenil, at jun qˈuqbˈil qkˈuˈj. Ex nlay qo numj tuˈnjo qˈuqbˈil qkˈuˈj lo, quˈn ate Dios ma nojsin te qanmin tukˈa tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, noq tuˈn Xewbˈaj Xjan, a tzaj tqˈoˈn qe.

Ntiˈxtaq tumil tzeˈn tten tuˈn qklet quˈnx qibˈ. Tuˈnpetziˈn, ate Crist bˈeˈx kyim te qxel tojxix tqˈijil, noq tuˈn qpaj. Quˈn nyaxix noq tuˈn t‑xi tqˈoˈn jun xjal tibˈ tuˈn tkyim te t‑xel juntl, exla qa tuˈn tpaj jun xjal tzˈaqle. Qatzila qa at juntz aku txi tqˈoˈn tibˈ te t‑xel jun xjal, a nimxix t‑xilin wen. Me metzin te Dios tzaj tyekˈin tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qe: Quˈn tej naˈmxtaq qnimin, ex otoˈxtaq toj il, bˈeˈx kyim Crist te qxel.

Atzin jaˈlin, ma qo ok tzˈaqle twutz qMan Dios, noq tuˈn tchkyˈel Jesús, a el chitj twutz cruz, tej tkyim. Tuˈnpetziˈn, ok qo tzaqpetil tjaqˈjo tqˈoj Dios, a tzul kanin. 10 Ajqˈojqotaq tukˈa, me ma qo ok tmujbˈin Dios junx tukˈa, noq tuˈn tkyimlin Tkˈwal te qxel. Me nimxixtl tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj jaˈlin, quˈn ma qo ok te tkˈwal tuˈn qmujbˈil qibˈ tukˈa. Ex tuˈnjo tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, ok qo kletil tuˈn te jun majx. 11 Ex nya oˈkxjo lo; qalaˈ nqo tzalaj tiˈj qMan Dios noq tuˈn qAjaw Jesucrist, quˈn noq tuˈn, at qmujbˈil qibˈ jaˈlin tukˈa Dios.

Jun xnaqˈtzbˈil tiˈj Adán ex Jesucrist

12 Noq tuˈn jun ichin s‑oke il twutz txˈotxˈ. Ex noq tuˈn il, tkyaqilxjal il tiˈj tuˈn tkyim, quˈn tkyaqilxjal aj il. 13 Tej naˈmxtaq tuljo ojtxe kawbˈil, attaq il twutz txˈotxˈ, me mix kawine Dios, quˈn naˈmtaq tzaj tqˈoˈn kawbˈil. 14 Me tkyaqil xjal i kyim kyojjo qˈij te Adán tuˈn kyil, ex tzmaxi tzaj tqˈoˈn Moisésjo ojtxe kawbˈil; iˈchaqx nya ikyxjo kyilxjal tzeˈnku til Adán, a el ikyˈin teˈ jun yol, a xi tqˈmaˈn Dios te. Me atziˈn Adán jun yekˈbˈil tiˈj Jesús, a tuˈntaq tul. 15 Me nya junx. Quˈn a til Adán nya ikyjo tzeˈnku toyaj qMan Dios. Quˈn tuˈn til Adán, tkyaqilxjal il tiˈj tuˈn tkyim. Me metzin kolbˈil, a tzaj toyin Dios tuˈn t‑xtalbˈil jun ichin, a Jesucrist, nimxix tipin tibˈaj kyimin kye xjal, aye nchi nimin tiˈj. 16 Quˈn anteˈ til Adán, nya ikyjo tzeˈnku kolbˈil, a tzaj tqˈoˈn qMan Dios. Quˈn noq tuˈn jun il, tzaj tkawbˈil Dios kujxix wen qibˈaj qkyaqilx. Me metzin teˈ oyaj, a tzaj tqˈoˈn Dios, tuˈn tnajsit nim il, ex tuˈn qok tzˈaqle twutz. 17 Qa noq tuˈn tpaj til Adán, tkyaqil xjal il tiˈj tuˈn tkyim, exsin ikyxjo, noq tuˈn juntl ichin, a Jesucrist, ayeˈ a ma chi ok tzˈaqle twutz Dios, nimxixtl kye kyipin tuˈn tkubˈ tiˈj tkyaqil nya bˈaˈn toj kychwinqil, noq tuˈn t‑xtalbˈil. 18 Ikytziˈn, noq tuˈn til Adán, tkyaqilxjal ma cheˈx toj najin; exsin ikyxjo, noq tuˈn t‑xi tqˈoˈn Jesucrist tibˈ tuˈn tkyim, ma chi ok tzˈaqle twutz qMan Dios tkyaqiljo, a ma chi nimin tiˈj. 19 Quˈn noq tuˈn s‑el tiˈjlin Adán Tyol Dios, ma chi kyijxjal toj najin tuˈn kyil. Exsin ikyxjo, noq tuˈn xkubˈ tnimin Jesús Tyol Dios, nimku ma chi ok tzˈaqle twutz. 20 Ante ojtxe kawbˈil ma tzul, noq tuˈn tyekˈinku il. Me atzaj teˈ xchˈiy kyilxjal, atzin t‑xtalbˈil Dios nimxixtl tuˈn tkubˈ tiˈj tkyaqil il tuˈn. 21 Tuˈntziˈn ikyjo, ikyxsin tzeˈnku te il nkubˈ tiˈj tkyaqil xjal tuˈn, tuˈn kykyim; exsin ikyxjo, a t‑xtalbˈil qMan Dios nkubˈ tiˈj tkyaqil nya bˈaˈn tuˈn, tuˈn qok tzˈaqle twutz te jun majx, noq tuˈn qAjaw Jesucrist.