Add parallel Print Page Options

Il tiˈj tuˈn qkˈuˈjlin kye qukˈa

15  Me awotzinqe, awo at qipin toj qnimbˈil, il tiˈj tuˈn kyikyˈxjo qukˈa quˈn, a nyaxix kujqe toj kynimbˈil, ex mi kubˈ qbˈinchin a tzeˈnkuxjo qaj. Qalaˈ ax junjunqe kˈwel bˈinchin teˈ bˈaˈn, tuˈntzin tajbˈin te onbˈil kye qukˈa, ex tuˈn kytzalaj tiˈj, ex tuˈn kychˈiy toj kynimbˈil. Quˈn ikyxjo xkyij tyekˈin Crist; quˈn mix kubˈe tbˈinchine tzeˈnkuxjo taj. Qalaˈ, ma tzˈikyx tuˈn tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios: Atzin yasbˈilte s‑ok qˈoˈn, ma kubˈ tzˈaq wibˈajach.

Quˈn tkyaqiljo xqˈumlajtz toj Tuˈjil Tyol Dios, kyij tzˈibˈin te jun xnaqˈtzbˈil te qe, tuˈntzintla tqe qkˈuˈj, ex tuˈn qweˈ toj tkyaqiljo n‑ikyˈx quˈn, ex tuˈn qonit toj qnimbˈil. Noqit ax qMan Dios, a tzaj qˈoˈnte t‑xel kyeˈy toj kynimbˈila ex Qˈuqbˈil kykˈuˈja, aku tzaj mojin kyeˈy, tuˈn kybˈeta toj tbˈanil kyxolxa, tzeˈnku xkyij tyekˈin Crist, a Jesús, tuˈntzin kykyaqilxa junx ja kynimsiˈn tbˈi qMan Dios te jun majx, a Ttata qAjaw Jesucrist.

Ajo Tbˈanil Tqanil nqˈumlajtz kyeˈ nya Judiy

Tuˈnpetziˈn, kymujbˈinktzin kyibˈa kyxolxa, tzeˈnku te Crist ma tzˈok tmujbˈin tibˈ qukˈa, te nimsbˈil tbˈi qMan Dios. Kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa Crist, a Jesús, xi tqˈoˈn tibˈ tuˈn tajbˈin qe, a awo aj Judiy, ex tuˈn tyekˈit qa tzˈaqlexix Dios tukˈa Tyol, tej tjapin bˈaj tuˈn Jesús tuˈn tkujsitjo a tzaj ttziyin qMan Dios kye qxeˈchil ojtxe. Ex nya oˈkqox; qalaˈ tuˈn tnimsit tbˈi qMan Dios kyuˈnxjal nya Judiyqe, noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan kyiˈj, tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Tuˈnpetziˈn, kchin bˈitzila bˈitz,
ex ok kjawil nnimsiˈn tbˈiy kyxol txqantl xjal, ayeˈ nya Judiyqe.

10 Ex juntl majl ntqˈmaˈn:
    Chi tzalajxa, ayiˈy nya Judiyqiˈy, junx kyukˈa Ttanim qMan Dios.

11 Ex toj juntl tnej Tuˈjil Tyol Dios, ntqˈmaˈn:
    Chi bˈitzinqiˈy tbˈi qAjaw, ayiˈy nya Judiyqiˈy.
    Ex chi nimsiˈn tbˈi kyxol tkyaqil xjal twutz txˈotxˈch.

12 Ex ikyxjo kubˈ ttzˈibˈin Isaías:
    K‑itzˈjil juntl tiˈjjo tyajil Isaí, tzeˈnkuˈ t‑xul tze.
    Ex kkawil tibˈaj tkyaqil xjal, a nya Judiyqe,
ayeˈ k‑okil qe kykˈuˈj tiˈjch.

13 Ax Dios, a ntzaj qˈonte qˈuqbˈil qkˈuˈj, nojsinte kyanmiˈn tukˈa nim tzaljbˈil ex jun nukˈbˈil toj tkyaqil, tuˈntzintla kychˈiya wen tojjo kyqˈuqbˈil kykˈuˈja tiˈj, noq tuˈn tipin Xewbˈaj Xjan.

14 Ayiˈy werman, ma qe nkˈuˈja, qa ma noj kyanmiˈn tukˈa tkyaqil bˈaˈn ex ojtzqibˈl, tuˈn tel kynikyˈa te, ex tuˈn kyqˈoˈn jun tumil kyxolxa. 15 Tojjo wuˈja lo, ma txi ntzˈibˈiˈn junjun tumil kuj chˈin, tuˈntzin mi tzˈele najeˈ t‑xtalbˈil Dios toj kykˈuˈja, a ma tzaj toqxenin weˈy, 16 tuˈn wajbˈiˈn te Jesucrist kyxoljo xjal nya Judiyqe, tzeˈnku jun pale. Quˈn atzin waqˈinjiˈy tuˈn t‑xi nqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil Dios te kolbˈil, tuˈntzin tyekˈitjo nya Judiyqe twutz Dios tzeˈnku jun oyaj tbˈanilx wen, saqxix tuˈn Xewbˈaj Xjan. 17 Ex nim nchin tzalaja tuˈn waqˈnbˈiˈn tiˈj qMan Dios, noq tuˈn Crist, a Jesús. 18 Quˈn nlay chin yoliˈn tiˈj juntl tiˈ; qalaˈ noq tiˈjjo ma tbˈinche Crist, tuˈn waqˈnbˈiˈn, kyuˈn nyola ex nbˈinchbˈiˈn, tuˈn kynimiˈn nya Judiyqe. 19 O kubˈ nyekˈiˈn tipin qMan Dios kyuˈn nim techil ex nbˈinchbˈiˈn tukˈa tmojbˈil Xewbˈaj Xjan, tuˈntzin kyja kykaˈylajxjal tiˈj. Ikytziˈn, ma japine nbˈajjo tyolajtz Tbˈanil Tqanil tiˈj Crist toj tnam Jerusalén ex tzmax toj txˈotxˈ te Ilírico. 20 Quˈn kukx n‑ok nqˈoˈn tilil, tuˈn tqˈmet Tbˈanil Tqanil kolbˈil jaˈ naˈmtaq tbˈijte tqanil tbˈi Crist. Quˈn nkyˈeˈy tuˈn t‑xi nxikybˈiˈn waqˈiˈn tibˈaj taqˈnbˈin juntl. 21 Qalaˈ, tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Aye xjal, a naˈm tpon tqanil kye, kchi jawil kaˈylaj.
Exqetziˈn a naˈm kybˈiˈnte, k‑elil kynikyˈ te.

Nkubˈ t‑ximin Pabl tuˈn t‑xiˈ Rom ex España

22 Tuˈn jtzˈoˈnqintaqa tuˈn aqˈuntl, ntiˈtaq jun tumil tzeˈn tten tuˈn nxiˈy lol kyeˈy. 23 Me atziˈn jaˈlin, ma japin bˈaj waqˈiˈn tzaluˈn. Quˈn ojtxex tkubˈlin nximiˈn tuˈn npoˈn qˈolbˈil kyeˈy. 24 Me aj nxiˈy España, chin kyˈelixa qˈolbˈil kyeˈy. Aj tbˈaj jun jteˈ qˈij wuˈn kyxola, wajatlaˈy tuˈn kymojiˈn wukˈiy toj nbˈeˈy, aj nxiˈy tzma tzachiˈn. 25 Me nej, ma chinka toj Jerusalén tuˈn t‑xi wiˈn jun oˈnbˈil kye nimil antza. 26 Quˈn aye nimil toj txˈotxˈ te Macedonia ex Acay o kubˈ kybˈisiˈn tuˈn tjaw chmet jun tal oyaj, tuˈn t‑xi smet kyeˈ erman tal yajqe toj Jerusalén. 27 Ex kubˈ kybˈinchin tukˈa tzaljbˈil, ex axtaq jun tumiljo, quˈn ikytziˈn tzeˈnqeku nimil aj Judiy, kubˈ kysipin a at kye toj kynimbˈil kyukˈaˈ nya Judiyqe; exsin ikyxtzjo, il tiˈj tuˈn kyonin, ayeˈ nya Judiyqe, kyukˈa nimil Judiy tukˈa at kye tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 28 Ex ajtzin tbˈaj nsipinjiˈy oyaj luˈn kyxol, bˈeˈxsin chin xela tzma España, ex kchin kyˈela kyukˈiy, aj nxiˈy. 29 Quˈn bˈiˈn wuˈn, aj npoˈn kyukˈiy, chin ponbˈila tukˈa t‑xilin Tbˈanil Tqanil, ex tukˈa tkyaqil tkyˈiwbˈil Crist.

30 Werman, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy toj tbˈi qAjaw Jesucrist, ex tuˈn tqˈuqbˈil qkˈuˈj tuˈn Xewbˈaj Xjan, tuˈn kymujbˈinte kyibˈa wukˈiy toj aqˈuntl, tuˈn kynaˈn Diosa wiˈja. 31 Ex chi kubˈsin kywutza te Dios, tuˈn nkleta toj kyqˈobˈjo xjal nya nimilqe, a iteˈ toj txˈotxˈ Judey. Quˈn ex atjo oyaj qˈiˈn wuˈn, a tzaj kyqˈoˈn tuˈn t‑xi wiˈn kye erman toj Jerusalén, noqxit tbˈanilx tzˈele toj kywutz, 32 tuˈntzintla aj nkaniˈn kyukˈiy, chin kaninxita tukˈa tzaljbˈil, tzeˈnku taj qMan Dios, ex tuˈn tjaw wiˈn wibˈa junx kyukˈiy. 33 Noqit ax qMan Dios, a tAjaw tkyaqil nukˈbˈil, ten junx kyukˈiy. Ikyxit tzˈele.

Bible Gateway Sponsors