Add parallel Print Page Options

Ajo tzaqpibˈl, a tzajnin tuˈn Kolil Jesús

Jaˈlin, o qo tzaqpaj tjaqˈ tkawbˈil ojtxe kawbˈil tuˈn Crist. Tuˈntzintzjo, qo weˈxix wen toj qchwinqil ex toj tzaqpibˈl o tzaj tqˈoˈn qe, ex nya tuˈn tokx qqˈoˈn juntl majl qibˈ tjaqˈjo ojtxe kawbˈil, jaˈ ntiˈye tzaqpibˈl, ex ntiˈ kolbˈil qe.

Kybˈiˈntziˈn a kxel nqˈmaˈn kyeˈy, a ayiˈn Pabl: Qa ma txi kytziyiˈn tuˈn tok qitit jun kyechila tiˈj kytzˈumila, nyakuj tuˈn kykyija toj wen tukˈa Dios, ikyxjo tzeˈnku ntqˈmaˈn ojtxe kawbˈil, ntiˈxla tajbˈin Crist kyeˈy tuˈn kykleta, quˈn k‑okil qe kykˈuˈja tiˈj kybˈinchbˈiˈn tuˈn kykleta. Kxel nqˈmaˈn juntl majla: Ankye taj tuˈn tkubˈ tnimin ojtxe kawbˈil, noq tuˈn tok techil tiˈj ttzˈumil, ilxix tiˈjtz tuˈn tjapin bˈaj tuˈn tkyaqiljo ntqˈmaˈn ojtxe kawbˈil. Ex ayiˈy, a kyaja tuˈn kykleta noq tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil kyuˈn, ma tzˈel kypaˈn kyibˈa tiˈj Crist ex tiˈjjo t‑xtalbˈil qMan Dios. Me metzin qeˈ, noq tuˈn qnimbˈila, a tzajnin tiˈj Xewbˈaj Xjan, qˈuqle qkˈuˈja tuˈn qoka tzˈaqle twutz Dios. Ex awo, a o qo klet tuˈn Crist, a Jesús, ntiˈxla tajbˈin qa tok qechil ex qa mina. Qalaˈ axix te at tajbˈin, tuˈn qnimin, ex atzin qnimbˈil ok qo anqˈil tuˈn, tuˈn qkˈuˈjlin te qibˈ qxolx.

Ayiˈy werman, tnejil lajoˈnxixtaq kyuˈn wen toj kynimbˈila, tzeˈnqeku rinil, tuˈn kykanbˈinte jun chojbˈil. ¿Me aˈltzila xqˈmante kyeˈy, tuˈn tkyij kytzaqpinjiˈy Tbˈanil Tqanil, a twutzxix? Nya te qMan Dios at tpaj tiˈjjo luˈn, quˈn apente Dios tzaj txkon kyeˈy, tuˈn kyoka te Tkˈwal noq tuˈn kynimbˈila. At jun yol nqˈumle kyjaluˈn: Tukˈaxpe chˈin txˈam, qa ma txiˈ toj tqˈotjil wabˈj, chebˈe ktxˈamixil tkyaqilx. 10 Ikytzin n‑ele tumil luˈn tiˈjjo jun, a nxnaqˈtzin juntl xnaqˈtzbˈil kyeˈy, a nya twutzx, quˈn aku bˈinchin mibˈin tiˈj Ttanim Dios tkyaqil. Me qˈuqle weˈ nkˈuˈj tiˈj qMan Dios, qa nlay chex lipey tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil. Ex tzul te Dios tqˈoj tiˈjjo xnaqˈtzil ikyjo, ex aˈlchaqx kyetz. 11 Atpe junjun n‑el kyyolin, qa nchin xnaqˈtziˈn qa ilxix tiˈj tuˈn tel qitit chˈin qtzˈumil te qechil tuˈn qklet, ex tuˈn tkubˈ qnimin tkyaqil ojtxe kawbˈil. Ayiˈy werman, me noqpetzin iky teˈ, ¿Tiˈtzintla nchi xoˈnitz yol wiˈja? Quˈn ikypetzin kyxnaqˈtzbˈiltzjo. Noqit iky chin xnaqˈtzinjiˈy tzeˈnku kyaj, wenpetzintlatz te kye ikyjo. Quˈn noqpetziˈn iky tetzjo, aku qo klet tuˈn qbˈinchbˈin, a tzeˈnku kyxnaqˈtzin xjal lo, ex ntiˈxitla tajbˈintz jniˈ sikyˈx tuˈn Kolil Jesús, tej tkyim twutz cruz. 12 Me ayetziˈn xjal nchi qˈmante, qa ilxix tiˈj tuˈn tel qitit chˈin kytzˈumil te kyechil, bˈantla kye tuˈn tel kyqitin kychibˈjil te jun majx. Tuˈnpetziˈn, ojtzqiˈn kyuˈn, tuˈn mi cheˈx lipey kyiˈj.

13 Ayiˈy werman, ma chi txoklajtza tuˈn qMan Dios, tuˈn kytzaqpaja tjaqˈ tkyaqiljo lo. Me nya tuˈn ma chi tzaqpeta, kˈwel kybˈinchinjiˈy tkyaqiljo ntqanin ojtxe kyteˈn, a tkyaqil achbˈil. Qalaˈ il tiˈj tuˈn kyajbˈiˈn kyxolilixa, ex tuˈn tok kykˈuˈjlin kyibˈa. 14 Quˈn atzin ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn: Kˈuˈjlinqek tukˈiy tzeˈnkux ntkˈuˈjlin tibˈa til tibˈxa.

15 Tuˈnpetziˈn, kykaˈyinktzin kyibˈa, tuˈn mi bˈaj kytxˈaˈn kyibˈa kyxolxa tuˈn yasbˈil, ex tuˈn mi bˈaj kybˈinchiˈn tzeˈnqeku txuk toj kˈul noq nkyxbˈayin kyibˈ. Quˈn qa ikyjo, aku chi el xitja kyxolxa te jun majx.

Kabˈe wiq qchwinqil

16 Tuˈnpetziˈn, nqˈmaˈn tuˈn kybˈeta tzeˈnkuxjo taj Xewbˈaj Xjan; tuˈn mi txi kyqˈoˈn ambˈil teˈ jniˈ ntqaniˈn ojtxe kyteˈn, ex mi ja kynimsin kyibˈa. 17 Quˈn jniˈ ntqanin ojtxe kyteˈn, a nya bˈaˈn, tkyˈeˈ Xewbˈaj Xjan tiˈj; ex a taj Xewbˈaj Xjan, tkyˈeˈ ojtxe kyteˈn tiˈj. Tkyˈeˈ teˈ jun tiˈjjo tajjo juntl, ikyx teˈ juntl. Me axte Xewbˈaj Xjan n‑onin kyeˈy tuˈn tbˈantjo a taj. 18 Quˈn qa ma chi bˈeta tzeˈnku taj Xewbˈaj Xjan, nya il tiˈj tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil kyuˈn, tuˈn kykyija toj wen tukˈa qMan Dios.

19 Quˈn qˈanchaˈlqex kyeˈ xjal nya bˈaˈn ntqanin ojtxe kyten tzeˈnku: Tuˈn kyjyon juntl kyxuˈjil tiˈjbˈinxi kyxuˈjilku mo tiˈjlbˈinxi kychmilku; ex jniˈqe kyˈaˈjil; ex aye nchi bˈinchin tkyaqil tzeqbˈajil, a nya bˈaˈn. 20 Nchi kˈulin twutzjo twutzbˈiyil jun tiˈ; nchi tyuẍin; nchi yasin kyxolx; nchi ikyˈin; nchi xkyˈaqlin kyiˈj kyukˈa; jun paqx ntzaj kyqˈoj kyiˈj kyukˈa, noqx nchi ximin kyiˈjx, expe n‑el kypaˈn kyibˈ; ex jun paqx nchex lipe tiˈj jun xnaqˈtzbˈil nya bˈaˈn. 21 Ex noq nloˈchj kykˈuˈj; bˈyol xjalqe; twiˈ txˈujtilqe; ma txi kytolinx kyibˈ toj tkyaqil achbˈil; ex nchi bˈinchin tkyaqil wiq il. Kxel nqˈmaˈn kyeˈy tzeˈnkuxjo xi nqˈmaˈn kyeˈy ojtxe: Kykyaqiljo iky nbˈantjo kyuˈn, ntiˈx kyoklin tiˈj Tbˈanil Tkawbˈil qMan Dios.

22 Me atzin teˈ ntqˈoˈn Xewbˈaj Xjan kyjaluˈn: A qkˈuˈjbˈil qibˈ qxolx, tzaljbˈil, qmujbˈil qibˈ, tqˈuqbˈil qkˈuˈj tiˈj Dios, ex qwenil, tkyaqil bˈaˈn, tzˈaqleqoxix tuˈn tjapin bˈaj qyol, 23 ex tuˈn qmutxsin qibˈ, exsin tuˈn tbˈant qtzyunte qibˈ. Mixla aˈl aku tzaj kawinqe tiˈjjo ikyjo, quˈn ntiˈ jun kawbˈil tiˈjxi lo.

24 Ayetzin o chi nimin tiˈj Crist o jaw kyqˈoˈn twutz cruz a nbˈanttaq kyuˈn ojtxe, tzeˈnku tkyaqil achbˈil ex jniˈ tzeqbˈajil nya bˈaˈn. 25 Quˈn qa o tzaj tqˈoˈn akˈaj qchwinqil tuˈn Xewbˈaj Xjan, il tiˈj tuˈn qbˈet toj tkyaqil, tzeˈnkuxjo taj Xewbˈaj Xjan.

26 Tuˈn ikyjo, mi jaw qnimsin qibˈ, tuˈn mi tzaje nya bˈaˈn qxol, ex mi loˈchj qkˈuˈj tiˈj juntl.