Add parallel Print Page Options

Kukx qo tzalaj toj tkyaqil noq tiˈj tbˈi qAjaw

Tuˈntzintzjo, ayeqiˈy werman, a nimxix nqˈaqˈin nkˈuˈja kyiˈja, nim waja tuˈn nlon kyeˈy. Ikytziˈn ayeqiˈy ntzaljbˈila ex yekˈbˈil teˈ twutz waqˈnbˈiˈn. Mitzin tzˈel kytxalpin kyibˈa toj kynimbˈila tiˈj tAjaw Tkyaqil, qalaˈ kyinxsinjiˈy kyteˈn ikyjo a jikyin wen.

Atzin jaˈlin, chin kubˈsil nwutza kyeˈ erman qya, a Evodia tukˈa Síntique, noq tuˈn tkubˈ kyxmoxin kyibˈ wen kyxolx, ex tuˈn tok kymujbˈin kyibˈ toj kynimbˈil ex toj taqˈin qAjaw, a Klolqe te jun majx. Ex ikyx te tey, chin kubˈsil nwutza, a ay wukˈaxixa toj aqˈuntl, tuˈn tmojin kyukˈaxjo qya luˈn; ikytziˈn, ma chi aqˈnin kyeˈ qya lo kuj wen junx wukˈiy, tuˈn tqˈmet Tbˈanil Tqanil kolbˈil, junx tukˈa erman Clement, ex kyukˈa txqantl erman. Quˈn ikytzin o kyij tzˈibˈin kybˈi teyile junjun toj tuˈjil chwinqil te jun majx.

Tuˈntzintzjo, chi tzalajxa wen tiˈj tbˈi qAjaw toj tkyaqil. Kxel nqˈmaˈn juntl majla kyeˈy. Kukx chi tzalajxa wen toj tkyaqilx, tuˈntzin kylonte kykyaqilxjal, qa nimilqiˈy, noq tuˈn kychwinqila tbˈanilx wen. Quˈn ikytzin nqatzx tuˈn tul qAjaw Jesús.

Ex mina chi ja labˈtiˈy tiˈj jun tiˈ, qalaˈ kyqˈmaˈnxa nej twutz qMan Dios toj kynaˈj Diosa. Ex kyqˈoˈma chjonte, ex kyqaninxa tukˈa kynimbˈila. Tuˈn ikyjo, tzul jun tnukˈbˈil Dios kyeˈy, a nimxixtl tzeˈnku n‑el kynikyˈxjal te. Ex atzin nukˈbˈil kˈuˈlte kyanmiˈn ex kynabˈla te nya wen, quˈn mujleqiˈy tukˈa Crist, a Jesús.

Qo ximin tiˈj tkyaqil wen

Tuˈnpetziˈn werman, chi ximinqiˈy tiˈj tkyaqiljo a twutzx, ex tiˈj tkyaqiljo a at tajbˈin, ex tiˈj tkyaqiljo jikyin taˈye, ex tiˈj tkyaqiljo a tzˈaqlexix, ex tiˈj tkyaqiljo wen, ex tiˈj tkyaqiljo at tokin twutz qMan Dios. Atzin kyejiˈy kyximbˈitz, quˈn tuˈntzin wen kyyol xjaltz kyiˈja, ex okpela kˈwel kynimsin tbˈi Dios tuˈn ikyjo.

Kybˈinchinkutzinjiˈy a o bˈaj nyekˈiˈn, ex o txi nxnaqˈtziˈn kyeˈy, ex n‑ok kybˈiˈn, tzeˈn nxi nqˈmaˈn, ex o tzˈok kykaˈyiˈn toj nbˈinchbˈiˈn. Atzin kybˈinchinkujiˈy, ex atzin qMan Diosjo, a tAjaw tkyaqil nukˈbˈil, ktenbˈil kyukˈiy toj tkyaqil.

Jun oyaj te Pabl kyuˈn aj Filipos

10 Nim nchin tzalaja wen, noq tiˈj tbˈi qAjaw, tuˈnjo ma chin tzaj kynaˈn juntl majla, tuˈn ttzaj kysmaˈn jun onbˈil jaˈlin. Ex nya noq otaq chin el naje toj kykˈuˈja, qalaˈ naˈmtaq tbˈanttaq tuˈn kyyekˈintejiˈy kyxima luˈn. 11 Ex nya tuˈnjo atit ma tzˈel bˈaj weˈy, qalaˈ naqˈleqin weˈ, aj qa at, ex tzeˈnku ntiˈ. Ikyx nchin tzalaj wejiˈy, qa at ex tzeˈnku ntiˈ. 12 Naqˈleqin weˈ, tuˈn wanqˈin toj yajil ex qa toj qˈinimil. O chin naqˈet weˈ toj tkyaqiljo ntzaj wiˈja: Qa nojninqiˈn, mo qa at waˈyaj wiˈja; ex qa at maj mina nbˈaj wuˈn, ex atku maj qa ntiˈpeltz. 13 Tkyaqilx weˈ aku tzikyˈx wuˈn, quˈn ate Crist nmojin weˈy. 14 Me ikytziˈn, ex wen teˈ xbˈant kyuˈn, tej ẍin tzaj kyoniˈn toj tkyaqiljo n‑ikyˈx wuˈn.

15 Ex ojtzqiˈn kyuˈn ayeqiˈy aj Filipos, teˈ tzaj xkye nqˈmantiˈy Tbˈanil Tqanil kolbˈil toj Macedonia, ex tzmax tzaluˈn, ex oˈkqex kyeˈ ma chi onin weˈy. Me mix aˈl juntl Ttanim Dios ma tzˈonin wiˈja tiˈjjo onbˈil, a xi nqˈoˈn kyeˈy, a Tbˈanil Tqanil kolbˈil. 16 Ex ikyxjo, tej nteˈn toj tnam Tesalónica, ma tzaj kysmaˈn ilaˈ maj kyonbˈila, tzeˈnku atxtaq taj wey. 17 Ex jaˈlin, nya noq tuˈn njyoˈn tiˈj jniˈ onbˈil te weˈy, qalaˈ wajatlaˈy tuˈn kyel wena twutz qMan Dios toj qˈij te paˈbˈin. 18 Ex ma tzul toj nqˈobˈa tkyaqil onbˈil kyuˈn. Ex ma nintz weˈ at we jaˈlin, tuˈnjo sul kaninjo kyonbˈila tzaj kysmaˈn tiˈj Epafrodito. Atziˈn onbˈil, a saj kysmaˈn, ma tzˈok tzeˈnku jun oyaj twutz qMan Dios, a manyor tbˈanilx, tzeˈnku tkˈokˈjil storak, aj tkubˈ patit. 19 Tuˈnpetziˈn, ate qMan Dios, a jaˈ nchin ajbˈiniˈy, ktzajil qˈoˈnte tkyaqiljo atx taj kyeˈy, a tzeˈnkuxjo tbˈanilxix tqˈinimil toj kyaˈj, noq tuˈn Crist, a Jesús. 20 Tuˈn tkyaqiljo luˈn, njaw nimsit tbˈi qMan Dios te jun majx. Ikyxit bˈantjo.

Jun qˈolbˈil kye nimil tuˈn Pabl, noq tuˈn tjapin bˈajjo tuˈj lo

21-22 Kyqˈolbˈinqexa toj nbˈiˈy kykyaqil nimil tiˈj Crist, a Jesús. Ex ikyqex ermanjo, a iteˈ wukˈiy tzaluˈn toj Rom, junx kyukˈa tkyaqil erman nchi aqˈnin toj ja te tkawbˈil César, a nmaq kawil, nxi kyqˈoˈn jun qˈolbˈil kyeˈy.

23 Noqit ax qAjaw Jesucrist tzaj qˈoˈnte t‑xtalbˈil kyibˈaja kykyaqila.