Add parallel Print Page Options

Qo ok tzeˈnku te Jesucrist

Atzin jaˈlin, qatzin qa twutzxix qa a Crist nqˈonte ambˈil kyeˈy, tuˈn tjaw kyin kyibˈa; ex qa at‑xix qˈuqbˈil kˈuˈjbˈaj kyukˈiy; ex qa at Xewbˈaj Xjan kyxola; ex qa kyojtzqiˈnxixa tsoˈjbˈajil Jesús, ex qa at tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj kyukˈiy; qa twutzxix kykyaqiljo luˈn, kyqˈonktzintza jun kytzaljbˈila weˈy, tuˈn kyyekˈin kyibˈa, tuˈntla junx tuˈn tbˈete kynabˈla, ex junx tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja, ex tukˈa junxchˈin kyumila ex junxchˈin kyajbˈila. Mit kubˈ kybˈinchiˈn jun tiˈ noq tuˈnjo at tajbˈin kyeˈy, ex nya tukˈa kynimsbˈil kyibˈa, qalaˈ tukˈa kymutxbˈil kyibˈa teyile junjun, ex tuˈn kyximiˈn kyiˈjjo txqantl, qa nimxixtl kyoklin toj taqˈin qMan Dios. Mix aˈl jun kyeˈ, tuˈn tkubˈ tbˈinchin jun tiˈ, noq tuˈn tknetjo a te teku, qalaˈ noq tuˈn tel wenku te tkyaqilx.

Junxit tel kyximbˈitza kykyaqila, ikyxjo tzeˈnku te Crist, a Jesús; quˈn ikyx t‑xilin luˈn:

Me exla qa ax Diosjo,
me mix jaw tiˈne tibˈ, tuˈn tok toklin tzeˈn te Dios,
qalatziˈn, bˈeˈx xkyij ttzaqpiˈn toklin toj kyaˈj,
exsin s‑ok tqˈoˈn tibˈtz tzeˈnkuj jun kyaqˈnilxjal.
Atzaj teˈ s‑ok te xjal,
xkubˈtzin tyekˈin tmutxbˈil tibˈ,
ex kubˈ tnimin tMan,
ex xi tqˈoˈn tibˈ tuˈn tkyim twutzjo cruz;
ikytzin s‑ele kyiˈn xjaljo ttxˈixew, nyakuj tzeˈn jun aj il.
Tuˈn xkubˈ tnimintz ikyjo, ma tzaj tqˈoˈn Dios nimxix toklin,
ex ma tzˈok qˈoˈn te tAjaw Tkyaqil,
tukˈa nimxixtl toklin tibˈaj tkyaqilx.
10 Tunpetziˈn, bˈin quˈn, qa nimxix toklin tbˈi Jesús.
Ex tuˈn ikyjo, noq twutz, kchi kˈwele mejeye kˈulil, a iteˈ toj kyaˈj, ikyqexjo a iteˈ twutz txˈotxˈ, ex ikyqexjo tkyaqil kyimnin.
11 Tuˈnpetziˈn, tkyaqilx tuˈn tkubˈ nabˈlinte, ex tuˈn tkubˈ qˈmante,
qa oˈkx Jesucrist, a tAjaw Tkyaqil, ok te nimsbˈilte tbˈi qMan Dios.

Awotzinqe a nimilqo, tuˈn qok te jun yekˈbˈil kywutz nya nimil

12 Atzin jaˈlin, werman, ex nimx nqˈaqˈin nkˈuˈja kyiˈja; ikytziˈn tzeˈnkuj in kubˈ kynimiˈn, tej nteˈn kyukˈiy, exsintla nimxixtl tuˈn nkubˈ kynimiˈn jaˈlin, a najchaq intiniˈy kykˈatza. Quˈn tuˈnjo ma chi kleta, kyqˈonktzin tilil, tuˈn tkubˈ kyniminjiˈy kolbˈil kyeˈy, me tukˈa kymutxbˈil kyibˈa, ex tuˈn tten tchewil qMan Dios kyiˈja. 13 Ikytziˈn, ate Dios ktzajil qˈonte tumil tiˈjjo wen, a kyaja, ex ktzajil qˈonte mojbˈil kyeˈy, tuˈn tjapin bˈajjo lo kyuˈn, tzeˈnku taj qMan Dios.

14 Kybˈinchinkutziˈn tkyaqilx tukˈa tkyaqil kykˈuˈja, ex nya tuˈn kyjaw chˈotje, ex nya tuˈn kyjaw yolbˈiˈn, 15 tuˈntzin ntiˈ kyila kywutzxjal, a nya nimilqe ex bˈinchil ilqe. Qalaˈ chi okxita tkˈwal qMan Dios, ex ntiˈtla kytzˈilila toj kychwinqila. Qalaˈ chi okxa tzˈaqle wen, tzeˈnqe cheˈw nchi qoptzˈaje toj qnikyˈin; ex ikyxqetzintla kyejiˈy tukˈaˈ kybˈinchbˈin toj kynimbˈila kyxoljo nya nimil, a toj qxopin iteˈye, 16 tuˈntzin tjaw kynimsiˈn toklin Tbˈanil Tqanil tiˈjjo saq chwinqil. Ikytziˈn, aj tul Crist, ok knaˈbˈilx wejiˈy tzaljbˈil wen kyiˈja, aj tok nkaˈyiˈn qa nya noqx kukxjo in aqˈniˈn kyxola, ex nya noqx kukxjo ma tzikyˈx wuˈn tuˈn tpajjo in yoliˈn tqanil kolbˈil kyeˈy. 17 Exla qa ma chin kyima tzaluˈn toj tze noq tuˈn kypaja, a noq tuˈn tjapin bˈajjo kynimbˈila, a jun oyaj xi kyqˈoˈn twutz qMan Dios; ex ok kchin tzalajila ikyjo, tuˈntzintla qtzalaj junx kyukˈiy toj qnimbˈil. 18 Nya tuˈn ikyjo, qa ma chin kyima, chi kˈwela numjiˈy, qalaˈ chi tzeˈjexixa tzeˈnku weˈ.

Kabˈe tbˈanil nimil: Timotey ex Epafrodito

19 Atzin jaˈlin, qa iky tajbˈil qAjaw Jesús, nchin ximin tuˈn t‑xi smet Timotey liweyku te lol kyeˈy. Ex qa bˈaˈn iteˈyiˈy, ikytzin k‑ajbˈile kyqaniljiˈy te jun tzaljbˈil te weˈy. 20 Ikytzin mix aˈl juntl nximin kyiˈja tzeˈn te Timotey. Ikyx t‑ximjo kyiˈja tzeˈnku weˈ nxim, quˈn tok tilil tuˈn, tuˈn tonin kyukˈiy. 21 Qalatzin kyeˈ txqantl, noq te kyex kyeˈ nchi ximin, ex nchi aqˈnin; me atzin tiˈjjo te Crist, a Jesús, mina nkubˈ kyximin taqˈin. 22 Me ikytzin bˈin kyeˈ kyuˈn, ex ojtzqiˈn kyeˈ kyuˈn, qa tzun n‑aqˈnin Timotey; ex tukˈa tkyaqil tajbˈil n‑aqˈnin wukˈiy, tuˈn tqˈmet Tbˈanil Tqanil kolbˈil, iky tzeˈnku jun kˈwal n‑ajbˈin te ttata. 23 Tunpetziˈn, ax kxel nchqˈoˈn te lol kyeˈy, ex k‑okil kybˈiˈn te, tzeˈn intiniˈy toj nchwinqila ex toj taqˈin qAjaw Jesús. 24 Me qˈuqle weˈ nkˈuˈj tiˈj qAjaw, tuˈn njatza tzaluˈn toj tze, ex loqinl weˈ, liweyku chin poˈn lol kyeˈy.

25 Ex il tiˈj tuˈn taj nchqˈoˈn a erman Epafrodito, axj ten te mojil wukˈiy toj aqˈuntl, ex n‑ikyˈx yajbˈil tuˈn junx wukˈiy, tuˈn tqˈmetjo Tyol Dios. Ex axjo erman, tzaj kychqˈoˈn te lolte weˈy, tuˈn tok bˈinchit jun tiˈ weˈy. 26 Nkubˈ t‑ximin tuˈn t‑xiˈ lol kyeˈy kykyaqila, ex tuˈn tpon tqanil kyeˈy, tuˈnjo chˈime xkyime, teˈ xyabˈte, quˈn ma kybˈiˈy qa ma yabˈte. 27 Twutzx teˈ, ma kubˈ yabˈte tetz, ex chˈintlx mi xkyime. Bˈaˈnpetzin ma qˈaqˈin tkˈuˈj qMan Dios tiˈj, ex nya noq oˈkx tiˈjkuˈ erman, ex ikyxjo weˈ, tuˈn mi tzaje juntl bˈis wiˈja tibˈajxiljo bˈis tok wiˈja tzaluˈn toj tze. 28 Tuˈntzintzjo, il tiˈj tuˈn t‑xi nchqˈoˈn kykˈatza tuˈntzin tok kykaˈyin twutz, ex tuˈn kyjaw tzalaja, aj kylontiˈy. Ex ikyx wejiˈy, tuˈn mi chin bˈisintla tiˈj kyqanila. 29 Kykˈmonxa tukˈa tkyaqil kytzaljbˈila, tzeˈnkux jun erman, a wenxix tiˈj qAjaw Jesús, ex kynimsinqeksjiˈy kykyaqil nimil, a ikyx tumiljo kyuˈn tzeˈnku erman lo. 30 Quˈn, chjonte Dios, mi xkyim te erman tzaluˈn, teˈ attaq nkˈatza, noq tuˈn tpajjo n‑ajbˈin te Crist. Chˈime xkyije tchwinqil noq tuˈn tpajjo n‑ajbˈin weˈy te kyxeljo, tuˈntaq kymojin wukˈiy.