A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Filipos 1 Mam, Central (MVC)

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Filipos

Jun qˈolbˈil kye nimil toj tnam Filipos

Ayiˈn Pabl, nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn junx tukˈa wukˈiy, Timotey. Awoˈy taqˈnil Crist, a Jesús, ex nxi qtzˈibˈiˈn te kyeˈy, kykyaqila nimilqiˈy, junx kyukˈa aye nejinel ex aye mojil kyxola, ayiˈy Ttanim qMan Diosqiˈy toj tnam te Filipos, ex at kymujbˈil kyibˈa tukˈa Jesús, a skˈoˈnxix tuˈn qMan Dios te Klolqe. Axit qMan Dios ex qAjaw Jesucrist kyˈiwlil kyeˈy tukˈa tkyaqil tnukˈbˈil ex t‑xtalbˈil kyibˈaja.

Nnaˈn Pabl Dios kyiˈj nimil

Tkyaqil maj tzeˈnku nchi ul julkˈaja toj nkˈuˈja, bˈeˈx nxi nqˈoˈn chjonte te qMan Dios kyiˈja. Ex ikyxjo a tzeˈnku nchin aqˈiy naˈl Dios, majx nxi nqaniˈn tukˈa tzaljbˈil jun kyˈiwbˈil kyibˈaja. Ikytziˈn, ma tzikyˈx quˈn junx kyukˈiy, noq tuˈn tqˈmet Tbˈanil Tqanil kolbˈil, toj tnejil qˈij tej kynimiˈn, ex tzmax tzaluˈn. Qˈuqle nkˈuˈja tiˈj qMan Dios, a kubˈ xikyˈbˈinte aqˈuntl lo toj kyanmiˈn; ex ax nbˈinchin teˈ nimxixl aqˈuntl te tzˈaqtzbˈilte kyeˈy, tzmax ajxi tul Jesucrist juntl majl. Tojxix tumil jun nxima ikyjo kyiˈja kykyaqila, quˈn tzunxix nqˈaqˈin nkˈuˈja kyiˈja wen, quˈn ikyx kyejiˈy tkyˈiwbˈil Dios kyukˈa tzeˈnku wukˈiy, iˈchaqtzin intinkutz wetza toj tze, mope qa ma chin pon kaniˈn kywutz kawil, noq oˈkx tuˈn nkoliˈn wen tiˈj Tyol Dios, ex tuˈn nqˈmantiˈy qa twutzxixjo anetziˈn. Quˈn ate Dios ojtzqil weˈy, qa nimxix tqˈaqˈbˈil nkˈuˈja kyiˈja kykyaqila, noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Jesucrist toj wanmiˈn. Ex nchin qaniˈn toj nnaˈj Diosa kyiˈja, tuˈn tten nimxixl tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja kyxolxa, ex tuˈn tten kynabˈla, ex tuˈn tel kynikyˈa te tkyaqil, 10 tuˈntzin tbˈantjo a tbˈanilx wen. Ikytzin kbˈantile tsaqix kychwinqiljiˈy wen, tuˈntzin aj tul Crist, ntiˈtla jun kyila kknetil. 11 Ikytzin kchi okilejiˈy tzeˈnku twutz qawal tbˈanilx tuˈn tonbˈil Jesucrist, tuˈnjo kybˈinchbˈiˈn tbˈanilx toj tkyaqil. Ayetzin kybˈinchbˈiˈn, nchi ajbˈin te aqˈbˈil chjonte, ex te nimsbˈil tbˈi qMan Dios kyuˈn txqantl.

Nimxixtl toklin Jesucrist tibˈaj tkyaqil toj tchwinqil Pabl

12 Werman, waja tuˈn kybˈintiˈy qa tkyaqiljo ma tzikyˈx wiˈja, ma tzˈajbˈin tuˈn t‑xi laqˈe Tbˈanil Tqanil kolbˈil, 13 ex tuˈn kybˈiˈnte jniˈ aj kawil kyukˈaˈ kyaqˈnil toj ja te kawbˈil, ikyqexjo xjal tojile tnam. Kykyaqilxjo luˈn, ma kybˈi, ex ma tzˈel kynikyˈ, qa noq tuˈnjo nchin ajbˈin te qˈmal te Tbˈanil Tqanil tiˈj Crist, ma chin kutz kyqˈoˈn toj tze. 14 Ex noq tej kylonte jun chˈuq erman, teˈ nkux qˈoˈn toj tze tuˈn tpaj nchin yolintaqa tiˈj tbˈi Jesús, bˈeˈx jaw kyiˈn kyibˈ, ex el kyxobˈil kyiˈj tuˈn tqˈmetjo Tbˈanil Tqanil, noq tuˈnjo qˈuqlexix kykˈuˈj tiˈj Jesucrist, a tAjaw Tkyaqil.

15 Nya ikyjo tzeˈnqekuˈ tojjo juntl chˈuq, a nchi qˈman tqanil Crist, me tukˈa ikyˈbˈil wiˈja, ex nloˈchj kyanmin tuˈn qˈoj. Me metzin kyeˈ a tnejil chˈuq nchi qˈumlaj kyeˈ toj tumil tukˈa tkyaqil kyanmin. 16-17 Ayetzin kyeˈ tkabˈ chˈuq, a nchi qˈman tqanil Jesús tukˈa qˈoj, nya jikyin iteˈ toj kynimbˈil, ex nkubˈ kybˈisin tuˈn tok nimxixl bˈis wiˈja, tuˈn intinkutza toj tze. Me atzin tnejil chˈuq, nchi yolin kyeˈ tqanil Crist toj tumil, ex tukˈa tqˈaqˈbˈil kykˈuˈj tiˈj qMan Dios; ikytzin bˈin kyuˈn, qa noq tuˈn nchin kolintaqa tiˈj Tbˈanil Tqanil Jesucrist, intinkutza tzaluˈn toj tze.

18 Nya weˈ te, quˈn exla qa jikyinqe wen toj kynimbˈil mo ex qa minaj, noqtzin tuˈn a wejiˈy nchin tzalaj tiˈj, tuˈn loqe nchi yolin tiˈj Tbˈanil Tqanil tiˈj Crist.

19 Ikytziˈn, qˈuqle nkˈuˈja tiˈj kynaˈj Diosa wiˈja, ex ikyxjo tiˈj Xewbˈaj Xjan, ax T‑xew Jesús, lu nmojin wiˈja tuˈn njaxa tzaluˈn toj tze. 20 Ex te Dios nxi nqaniˈn, tuˈn ntiˈtla jun nkyˈiy toj nchwinqila, tuˈn njaw tzˈaqa toj nnimbˈila, ex tuˈn njaw txˈixwiˈy tuˈn; qalaˈ tukˈa nimxixl wipiˈn, tuˈn nyoliˈn tiˈj kolbˈil tukˈa qˈuqbˈil nkˈuˈja. A jaˈlin ex kukxitlaˈ, chin yolinjiˈy tiˈj, tuˈntzin tqˈanchaˈlix nimsbˈil tbˈi Crist toj nchwinqila tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex ajxi nkyima. 21 Quˈn toj nchwinqila tzaluˈn, ntiˈ juntl tbˈanilx tzeˈn Crist; ex aj nkyima, nimxla tzaljbˈil, quˈn kchin tenbˈila tukˈa te jun majx.

22 Qa atx toj nqˈija tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ok chin ajbˈilx weˈ toj taqˈin qAjaw. ¿Me tzeˈntzila k‑okile aqˈuntltz qa ma chin kyima? Ntiˈ n‑el nnikyˈa tuˈn ikyjo. 23 At kabˈe tumil: Tnejil, qa wenxixtla te weˈy tuˈn nkyima, tuˈntzin nteˈn tukˈa Crist, quˈn axixtla wajiˈy. 24-25 Me atzin tkabˈ tumil: Noq tuˈn kypaja, wenxitla te weˈy tuˈn nteˈn chˈintla twutz txˈotxˈ, tuˈn nmojiˈn te qˈol tumil kyeˈy, ex tuˈn tten nimx tzaljbˈil toj kynimbˈila. Me ikytzin qˈuqle nkˈuˈja tiˈjjo luˈn, tuˈn ttzaj tqˈoˈn chˈintl toj nqˈija, tuˈntzintla nteˈn chˈintla kyxola. 26 Tuˈntzin ikyjo, chin ajbˈila juntl majla kyxola te qˈuqbˈil kykˈuˈja, noq tuˈn tbˈi Crist, a Jesús.

27 Oˈkx jun tumiljo nxi nqˈoˈn kyeˈy: Kyqˈoˈnka tilil, tuˈn tten kychwinqila, ikyxixjo tzeˈnku ntzaj tyekˈin Tbˈanil Tqanil Crist. Exla qa intiˈn kyukˈiy exla qa mina, quˈn tuˈn najchaq intiniˈy kykˈatza; me atla wajiˈy, noq tuˈn tul jun kyqanila, qa tbˈanilx iteˈyiˈy, ex qa jikyin iteˈyiˈy toj kychwinqila, ex qa at kymujbˈil kyibˈa kyxolilixa kykyaqila, ex qa nchi aqˈniˈn wen toj kynimbˈila, a tzaj qˈoˈn kyeˈy, tej kynimiˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil, 28 tuˈntzintla mi tzaje kyxobˈila kye kyajqˈoja, ex tuˈntzintlaˈ kyteˈn ikyjo, k‑elile kynikyˈ kyiˈja, qa kyjaˈ kyxiˈ toj najin, ex ikyx n‑ajbˈineˈ te yekˈbˈil, qa ma chi klet kyeˈ tuˈn Dios. 29 Ikytziˈn, noq tuˈn ma chi kleta tuˈn Crist, at kyokliˈn jaˈlin, nya noq oˈkxjo tuˈn kynimiˈn tiˈj, qalaˈ ikyxjo, tuˈn tikyˈx kyuˈn noq tuˈn tpaj tbˈi. 30 Ikytziˈn, ayiˈy ex ayiˈn junx n‑ikyˈx quˈn, ex tok tilil taqˈin qMan Dios quˈn. Ma tzˈok kykaˈyiˈn ojtxe qa ma tzikyˈx wuˈn, teˈ s‑ok tilil aqˈuntl wuˈn. Ex n‑ok kybˈiˈn jaˈlin, qa tzunx n‑ikyˈx wuˈn, tuˈn tzunx nchin aqˈninxa toj taqˈin qMan, ex luˈn tok tilil wuˈn.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes