Add parallel Print Page Options

Ayiˈy kˈwalbˈaj, kyniminqekutzinjiˈy kytatiy, tzeˈnku taj qAjaw, quˈn ante wenjo, ex ante tnejil nukˈbˈiljo, a at t‑xel tuˈn Dios, quˈn ikyx ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios: Kyniminqekujiˈy kytatiy ex kynaniy, tuˈntzintla kytzalaja, ex tuˈn kyteˈn ilaˈ qˈij twutz txˈotxˈ.

Ex ikyqex kyejiˈy manbˈaj, mi kaˈmin kykˈuˈja kyukˈa kykˈwala, tuˈn tbˈaj kykˈuˈj. Qalaˈ kychˈiysinqeksa tukˈa tumil, ex kyxnaqˈtzinqexa tuˈn kynimin tiˈj qAjaw.

Ex ayiˈy aqˈnil, kyniminqekujiˈy tajaw aqˈuntl tzaluˈn twutz txˈotxˈ tukˈa kymutxbˈil kyibˈa, ex tuˈn kykubˈ kynimin toj tumil, ex tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, nyakuxtlaj te Crist nchi ajbˈiniˈy. Chi ajbˈinxita, nya noq oˈkx tzeˈnku nchi kaˈyin kyiˈja, noq tuˈn kyel wena kywutz, qalaˈ kybˈinchinkujiˈy lo tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, a tzeˈnku taj qMan Dios. Kybˈinchinkujiˈy tkyaqil kyaqˈiˈn tukˈa tkyaqil kykˈuˈja, nyakuxtlaj taqˈin Crist nkubˈ kybˈinchiˈn, ex nya kyexjal. Quˈn bˈiˈn kyuˈn, qa teyile junjun, exla qa aqˈnil mo tajaw aqˈuntl, ktzajil tkˈmoˈn jun chojbˈil te te tuˈn qAjaw tzeˈnkuxjo wen, a otaq bˈant tuˈn.

Ex ikyx kyejiˈy tajaw aqˈuntl, kybˈinchinkuy wen kyiˈj kyaqˈnila. Mi chi xobˈtzin kyiˈj, qalaˈ kynaˈntza qa ikyqex kyejiˈy tzeˈnqeku kyaqˈnila, iteˈkxa tjaqˈ tkawbˈil qAjaw at toj kyaˈj, a ntiˈ n‑ok tkaˈyin tzeˈn kytenxjal.

Qo weˈkuxix twutz tajaw il

10 Atzin jaˈlin, kykujsim kyibˈa tuˈnjo kymujbˈil kyibˈa tukˈa qAjaw, ex tuˈn nimxix tipin. 11 Kyqˈoˈnktzin kyiˈja tkyaqiljo a n‑ajbˈin te jun xoˈl qˈaqˈ toj jyoj qˈoj, tuˈn kykleta, a tzeˈnkuxjo ma tzaj tqˈoˈn Dios kyeˈy, tuˈntzintla kyweˈxixa wen toj kynimbˈila twutzjo tsbˈubˈl tajaw il, quˈn ma chi oka tzeˈnku jun xoˈl qˈaqˈ toj qˈoj tukˈa. 12 Quˈn mina nqo jyon qˈoj kyukˈaxjal te twutz txˈotxˈ, a at kychibˈjil ex kybˈaqil, qalaˈ kyukˈa nejinelqe, a mi qˈanchaˈl, ex kyukˈa jniˈ kawil, exsin tkyaqil nya wen, a at tipin toj qxopin, ex kyiˈjjo tkyaqil taqˈnil tajaw il, a nya te twutz txˈotxˈqe.

13 Tuˈnpetziˈn, kytzyuˈnksinjiˈy a jniˈ n‑ajbˈin toj joybˈil qˈoj, a ma tzaj tqˈoˈn Dios kyeˈy, tuˈntzin tikyˈx kyuˈn tojjo tqˈijil nya wen. Ajtzin tbˈajjo ikyjo, kukx kchi kyjel wejiˈy kujxix toj kynimbˈila. 14 Kukx chi weˈkujiˈy kujxix. Kypasim kykˈuˈja tukˈa twutzxix, nyakuj jun kˈalbˈil kykˈuˈja. Ex kykˈlonkxixa wen tukˈa jun chwinqil tzˈaqle, tzeˈnku jun kxbˈil tok tiˈj kykˈuˈj xoˈl qˈaqˈ te kolbˈilkye. 15 Kybˈinchimtzin kyibˈa, tuˈn kyxiˈy qˈmal Tbˈanil Tqanil kolbˈil, tzeˈnku jun xoˈl qˈaqˈ ntbˈinchin tibˈ tuˈn tok t‑xjabˈ te joybˈil qˈoj. 16 Ex tibˈaj tkyaqiljo lo, tenxit kynimbˈila tzeˈnku jun maqbˈil te yupbˈiltejo jniˈ tbˈaqˈ smaˈj nkˈant tuˈn tajaw il. 17 Kyqˈoˈnkxsinjiˈy kolbˈil tzeˈnku jun toj kywiˈy tuˈn tklet kywiˈy tuˈn. Ex kytzyuˈnktzinjiˈy Tyol Dios tzeˈnku jun machet te bˈujbˈil tuˈn tipin Xewbˈaj Xjan. 18 Kybˈinchinkujiˈy tkyaqiljo luˈn tukˈa naˈj Dios. Kukx chi kubˈsin kywutza, ex chi qanin te Dios noq tuˈn Xewbˈaj Xjan. Tuˈn tbˈantjo luˈn kyuˈn, chi weˈkuxixa twutz tkyaqiljo nya wen, ex mi chi numja; qalaˈ kukx chi naˈn Diosjiˈy kyiˈj tkyaqil Ttanim Dios.

19 Ex ikyxjo, chi naˈn Diosa wiˈja, tuˈntzintla ttzaj tqˈoˈn Dios jun nyola, aj nyoliˈn, ex tuˈntzintla at wipiˈn tuˈn t‑xi nyekˈinjiˈy jniˈ t‑xilin Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a ewintaq ojtxe. 20 Ma chin tzaj tchqˈoˈn Diosa, te jun yolil teˈ Tbˈanil Tqanil lo, ex noq tuˈn tpajjo luˈn, intinkuxa toj tze. Tuˈnpetziˈn, chi naˈn Diosa, tuˈn t‑xi nyolinjiˈy Tbˈanil Tqanil tukˈa tkyaqil wanmiˈn, tzeˈnkuxjo tuˈn tbˈant wuˈn.

Jun tqˈolbˈil Pabl tuˈn tjapin bˈajjo uˈj lo

21-22 Kxel nsmaˈn te Tíquico, a qerman, kˈuˈjlinxix wen, ex njapinxix tuˈn toj tkyaqil taqˈin qMan. Kxel tqˈoˈn tqanil wiˈja, tzeˈn intiniˈy, ex tiˈ nbˈant wuˈn, tuˈntzintla bˈiˈn kyuˈn tzeˈn otoyiˈy tzaluˈn, ex tuˈn toksin kykˈuˈja.

23 Noqit ax qMan Dios ex qAjaw Jesucrist, txi qˈonte kymujbˈil kyibˈa kyxolxa, ex kyxol tkyaqil nimil, ex tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja, junx tukˈa kynimbˈila. 24 Ex atjo t‑xtalbˈil Dios at kyukˈiy ex kyukˈa kykyaqiljo, a nkykˈuˈjlin qAjaw Jesucrist tukˈa jun kykˈuˈjbˈil, a nlay bˈaj. Ikyxitjo.

Bible Gateway Sponsors