Add parallel Print Page Options

Tzeˈn tuˈn qnajane, awo tkˈwal Dios

Atzin jaˈlin, tzˈok tilil kyuˈn, tuˈn kyoka tzeˈnku te Dios, quˈn ayiˈy jun tkˈwal, a kˈuˈjlinxix tuˈn. Kukx chi bˈetjiˈy toj tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja kyukˈa kykyaqil, tzeˈnku te Crist, nqo ok tkˈuˈjlin, ex xi tqˈoˈn tibˈ te jun chojbˈil qil, ex te jun oyaj tbˈanilx ele twutz qMan Dios.

Ayetzin kye, a te Diosqiˈy. Tuˈntziˈn, mi chi yoliˈn kukxjo tiˈjjo kyˈaˈjin, ex jniˈ nya wen, ex tkyaqilxjo npon kykˈuˈjxjal tiˈj. Quˈn nya wen tuˈn qyolin tiˈj qxolx. Ex mi chi yoliˈn tiˈjjo yol te txˈixwejil, exqetziˈn yol, a ntiˈ kyajbˈin, ex jniˈ yaq. Quˈn tkyaqiljo lo nya wen te qe, qalaˈ qo yolin tiˈj aqˈbˈil chjonte te Dios. Quˈn bˈiˈn kyuˈn ankye kˈwel bˈinchin te kyˈaˈjin, mo qa a jniˈ nya wen, ntiˈ toklin tiˈj Tkawbˈil Crist ex tiˈjjo te Dios. Ex ikyqexjo aye, a npon kykˈuˈj tiˈj jun tiˈ, quˈn ikyx tzˈelpineˈ tzeˈnku tuˈn kykˈulin twutz junxil kydios. Mi txi kyqˈoˈn kyibˈa tuˈn kykubˈ sbˈuˈn tuˈn kyyolxjal, a nkyxnaqˈtzin qa wen tuˈn tkubˈ qbˈinchin jniˈ tzeqbˈil. Me tuˈnpetzin tpajjo jniˈ lo, tzuljo kujxix tkawbˈil Dios kyibˈajjo a mibˈin chi nimin. Tuˈnpetziˈn, mi tzˈok kymujbˈin kyibˈa kyukˈa.

Quˈn atzin ojtxe, nchi bˈettaqa toj qxopin; me atzin jaˈlin, noq tuˈn kymujbˈil kyibˈa tukˈa qAjaw, nchi bˈeta tqan qˈijil. Chi bˈet‑xsintza toj kychwinqila, tzeˈnqeku nchi bˈet tqan qˈijil. Quˈn ikytzin k‑yekˈila kychwinqiljiˈy tbˈanilx, ex tzˈaqle, ex twutzxix. 10 Ex tzˈok tilil kyuˈn, tuˈn ttzalaj qMan Dios kyiˈja. 11 Mi kubˈ kybˈinchinjiˈy jniˈ nya wen, a nkubˈ kybˈinchin aye iteˈ toj qxopin, qalaˈ kyinqemetza tqan qˈijil, 12 quˈn manyor txˈixwejilx tuˈn qyolin tiˈj a nkubˈ kybˈinchin toj ewajil. 13 Me qa ma kubˈ qchikyˈbˈin tqan qˈijil, kyjel qˈanchaˈlix jaˈ ntzaje. 14 Quˈn toj tspikyˈemil tqan qˈij, n‑ele tnikyˈtzajil tkyaqil. Tuˈnpetziˈn, ntqˈmaˈn kyjaluˈn:

Qˈimiltzin twatla, a ay nktan. Ex weˈksa kyxol kyimnin.
Ex ktzajil tqˈoˈn Crist spikyˈin toj tanmiˈn.

15 Tuˈnpetziˈn, kykaˈyinktzin kyibˈa tzeˈn tuˈn kybˈetiˈy, nya tzeˈnku jun ntiˈ tnabˈl, qalaˈ tukˈa tkyaqil tumil. 16 Kyqˈonka tilil, a atxku ambˈil, tuˈn kybˈinchiˈn wen, quˈn aye tqˈijil jaˈlin, nya wenqe. 17 Tuˈnpetziˈn, mi kubˈ kybˈinchinjiˈy a ntiˈ tajbˈin. Tzˈelxit kynikyˈa tiˈj alkye tajbˈil qAjaw. 18 Ex mi txi kyqˈoˈn kyibˈa noqx tuˈn tnoj kykˈuˈja tuˈn qˈeˈn, quˈn nqox tiˈn te toj jun qchwinqil, a nlay tzyet. Qalaˈ kyqˈoˈnx kyibˈa tuˈn tnoj kyanmiˈn tuˈn Xewbˈaj Xjan. 19 Ex chi yoliˈn kyxoliliy tukˈa Tyol Dios, ex ilaˈ bˈitz te qnimbˈil. Ex chi bˈitziˈn, ex chi nimsiˈn tbˈi qAjaw tukˈa tkyaqil kyanmiˈn. 20 Ex kukx, kyqˈonxjiˈy chjonte te Dios, a Manbˈaj, tiˈj tkyaqil, noq toj tbˈi qAjaw Jesucrist.

A qchwinqil, awo nimil

21 Atzin jaˈlin, kyniminku kyibˈa kyxolxa, noq te nimsbˈil tbˈi Crist.

22 Ayetzin xuˈjlbˈaj, kyniminqekutzinjiˈy kychmila, tzeˈnku te qAjaw. 23 Quˈn ate chmilbˈaj nejinel te t‑xuˈjil, ikyx tzeˈnku te Crist, a nejinel te Ttanim, a t‑xmilil, ex xi tqˈoˈn tibˈ te klolte. 24 Quˈn ikytziˈn tzeˈnku te Ttanim Dios nkubˈ tnimin Crist, ex ikyqetzin kye xuˈjlbˈajjo, tuˈn tkubˈ kynimin kychmil toj tkyaqil.

25 Exsin ikyx kyejiˈy chmilbˈaj, kykˈuˈjlimqektzinjiˈy kyxuˈjila, tzeˈnku te Crist s‑ok tkˈuˈjlin Ttanim, ex xi tqˈoˈn tchwinqil tuˈn tpaj. 26 Ma bˈantjo ikyjo, tuˈntzintla kyok xjan, ex tuˈn kytxjet kyanmin tuˈn Tyol Dios, ex tuˈnjo aˈ te jawsbˈil aˈ, 27 tuˈntzintla tkˈmoˈnte Ttanim, tzeˈnku jun t‑xuˈjil tbˈanilxix wen, a ntiˈ chˈin tkyˈi, ex ntiˈ chˈin tzˈil tiˈj, qalaˈ manyor xjanxix ex tzˈaqlexix. 28 Ikytzin tzeˈn te chmilbˈaj ntkˈuˈjlin t‑xmilil, ex ikytzin tuˈn tok tkˈuˈjlin t‑xuˈjil. Quˈn alkye ma tzˈok tkˈuˈjlin t‑xuˈjil, ax n‑ok tkˈuˈjlin te tibˈ. 29 Quˈn mix aˈl jun, aku tzˈel ikyˈin te t‑xmilil, qalaˈ n‑ok tkˈaˈchin, ex n‑ok tkaˈyin, tzeˈnku te Crist tiˈj Ttanim, quˈn atzin t‑xmililjo. 30 Ex ikyxjo qe, at qoklin tiˈjjo Ttanim, a t‑xmilil, a junchˈin. 31 Quˈn ikytzin ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Tuˈntzin tpajjo, kyjel ttzaqpiˈn ichin ttata ex tnana,
tuˈn tok meje tukˈa t‑xuˈjil,
ex kabˈe kchi okil te junchˈin xmilil. 32 Ojtzqiˈn wuˈn, qa nim t‑xilinjo lo, ex nlay tzˈel qnikyˈ tiˈj, me mi nchin yoliˈn noqx tiˈjjo mejebˈlin, qalaˈ tiˈjjo Crist tukˈa Ttanim, a t‑xmilil. 33 Tuˈnpetziˈn, kxel nqˈmaˈn juntl majl kyeˈy, ayiˈy chmilbˈaj, qa teyile junjun kye tuˈn tok kykˈuˈjliˈn kyxuˈjila tzeˈnkuxjo ayiˈy, ex ikyx te qya, tuˈn tkubˈ kynimin kychmil.