Add parallel Print Page Options

Tej t‑xi qˈiˈn Jesús twutz Pilat(A)

27  Atzaj teˈ qsqix, kykyaqiljo kynejil pale ex jniˈ nejinel kye Judiy i bˈaj kyij bˈant, tuˈn tkubˈ bˈyet Jesús. Ex bˈeˈx bˈaj kyjtzˈoˈn, ex xi kyiˈn, ex xi kyqˈoˈn toj tqˈobˈ Pilat, aj kawil.

Tej tkubˈ tbˈyoˈn Judas tibˈ

Ante Judas, a xi kˈayinte, tej tok tkaˈyin tkyij bˈant tiˈj tuˈn tkyim Jesús, ulx toj tkˈuˈj, ex bˈeˈx aj tmeltzˈin aj lajaj toj kaˈwnaq saqpwaq tzaj ttzyuˈn kye kynejil pale exsin kynejilxjal aj Judiy, ex xi tqˈmaˈn: Ma chin bˈinchiˈn il, tuˈn xi nkˈayiˈn jun xjal, a ntiˈ til.

Me ankyexjal xi kytzaqˈwin: ¿Yajtzin qeˈ? ¿Tiˈn qeˈ qaj tiˈj teˈ? Kˈaˈ tli tejiy.

Me ante Judas bˈeˈx xi t‑xoˈn pwaq toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex bˈeˈx xiˈ, ex bˈeˈx jaw tjtzˈoˈn tqul te jun majx.

Ayetzin kyeˈ kynejil pale, jaw kyiˈn pwaq, ex kyqˈma: Mi kux mujbˈit teˈ pwaq luˈn toj kˈuˈbˈl oyaj toj tja Dios, quˈn ma tzˈokin te loqˈbˈil jun chwinqil, chi chiˈ.

Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx kyij bˈant, tuˈn tlaqˈet jun txˈotxˈ, toktaq tbˈi te Ttxˈotxˈil Bˈinchil Kˈwil, tuˈn pwaq anetziˈn, jaˈ tuˈn kybˈaj kux muqetjo jniˈ bˈetin xjal toj Jerusalén, aj kykyim. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx kyijx tbˈi txˈotxˈ anetziˈn: Ttxˈotxˈil Chikyˈ; ax tbˈi tok jaˈlin. Ikytziˈn japine bˈajjo yol, a kyij ttzˈibˈin Jeremías, a yolil Tyol Dios ojtxe, tej tqˈma:

Tzaj kytzyuˈn lajaj toj kaˈwnaq saqpwaq,
a twiˈ ok kyqˈoˈn aj Israel.
10 Tuˈntzintzjo lo, tzaj kylaqˈoˈn jun txˈotxˈ,
a ttxˈotxˈil bˈinchil kˈwil,
tzeˈnkuxjo tqˈma tAjaw Tkyaqilch.

Tej tyolin Pilat tukˈa Jesús(B)

11 Xi qˈiˈn Jesús twutz Pilat, a aj kawil, exsin xi tqanin te: ¿Atzinjiy a nmaq kawil kye Judiych?

Axa ma qˈmante, chi Jesús.

12 Ayetzin kyeˈ kynejil pale exqetziˈn jniˈ nejinel kyxolx Judiy i ok ten stzˈimil tiˈj. Me ntiˈ te Jesús xi ttzaqˈwin.

13 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Pilat te: ¿Ma mitzin ntbˈinjiy tkyaqiljo nkyqˈmaˈnxjal tiˈja?

14 Me ntiˈ jun te Jesús tyol xi ttzaqˈwin. Ex noqx jaw kaˈylaj Pilat.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Pilat, tuˈn tkubˈ bˈyet Jesús(C)

15 Me ante Pilat, a aj kawil, aj tikyˈ junjun Xjan Qˈij, kukx nxi ttzaqpiˈntaq jun xjal, a tkuˈxtaq toj tze. Me nejtaq nxi tqanin alkye kyajxjal tuˈn t‑xi tzaqpet. 16 Me kyojjo qˈij anetziˈn, attaq jun xjal tkuˈxtaq toj tze, nimxtaq tyolajtz, Barrabás tbˈi. 17 Atzaj teˈ tok kychmoˈnxjal kyibˈ, xi tqanin Pilat kye: ¿Ankyeˈ kyaja tuˈn t‑xi ntzaqpiˈn: A Barrabás, mo a Jesúsj, a tok tbˈi te Crist? chiˈ.

18 Xi tqanin kyexjal, quˈn otaq tzˈel tnikyˈ te, qa noq tuˈn tlochˈj kykˈuˈj kynejil pale, otaq txi kyqˈoˈne Jesús tuˈn tkyim.

19 Me tzmataq tokx Pilat toj tkawbˈil, tej t‑xi tsmaˈn t‑xuˈjil tqanil te: Mi tzˈok tqˈoˈn tibˈa tiˈj Jesús, a tzˈaqle, quˈn ma tzˈok jun nwutzikyˈa atximay qnikyˈin, me tixqex wen, noq tuˈn tpajjo ichin anetziˈn.

20 Me ayetzin kyeˈ kynejil pale exqetziˈn nejinel kye aj Judiy, i bˈaj kyxmoxin jniˈ xjal, tuˈn t‑xi kyqanin tuˈn t‑xi ttzaqpiˈn Barrabás, ex tuˈn tkubˈ bˈyoˈn Jesús.

21 Me xi tqanin Pilat kye: ¿Ankyeˈ kyaja kyxoljo kabˈe, tuˈn t‑xi ntzaqpiˈn?

A Barrabás, chi chiˈ.

22 Ex xi tqanin Pilat kye: ¿Tzeˈntzin k‑okile Jesústz wuˈn, a tok tbˈi Crist?

Xi kytzaqˈwin kykyaqilx: Pejkˈinka twutz cruz, tuˈn tkyim.

23 Xi tqanin Pilat kye: ¿Tiquˈn? ¿Tiˈxsiˈn nya wen ma tbˈinche?

Me i jaw ẍchˈinxjal juntl majl: Pejkˈinka twutz cruz, tuˈn tkyim.

24 Tej tok tkaˈyin Pilat, ntiˈxtaq tumil tuˈn tcheˈwx kywiˈxjal, qalaˈ noqx kyjaˈtaq txiˈ toj il, xi tqanin chˈin aˈ, tuˈn ttzaj qˈiˈn, exsin el ttxjoˈn tqˈobˈtz kywutzxjal te jun yekˈbˈil qa nya ajintaq tiˈj Jesús, exsin xi tqˈmaˈntz: ¡Ntiˈx weˈ npaj tiˈj tkyimliˈn xjal lo, quˈn ntiˈx til! ¡Kyukˈaxlaˈy taˈye luˈn!

25 Ex kykyaqilxjal xi kytzaqˈwin: Kˈaˈ qliˈy kyukˈax qkˈwala, quˈn awoˈy at qpaj tiˈjjo tkyimlin.

26 Bˈeˈxsin xi ttzaqpiˈn Pilattz a Barrabás, ex xi tqˈmaˈn tuˈn ttzyet tjubˈchajtz Jesús, ex xi tqˈoˈn, tuˈn tok kypejkˈin twutz cruz.

27 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ayetziˈn xoˈl qˈaqˈ te kawil, xi kyiˈn Jesús toj ja te kawbˈil, ex ok kychmoˈn tkyaqil chˈuq xoˈl qˈaqˈ tiˈjile. 28 Ex bˈeˈx el kyiˈn t‑xbˈalin, ex ok kyqˈoˈn juntl xbˈalin tiˈj, kyaq kaˈyin, tzeˈnku kyxbˈalin jun nmaq kawil. 29 Jax kysiˈpin jun tqan txˈiˈx toj twiˈ tukˈax ttxˈiˈxil. Ex xi kyqˈoˈn jun tze toj tman qˈobˈ tzeˈnkuˈ kyvar nmaq kawil. Exsin i kubˈ meje twutz, me noq tuˈn kyxmayin tiˈj, ex xi kyqˈmaˈn te: Nimxit tbˈiy, ay nmaq kawil kye aj Judiy, chi chiˈ.

30 Ex bˈaj ok kytzuˈbˈin tiˈj, ex axjo ttze el kyiˈn, tuˈn tkux kyjemin toj twiˈ.

31 Tej kybˈaj xmayin tiˈj, el kyiˈn t‑xbˈalin, a ok kyqˈoˈn, ex ok kyqˈoˈnljo axjo t‑xbˈalintaq toktaq, ex bˈeˈxsin xi kyiˈntz, tuˈn tjaw pejkˈin twutz cruz.

Tej tjaw pejkˈit Jesús twutz cruz(D)

32 Tej kyetz antza, jyet jun ichin kyuˈn aj Cirene, Simun tbˈi, ex ok kyqˈoˈn il tij tuˈn t‑xi tiqin tcruz Jesús, 33 tuˈn tpon tzma toj jun najbˈil Gólgota tbˈi, atzin tzˈelpineˈ bˈibˈaj ikyjo: Jaˈ taˈ tbˈaqil twiˈ kyimnin.

34 Antza xi kyqˈoˈne vin te tkˈwa Jesús smaˈnkux tukˈa taˈl kˈul manyor kˈax wen, tuˈn mi tnaˈye kyixkˈoj. Me atzaj teˈ tkubˈ tnikyˈbˈin Jesús, mix xaˈye tuˈn.

35 Atzaj teˈ tbˈaj kypejkˈin twutz cruz, ayetziˈn xoˈl qˈaqˈ i bˈaj ok ten saqchal tiˈjjo t‑xbˈalin Jesús; ex bˈaj jaw kyxoˈn kyxol, ex ankye tuˈn tkanbˈin tiˈj. Quˈn iltaq tiˈj tuˈn tjapiˈn a kubˈ ttzˈibˈin yolil Tyol Dios ojtxe: Kubˈ kysipin nxbˈaliˈn kyxol, ex i bˈaj saqchan tiˈjch.

36 Ex bˈeˈx i bˈaj kubˈ qe xqˈuqilte.

37 Ok kypejkˈin jun tzˈlan tibˈaj twiˈ, jaˈ tzˈibˈinke tiquˈnil kubˈ kybˈyoˈne. Chiˈ kyjaluˈn: Ate Jesúsjo, a Nmaq Kawil kye aj Judiy.

38 Ex i jaw pejkˈinl kabˈe ileqˈ tukˈa twutz cruz, jun toj tman qˈobˈ ex jun toj tẍnayaj. 39 Ex jniˈqe xjal nchi bˈaj ikyˈxtaq antza, noqx nchi bˈaj yasintaq tiˈj, ex noqx nja kyyekin tiˈj kywiˈ te kyxmaybˈil tiˈj, 40 ex nxi kyqˈmaˈntaq: ¿Nyakutzin atejiy nqˈmante tuˈn tjaw yuchˈin teˈ tnejil ja te naˈbˈl Dios, exsin tuˈn tbˈant juntl tuˈn toj oxe qˈij? Klomiltzin tibˈa jaˈlin, ex qˈinkutz tibˈa twutz cruz, qa twutzxix qa ajiy Tkˈwal Dios.

41 Ex ikyxjo, nchi bˈaj xmayintaqjo jniˈ kynejil pale exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil junx kyukˈa nejinel kyxol aj Judiy, ex nkubˈ kyqˈmaˈntaq twutz Jesús, me noq tuˈn tok tbˈiˈn: 42 ¿Tzeˈn tten nbˈaj klettaq junjuntl xjal tuˈn, me antetz, mix klet‑x tuˈnx tibˈ? ¿Ma nyaˈtziˈn nmaq kawil qibˈaj, a awo aj Israel? In tkuˈtz twutz cruz jaˈlin, tuˈn t‑xi qnimin. 43 Quˈn qˈuqletzila tkˈuˈjtz tiˈj Dios. In tklettz tuˈn Dios jaˈlin, qa twutzx qa taj Dios tiˈj. ¿Ma nyatzin axtz qˈmante, qa Tkˈwal Dios?

44 Ex majqexpe ileqˈ, ayeˈ pejkˈinqektaq tukˈa twutz cruz, i bˈaj xmayintaq tiˈj.

Tej tel kyim Jesús(E)

45 Teˈ tok kabˈlaj qˈij, ex tzmaxi toj oxe or te qale, bˈeˈx ok yupj twutz txˈotxˈ. 46 Ax orjo jaw ẍchˈin Jesús kujxix wen, ex tqˈma: Eli, Eli, ¿Lama sabactani? Atzin tzˈelpineˈ yol lo, NMan Dios, nMan Dios, ¿Tiˈxsin quˈn ma chin kyij ttzaqpiˈn?

47 Ayetziˈn junjun iteˈtaq antza ok kybˈiˈn, ex kyqˈma: Lu nqˈolbˈin tiˈj Elías, a yolil Tyol Dios ojtxe.

48 Ex jun paqx el rinin jun jyolte chˈin bˈuˈẍ. Kux tmulin toj vin txˈam, ex ok tkˈloˈn tiˈj twiˈ jun ptzˈan, tuˈn t‑xi tkˈwaˈn Jesús. 49 Me ayetzin kyeˈ txqantl xi kyqˈmaˈn: Ex tenkuj. Jekytzin tzul Elías klolte.

50 Ex jaw ẍchˈin Jesús juntl majl kujxix wen, teˈ tel kyim.

51 Atzin xbˈalin tokxtaq tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, bˈeˈx kubˈ laqj te kabˈe; tzaj xkye tiˈjjo ttxaˈn jawl, tuˈn tkˈuˈl kanin tiˈjjo juntl ttxaˈn. Ex tzaj luˈlin txˈotxˈ, ex jniˈ abˈj bˈeˈx bˈaj kubˈ kaˈmin, 52 exqetziˈn jniˈ kyja kyimnin bˈeˈx bˈaj xi pax, ex ma nintzx nimil tiˈj Dios, bˈeˈx i bˈaj jatz anqˈintl. 53 Jniˈqe, a otaq chi etz toj muqbˈilkye, tej tjawlin xi anqˈin Jesús, bˈeˈx i bˈaj xiˈ tojjo xjan tnam Jerusalén, jaˈ i oke kaˈyin kyuˈn nimkuxjal.

54 Ajo kynejinel xoˈl qˈaqˈ aj Rom, exqetziˈn nchi xqˈuqintaq tiˈj Jesús, tej kynaˈnte kyaqnajnabˈ ex tkyaqiltaqjo nbˈaj, tzajxix nim kyxobˈil, ex kyqˈma: Twutzx tetz Tkˈwal Diostaq teˈ ichin lo.

55 Ex iteˈtaq txqan qya antza nchi kaˈyintztaq najchaq, ayeˈ i ok lipe tiˈj Jesús, atxix toj txˈotxˈ te Galiley, ex aye nchi mojintaq tukˈa. 56 Ex kyxoljo qya anetziˈn, attaq Mariy, aj Xleˈn; exsin Mariy, a tnanataq Santyaw ex Jse; exsin kynana tkˈwal Zebedey.

Tej tkux muquˈn Jesús(F)

57 Tej qok yupj, kanin Jse aj Arimatey, jun ichin qˈinin, a otaq tzˈok lipe tiˈj Jesús. 58 Xiˈ Jse tukˈa Pilat qanil t‑xmilil Jesús, ex xi tqˈmaˈn Pilat, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn. 59 Kuˈtz tiˈn Jse t‑xmilil Jesús, ex kubˈ tbˈaltzˈin toj jun iqbˈil tbˈanilx wen. 60 Ex attaq jun jul aˈkxtaq tbˈaj tbˈinchin twutz piky tuˈntaq tajbˈin te. Antza okxi tqˈoˈn t‑xmilil Jesús, ex ok tjpuˈn tukˈa jun ma tij abˈj, ex bˈeˈx aj. 61 Me ante Mariy, aj Xleˈn, tukˈaxjo juntl Mariy i kyij qe ttzi jul.

Aye xqˈuqil ttzi tjulil Jesús

62 Toj junxil qˈij, a tojjo qˈij te ajlabˈl, ayetziˈn kynejil pale kyukˈaxjo jniˈ Parisey i bˈaj xiˈ qˈolbˈilte Pilat. 63 Ex xi kyqˈmaˈn te: Tata, noq samiˈy; ma tzul julkˈaj toj qkˈuˈja, qa aj maˈ sbˈul xjal tqˈma, tej naˈmtaq tkyim, qa oxe qˈijtaq tkyimlin, aj tjatz anqˈin juntl majl kyxol kyimnin. 64 Tuˈnpetziˈn, aj tjapin oxe qˈij, kyjpunkxixjiˈy ttzi jul wen, quˈn noq chi uljo t‑xnaqˈtzbˈin qnikyˈin elqˈil teˈ t‑xmilil, tuˈn tkubˈ kyqˈmaˈntz kyexjal, qa ma jatz anqˈintl juntl majl. Quˈn apen sbˈubˈljo nimxixtl tzeˈnku tnejil.

65 Me ante Pilat xi tqˈmaˈn: Ex iteˈ kyxoˈl qˈaqˈa. Kyqˈoˈnqekja te xqˈuqilte. Ku kyxiˈy ex noqit tzeˈn tzˈoka chˈintl tuˈn tjpet‑xix.

66 Bˈeˈxsin i xiˈtz, jpulte wen, ex ok kyqˈoˈn juntl jupbˈilte, tuˈn mi yekˈjex. Ex kyij kyoqxenin kye xoˈl qˈaqˈ, tuˈn mi chi ikyˈ ktaneˈ.