Add parallel Print Page Options

Tej kypon aj nabˈl qˈolbˈilte Jesús

Antza itzˈje Jesús tojjo tal tnam Belén, toj txˈotxˈ te Judey, tej toktaq Herodes te nmaq kawil tojjo txˈotxˈ anetziˈn. I kanin tojjo tnam Jerusalén junjun ichin aj nabˈlqe, tzajninqe toj tjawitz qˈij, ex xi kyqanin: ¿Jaˈtzin taˈ nmaq kawil kye xjal aj Judiy, a ma tzˈitzˈje? Quˈn ma qliˈy tcheˈw te tqanil tojjo qtxˈotxˈa toj tjawitz qˈij, ex ma qo tzaja tzaluˈn tuˈn qkˈulin twutz.

Atzaj teˈ tbˈinte Herodes, a nmaq kawil, bˈeˈx najx tnabˈl kyukˈa tkyaqilxjal toj Jerusalén. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx i tzaj ttxkoˈn kykyaqil kynejil pale exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈj tkawbˈil aj Judiy, ex xi tqanin kye: ¿Jaˈtzin tuˈn titzˈjetaq Crist?

Aye nejinel kyxol aj Judiy xi kytzaqˈwin: Toj tnam Belén toj txˈotxˈ Judey, chi chiˈ. Quˈn ikytziˈn kyij ttzˈibˈin yolil Tyol Dios ojtxe. Chiˈ kyjaluˈn:
    Ante Belén, toj ttxˈotxˈ Judá,
nya tal muˈẍ tnam te kyxol tkyaqil nmaq tnam kye aj Judiy.
    Quˈn toja, k‑elitze jun tnejil,
a k‑okil kaˈyinte Ntanima, ayeˈ aj Israel, tzeˈnku jun kyikˈlel.

Tuˈnpetziˈn, i tzaj ttxkoˈnte Herodes toj ewajil aye aj nabˈl, ex xi tqanin alkyexix qˈij, tej kylonte cheˈw. Ex bˈeˈxsin i xi tchqˈoˈn tzmax Belén, ex xi tqˈmaˈn kye: Ku kyxiˈy antza, ex kyxjelinxa wen tiˈjjo tal neˈẍ. Ajtzin knet kyuˈn, kysmaˈntza tqanil weˈy, tuˈntzin ex ikyx wejiˈy tuˈn nxiˈy kˈulil twutz.

Tuˈntziˈn tyol Herodes, bˈeˈx i xiˈ aj nabˈl. Atzin teˈ cheˈw, a kyli toj tjawitz qˈij, nejnintaq kywutz ex tzmaxi weˈ, tej tkanin tibˈajjo ja, jaˈ taˈtaqjo tal kˈwal. 10 Tej kylonte aj nabˈljo cheˈw tkubˈ weˈ, bˈeˈxsin i jaw tzalaj nimxix. 11 Atzaj teˈ kyokx tuja, kyli tal kˈwal tukˈax tnana, a Mariy, ex bˈeˈx i kubˈ meje kˈulil twutz. Ex xi kyoyin qˈanpwaq, exsin storak ex jun kˈokˈjsbˈil, mir tbˈi. 12 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, tzaj tyekˈin Dios kye toj kywutzikyˈ, tuˈn mi chi meltzˈaj jaˈ taˈtaq Herodes. Tuˈnpetziˈn, tojxi junxil bˈe i ajtz meltzˈaj, tej kyajtz.

Tej kyxiˈ Jesús toj txˈotxˈ Egipto

13 Tej kyajtz aj nabˈl, jun t‑angel qAjaw ok tyekˈin tibˈ toj twutzikyˈ Jse, ex xi tqˈmaˈn te: Kux jaw weˈksa. Chlentzjiy tal qˈa tukˈax tnana, ex kux cheˈxa toj txˈotxˈ Egipto, ex tenkja antza, tzmaxiˈ aj t‑xi nqˈmaˈn tey. Quˈn kjyol Herodes tiˈjjo tal qˈa, tuˈn tkubˈ bˈyet.

14 Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx jaw weˈ Jse, ex xi tchleˈn tal kˈwal tukˈa toj qnikyˈin tukˈaxjo tnana, tuˈn kyxiˈ Egipto. 15 Antza i tene, tzmaxiˈ tej tkyim Herodes. Bˈant ikyjo, noq tuˈn tjapiˈn a tqˈma qAjaw tuˈn yolil Tyol Dios ojtxe. Chiˈ kyjaluˈn:

Tzmax Egipto, ktzajil ntxkon weˈ nkˈwalch.

16 Tej tel tnikyˈ Herodes te, qa otaq kubˈ sbˈuˈn kyuˈn aj nabˈl, bˈeˈx tzaj tqˈoj kyiˈj. Ex bˈeˈx ex tqˈoˈn jun tkawbˈil, tuˈn kykubˈ bˈyetjo jniˈ kˈwal, a naˈmtaq kyjapin te kabˈe abˈqˈe, ayeˈ iteˈtaq toj Belén ex kykyaqil kojbˈil tiˈjile, tzeˈnku otaq kyqˈma aj nabˈl, qa otaq tzˈitzˈje jun nmaq kawil antza. 17 Quˈn ikytzin japin bˈajjo, a kubˈ ttzˈibˈin Jeremías, a yolil Tyol Dios ojtxe. Chiˈ kyjaluˈn:

18 Bˈijte jun tqˈajqˈojil wibˈaj toj Ramá,
tzeˈnku jun oqˈil tukˈa nimx bˈisbˈajil.
Nyakuj kyoqˈil kykyaqil txubˈaj aj Israel junx kyukˈa kyimnin ex kyukˈa itzˈqe,
nchi oqˈ kyiˈj kyal, ayeˈ i kubˈ bˈyoˈn,
ex mix aˈl nchewsin teˈ kykˈuˈj.

19 Me teˈ otaqxi kyim Herodes, jun t‑angel qAjaw ok toj twutzikyˈ Jse, tej atxtaq toj txˈotxˈ Egipto, ex tqˈma: 20 ¡Weˈksa! Ex qˈinxjiy tal kˈwal tukˈiy tukˈax tnana. Ku tmeltzˈaja toj txˈotxˈ te Israel, quˈn ma chi kyimjo aye kyajtaq tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn tal kˈwal.

21 Ex bˈeˈx jaw weˈks Jse; xi tiˈn tal kˈwal tukˈa tukˈax tnana tzmax toj txˈotxˈ te Israel. 22 Me teˈ tbˈinte Jse, qa ataq Arquelao, a tkˈwal qtzan Herodes, toktaq te kawil te t‑xel qtzan ttata toj txˈotxˈ te Judey, mix xaˈyil, quˈn bˈeˈx xobˈ tuˈn t‑xiˈ antza. Me toj juntl wutzikyˈ ok qˈmaˈne te, tuˈn t‑xiˈ toj txˈotxˈ te Galiley. 23 Atzaj teˈ tkanin antza, bˈeˈx i xiˈ najal toj tnam Nazaret toj txˈotxˈ te Galiley, tuˈntzin tjapin bˈajjo a kyqˈma yolil Tyol Dios ojtxe, qa tuˈn toktaq tbˈi Jesús, Aj Nazaret.