Add parallel Print Page Options

Ex xi tqˈmaˈnl Jesús kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy; at junjun iteˈ tzaluˈn wukˈiy, mi kyli kyimin, tzmaxi aj kylonte nimku tipin Tkawbˈil Dios tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

Tej ttxˈixpit tkaˈylajtz Jesús(A)

Tbˈajlinxiˈ qaq qˈij, i xi tkleˈn Jesús oxe t‑xnaqˈtzbˈin tukˈa, a Pegr, Santyaw exsin Juan, ex i kanin twiˈ jun wutz. Kywutzx t‑xnaqˈtzbˈin, txˈixpitjo kaˈyin. Ex t‑xbˈalin ox qoptzˈajx wen, manyor sjaninx tzeˈnku jun bˈuˈẍ, a aˈkxtaq tbˈaj txjet. Iwletzin Jesús kyuˈn t‑xnaqˈtzbˈin nchi yolintaq kyukˈa Elías ex Moisés. 5-6 Bˈeˈx i xobˈxjo t‑xnaqˈtzbˈin, teˈ kylonte ikyjo. Ante Pegr ntiˈl tumil jyet tuˈn; oˈkx xi tqˈmaˈn te Jesús:

¡Xnaqˈtzil! Tbˈanilx teˈ otoˈ tzaluˈn. Kˈaˈ kubˈ qbˈinchiˈn oxe tal pach; jun te, ex jun te Moisés, ex jun te Elías.

Texjo paq, tej tkubˈ juktzˈaj jun muj kyibˈaj. Ex tojjo muj etz yolin jun tqˈajqˈojil, ex tqˈma: Axixpen wejiˈy Nkˈwal lo kˈuˈjlinxix wuˈn. ¡Kybˈinkujiˈy Tyol!

Atzaj teˈ t‑xi kykaˈyin t‑xnaqˈtzbˈin kyiˈjile, mix aˈl kyli, oˈkxl Jesús.

Teˈ kymeltzˈaj twiˈ wutz, xi toqxeninxix Jesús kyeˈ kyjaluˈn: Mix alqe kxele kyqˈmaˈnjiˈy a ma kyliy, tzmaxi aj njatz anqˈin, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, kyxol kyimnin, chiˈ.

10 Ex mix al qe txi kyqˈmaˈne; noq kyij ten kyxolx, me nchi yolintaq tzeˈn tzˈelpineˈ yol, a tuˈn tjaw anqˈin juntl majl.

11 Xi kyqanin te Jesús: ¿Tzeˈntzin ttentz nkyqˈmaˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, qa ataq Elías tuˈn tul nej twutza? ¿Nyapela tiˈjjo lo nchi yolinetaq, a ma qliˈy?

12 I xi ttzaqˈwin Jesús: Twutzx teˈ. Ate Elías tuˈntaq tul nej, tuˈntzintla noq bˈinchil kytenxjal, aj wula. Me ntqˈmaˈntl Tuˈjil Tyol Dios qa nimx tuˈn tikyˈx tuˈn Tkˈwal Ichin, ex qa tuˈn tel ikyˈin kyuˈn xjal. 13 Ex kxel nqˈmaˈn kyeˈy, o tzul te Elías, quˈn ate Juan, a Jawsil Aˈ, ul te t‑xel. Ex kubˈ kybˈinchinxjal tiˈj tzeˈnkuxtaq kyaj, ikyxjo tzeˈnku ntqˈmaˈn Tyol Dios.

Tej tex tlajoˈn taqˈnil tajaw il toj tanmin jun qˈa(B)

14 Kykˈulinxi twiˈ wutz kyukˈa oxe t‑xnaqˈtzbˈin kykˈatzjo txqantl, ayeˈ nchi yolintaql kyukˈa xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, ex attaql txqan xjal kyiˈjile. 15 Teˈ tiwle kyuˈnxjal, chˈixtaq tkanin kykˈatz, i jaw kaˈylaj, ex bˈeˈx i el rinin qˈolbˈilte Jesús.

16 Xitzin tqanin Jesús kyexjal: ¿Tiˈtzin nkyyoliˈn kyukˈa nxnaqˈtzbˈiˈn?

17 Tzajtzin ttzaqˈwin jun ichin kyxoljo txqan xjal: Xnaqˈtzil, ma tzaj wiˈn nkˈwala twutza, tuˈn tkubˈ tqˈaniˈn, quˈn mina nbˈant tyolin, tuˈn tzyuˈn tuˈn jun taqˈnil tajaw il. 18 Noq ja taˈ, aj ttzaj tiˈj, ex bˈeˈx nkubˈ tzˈaq tuˈn, ex nbˈaj n‑etz plut toj ttzi, tzunx nchi juˈchˈin tste, ex bˈeˈx n‑el ttxˈiˈlin tibˈ. Ma txi ntqˈmaˈn kye t‑xnaqˈtzbˈiˈn, tuˈn tex kylajoˈn taqˈnil tajaw il toj tanmin, me mina n‑ex kyuˈn.

19 Xi tqˈmaˈn Jesús kye t‑xnaqˈtzbˈin: Ntiˈxsin kynimbˈila tiˈj Dios. ¿Jteˈxsin qˈij nkubˈlin ten kyxola, ex naˈmxsin tok qeˈ kykˈuˈja wiˈja? ¿Jteˈxsila qˈij kkyˈelixjo ikyjo wuˈn? Qˈintzinjiy qˈa, chiˈ.

20 Xitzin kyiˈntz. Atzin teˈ tiwle Jesús tuˈn taqˈnil tajaw il, tzaj kyimin tiˈjjo qˈa ex jaw luˈlin. Kubˈ tzˈaq, ex jaw ttolin tibˈ twutz txˈotxˈ, ex bˈajetz plut toj ttzi.

21 Xitzin tqanin Jesús teˈ ttata: ¿Jteˈxitzin qˈij ttzyetlin tuˈn ikyjo? chiˈ.

Xi ttzaqˈwiˈn ttata: Atxixjo te muchˈxtaq. 22 Ilaˈ maj o txiˈxi tzˈaq toj qˈaqˈ ex toj aˈ tuˈn tkyim. Qa aku bˈant jun tiˈ tuˈn tiˈj, qˈaqˈintzin tkˈuˈja qiˈja; qˈaninkutzin chˈin.

23 Xi tqˈmaˈn Jesús te: Atzin ntzaj tqˈmaˈn weˈy, qa aku bˈant jun tiˈ wuˈn tiˈj tkˈwala. Kaˈn. Bˈinkutziˈn. Qa at jun xjal at tnimbˈil wiˈja, tkyaqilx aku bˈant wuˈn tiˈj.

24 Atzin ttata qˈa jaw ẍchˈin, ex xi tqˈmaˈn: Qˈuqle weˈ nkˈuˈj tiˈja. Me chin tmojintza tuˈn tok qexix wen. 25 Teˈ tok tkaˈyin Jesús nimx xjal nbˈaj rinin tuˈn kykanin tkˈatz, xi tqˈmaˈn te taqˈnil tajaw il: Noq tuˈn tpaja, mina nbˈant tbˈiˈn ex tyolin qˈa. Kxel nqˈmaˈn teˈy, tuˈn tetza toj tanmin, ex tuˈn mina tzˈokx majla.

26 Atzin taqˈnil tajaw il jaw ẍchˈin wen, ex tbˈinche tuˈn ttzaj junl majl kyimin tiˈjjo qˈa, ex bˈeˈx etzkux toj tanmin, ex kyij tqˈoˈn tzeˈnku jun kyimnin. Nimxl xjal qˈmante qa otaq tzˈel kyim te jun majx. 27 Me ante Jesús jaw t‑xkoˈn ex kubˈ twaˈbˈin.

28 Tetziˈn tokx Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin toj jun ja kyjunalx, xi kyqanin t‑xnaqˈtzbˈin te: ¿Tzeˈntzin tten mi xbˈant qe qlajon teˈ taqˈnil tajaw il toj tanminjo qˈa? chi chiˈ.

29 I xi ttzaqˈwin Jesús: Atzin taqˈnil tajaw il ikyjo, nbˈant tlajet noq tukˈa naˈj Dios.

Tej tyolin Jesús juntl majl tiˈjjo tkyimlin(C)

30 Kyikyˈlinxi antza, i ikyˈku toj Galiley. Tkyˈeˈtaq Jesús tuˈn tel tqanil, 31 quˈn nchex t‑xnaqˈtzintaqjo t‑xnaqˈtzbˈin. Ex nxitaq tqˈmaˈn kye: Ayintziˈn Tkˈwal Ichin, skˈoˈnqiˈn tuˈn Dios, kchin xel qˈoˈn kyeˈ xjal, tuˈn nkubˈ kybˈyoˈn, chiˈ. Aj nkyima, me toj toxin qˈij, kchin jawitz anqˈin juntl majl.

32 Minataq n‑el kynikyˈ te tiˈtaq tzˈelpine yol ikyjo, quˈn nchi xobˈtaq tuˈn t‑xi kyqanin.

Ankyexixtl at toklin toj Tkawbˈil Dios(D)

33 Kykaninxitzin toj Capernaum; i okx toj jun ja, ex xi tqanin Jesús kye: ¿Titziˈn nkyyolintaqa toj bˈe?

34 Me noq i bˈaj kubˈ mutxe tuˈn kytxˈixew, quˈn otaq bˈaj kubˈ kyyolintaq alkye nimxtaq toklin kyxol.

35 Kubˈ qe Jesús, ex i xi ttxkoˈn t‑xnaqˈtzbˈin tkˈatz, exsin xi tqˈmaˈn kye: Alkye taj tuˈn tok te tnejil kyxol xjal, ilx tiˈj tuˈn tok te tchˈibˈil, ex tuˈn tajbˈin kye txqantl.

36 Tzaj ttxkoˈn Jesús jun tal kˈwal, ex kubˈ twaˈbˈin kyxolx, ex jaw tchleˈn. Xi tqˈmaˈn kye: 37 Alkye kxel kˈmonte jun tal kˈwal tzeˈnku lo, noq tuˈn tnimbˈil tiˈj nbˈiˈy, nya noq oˈkxjo kˈwal kxel tkˈmoˈn, qalaˈ majqinxa; ex atziˈn xjal kxel kˈmon weˈy, nya noq oˈkqinxa kchin xel tkˈmoˈn, qalaˈ majxjo Dios, a tzaj chqˈoˈn weˈy.

Tej kyetz taqˈnil tajaw il tuˈn jun xjal, me nya t‑xnaqˈtzbˈin Jesús(E)

38 Xi tqˈmaˈn Juan te Jesús: Xnaqˈtzil, o qli qeˈ jun xjal, a nchi etzjo jniˈ taqˈnil tajaw il toj kyanminxjal tuˈn, noq toj tumil tbˈiy, me nya jun qukˈa. Tuˈnpetzintzjo, kyij qqˈmaˈn teˈ, tuˈn mina kubˈ tbˈinchintaqljo ikyjo.

39 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn kye: ¡Mina txi kyqˈmaˈn kye ikyjo! Quˈn alkyeˈ nkubˈ tbˈinchin jun tiˈ wen nimx toklin tiˈj nbˈiˈy, nya ajqˈoj wiˈja, ex nlay jaw yolbˈin wiˈja. 40 Quˈn atziˈn luˈn nya qiˈjbˈinxi taˈ, qukˈa taˈ teˈ. 41 Aˈlchaqx kye jun xjaltz tzaj qˈoˈnte chˈin tiˈ kyeˈy, iˈchaqx noq jun tal pulbˈil aˈ, quˈn tuˈn weqiˈy, twutzxix kxel nqˈmaˈn, ok ktzajil chjon teˈ tuˈn Dios.

Jun techil tuˈn Jesús, tuˈn mi qox tzˈaq toj il(F)

42 Alkye jun xjal tjoy ttxolil tzeˈn tten, tuˈn tkubˈ tzˈaq jun muchˈ kˈwal tiˈj tnimbˈil wiˈja, wenpetla te te, tuˈn tok tkˈloˈn jun abˈj te chebˈl triy tiˈj tqul, exsintla xi t‑xoˈn tibˈ toj aˈ, tuˈn tkyim. 43 Qa noq tuˈn tpaj jun tqˈobˈa mo jun tqan, aku kubˈ tzˈaqiy toj il, bˈantla tuˈn tel ttxˈemin, exsin tuˈn tokxa toj kyaˈj tukˈa junchˈin tqˈobˈa, tzeˈnkuljo tuˈn t‑xiˈy toj qˈaqˈ tukˈa kykabˈil. 44 Toj qˈaqˈ, aye ẍchuqˈ mina nchi kyim, ex mina nyupjjo qˈaqˈ. 45 Ikyxjo qa tuˈn tpaj tqan, aku kubˈ tzˈaqiy toj il, bˈantla tuˈn tel ttxˈemin, exsin tuˈn tokxa toj kyaˈj noq tukˈa junchˈin tqan, tzeˈnkuljo tuˈn t‑xiˈy toj qˈaqˈ tukˈa kykabˈilx, 46 quˈn toj qˈaqˈ, aye ẍchuqˈ mina nchi kyim ex mina nyupjjo qˈaqˈ. 47 Ikyxjo qa noq tuˈn tpaj twutza, aku kubˈ tzˈaqiy toj il, wenitla tuˈn tetz tiˈn, exsin tuˈn tokxa toj kyaˈj jaˈ nkawine Dios, tukˈa junchˈin twutza, tzeˈnkuljo tuˈn t‑xiˈy toj qˈaqˈ tukˈa kykabˈilx, 48 quˈn toj qˈaqˈ, aye ẍchuqˈ mina nchi kyim, ex mina nyupjjo qˈaqˈ.

49 N‑ajbˈin te atzˈin tiˈj chibˈj, tuˈn mi junxiyixe. Ikyqexsin qeˈ, kkyˈelix tiˈchaqku tiˈ quˈn, tuˈn mina qox toj il. 50 Nimx n‑ajbˈine atzˈin te aqˈbˈil ttxutxjil qchiˈ. Me tzˈelit naj tpitzˈmejil, ntiˈ aku tzˈajbˈine qe. Tzˈelit tnaj tpitzˈmejil, ikyxjo tzeˈnku jun xjal tzˈel naj twenil kywutzx xjal ex twutz Dios.

Tuˈnpetzintzjo, tentzin kywenila kykyaqilxa, tuˈntzin tten tzaljbˈil kyxola.