Add parallel Print Page Options

Jun techil tuˈn Jesús kyiˈjjo manil txˈotxˈ(A)

12  Kubˈ tqˈoˈn Jesús jun techil tiˈj jun ichin tajaw txˈotxˈ: Jun ichin ok tawin tqan uv. Ok tchˈlajin tiˈjile, ex bˈeˈx jaw twaˈbˈin jun xkyaqˈte toj te tzajbˈilte. Exsin xi tqˈoˈntz te kymajin aqˈnil, ex bˈeˈx xiˈ najchaq. Teˈ tul kanin tqˈij awal, tzaj tchqˈoˈn jun taqˈnil qanil teˈ twutz awal te manbˈil ttxˈotxˈ. Me ayetzin manil, teˈ tkanin taqˈnil, bˈaj kylankˈin, ex kukxjo aj kychqˈoˈne. Toj juntl majl tzaj tchqˈoˈn juntl taqˈnil, ex ikyxjo, bˈeˈx kyˈixbˈe twiˈ, noqx jniˈ bˈaj kyyisoˈn, ex kukxljo, aj kychqˈoˈn. Tzaj tchqˈoˈn juntl taqˈnil; noqx teˈ tkanin, bˈeˈx kubˈ kybˈyoˈn. I tzaj tchqˈoˈnl txqantl. Me ikyx bˈajjo kyiˈj: At kyˈixbˈe, ex at bˈeˈx bˈaj kubˈ kybˈyoˈn. Noq jun tkˈwal kyij, tuˈn ttzaj tchqˈoˈn, a kˈuˈjlinxixtaq tuˈn. Quˈn kubˈ tbˈisin: Nyapela kˈwel kynimin nkˈwala.

Atzin teˈ t‑xi kykaˈyin manil txˈotxˈ teˈ ttzajjo kˈwalbˈaj, bˈeˈx i bˈaj ja yolin kyxolile: Ate luˈn kyjel te tajaw txˈotxˈ. Tuˈnpetzintzjo, qbˈyoˈnku, tuˈntzin qkyij te tajaw.

Bˈeˈxsin tzaj kytzyuˈn, exsin kubˈ kybˈyoˈn, ex i xtaˈj xoˈlte ttxanxi txˈotxˈ.

¿Tiˈtzila kbˈajil te tajaw txˈotxˈ kyiˈjjo manil, toj kywutza, aj tul? ¿Nyapela bˈeˈx kchi kˈwel tbˈyoˈn, ex kxel tqˈoˈn ttxˈotxˈ te kymajin txqantl? 10 ¿Naˈmtzin tel kynikyˈa te ntqˈmaˈn Tyol Dios?

A abˈj, a xi kyxoˈn bˈinchil ja, a nyakuj ntiˈtaq tajbˈin,
me axixpente abˈjjo ma tzˈokin te tqˈuqil tẍkyin ja, a nimxix toklin.
11 Atzin tbˈanilxjo ma tzaj tqˈoˈn tAjaw Tkyaqil qe,
ex ma qo jaw kaˈylajx tiˈj.

12 Tetziˈn tkubˈ tyolin Jesús ikyjo, bˈeˈxtaq xi qˈiˈn toj tze kyuˈn kynejil Judiy, quˈn bˈeˈx el kynikyˈ te techil, qa kyiˈjtaq nyoline. Me bˈeˈx kyij kytzaqpiˈn, tuˈn kyxobˈil kye xjal.

Jun xjelbˈitz te Jesús qa wen tuˈn t‑xi chjet kˈaybˈil(B)

13 Ayetzin kynejil Judiy i xi kychqˈoˈn junjun Parisey ex junjuntljo aye lipcheqetaq tiˈj Herodes, tuˈn kyxiˈ qanil jun kyxjelbˈitz te Jesús, noq tuˈn tkubˈ tzˈaq kyuˈn tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil. 14 Teˈ kykanin, xi kyqanin: Ay, xnaqˈtzil, noq samiy, bˈiˈn qe quˈn, qa nyolin te twutzxix, ex nxnaqˈtziˈn noq tiˈjjo tbˈeyil chwinqil tuˈn qxiˈ tukˈa qMan Dios. Ex nya noq lipcheka tiˈjjo nkyqˈmaˈnxjal, ex mi nchi kubˈ tniminjiy aye nim kyoklin, quˈn toj twutza, junx kyoklinxjal kykyaqil. Tuˈnpetziˈn, ¿Wenpela tuˈn t‑xi qchjonjiˈy kˈaybˈil te kawil te Rom, mo minaj?

Xi kyqanin ikyjo quˈn kykyˈeˈtaq Parisey tuˈn t‑xi chjet kˈaybˈil, me ayetzin kyukˈa Herodes, kyajtaq. Ikytzin iltaq tiˈj tuˈn tkubˈ tzˈaq Jesús kyuˈn toj til kywutzjo jun chˈuq xjal lo.

Tuˈnpetziˈn, xi kyqˈmaˈn te: ¿Okpela kxel qchjoˈntza, mo minaj? 15 Me tojtzqiˈntaq te Jesúsjo kyxmiletzˈil tiˈjjo xi kyqanin, ex xi tqˈmaˈn kye: N‑el we nikyˈ te tiˈjjo kyaja. Kyaja tuˈn nkubˈ tzˈaqa tiˈjjo nxnaqˈtzbˈila. Kyyekˈintziˈn jun pwaq weˈy, tuˈn tok nkaˈyiˈn.

16 Xi kyyekˈin te, ex xi tqanin Jesús kye: ¿An qwutzbˈiyiljo lo, ex an qbˈi tzˈibˈink twutz?

Xi kytzaqˈwinxjal: Te nmaq kawil te Rom, chi chiˈ.

17 I xi ttzaqˈwin Jesús: Tuˈnpetziˈn, kyqˈoˈnx kyejiˈy a ntqanin nmaq kawil te Rom, ex kyqˈoˈnxjiˈy a te Dios ntqanin.

Tetziˈn kyxi ttzaqˈwin ikyjo, noqx i bˈaj jaw kaˈylaj.

T‑xnaqˈtzbˈil Jesús tiˈj qa il tiˈj tuˈn qjatz anqˈin juntl majl(C)

18 Attaq jun chˈuq Sadusey nbˈaj xnaqˈtzintaq, qa aj tkyim jun xjal, minataq njaw itzˈje juntl majl. I tzaj tkˈatz Jesús, ex xi kyqˈmaˈn te: 19 Xnaqˈtzil, kyij ttzˈibˈin Moisés toj Tyol Dios, qa aj tkyim jun ichin, ex qa ntiˈ jun tkˈwal kyij tukˈa t‑xuˈjil, il tiˈj tuˈn tjaw meje tukˈaxjo ttziky mo titzˈin qtzan tchmil, quˈn tuˈntzin aj tuljo tnejil tal, te tkˈwaljo qtzan tchmil tuˈn toke. 20 Jun maj, attaq wuq ichin kyitzˈimila kyibˈ. Atzin kytziky knet t‑xuˈjil, me ntiˈx jun tkˈwal kyij, teˈ tkyim. 21 Atzintzjo tkabˈ jaw meje tukˈa t‑xuˈjil kyij, me ikyxljo, ntiˈ jun tkˈwal kyij, teˈ tkyim. Ex ikyxl bˈajjo tiˈjjo toxin, 22 ex ikyx bˈajjo kyiˈjjo txqantl. Ex bˈeˈx kyimljo qya.

23 Atziˈn jaˈlin, at jun qxjela teˈy: ¿Tzeˈntzila tteˈn tuˈn kyjaw anqˈintl kyimnin? Quˈn, qa ikyjo, aj kyjaw itzˈje juntl majl, ¿Tiˈtzila kbˈajiltz? ¿Altzila kye k‑okil te tchmiljo qya kyxoljo wuq ichin, quˈn kykyaqilx i ok meje tukˈa?

24 I xi ttzaqˈwin Jesús: Najninx iteˈya kyeˈ. ¿Naˈmxsin tel kynikyˈa te Tyol Dios, ex te jniˈ tipin? 25 Ajtzin kybˈaj jaw itzˈje juntl majljo kyimnin, mikyxil teˈ chwinqil tzeˈnku luˈn. Ayetzin ichin exqetziˈn qya mina chi bˈaj jaw meje juntl majl. Iky kchi bˈaj okileˈ tzeˈnqeku angel toj kyaˈj. 26 Tiˈjtzintzjo aj kyjatz itzˈje juntl majl kyimnin, ¿Ma naˈmtzin tkux kyuˈjinjiˈy Tyol Dios, a kyij ttzˈibˈin Moisés, tej tyolin Dios tukˈa tojjo tqan txˈiˈx, a nkˈanttaq? Chiˈ kyjaluˈn: Ayin wejiˈy tDios Abraham, te Isaac ex te Jacob. Mix tqˈma qa ayintaq wejiˈy, qalaˈ ayin wejiˈych. 27 Ikytziˈn, ate Dios nya kyDios kyimnin, qalaˈ kyDios itzˈ, exla qa o chi kyim tzaluˈn twutz txˈotxˈ, quˈn toj twutz Dios, itzˈqe kykyaqilx.

Tuˈnpetziˈn, najninx iteˈy.

Alkye kawbˈil nimxix toklin kyxoljo txqantl(D)

28 Teˈ tok tbˈiˈn jun xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil ikyjo, tuˈn toj tumil i xi ttzaqˈwine Jesús, xi laqˈe tkˈatz ex xi tqanin: ¿Ankyeˈ tkawbˈil Dios nimxix toklin kyxoljo txqantl?

29 Xi ttzaqˈwin Jesús: An tnejiljo luˈn:
    Kybˈinkuxixsiˈn, tyajil Israel.
    Oˈkx Diosjo junchˈin, a tAjaw Tkyaqil.
30     Tuˈnpetzintzjo, kˈuˈjlinkxixa tukˈa tkyaqil tanmiˈn ex tukˈa tkyaqil tnabˈla ex tukˈa tkyaqil tipiˈn.

31 Atzin tkabˈtz:
    Kˈuˈjlink t‑xjalila tzeˈnkux ay.

Ntiˈx juntl tkawbˈil nim toklin tzeˈnqe luˈn.

32 Ante xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil xi tqˈmaˈn: Xnaqˈtzil, twutzxjo ikyjo tzeˈn ntzaj tqˈmaˈn; junchˈinx te Dios, tAjaw Tkyaqil; ntiˈ juntl. 33 Tuˈn tok qkˈuˈjlin Dios tukˈa tkyaqil qanmin, tkyaqil qnabˈl, ex tkyaqil qipin, ex tuˈn kyok qkˈuˈjlin qxjalil tzeˈnkux awo; axixjo luˈn nim toklin tzeˈnqekuˈ oyaj ex chojbˈil nchi kubˈ patit twiˈ t‑altar Dios.

34 Teˈ tok tbˈiˈn Jesús, teˈ otaq txi ttzaqˈwin xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil toj tumil, xi tqˈmaˈn te: Noq chˈintl tuˈn tel te tnikyˈ teˈ Tkawbˈil Dios.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, mix aˈl juntl el t‑xobˈil, tuˈn t‑xi tqanin juntl t‑xjelbˈitz te Jesús.

T‑xjelbˈitz Jesús kye Parisey(E)

35 Teˈ nxnaqˈtzintaq Jesús toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, xi tqanin jun t‑xjelbˈitz kye xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil: ¿Tzeˈntzin tten kyqˈmaˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, qa tyajil David te Crist, a Kolil, a at toklin tuˈn Dios? 36 Ax David qˈmante jun maj tuˈn Xewbˈaj Xjan:

Xi tqˈmaˈn Dios te wAjawa:
Qekuy toj nman qˈobˈa kawil wukˈiy,
ex kˈwel kyiˈjjo tajqˈoja wuˈnch.

37 Twutzx teˈ qa a David t‑xeˈchil Crist. ¿Me tzeˈntzin ttentz o yolin te David tiˈj Crist, a naˈmtaq titzˈje, ex ok tqˈoˈn te tAjaw?

Tbˈanilx ele t‑xnaqˈtzbˈin toj kywutzjo jniˈ xjal.

Tej tyolin Jesús kyiˈjjo xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil(F)

38 Nxnaqˈtzintaq Jesús kye jniˈ xjal, ex xi tqˈmaˈn: Kykaˈyink kyibˈa, tuˈn mina chi ok lipeˈy kyiˈjjo xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil. Nbˈaj kubˈ kyyekˈin kyibˈ te tnejinel tnam, ex nbˈaj ok kyqˈoˈn kyxbˈalin tbˈanilx, manyor xqerx wen, noq tuˈn kyokku kaˈyin kyuˈnxjal. Ex kyajxix, tuˈn kyok qˈolbˈit wen jaˈchaq nchi bˈete. 39 Kyajxix tuˈn kyokx qe te tnejil kyojjo ja te naˈbˈl Dios ex toj jun waˈn toj jun nintz qˈij. 40 Me nbˈajel kyelqˈin kyja qya mebˈeqe, a o chi kyim kychmil, ex tkyaqiljo jniˈ at kye, ex tuˈn mina tzˈel kynikyˈtzajil, nchi ok tennaj naˈl Dios nimx tqan.

Tuˈntzin ikyjo, okx kychjaˈbˈilx toj qˈaqˈ.

Qqˈoˈnx jun oyaj tukˈa tumil(G)

41 Qˈuqletaq Jesús jun maj tkˈatz jun tkubˈil oyaj pwaq, tokxtaq toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, nkaˈyintaq kyiˈjjo jniˈ xjal tzeˈn nbˈaj kux kyqˈoˈntaq kyoyaj. Ex ayetzin qˈinin, nimx pwaq bˈaj kux kyqˈoˈn. 42 Ex kanin jun qya, a otaq kyim tchmil, yajxix wen. Kux tqˈoˈn kabˈe tal netzˈ pwaq.

43 I tzaj ttxkoˈn Jesúsjo t‑xnaqˈtzbˈin, ex xi tqˈmaˈn kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy; ajo tal qya lo, nim chˈintljo toyaj ma kux tqˈoˈn kywutzjo txqantl, 44 quˈn jotxjo xjal, a ma kux qˈonte toyaj, a t‑xkyijlbˈin; qalatzinl teˈ tal yaj, a ma kux tqˈoˈn, a attaq tajbˈin te tuˈn tanqˈin.