Add parallel Print Page Options

Tej ttzyet nimku kyiẍ tuˈn tipin Jesús(A)

Jun maj, tej attaq Jesús ttzi jun ma tij nijabˈ, Genesaret tbˈi, nimku xjal pon kychmoˈn kyibˈ tkˈatz, ex ok jitzˈle kyuˈn, quˈn kyajtaq tuˈn tkubˈ kybˈiˈn Tyol Dios. I xi tkaˈyin Jesús kabˈe bark toj tzˈawin ttzi nijabˈ. Ntiˈtaq xjal tokx kyoj, quˈn ayetaqtziˈn kyiẍil otaq chi kuˈtz txjol kyeˈ kypa te kyiẍbˈil.

Ex bˈeˈx jax Jesús toj jun bark, a tetaq Simun, ex kubˈsin twutz te, tuˈn t‑xi tlimoˈntaq chˈintljo bark tojxi aˈ. Ex bˈeˈx kubˈ qe Jesús toj bark, ex tojxsiˈn aˈ, ok tentz xnaqˈtzil kyeˈ xjal. Tbˈajlinxitzin yolin, xitzin tqˈmaˈn te Simun kyjaluˈn: Qˈinkxsinjiy bark jaˈ nim t‑xe nijabˈ, exsin kyxoˈnkuxjiˈy kypaˈy te tzuybˈil kyiẍ.

Me atzin te Simun xi ttzaqˈwin: ¡Ay Xnaqˈtzil! Ma tzˈelkux aqˈwil quˈn, tuˈn qaqˈniˈn, exsin ntiˈx kyiẍtz ma tzyet quˈn. Me tuˈn Tyola saj tqˈmaˈn, chi kˈwelix nxoˈnjiˈy npaˈy te kyiẍbˈil.

Atzaj teˈ tkux kyxoˈn kypa toj aˈ, nimx kyiẍ tzyet kyuˈn. Ayetzin kyej pa noqx tuˈn kybˈajeltaq laqj tuˈn kyiẍ. Tuˈntziˈn ikyjo, bˈaj xi kyyekˈin kyqˈobˈ kyeˈ kyukˈa, ayeˈ tajawtaqjo juntl bark, tuˈntzin kyxiˈtaql kyeˈ mojilkye. Ex jun paqx i xiˈ, ex kykabˈilx kyej bark i jaw noj kyukˈa nimku kyiẍ; noqtaq chˈinl kyaj tuˈn kyxi yuqˈj. Tej tok tkaˈyin Simun Pegrjo ikyjo, bˈeˈx kubˈ meje twutz Jesús, exsin xi tqˈmaˈntz te: Tata, chin ttzaqpinkja, quˈn jun aj ilqin weˈ.

9-10 Xi tqˈmaˈn Pegrjo ikyjo, quˈn nimxtaq kyxobˈil junx kyukˈa Jacob ex Juan, ayeˈ tkˈwal Zebedey, ex tukˈaqetaq Simun, tuˈn nimx kyiẍ otaq tzyet kyuˈn.

Me ante Jesús xi tqˈmaˈn te Simun: Mina jaw xobˈa, quˈn texjo paq jaˈlin, k‑okila te chmol xjal, tuˈn kyklet toj il, ex nya te chmol kyiẍ, tzeˈnku jaˈlin.

11 Ex bˈeˈx xi kyiˈn bark ttzi txˈotxˈ. Ex antza kyije kytzaqpiˈn tkyaqiljo qˈiˈntaq kyuˈn, exsin i bˈaj xi lipetz tiˈj Jesús.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús jun ichin iltaq tuˈn txˈaˈk, a noq n‑el lemimin(B)

12 Jun qˈij, attaq Jesús toj jun tnam, kanin jun ichin tkˈatz, ex otaqx yajx tuˈn jun txˈaˈk noqx n‑el lemimin. Atzaj teˈ tok tkaˈyin Jesús, kubˈ meje, exsin kubˈ t‑xoˈn twutz tzmax twutz txˈotxˈ. Jaw kubˈsin twutz kyjaluˈn: Ay wAjaw, qa taja, bˈaˈn tuˈn nkubˈ tqˈaniˈn tukˈa nyabˈila.

13 Noq ok tmekoˈn Jesús, ex xi tqˈmaˈntz te: Waja. Bˈeˈx ma qˈanita jaˈlin.

Texjo paq anetziˈn, bˈeˈx qˈanitkux te jun majx. 14 Exsin xi toqxeninxix Jesús te: Mi txi tqˈmaˈn te aˈla. Qalaˈ ku txiˈy, ex yekˈinx tibˈa te kypale aj Judiy, ex qˈonxa jun oyaj te aqˈbˈil chjonte, tuˈn ma tzul Dios tey, a tzeˈnkuxjo kubˈ ttzˈibˈin Moisés ojtxe, tuˈntzin kybˈin texjal qa ma qˈanita.

15 Me mix tuˈn ikyjo, nimx n‑ikyˈtaqljo tqanil Jesús, ex nimxtaq xjal nbˈaj ok chmoˈn kyibˈ tiˈj, tuˈn tbˈaj ok kybˈiˈntaqjo Tyol, ex tuˈn kybˈaj kubˈ tqˈanintaqjo kyyabˈ. 16 Me ataqtzin te Jesús, bˈeˈxtaq n‑el tpaˈn teˈ tibˈ kyiˈj, ex nxiˈtaq teˈ naˈl Dios jaˈ mixtaq aˈl jun at.

Tej tqˈanit jun kox tuˈn Jesús(C)

17-18 Toj jun qˈij, tzuntaq nchi kubˈ t‑xnaqˈtzin Jesús xjal, ex attaqjo tipin Dios tukˈa, tuˈn kyqˈanittaqjo yabˈ. Me antza, attaq junjun Parisey exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈjjo ojtxe kawbˈil tzajninqetaq toj junjun kojbˈil, iteˈkutaq toj ttxˈotxˈ Galiley, Judey, ex Jerusalén. Qˈuqleqetaq tkˈatz Jesús toj jun ja, tej kykanin junjun ichin iqintaq jun yabˈ kyuˈn twiˈ tkuẍbˈil. Ex ataqtzin teˈ yabˈ noq otaq tzˈok kˈolpaj. Kyajtaqjo xjal tuˈn tokx kyiˈn twutz Jesús, me mibˈintaq tokx.

19 Tuˈntzin mix jyete tumil kyuˈn tzeˈn tuˈn tokxi kyinetaq, tuˈn tpajjo nimxtaq xjal at; tuˈntziˈn ikyjo, bˈeˈx i bˈaj jax tibˈajxi ja, ex jaw kypoˈqˈin xkˈoˈn antza, ex kux tuninin yabˈ kyuˈn tukˈax tkuẍbˈil, ex kupin kyiˈntz twutz Jesús ex kywutz txqan xjal.

20 Tuˈn ikyjo, ex tej tok tkaˈyin Jesúsjo kynimbˈil, xi tqˈmaˈn te yabˈ kyjaluˈn: Ay wukˈa, ayetzin tila ma chi kubˈ najsit jaˈlin.

21 Me ayetzin kyeˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil exqetziˈn jniˈ Parisey, bˈeˈx i ok ten kyeˈ ximilte kyjaluˈn: ¿Tzeˈntzin tten n‑el tzaqpaj ttzi ichin ikyjo? quˈn noq nxoˈn yol tiˈj Dios tuˈn maˈ tyolch. Quˈn oˈkx te Dios aku bˈant najsin te til jun xjal.

22 Me ante Jesús bˈeˈx el tnikyˈ tiˈj tiˈtaq nkyxime, ex xi tqanin kye: ¿Tiquˈn nkubˈ kyximinjiˈy ikyjo? 23 ¿Ankye junx tzˈele tuˈn t‑xi qˈmet, tuˈn tkubˈ najsit til jun xjal, a tzeˈnkuljo tuˈn t‑xi qˈmet: Weˈksa, ex kux bˈeta? ¿Ma nyapela a te kujxixjo a tuˈn tnajsit til jun xjal? 24 Me mi nxi kynimiˈn qa ikyjo. Me atzin jaˈlin, kxel nyekˈiˈn kywutza qa ayin weˈ, a Tkˈwal Ichin, at wokliˈn tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈn tkubˈ nnajsiˈn kyilxjal te jun majx.

Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn te yabˈ: Kxel nqˈmaˈn tey, ¡Weˈksa! ¡Qˈinxjiy tkuẍbˈila, ex kux tzˈaja tjay!

25 Ex jun paqx jaw weˈ tej yabˈ kywutz kykyaqilxjal, ex jaw tchmoˈn tkuẍbˈil, ex bˈeˈx aj tja nnimsin tbˈi Dios wen.

26 Kykyaqilxjal i jaw kaˈylaj, ex jaw kynimsin tbˈi Dios, exsin tukˈa txqan kyxobˈil bˈaj kubˈ kyqˈmaˈn kyxolx: Tzmaxpen xqliyx jun tiˈ te kaˈybˈajil, chi chiˈ.

Tej ttzaj ttxkoˈn Jesús Leví tuˈn tok te t‑xnaqˈtzbˈin(D)

27 Tbˈajlinxiˈ ikyjo; bˈeˈx etzku Jesús toj ja. Tej tbˈet, ex iwle jun ichin tuˈn, peyil pwaqtaq te kˈaybˈil te Rom, ex ataqtziˈn tbˈi ichin, Leví. Ex antza qˈuqletaq tojjo najbˈil, jaˈ npeyintaq kˈaybˈil. Exsin xi tqˈmaˈn Jesústz te kyjaluˈn: Lipeka wiˈja.

28 Jun paqx jaw weˈ Leví, ex kyij ttzaqpiˈn tkyaqil, ex bˈeˈx ikyˈ lipe tiˈj Jesús.

29 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, atzin te Leví kubˈ tbˈinchin jun tbˈanil waˈn tiˈj Jesús, ex ilaˈku tukˈa Leví, nchi bˈaj peyintaq kˈaybˈil te Rom, junx kyukˈa junjunl xjal, qˈuqleqetaq kyukˈa tiˈj meẍ. 30 Me ayetzin kyeˈ Parisey exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈjjo ojtxe kawbˈil ex kyukˈaxtaq kyibˈ i bˈaj jaw yolbˈin kyiˈj t‑xnaqˈtzbˈin Jesús kyjaluˈn: ¿Tiˈquˈnil majqex kyeˈ nchi bˈaj waˈn, ex nchi bˈaj kˈwan kyukˈa maˈ peyil kˈaybˈil ex jniˈ bˈinchil il?

31 I xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Ayetziˈn bˈaˈnqe ntiˈ kye tajbˈin qˈanil kye; me meqetziˈn yabˈqe, atpen kyeˈ tajbˈin kye. 32 Tuˈnpetziˈn, nya ma chin tzaj weˈ txkol kye xjal nbˈaj kubˈ kybˈisin qa bˈaˈn kyten; qalaˈ ayin wejiˈy ma chin tzaj txkolkye ayeˈ bˈinchil ilqe, tuˈn tajtz tiˈj kyanmin. Tuˈnpetziˈn, ma chin ula kyxol.

Jun kyxjelxjal tiˈjjo nkubˈ qpaˈn waˈyaj(E)

33 Me ayetzin kyeˈ Parisey exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil xi kyqˈmaˈn te Jesús: Ayetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin Juan, a Jawsil Aˈ, exqetziˈn Parisey, nimx nbˈaj kubˈ kypaˈn waˈyaj tuˈn kynaˈn Dios, me ayetzin kye t‑xnaqˈtzbˈiˈn, kukxjo nchi bˈaj waˈn ex nchi bˈaj kˈwan.

34 I xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: ¿Ma akutzin kubˈ kywutzlin kyeˈ, tuˈn tkubˈ kypaˈn txokenj waˈyaj toj jun mejebˈlin, qa axsa taˈye chmilbˈaj kyxol? Ikytzin iteˈye wejiˈy nxnaqˈtzibˈin, quˈn loqiˈn ntin kyxol. 35 Me pon kanin jun qˈij, jaˈ tuˈn wele najiˈy, a ayiˈn, a ikyxjo tzeˈnku chmilbˈaj kyxol. Ajtzin tjapin kaninjo qˈij anetziˈn, okpetzila kˈwel kypaˈntz waˈyaj, tuˈn kynaˈn Dios wen.

36 Ex kubˈ tqˈmaˈnl Jesús oxe techil kyjaluˈn: Tnejil, mix aˈlx aku tzˈel ttajkˈin chˈin bˈuˈẍ tiˈj jun saq xbˈalin, tuˈn tok te slepbˈilte junl xbˈalin noql ttxˈaqin. Qa ma kubˈ tbˈinchin ikyjo, nkubˈ tyajiˈn saq bˈuˈẍ, exsin nya wen kkaˈyile tukˈaljo ttxˈaqin xbˈalin. 37 Ex tkabˈ, tzeˈn aj tkux bˈinchit vin; nlay kuˈx bˈinchit toj jun ttxˈaqin tzˈuˈn, quˈn ajtzin tloqlin, bˈeˈx aku tzˈex laqj, ex noq aku chi kubˈ najx kykabˈil. 38 Tuˈntziˈn, il tiˈj tuˈn tkux bˈinchit vin toj jun saq tzˈuˈn. Ikytziˈn wejiˈy nxnaqˈtzbˈil, nlay bˈant tuˈn tok smet tukˈa juntl tumil. 39 Ex toxin: Aˈlchaqx jun aˈla, nxi tkˈwaˈn jun wiq vin, nlay ttziye, tuˈn t‑xi tkˈwaˈn junl wiq kˈwabˈj, a saq, quˈn naqˈle tiˈjjo tkˈwaˈ, a tbˈanilx toj twutz. Ikytzin kyejiˈy naqˈleqe kyeˈ tiˈjjo ojtxe tumil. Tuˈnpetziˈn kykyˈeˈy tuˈn kyxi lipey tiˈj nxnaqˈtzbˈila, a saq, exla qa wenxixtl tzeˈnku ojtxe.