Add parallel Print Page Options

Jun techil tuˈn Jesús, tuˈn mi qox tzˈaq toj il(A)

17  Xi tqˈmaˈn Jesús kye t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: Kxel nqˈmaˈn kyeˈy, kukx at te iljo tzaluˈn twutz txˈotxˈ, me bˈisbˈajilxla teˈ xjal, a kchi kˈwel tzˈaqjo txqantl toj il tuˈn tpaj. Bˈaˈntla tuˈn tok tkˈloˈn jun ma tij abˈj te chebˈl triy tiˈj tqul, ex tuˈn t‑xi t‑xoˈn tibˈ toj ttxuyil aˈ tuˈn tkyim, tzeˈnku tuˈn tokx toj paˈbˈin twutz Dios tukˈa til, a tuˈn tjaw tzˈaq jun neˈẍ nimil toj il tuˈn tpaj. Kykaˈyinktzin kyibˈa, chi Jesúsjo.

Aj qa ma tzˈok tbˈinchin jun tukˈiy jun nya bˈaˈn tiˈja, ku txiˈy yolil tukˈa, tuˈn tajtz tiˈj tanmin. Me kˈwel tnajsiˈn til, a qa ma ttxˈixpe tnabˈl exsiˈn tbˈinchbˈin. Expela qa wuq maj xbˈinchin il tiˈja toj jun qˈij, me qatzin ma tzul wuq majltz qˈmalte tey kyjaluˈn: Noqx cheˈwx tkˈuˈja wiˈja kyuˈn nbˈinchbˈiˈn nya bˈaˈn tiˈja, me nlay chi kubˈ nbˈinchiˈntla chitjo, il tiˈj tuˈn kykubˈ tnajsiˈn til.

Jun techil tuˈn Jesús tiˈj tzeˈn tuˈn tchˈiye qnimbˈil

Chi chiˈ t‑xnaqˈtzbˈin te Jesús, a tAjaw Tkyaqil, kyjaluˈn: Taa, qˈontza txqantl qnimbˈila.

Chi tAjaw Tkyaqiljo kyjaluˈn, tej ttzaj ttzaqˈwin: Noqit at‑xix kyeˈ kynimbˈil, iˈchaqxpetla kyiˈn tzeˈnku jun tal twutz mistas, aku txi kyqˈmaˈn teˈ tqan txˈiˈx wech lo, kyjaluˈn: Xbˈoqinktz tibˈa tzaluˈn, exsin awankux tibˈtza tzmax toj ttxuyil aˈ, ex akula chi kubˈ nimiˈn tuˈn.

A qa at jun kyeˈ, a atit jun taqˈnil, a lu ma meltzˈaj kjol mo kyikˈlel wakx toj chqˈajlaj, ¿Ma akutzin txi tqˈmaˈn te kyjaluˈn: Kux tzˈoktza, ex kux kubˈ qey waˈl? Nlay txi tqˈmaˈn ikyjo. Ikyla aku txi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Bˈinchim tibˈa, tuˈn tkubˈ tbˈinchiˈn nwaˈy te qale, ex tenkuy nkˈatza tuˈntzintla ttzaj tseˈnjiy jotxjo jniˈ k‑ajbˈil weˈy. Ajxitzin nbˈaj waˈntza ex nbˈaj kˈwantza, kˈaˈpen txiˈ tetza waˈl ex kˈwal. Ex nixpe chˈin chjonte aku txi tqˈoˈn teˈ aqˈnil anetziˈn, tuˈn otaq kubˈ tbˈinchin jotxjo jniˈ otaq txi tqˈmaˈn te. 10 Ex ikytzin kyejiˈy, aj tjapin bˈajjo jniˈ kxel qˈmaˈn kyeˈy tuˈn qMan Dios, iky kxel kyqˈmaˈnjiˈy kyexjal kyjaluˈn: Awoqejiˈy aqˈnil, a ntiˈ qokliˈn, quˈn tuˈn oˈkx aqˈuntljo ma bˈant quˈn, ajo saj qˈmaˈn qeˈy.

Tej tkubˈ tqˈaˈnin Jesús lajaj xjal, a yabˈqetaq tuˈn txˈaˈk, a noqx n‑el lemimin

11 Tej kyjaˈtaq t‑xiˈ Jesús toj tnam te Jerusalén, antza bˈete tojjo bˈe tkuˈx kyxol tnam te Samaria ex Galiley. 12 Atzaj teˈ tkanin toj jun kojbˈil, bˈeˈx i tzaj laqˈe lajaj ichin tkˈatz, ayeˈ yabˈqetaq tuˈn txˈaˈk, a noq n‑el lemimin. Najchaq i tzaje weˈye, 13 exsin i jaw ẍchˈintz kyjaluˈn: ¡Jesús! Ay Xnaqˈtzil, qˈaqˈintzin teˈ tkˈuˈj qiˈja.

14 Atzaj teˈ kyiwle tuˈn Jesús, iky xi qˈmaˈn kye kyjaluˈn: Kux cheˈxa, exsin kyyekˈinx kyibˈtza kye pale.

Tzuntaq nchi bˈetjo ichin anetziˈn, tej kykubˈ qˈanin. 15 Tej tnaˈnte jun, qa otaq kubˈ qˈanin, bˈeˈx aj meltzˈaj, ex jaw tnimsiˈn tbˈi qMan Dios tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kujxix wen. 16 Kubˈ meje, ex kupiˈn twiˈ tzmax twutz txˈotxˈ, tej t‑xi tqˈoˈn chjonte te Jesús. Teˈ aj Samariataq te ichin anetziˈn, a ikyˈin kyuˈn aj Israel. 17 Chi Jesús kyjaluˈn: ¿Ma nyatzin lajajtaq kyej ichin kybˈaj ẍi qˈanit? ¿Jatzila iteˈyiljo bˈeljajl? 18 Mix aˈl juntl te xmeltzˈaj nimsil tbˈi Dios, qalaˈ oˈkxl teˈ bˈetin xjal lo.

19 Xitzin tqˈmaˈn Jesús teˈ bˈetin xjal kyjaluˈn: Kux jaw weˈksa, ex kux txiˈy. Axjo tnimbˈila ma kubˈ qˈanintiy.

Tzeˈntzin tqˈijil aj tul Jesús juntl majl(B)

20 Xi kyqanin Parisey te Jesús jtojtaq tuˈn tul kaniˈn Tkawbˈil qMan Dios.

Xitzin ttzaqˈwin Jesús kye kyjaluˈn: Nlay qˈanchaˈlix teˈ Tkawbˈil qMan Dios, aj tul kanin. 21 Mix aˈl jun teˈ kqˈmalte kyjaluˈn: Luˈ lo, chitjo, mo luˈ chiˈn, chitljo; quˈn ajo Tkawbˈil qMan Dios luˈ noql at toj kyanmin nimil.

22 Xitzin tqˈmaˈn Jesús kye t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: Pon kanin jun te qˈij, jaˈ kyajiˈy tuˈn wok kykaˈyiˈn, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, iˈchaqxpetla noq jun qˈijtz, chichkulajiˈy, me nlayx kylontiˈy. 23 Iteˈ junjun kchi qˈmalte kyjaluˈn: Lu at tzaluˈn, mo lu at tzachiˈn, qa chiˈ. Me ayetzin kyeˈ mina cheˈxa lolte, ex mina chi ok lipey kyiˈjjo kchi qˈmalte ikyjo. 24 Quˈn ajtzin wul juntl majl weˈ, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, ikytzin wuliljiˈy tzeˈnku xloqˈlin kyaˈj, a qa ma jaw qoptzˈaj toj jun plaj t‑xe kyaˈj, ex bˈeˈx npon qoptzˈaj tojjo juntl. 25 Me nej, k‑ikyˈix nim yajbˈil wuˈn, ex tuˈn wel iˈjliˈn kyuˈnxjal, a loqe nchi najan kyojjo qˈij jaˈlin. 26 Iky kbˈajiljo tojjo qˈij, aj wul juntl majla, chi Jesúsjo, tzeˈnku ikyˈ kyojjo qˈij, tej tten Noé ojtxe. 27 Mi xi kyqˈoˈn ambˈil te Dios, qalaˈ nchi waˈntaq kyexjal aj ilqe; nchi kˈwantaq; nchi jaw mejetaq, ex nxi kyqˈoˈntaq kyal toj mejebˈlin, tzmaxi tej tokx Noé toj ma tij bark tuˈn kyklet. Ayetzin kyej txqantl xjal jotx i kyim tuˈn qˈaqabˈil. 28 Ex ikyx bˈajjo tej tnajan Lot: Noq oˈkxtaqtza otaq tzˈok bˈaje kyexjal kywutz tiˈj kywa, tiˈj kykˈwaˈ; noq oˈkxtaq kyajjo tuˈn kyloqˈin ex tuˈn kykˈayin; tuˈn kyawan ex tuˈn kybˈinchin kyja. 29 Me atzaj teˈ tetz Lot toj tnam te Sodoma, bˈeˈx tzaj chitj qˈaqˈ toj kyaˈj tukˈa nimx tkˈokˈjil tzˈeˈnaq, ex bˈeˈx i bˈaj kyim kykyaqilx. 30 Ex ikyxsin te kbˈajiljo, aj wul juntl majla, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, chi Jesúsjo.

31 Tojjo qˈij anetziˈn, a qa at jun xjal tokxtaq twiˈja, nlay bˈant tuˈn tkuˈtz tuja qˈil teˈ jniˈ at te. Exsin qa attaq juntl, a tzunxtaq n‑aqˈnin toj ttxˈotxˈ, ex nlay bˈant tuˈn tajtz meltzˈaj tja. 32 Kynaˈntzinjiˈy jniˈ ikyˈ tiˈj t‑xuˈjil Lot. 33 Quˈn ankye te taj noq tuˈn ttzalaj toj tchwinqil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ok knajil teˈ te jun majx. Ex ankye te mi s‑ok tilil tuˈn tiˈjjo tkyaqil te twutz txˈotxˈ noq tuˈn npaja, ok knetil teˈ tchwinqil te jun majx.

34 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, chi Jesúsjo, qa tojtaq qnikyˈin ẍin uliˈy, exla qa kabˈetaq xjal junx kuẍle tibˈaj jun watbˈil, junchˈin teˈ kxel qˈiˈn; atzin teˈ juntl, axsa kyjele qˈoˈne teˈ.

35 Exla qa kabˈe qya junx nchi cheˈn, junchˈin teˈ kxel qˈiˈn; atzin teˈ juntl, axsa kyjele qˈoˈne teˈ. 36 Exla qa kabˈe ichin junx nchi aqˈnin toj kyaqˈnin; junchˈin teˈ kxel qˈiˈn; atzin teˈ juntl, axsa kyjele qˈoˈne teˈ.

37 Xitzin qanintz te Jesús kyjaluˈn: Taa, ¿Jaˈtzila kbˈajile ikyjo?

Ikytzin xi ttzaqˈwin Jesúsjo kyjaluˈn: Ok k‑elil kynikyˈa te jaˈ kbˈajile, ikyxjo tzeˈnqeku kˈutz n‑el kynikyˈ te jaˈ taˈ jun kyimnin.