Add parallel Print Page Options

Jun techil tuˈn Jesús tiˈjjo rit xi naj(A)

15  Jotqexjo jniˈ xjal, a nya wenqe kywutz txqantl, junx kyukˈaˈ ayeˈ nchi peyin pwaq tuˈn tajbˈin kye aj Rom, i xi laqˈe bˈil teˈ Tyol Jesús. Tuˈn ikyjo, nimx i jaw yolbˈin Parisey tiˈj Jesús junx kyukˈa xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil. Chi chiˈ kyjaluˈn: Ajo maˈ xjal lo, nchi tkˈmoˈn jniˈ xjal aj il, exsin nwaˈntz kyukˈa, chi chiˈ kyxolile.

Tuˈnpetziˈn, kubˈ tyolin Jesúsjo jun techil lo kyexjal. Chiˈ kyjaluˈn: Altzin jun kyeˈ, a atit jun jweˈ kˈal trit exsin txi najit juntz, ¿Ma nyapetzila nej kchi okil tchmoˈn bˈeljajlajaj toj jweˈ kˈal trit, tuˈn kywaˈn junx toj chqˈajlaj, exsin kxeˈltz jyol teˈ tal trit, a otaq txi naj? ¿Ex ma nyapetzila tzmaxi kmeltzˈajiljo aj tjyet tuˈn? Ex ajtzin tjyettz tuˈn, nimx kjawil tzalaj, ex kjawix tqˈoˈn tiˈj tqul. Exsin aj tkanintz tja, bˈeˈx aku chi tzaj ttxkoˈn jniˈ tukˈa exqetziˈn jniˈ t‑xjalil tiˈjile, ex okla kxel tqˈmaˈn kyjaluˈn: Chi tzalaja wukˈiy, quˈn ma knet tej tal nrita, a otaq txi naj.

Noq jun techil teˈ lo, chi Jesúsjo. Me kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa nimxixtl teˈ tzaljbˈil kbˈajil toj kyaˈj tiˈj jun aj il qa ma nimin, tzeˈnkuljo kyiˈjjo bˈeljajlajaj toj jweˈ kˈal xjal, a bˈaˈn kyten toj kywutz.

Jun techil tuˈn Jesús tiˈj jun qya, a ma txi naj jun tpwaq

Lu juntl techil lo, chi Jesúsjo: Qa at jun qya, a atit lajaj tpwaq a saqpwaq, txi najit jun, ¿Ma nyapetzila bˈeˈx aku jaw ttxqoˈn ttzaj? ¿Ex ma nyapetzila bˈeˈx k‑okil ten misolte toj tja, ex chebˈe k‑okil ten jyol teˈ tpwaq? Exsin aj tjyettz tuˈn, ok chi tzajil ttxkoˈn jniˈ tukˈa exqetziˈn jniˈ t‑xjalil tiˈjile, ex ikyla aku txi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Chi tzalaja junx wukˈiy, quˈn tuˈn ma jyet tej npwaqa, a otaq txi naj. 10 Oktzin kxel nqˈmaˈntza kyeˈy, chi Jesúsjo, qa ikyx teˈ toj kyaˈj; nimx te tzaljbˈil nten kyxol t‑angel Dios, tiˈj jun aj il qa ma nimin.

Jun techil tuˈn Jesús tiˈj jun manbˈaj, a kubˈ tnajsin til tkˈwal

11 Ex at juntl tyol Jesús bˈaj tqˈmaˈn. Chiˈ kyjaluˈn: At jun xjal attaq kabˈe tkˈwal. 12 Atzin teˈ muchˈtaq chˈintl iky xi tqˈmaˈn te tman kyjaluˈn: Taa, qˈontzinjiy weˈ wetzbˈil, a at wokliˈn tiˈj, chiˈ.

Kubˈtzin tpaˈn manbˈajtz jotxjo jniˈ tqˈinimil kyxoljo tkˈwal. 13 Nyataq ilaˈ qˈij otaq tzikyˈ, tej t‑xi tkˈayin tej itzˈinbˈaj ajo tetzbˈil, a otaq tzaj qˈoˈn, exsin bˈeˈx xiˈtz toj junxil nmaq tnam najchaq wen. Ex antza bˈaje tyajineˈ jotxjo jniˈ pwaq, a otaq tzaj qˈoˈn te, tej t‑xi tkˈayin tetzbˈil, quˈn noqx ok ten achil tojjo nya bˈaˈn te twutz txˈotxˈ. 14 Me atzaj teˈ tel bˈajjo tpwaq, ul kanin nim waˈyaj tojjo tkyaqil nmaq tnam anetziˈn. Tuˈnpetziˈn, nimx waˈyaj ikyˈx tuˈn.

15 Xiˈtzintz jyol jun taqˈin tukˈa jun ichin, a antza najletaq tojjo tnam anetziˈn. Tzaj qˈoˈn tetz taqˈin me noq te kyikˈlel kyiˈj kuch. Bˈeˈxsin xi chqˈoˈntz tzmax toj kojbˈil, jaˈ iteˈyetaqjo kuch. 16 Tzunxtaqx npon tkˈuˈj tiˈjjo kykˈwaˈ kuch n‑ok, quˈn tuˈn tzunxtaqx nqˈaqˈin tkˈuˈj wen, me mix aˈlxtaq jun xjal ntzaj qˈonte chˈin twa. 17 Bˈeˈxpetzin ul julkˈajxtz toj tkˈuˈj, ex chiˈ kyjaluˈn: ¿Jteˈxsin aqˈnil at toj tja nmaˈn, a mina nbˈajxjo kywa? Ex ayintzinl wetza chˈix wel kyima tuˈn waˈyaj tzaluˈn kyxol kuch. 18 Tunpetziˈn, ok chin ajil meltzˈajla toj tja nmaˈn, ex kxel nqˈmaˈn te kyjaluˈn, aj npon kaniˈn: Taa, ma chin bˈinchinx weˈ il twutz Dios ex ikyxjo twutza; 19 ntiˈl weˈ woklin tuˈn wokla te tkˈwala; qalaˈ iky chin tqˈonkejiˈy tzeˈnku jun taqˈnila.

20 Bˈeˈxkux kubˈ bˈe tuˈn, tuˈn tpon kanin juntl majl toj tja tman. Me naˈmxtaq tuˈn tpon kanin, tej tiwle tuˈn tman. Bˈeˈx tzaj qˈaqˈin tej manbˈaj tkˈuˈj tiˈj. Tuˈntziˈn, bˈeˈx xi rinin kˈlelte; ok tchleˈn, exsin el tmaˈtzin. 21 Atzin tej kˈwalbˈaj iky xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Taa, ma chin bˈinchinx weˈ il twutz Dios ex ikyxjo twutza; ntiˈl we woklin tuˈn wokla te tkˈwala.

22 Me atzin tej manbˈaj bˈeˈx xi tqˈmaˈnkye taqˈnil kyjaluˈn: Jun paqx kyinktzjiˈy a tbˈanil xbˈalin, ex kyqˈonka tiˈj. Ex kyqˈonka jun xmilqˈobˈaj tbˈanilx wen tiˈj twiˈ tqˈobˈ, ex kyqˈonqekjiˈy t‑xjabˈ. 23 Ex kyintzjiˈy tal wakx, a maˈ qˈeˈsxix, exsin kybˈyonkutza. Okxpetzin qo waˈlxte, ex ok qo ikyˈsil nintz qˈij, 24 quˈn atzin nkˈwala lo, kyimnintaq toklin quˈn, me ma jaw itzˈje juntl majl. Otaq txi naj, me atzin jaˈlin, ma jyetl quˈn. Bˈeˈxsin ok tentz ikyˈsil nintz qˈij.

25 Ataqtzin tej itzikybˈaj, attaq teˈ toj kojbˈil. Atzaj teˈ tmeltzˈaj, exsin ul kanin nqayin tkˈatz ja, xi tbˈiˈn tqˈajqˈojil chnabˈ, ex tbˈi qa tzuntaq nchi bˈixin xjal tuja. 26 Tzajtzin tqˈolbˈintz jun taqˈnil ttata, exsin xi tqanin tiˈtaqjo nbˈaj. 27 Iky xi tqˈmaˈn aqˈnil te kyjaluˈn: Qalaˈ a tej titzˈin ma tzul, ex quˈn tuˈn bˈaˈn s‑ula, bˈeˈx saj tqˈmaˈn ttatiy, tuˈn tkubˈ bˈyetjo a ma qˈeˈs tal wakx.

28 Bˈeˈxpetzin tzajx tej itzikybˈaj tqˈoj tuˈn ikyjo, ex mixtaq ttziye tuˈn tokx tuja. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx etzjo ttata kubˈsil twutz te, tuˈn tokx. 29 Iky xi tqˈmaˈn te ttata kyjaluˈn: Mi n‑el nnikyˈa te. Bˈiˈn te tuˈn, jteˈxitzin abˈqˈe o chin ajbˈiˈn tey, ex mix jun maj o chin jawa nim twutza. Ex ntiˈx chˈin o tzaj tqˈoˈn weˈy iˈchaqpetla jun tal tal chivtz, tuˈn wikyˈsiˈn nintz qˈij kyukˈa wukˈiy. 30 Qalatziljo, ma kubˈ tbˈyonjiy ma qˈeˈs tal wakx te ikyˈsbˈil, teˈ tulin tkˈwala, a ma bˈaj tyajinxjo tpwaqa kyukˈa tkyˈaˈj.

31 Xitzin ttzaqˈwin manbˈaj kyjaluˈn: Ay nkˈwal, luˈ te majx at wukˈiy, ex te tejiy jotxjo jniˈ at weˈy. 32 Me il tiˈj tuˈn tkubˈ ikyˈsit jun nintz qˈij jaˈlin, ex bˈaˈn tuˈn qtzalaj, quˈn tuˈn ma jaw anqˈin juntl majljo titzˈiˈn, a kyimnintaq toklin quˈn; otaq txi naj, me ma jyetl jaˈlin, chiˈ.