Add parallel Print Page Options

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús jun yabˈ toj qˈij te ajlabˈl

14  Toj jun qˈij te ajlabˈl, okx Jesús waˈl toj tja jun xjal nejinel kyxol Parisey. Me iteˈtaql txqantl Parisey nchi kaˈyin tiˈj, tiˈtaqjo tuˈn tkubˈ tbˈinchin toj tqˈijil ajlabˈl. Ex antza taˈyetaql jun xjal, a yabˈtaq tuˈn malil. Xitzin tqanin Jesús kyeˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil junx kyukˈa jniˈ Parisey. Chiˈ kyjaluˈn: ¿Bˈaˈnpela toj kywutza, tuˈn tkubˈ qˈanit jun yabˈ toj qˈij te ajlabˈl, mo minaj?

Me ayetzin kyej xjal anetziˈn, noq i kubˈ mutxe tuˈn. Atzin te Jesús bˈeˈx tzaj ttzyuˈn yabˈ, ex bˈeˈx kubˈ tqˈanin. Atzaj teˈ tqˈanit, xi tqˈmaˈn Jesús te tuˈn taj tja. Ex xi tqˈmaˈn kye Parisey kyjaluˈn: ¿Altzin jun kyeˈ, a nya bˈeˈxkux aku jatz qˈinte jun tkˈwal mo jun twakix, a kuxit tzˈaq toj jun jul, exla qa toj qˈij te ajlabˈl?

Ex mix aˈlx jun tzaj tzaqˈwinte jun tyol.

Jun techil tuˈn Jesús tuˈn mi qnimsin qibˈ

Tlonte te Jesús, qa ataq kyajjo jniˈ txokenj, tuˈn kykubˈ qe kyibˈajjo tbˈanil qˈuqbˈil, a iteˈkutaq kyiˈjile meẍ te wabˈl. Tuˈntziˈn, xi tqˈoˈn jun tumil kye, tuˈn mi kynimsinxjal kyibˈ: Aj qa at jun xi txkontiy toj jun nintz qˈij te mejebˈlin, nya bˈaˈn tuˈn tkubˈ qey tibˈaj jun tbˈanil qˈuqbˈil, quˈn yajtzaj qa xpon kaninku juntl txokenj, a nim chˈintl toklin tzeˈnku te, ex atziˈn xjal, a xtxokin kyiˈja kykabˈila, aku tzaj qˈmante tey kyjaluˈn: ¡Weˈksa! Qˈonx tqˈuqila teljo juntl lo chitjo tey. Ex tukˈatzin ttxˈixewtza, bˈeˈx aku txiˈy qebˈil twiˈ qˈuqbˈil, a at tzma tiˈjxi. 10 Qalaˈ qa ma txi txkon tuˈn jun aˈla, antza we kubˈe qe te kyibˈajjo qˈuqbˈil, a iteˈku tzma tiˈjxi, quˈn tuˈntzin aj tuljo a xi txkontiy, aku tzaj qˈmaˈn tey kyjaluˈn: Ay wukˈa, ku tikyˈtz te qebˈil kyibˈajjo tbˈanil qˈuqbˈil loch. Ikytzin kjawil nimsinjiˈy kywutzjo jniˈ txqantl xjal, a kchi okil qe tukˈiy tiˈj meẍ. 11 Quˈn ankye teˈ kjawil tnimsin tibˈ til tibˈx, ntiˈ chˈin teˈ toklin aku tzaj qˈoˈn toj kyaˈj. Me metzin teˈ xjal, a n‑ok tqˈoˈn tibˈ te ntiˈ toklin, apente xjaljo ok kjawil nimsin.

12 Ex ikyx xi tqˈmaˈn Jesúsjo te Parisey, a xi txkonte, tuˈn t‑xiˈ tja. Chiˈ kyjaluˈn: Aj tbˈaj jun nim waˈn toj tjay, mina chi tzaj ttxkoˈnjiy jniˈ tukˈiy, ex mina qeˈ jniˈ ttzikya ex titzˈiˈn ex qeˈ jniˈ xjal, a at tlonte tibˈa kyukˈa, exqetziˈn jniˈ t‑xjalila tiˈjiliy, a qˈininqe. Quˈn aye xjal lo, bˈeˈx aku txi txkoˈnla waˈl kyukˈa, tuˈntzin bˈeˈx kchjetiljo wabˈj, a otaq txi toyiˈn kye. 13 Mikyxi tzˈoka tuˈn; qalaˈ aj tkubˈ tikyˈsin te jun nintz qˈij toj tjay, txkonqetz tejiy jniˈ qe xjal yaj, jniˈ qe xjal, ayeˈ mi nbˈantl kybˈet, jniˈ qe kox exqetziˈn moẍ. 14 Tuˈn ikyjo, nimx tzeˈjbˈil ktenbˈil tey, quˈn exla qa nlay bˈant tchjetjo wabˈj, a kxel toyin kye xjal anetziˈn, me nimxix tumil t‑xel ok ktzajil qˈoˈn tey tuˈn Dios tojjo qˈij, jaˈ kchi jawitze anqˈin juntl majljo xjal, a tzˈaqleqe.

Jun techil tuˈn Jesús tiˈjjo nintz waˈn toj Tkawbˈil Dios(A)

15 Tej kybˈij teˈ yol lo kyuˈn xjal, a qˈuqleqetaq tiˈj meẍ, at junte, xi qˈmaˈnte te Jesús kyjaluˈn: ¡Kyˈiwlinxla teˈ xjal, a ok k‑okil qe waˈl tiˈjjo meẍ, a ok ktenbˈil toj Tkawbˈil qMan Dios!

16 Xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Jun ichin kubˈ tbˈisin tuˈn tkubˈ bˈinchit jun nim waˈn toj tja, exsin xi tqˈoˈn txokbˈil kyiˈj nimku xjal.

17 Atzaj teˈ tpon or tuˈn tbˈaj waˈn, xitzin tchqˈoˈn jun taqˈnil txkol kyeˈ jniˈ xjal, a otaq chi txket. Chiˈ kyjaluˈn: Kux chi tzaja jaˈlin, quˈn luˈ te wabˈj ma bˈant, chichkujiˈy. 18 Me kykyaqilxjo txokenj i qˈmante qa ntiˈtaq ambˈil kyiˈj tuˈn kykanin tojjo nintz waˈn. Atzin teˈ tnejil iky tqˈma kyjaluˈn: Chjonte te, me nlay chin kaniˈn, tzmaxix ma nloqˈa chˈin ntxˈotxˈa, ex il tiˈj tuˈn nxiˈy lolte; noqx cheˈwx tkˈuˈja wiˈja, chichkujiˈy.

19 Atzin teˈ juntl iky teˈ tqˈma kyjaluˈn: Nlay chin kanin weˈ, quˈn ma nloqˈa jweˈ muj nwakixa te kjol, ex ma chink chˈin lolkye qa bˈaˈn chi kjon; noqx cheˈwx tkˈuˈja wiˈja, chichkujiˈy. 20 Iky teˈ juntl tqˈma kyjaluˈn: Tzmaxix ma chin jaw meje weˈ. Tuˈntziˈn, nlay chin pon kanin weˈ.

21 Tej tmeltzˈaj aqˈnil, a xi chqˈoˈn, bˈeˈxsin ok tentz qˈmalte teˈ tajaw ja jotxjo jniˈ tzaj qˈmaˈn te. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx tzaj tej tajaw ja tqˈoj, exsin xi tqˈmaˈnltz tej taqˈnil kyjaluˈn: Liweyxix kux txiˈy toj tnam ex txkonqetzjiy jniˈ qeˈ xjal yaj, jniˈ qeˈ xjal, a mi nbˈant kybˈet, jniˈ qeˈ xjal moẍ exqetziˈn jniˈ xjal kox, a iteˈ kyojileˈ nim bˈe ex kyojileˈ muchˈ bˈe, a iteˈ antza. 22 Tmeltzˈajxitziˈn aqˈnil, iky xi tqˈmaˈn te tajaw ja kyjaluˈn: Taa, ma chin meltzˈaj weˈ jaˈ ẍin xi tchqˈoniy, ex iky xkubˈ nbˈinchinjiˈy tzeˈn saj tqˈmaˈn, me naˈmx tok noj te meẍ tiˈjile.

23 Xitzin tqˈmaˈnljo tajaw ja teˈ taqˈnil kyjaluˈn: Kux txitla kyojjo jniˈ nim bˈe ex kyojjo jniˈ tqˈobˈ bˈe, ex qˈmanxa kyeˈ xjal, qa il tiˈj tuˈn kyoktz, quˈn waj weˈ tuˈn tnoj njaˈy. 24 Quˈn twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa mix jun teˈ xjal kyxoljo ẍi txket wuˈn te tnejil, ok kchi waˈl tiˈjjo wabˈj, a ma bˈant wuˈnch, chi Jesúsjo kyexjal.

Il tiˈj tuˈn qxi lipe tiˈj Jesús tukˈa tkyaqil qanmin(B)

25 Nimku xjal ok lipe tiˈj Jesús, ex ajtz meltzˈaj tiˈjxi, ex xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: 26 Qa at jun xjal taj tuˈn tok lipe wiˈja, me nya kˈuˈjlinkqiˈn tuˈn tukˈa tkyaqil tanmin, qalaˈ oˈkxtza toka tkˈuˈj tiˈj tman, tiˈj ttxu, tiˈj t‑xuˈjil, kyiˈjqe tkˈwal, kyiˈjqe ttziky ichin ex qya, kyiˈjqe titzˈin ichin ex qya, mo qa axsa qˈuqle tkˈuˈj tiˈjx; nlay tzˈokjo xjal anetziˈn te nxnaqˈtzbˈiˈn, chiˈ. 27 Ex alkye jun xjal mi xi tqˈoˈn tibˈ tuˈn t‑xi lipe wiˈja toj tkyaqil, exla qa ma kyim tzeˈnqeku xjal, ayeˈ xi kyiqin kycruz tuˈn kykyim, ntiˈ toklin tuˈn tok te weˈy, chi Jesúsjo. 28 Qa at jun kyeˈ taj tuˈn tjaw tbˈinchin jun ja, a ma tijxix tweˈ, ¿Ma nyapela nej kˈwel qe ximilte jniˈ pwaq kbˈajil tuˈn, exsin kˈwel tnabˈlintz qa ok kkanilxixjo tpwaq at? 29 Me me qa oˈkxjo tqˈuqil ja xbˈant, exsin mina xjapin bˈantjo jniˈ txqantl, jotxjo jniˈ xjal, a nchi kaˈyink tiˈjjo aqˈuntl anetziˈn, noqx kchi jawil xmayinx tiˈjjo xjal luˈn, tuˈn mina xjapin bˈaj taqˈin. 30 Chi chilaˈ kyjaluˈn: Ax teˈ xjal chiˈ, ma tzyetnajjo tbˈinchajtz tja, me mina xjapin bˈaj tuˈn, chi chilaˈ. Ikytziˈn, il tiˈj tuˈn tkubˈ kyximiˈn wen qa tuˈn kyxi lipey wiˈja. 31 Ex ikyxjo, qa at jun nmaq kawil tibˈaj jun ma tij tnam, taj tuˈn tjyon qˈoj tukˈa juntl nmaq kawil, ¿Ma nyapetzila nej kˈwel qe ximilte, aj qa tukˈa lajaj mil xoˈl qˈaqˈ, aku xkye tiˈjljo tajqˈoj, a lipche winqin mil xoˈl qˈaqˈ tiˈj? 32 Exsin aj tkubˈ tnabˈlin qa nlay xkye tiˈjjo tajqˈoj, bˈeˈx aku chex tchqˈoˈn jteˈbˈin tsan qˈmalte te tajqˈoj, a naˈmtaq chˈintl kyul kanin, tuˈn tel kynikyˈ tiˈ kyaj tuˈn tchewxjo qˈoj. 33 Tuˈnpetziˈn, qa at jun kyeˈ tkyˈeˈ tuˈn tkyij ttzaqpiˈn tkyaqil at te, nlayxpetzin tzˈok teˈ te nxnaqˈtzbˈiˈn.

Qo ok tzeˈnku atzˈin kywutzxjal te twutz txˈotxˈ(C)

34 Tbˈanilx te atzˈin. Me qa ma tzˈel najjo tpitzˈmejiltz, ntiˈlxla tajbˈin. 35 Quˈn qa ntiˈ aku tzˈokine atzˈin, nlay tzˈokin te txˈotxˈ, ex nlay tzˈokin te tzˈis. Oˈkxjo noq tuˈn t‑xi xoˈyit. Ankyeˈ iteˈ tẍkyin, in tok tbˈiˈn nyola, ex in tkubˈ tbˈinchin.