Add parallel Print Page Options

Tej tqˈanit jun moẍ tuˈn Jesús

Tej kyjaˈtaq tikyˈx Jesús toj jun bˈe, xi tkaˈyin jun ichin moẍ toj titzˈjlin.

Xi qqaniˈn, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin: Ay Aj Xnaqˈtzil, ¿Tiˈtzila quˈnil s‑itzˈje ichin moẍ lo; tuˈnpela kyiljo ttata, mo qa tuˈnx til?

O tzaj ttzaqˈwiˈn Jesús: Nya tuˈn kyil ttata, ex nya tuˈnxjo til; qalaˈ ma tzˈitzˈje moẍ, noq tuˈn tyekˈiˈn tipin qMan Dios tiˈj. A naˈmx tex qˈij, ilx tiˈj tuˈn tkubˈ qbˈinchin taqˈin a tzaj chqˈon weˈy, quˈn tzul kanin qnikyˈin, aj nkyima, a jaˈ mix aˈl jun aku bˈant taqˈnin. Loqin intiˈnx tzaluˈn, ayin weˈ tzaj kye kykyaqil xjal twutz txˈotxˈ.

Atzaj teˈ tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, kubˈ ttzubˈin twutz txˈotxˈ, ex kubˈ tbˈinchin chˈin xoqˈl tuˈn taˈl ttzi, ex ok tsuˈn kyiˈj twutzjo moẍ, ex xi tqˈmaˈn te: Kux txiˈy txjol kye twutza tojjo tkubˈil aˈ, Siloé tbˈi (atzin tzˈelpineˈ: Chqˈoˈn). Ex bˈeˈxsin xiˈ moẍ txjol twutz. Atzaj teˈ tmeltzˈaj, otaq bˈant tkaˈyin.

Ayetziˈn t‑xjalil najleqetaq nqayin tkˈatz tja exqetziˈn jniˈ ojtzqilte, tej nmoˈntaq, i jaw yolin kyxolx: ¿Ma nyapetzilaˈ xjal lo a moẍtaq, a nkubˈ qe qanil tmobˈitz?

Attaq junjun nkyqˈmante: Atziˈn.

Ex junjuntl nkyqˈmaˈntaq: Nya teˈ, bˈaˈnxi chˈime ikyx kaˈyiˈn.

Me axjo ichin nqˈmante: Ikytziˈn. Ayin wejiˈy.

10 Bˈeˈxsin xi kyqanin te: Tzeˈntzin tten ma bˈant tkaˈyiˈn, chi chiˈ.

11 Exsin i xi ttzaqˈwin kye: Atzin ichin, a Jesús tbˈi, xkubˈ tbˈinchin chˈin xoqˈl, exsin s‑ok tsuˈn kyiˈj nwutza, ex tzaj tqˈmaˈn weˈy: Ku t‑xiˈy ttzi tkubˈil aˈ, Siloé tbˈi, ex txjomil twutzach. Kutzin, nchijiˈy. Ẍinka. Atzaj teˈ s‑el ntxjon nwutza, bˈeˈx bˈant nkaˈyiˈn.

12 Bˈeˈxsin xi kyqanin te: ¿Jaˈtzin taˈye ichin anetziˈn?

Ex xi tqˈmaˈn kye: Mi bˈiˈn wuˈnch.

Tej tokjo moẍtaq toj xjelbˈil kyuˈn Parisey

13 Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx xi kyiˈn kywutzjo Parisey ajo ichin, a moẍtaq, 14 quˈn toj jun qˈij te ajlabˈl, kubˈ tbˈinchin Jesúsjo xoqˈl, ex kubˈ tqˈaniˈn moẍ.

15 Ayetzin Parisey ok tentl qanilte teˈ ichin: ¿Tzeˈn tten otaq chi kaˈyin twutz?

Ante ichin xi tqˈmaˈn: Ok tsuˈn xoqˈl kyiˈj nwutza, ex el ntxjoˈn. Atziˈn jaˈlin, ma bˈant nkaˈyiˈnch.

16 At junjun Parisey xi kyqˈma: Ajo ichin kubˈ tbˈinchin ikyjo, nya te Dios teˈ, quˈn mina nkubˈ tnimin qˈij te ajlabˈl.

Me attaq junjunltl xi kyqˈmaˈn: ¿Tzeˈntzin tten ikyjo? ¿Akupela bˈant tbˈinchin jun yekˈbˈil tipin nimx kyoklin, qa aj il?

Tuˈntzin ikyjo, mix mejeye kyyol, ex bˈeˈx bˈaj kubˈ kypaˈn kyibˈ.

17 Bˈeˈx xi kyqanin majl teˈ moẍtaq: ¿Yajtzin te? ¿Tiˈtzin te ntqˈmaˈn tiˈjjo ichin, ax jqonte twutza?

I xi ttzaqˈwin tej ichin: Bˈa we wuˈn jun yolil Tyol Dios teˈ.

18 Me ayetzin kye Judiy kykyˈeˈtaq tuˈn txi kynimiˈn, qa ataqjo a moẍtaq otaq bˈant tkaˈyin, tzmaxix xi kyniminxjo, teˈ kytzaj kytxkoˈn ttataˈ a moẍtaq.

19 Xi kyqanin kye: ¿Atzin kykˈwaljiˈy lo, a nkyqˈmaˈn qa moẍtaq te titzˈje? ¿Tzeˈntzin ttentz ma bˈant tkaˈyin?

20 Me atzin kye ttata xi kytzaqˈwin: Ojtzqiˈn qe quˈn, qa a qkˈwaljiˈy, a moẍ te titzˈje. 21 Me mi bˈiˈn qe quˈn tzeˈn tten ẍi jqet twutz, ex alkye xkubˈ qˈaninte. Kyqaninxa te; quˈn ma bˈet tabˈqˈe, ex ax kqˈolte tqanil.

22 Xi kyqˈmaˈn ttata ikyjo noq tuˈn kyxobˈil kye aj Judiy, quˈn bˈiˈntaq kyuˈn, qa otaq chi kyij aj Judiy toj wen, tuˈn tex lajet jun aˈla toj ja te naˈbˈl Dios, qa ma txi kyqˈmaˈn qa axix Jesúsjo a Crist. 23 Tuˈnpetziˈn, xi kyqˈmaˈn ttata: Kyqaninxa te; quˈn ma bˈet tabˈqˈe, ex ax kqˈolte tqanil.

24 Ayetziˈn Judiy tzaj kytxkoˈn juntl majljo ichin moẍtaq, ex xi kyqˈmaˈn te: Qˈmantza qeˈy twutz Dios. ¿Tiˈn bˈaj tiˈja? Quˈn bˈiˈn qe quˈn qa ajo ichin anetziˈn aj il teˈ.

25 Ante ichin xi ttzaqˈwin: Qa aj il mo qa minaj; oˈkx wejiˈy bˈiˈn wuˈn qa moẍqintaqa. Atziˈn jaˈlin ma bˈant nkaˈyiˈn.

26 Xi kyqanin majljo Parisey te: ¿Tzeˈntzin s‑okiy tuˈn? ¿Tiˈtzin xbˈant tuˈn, tuˈn tjqet twutza?

27 I xi ttzaqˈwin: Ma txi nqˈmaˈn kyeˈy ilaˈ maj, me mi n‑okx toj kywiˈy. ¿Tiquˈn kyaja tuˈn t‑xi nqˈmaˈntla juntl majl? ¿Bˈalaqa kyaja tuˈn kyok lipey tiˈj?

28 Bˈeˈxsin i bˈaj ok tentz yisolte, ex xi kyqˈmaˈn te: Ma txi lipey tiˈjjo maˈ ichin anetziˈn; me metzin qe, axsa qo xela lipe qe tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil Moisés. 29 Quˈn bˈiˈn qe quˈn, aku te Dios o yolin tukˈa Moisés; me ante ichin anetziˈn, ntiˈx chˈin bˈiˈn quˈn jaˈ tzajnin.

30 Me atzin teˈ ichin xi ttzaqˈwin kye: ¿Tzeˈnxsin tteˈn ikyjo? Mi bˈin kyuˈn jaˈ tzajnin ichin, ex ma jqet nwutza tuˈn. 31 ¿Nyapela bˈin kyuˈn, qa mi nchi tzaj tbˈin Diosjo aj il? Qalaˈ nchi tzaj tbˈiˈn aye nchi kˈulin te, exqetziˈn nkubˈ kybˈinchin a taj. 32 Quˈn bˈajx qbˈiye tqanil tzmax tzaluˈn tiˈj jun xjal, tuˈn tjqet twutz jun xjal tuˈn, a moẍ teˈ titzˈje. 33 Qa nya te Diosjo ichin lo, ¿Ma akupetla tzul Dios weˈy tuˈn?

34 Tuˈnpetziˈn xi kytzaqˈwin te: Ntiˈ te tajbˈiˈn tuˈn tyolin qukˈiy ikyjo, quˈn manyor aj ilx te atxix teˈ titzˈjiy. ¿Ex tajnaja tuˈn qkubˈ t‑xnaqˈtziˈn?

Ex bˈeˈx etz kylajoˈn toj ja te naˈbˈl Dios.

Tej tyolin Jesús kyiˈjjo xjal moẍqe toj kyanmin

35 Atzaj teˈ tbˈinte Jesús, qa otaq tzˈex lajoˈn tej ichin toj ja te naˈbˈl Dios, el tkˈulbˈin tibˈ tukˈa, ex xi tqanin te: ¿Niminxsiˈn Tkˈwal Ichin tuˈn?

36 Atzin te ichin xi tqˈmaˈn te: Tata, qˈmaˈntza weˈy ankye, tuˈntzintla nnimiˈn tiˈj.

37 Xi ttzaqˈwin Jesús te: O tlixiy, ex ayintzinjiˈy, a nchin yoliˈn tukˈiy.

38 Bˈeˈxsin kubˈ meje ichin twutz Jesús, ex xi tqˈmaˈn te: Ma txi nnimiˈn, wAjaw.

39 Bˈeˈx xi tqˈmaˈn Jesús: Ma chin ula tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈn nkawiˈn tukˈa tumil, tuˈntzintla ayejo moẍqe toj kyanmin, tuˈn tbˈant kykaˈyin; ex ayetziˈn njaw kynimsin kyibˈ, tuˈn kyok moẍ toj kyanmin.

40 Ayetziˈn junjun Parisey iteˈtaq tukˈa Jesús. Tej kybˈinte ikyjo, xi kyqanin te: ¿Mej qa majqox qe moẍqo toj twutza?

41 I xi ttzaqˈwin Jesús: Noqpetzin ma tzˈel kyetz kynikyˈ tiˈj qa moẍqiˈy toj kyanmiˈn, matla kubˈ najsit kyetza kyil. Me tuˈn njaw kynimsin kyibˈa, ex noq tuˈn kyqˈmaˈn qa n‑el kynikyˈa te tkyaqil, at kye kypaj tuˈn kyila.