Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Jesús tukˈa qya aj kyˈaˈjil

Ex ikyxjo te Jesús bˈeˈx xiˈ twiˈ wutz Olivos. Tej qel sqix toj junxil qˈij, meltzˈaj jun majl tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios. Bˈaj pon chmetlxjal tkˈatz, kubˈ qe kyxol, ex ok ten majl xnaqˈtzilkye. Ayetziˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil exqetziˈn Parisey xi kyiˈn jun qya, a knet kyuˈn tzmataq nchi kyˈaˈjin. Kubˈ kywaˈbˈin kyxol tkyaqilxjal, ayeˈ iteˈtaq antza, exsin xi kyqˈmaˈn te Jesús: Ay Aj xnaqˈtzil, anteˈ qya lo tzmataq n‑ok tilil kyˈaˈjin tuˈn, tej s‑el qkˈulbˈiˈn. Tojjo tkawbˈil Moisés ntqˈmaˈn qe tuˈn tok xoyit tuˈn abˈj tuˈn tkyim jun qya tzeˈnku lo. ¿Yajtzin te? ¿Tiˈn teˈ ktqˈmabˈil tiˈj?

O txi kyqˈmaˈn ikyjo, noq tuˈn tkubˈ tzˈaq toj jun til kyuˈn. Me bˈeˈx kubˈ mukˈe Jesús twutz txˈotxˈ, ex ok ten tzˈibˈil tukˈa twiˈ tqˈobˈ toj quq. Me noq tuˈn tzunx nchi labˈte tiˈj Jesús, jaw weˈks, ex xi tqˈmaˈn kye: Ankye jun kyeˈ a ntiˈx jun til, bˈaˈn tuˈn tok t‑xoˈn tnejil abˈj tiˈjjo qya lo. Ex kubˈ mukˈe juntl majl, ex ok tenl tzˈibˈil toj quq.

Atzaj teˈ tok kybˈiˈn ikyjo, bˈeˈx kynaˈn toj kyanmin qa aj ilqe, ex junjunku i bˈajeˈtz; nejxix i bˈajeˈtzjo xjal o chi tijin, ex bˈajeˈtz lipe kykyaqil. Atzaj teˈ kybˈajeˈtz kykyaqil, tjunalx Jesús kyij ten tukˈa qya.

10 Jaw weˈks Jesús, ex mix aˈl jun xjal attaq, qalaˈ oˈkxtaqjo tal qya otaq kyij weˈ. Xi tqˈmaˈn Jesús te: Qya, ¿Nteˈtziˈn a kyajtaq tuˈn tkubˈ bˈyoˈn kyuˈn? ¿Ma ntiˈtzin jun xkubˈ bˈyontiy?

11 Xi ttzaqˈwin tej qya: Mina, Tata; mix aˈl jun.

Tuˈntziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús te: Ex ikyqinx wejiˈy. Nlay txi nqˈmaˈn tuˈn tkyima. Qalaˈ, kux txiˈy. Mi kubˈ tbˈinchin jun majljiy il lo.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús, qa a Tzaj te tkyaqil xjal

12 Yajxi chˈintl, yolin Jesús kyxolxjal, ex xi tqˈmaˈn: Ayin wejiˈy Tzaj te tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ. Ankye teˈ k‑okil lipe wiˈja, atpen te tzaj toj tchwinqil, ex nlayx bˈet toj qxopin.

13 Atzaj teˈ kybˈinte Parisey tyol ikyjo, xi kyqˈmaˈn te: Axa ma kujsinte tyola tiˈjxa. ¿Nyapela noq nlaˈjiˈn? Tuˈnpetziˈn, nlayx txi qbˈiˈn tyola.

14 I xi ttzaqˈwin Jesús: Ax twutz weˈ nyol, exla qa ayinxa ma chin kujsinte wiˈjxa. Quˈn toj kyaˈj ẍin tzaja weˈ, ex axsa kchin ajiliˈy. ¿Ma akutzin chi kubˈ sbˈuˈn tuˈn jun te toj kyaˈj? Qalatzin kyeˈ ¿Ma bˈinajtzin kye kyuˈn ikyjo? 15 Nchi kawiˈn wiˈja tukˈa jun tumil noq te twutz txˈotxˈ. Me metzin weˈ, mina kubˈ nbˈinchiˈn ikyjo. 16 Qalaˈ kchin kawila tukˈa t‑xilin tumil tzˈaqlexix, a tzajnin te nMaˈn. Quˈn nya njunalx weˈ kchin kawil; qalaˈ ajin nMaˈn wukˈiy, a tzaj chqˈoˈn weˈy. 17 Quˈn tzˈibˈin toj kawbˈil, a nimin kyuˈn, qa il tiˈj kabˈe xjal tuˈn tmeje kyyol noq tuˈn tkujsinte jun tiˈ. 18 Ikytziˈn, kabˈe qe qbˈaj: Ayinx wejiˈy jun kujsilte wiˈjxa, ex atzin juntl, a nMaˈn, a tzaj chqˈoˈn weˈy.

19 Xi kyqanin te: ¿Jaˈtzin taˈye tMantza?

I xi ttzaqˈwin Jesús: Mipe n‑el kyetza kynikyˈ wiˈja. ¿Yajtzilaˈ te nMaˈn? Noqit aku tzˈel kynikyˈa wiˈja, ex matla tzˈel kynikyˈa te nMaˈn.

20 Xi tqˈmaˈn Jesús tkyaqiljo lo, a tzmataq nxnaqˈtzin tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, nqayin tkˈatzjo kˈuˈbˈl pwaq te oyaj. Mix aˈl jun aqˈpin tqˈobˈ tiˈj, quˈn naˈmxtaq tpon kanin tqˈijil tuˈn tkyim.

Tej tyolin Jesús qa iltaq tiˈj tuˈn t‑xiˈ toj kyaˈj

21 Yajxi chˈintl, xi tqˈmaˈntl Jesús kye: Kchin ajil weˈ; ex kchi jyola wiˈja, me mi chin kneta kyuˈn, quˈn jaˈ ma chinkiy, ntiˈx tumil tuˈn kyxiˈy: Qalaˈ axsa kchi kyimila kyeˈ tjaqˈ tqanbˈil kyila.

22 Ayetzin kye Judiy xi kyqˈmaˈn kyxolx: ¿Ma okpetzila kˈwel tbˈyoˈn tibˈ tuˈnx tibˈx, tuˈn tqˈmaˈn qa nlay qox, jaˈ tumil kxele?

23 Xitzin tqˈmaˈn Jesús kye: Ayetzin kyeˈ te kumnixqe kyeˈ, te twutz txˈotxˈ; me metzin weˈ te jawnixqin weˈ, a toj kyaˈj. Ikytzin te twutz txˈotxˈ kyokliˈn; qalatzin weˈ, nya te twutz txˈotxˈqin weˈ. 24 Tuˈnpetziˈn, kxel nqˈmaˈn, qa mina ẍinx kynimiˈn qa ayinjiˈy, a xi nqˈmaˈn kyeˈy, kchi kyimila tjaqˈ tqanbˈil kyila.

25 Bˈeˈxsin xi kyqanin te: ¿Ankyenaj tetza?

Xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Ma nyatzin o txi nqˈmaˈn kyeˈy te tnejil? 26 At nimku tuˈn nkawiˈn tiˈj. Ex twutzxix nyola, quˈn oˈkx nyolinjiˈy tzeˈnku tzaj tqˈmaˈn nMaˈn, a tzaj chqˈoˈn weˈy, tuˈn t‑xi nqˈmaˈn Tyol te tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ, quˈn tekuxix s‑ok nbˈiniˈy.

27 Me mix ele kynikyˈ te, qa nyolintaq Jesús tiˈj qMan Dios.

28 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús kye: Ajtzin njaw kyyoˈbˈiˈn a ayiˈn Tkˈwal Ichin twutz kyaˈj, tzmaxitzin k‑elil kynikyˈjiˈy te, qa ayin wejiˈy, a tzeˈnkuxjo xi nqˈmaˈn, ex qa oˈkx nkubˈ nbˈinchinjiˈy tzeˈnku tzaj t‑xnaqˈtzin nMaˈn weˈy. 29 Quˈn a tzaj chqˈon weˈy, kukx atjo wukˈiy. Mi ma chin kyij ttzaqpiˈn njunalxa, quˈn kukx nkubˈ nbˈinchinjiˈy a ntzalaj tiˈj.

30 Tej tbˈaj tqˈmaˈn Jesúsjo ikyjo, nimxjal i nimin tiˈj.

Tej tyolin Jesús tiˈjjo ankye teˈ tkˈwal Dios ex tkˈwal tajaw il

31 Xi tqˈmaˈn Jesús kyeˈ Judiy, aye otaq chi ok lipe tiˈj: Qa ma chi weˈxixa toj tkyaqiljo o txi nqˈmaˈn kyeˈy, okpin kchi okil kye twutzxix te nxnaqˈtzbˈiˈn. 32 Ex k‑elilxix kynikyˈa tiˈjjo a twutzxix, ex atzin twutzxix ktzaqpil kyeˈy.

33 Xitzin kytzaqˈwin kyjaluˈn: Tyajil Abrahamqo qe. Bˈajx txaye qkˈayinqe qibˈ te taqˈnil jun aˈla. ¿Tzeˈntzin toke tyola ikyjo tuˈn qtzaqpeta?

34 Xitzin tqˈmaˈn Jesús kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy: Kykyaqilxjo nchi bˈinchin il, ma txi kykˈayin kye kyibˈ tuˈn kyok te taqˈnil il. 35 Jun aqˈnil ntiˈ toklin tuˈn tok tajlal jun chˈuq xjal toj kyja. Me metzin te kˈwalbˈaj at teˈ toklin toj ja te jun majx. 36 Tuˈnpetziˈn, qa ma chi tzaqpeta tuˈn kˈwalbˈaj, twutzxix ma chi tzaqpeta te jun majx, quˈn at te kˈwalbˈaj toklin tuˈn kytzaqpet‑xjal tuˈn.

37 Bˈiˈn weˈ wuˈn qa tyajil Abrahamqe kyeˈ, me ¿Tiquˈniltz n‑ok tilil kyuˈn tuˈn nkubˈ kybˈyoˈn? ¿Tinquˈn mi nxi kyniminjiˈy nyola? 38 Ma chin yoliˈn tiˈjjo ma tzaj tyekˈin nMaˈn weˈy. Me metzin kye, atzin kubˈ kybˈinchinjiˈy a tzeˈnku ntzaj tqˈmaˈn kymaˈn kyeˈy.

39 Xitzin kyqˈmaˈn Judiy te: A qejiˈy qman, a Abraham.

Xi ttzaqˈwin Jesús kye: Noqit ax twutz qa tkˈwal Abrahamqe kyeˈ, tzuntla nkubˈ kybˈinchiˈn a tzeˈnkuˈ xbˈant tuˈn. 40 Qalatzin weˈ, ma txi nqˈmaˈn wejiˈy a twutzxix kyeˈy, a tzaj t‑xnaqˈtzin Dios weˈy. ¿Tiquˈn kyajtza tuˈn nkubˈ kybˈyoˈn? Quˈn te Abraham ntiˈx chˈin teˈ xkubˈ tbˈinchin ikyjo. 41 Qalatzin kyeˈ ayejiˈy nkubˈ kybˈinchin tzeˈnku nkubˈ tbˈinchin kymaˈn.

Tuˈnpetziˈn xi kyqˈmaˈn te: Nya sikyˈaj kˈwalqo qe tzeˈnku te. Junchˈin qe qMan at, a aku Dios.

42 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Noqit twutzxix kyeˈy qa tkˈwal Diosqiˈy, matla chin ok kykˈuˈjlintza, quˈn tkˈatz Dios ẍin tzajiˈy. Quˈn mi ẍin ula wunx wibˈa tzaluˈn, qalaˈ a Dios saj chqˈoˈn weˈy. 43 ¿Tiquˈn mi npon nyola toj kynabˈla? Quˈn mi nxi kybˈinjiˈy tkyaqiljo nxi nqˈmaˈn. 44 Atzin kyejiˈy kytata a tajaw il. Tuˈnpetziˈn, ma chi oka te te, ex noq oˈkx kyaja tuˈn tkubˈ kybˈinchiˈn tzeˈnkuxjo taj. Quˈn ate tajaw il o tzˈok bˈyol chwinqil atxix te tnejil. Mi n‑ok lipe tiˈjjo twutzxix, quˈn ntiˈ jun yol twutzxix tukˈa. Quˈn noqx nikyˈin yol, quˈn aku tajaw il o tzˈok te ttxuyiljo jniˈ sbˈubˈl. 45 Me metzin weˈ nxi nqˈmanjiˈy a twutzxix, me mi nxi kynimiˈn. 46 ¿Ankye jun kye aku tzaj qˈmante, qa at jun il o bˈant wuˈn? Qatzin twutzxjo nyola, ¿Tiˈ quˈntz mi nxi kynimintza? 47 Quˈn ayetzin kye xjal te Diosqe, nkubˈ kybˈiˈn kyeˈ Tyol; me ayetzin kyeˈ nya te Diosqiˈy. Tuˈntziˈn, kykyˈeˈy tuˈn tkubˈ kybˈiˈn Tyol, chi Jesúsjo kye.

Tej tyolin Jesús tiˈjx

48 Tuˈnpetziˈn, xi kyqˈmaˈn Judiy te: Twutzxla qe qyol, a nxi qqˈmaˈn tey, qa sikyˈaja, exsin qa tokx jun taqˈnil tajaw il toj tanmiˈn.

49 I xi ttzaqˈwin Jesús: Ntiˈ jun taqˈnil tajaw il toj wanmiˈn; qalaˈ oˈkx waja tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn tuˈn tjaw nimsin tbˈi nMaˈn. Me metzin kye, oˈkx kyajiˈy tuˈn wel kyiˈjliˈn. 50 Me mi ẍin ula noq tuˈn njaw kynimsiˈn; me metzin te Dios, taj teˈ tuˈn njaw nimsita. Ex aku kkawil kyibˈaja, ayiˈy nchi el iˈjlin weˈy. 51 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, ankye te kˈwel nimin weˈy, nlayxpen kyim teˈ.

52 Xi kytzaqˈwin Judiy: Tzmaxpin jaˈlin, kxel qnimiˈn qa at jun taqˈnil tajaw il toj tanmiˈn. Quˈn ate Abraham exqetziˈn nimku yolil Tyol Dios, a nimxix kyoklin ojtxe, bˈeˈx i kyim. Anajtzin te ntqˈmaˈn, ankye teˈ kˈwel nimin weˈy nlayx chi kyim, chijiˈy. 53 ¿Ma nimxixnajtzintl te toklin tzeˈnku qtzan qtaˈẍa Abraham junx kyukˈa jniˈ yolil Tyol Dios ojtxe, a o chi kyim? ¿Ankyenaj tetza toj twutza?

54 I xi ttzaqˈwin Jesús: Qa ma jaw nimsin wibˈa wuˈnx wibˈxa, ntiˈla tajbˈin nyola. Me an wejiˈy ma jaw nimsinwe a nMaˈn, a axjo nkyqˈmaˈn qa kyDiosa. 55 Me nya ojtzqiˈn kyuˈn. Me metzin weˈ wojtzqiˈn weˈ. Qa ma txi nqˈmaˈn kyeˈy qa mi wojtzqiˈn, jun nikyˈil yolqintlaˈy tzeˈnku kyeˈ. Me twutzxix wojtzqiˈn weˈ ex nkubˈ nbˈinjiˈy Tyol. 56 Me ante Abraham, a qtzan kytaˈẍa, nimx o jaw tzalaj tuˈn tlontetaq wulila. Ex o tli noq tuˈnjo tnimbˈil, ex o noj tukˈa tzaljbˈil.

57 Xi kyqˈmaˈn Judiy te: Naˈmx tjapin te lajaj toj ox kˈal abˈqˈe, exsin ¿Tqˈmaˈnnaja qa o tliˈy Abraham?

58 I xi ttzaqˈwin Jesús: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy: Tej naˈmxtaq tul itzˈje Abraham, ayin weˈ intintaq. 59 Tuˈnpetziˈn, bˈaj jaw kytzyuˈn abˈj, tuˈn tok kyxoˈn tiˈj Jesús, me bˈeˈx ewin, ex etz toj tnejil ja te naˈbˈl Dios.