Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Jesús tukˈa Nicodem

At jun ichin, Nicodem tbˈi, jun Parisey nejinel kyxol aj Judiy. Kanin Nicodem tkˈatz Jesús toj qnikyˈin, ex xi tqˈmaˈn te: Xnaqˈtzil, bˈinqe quˈn qa a Dios saj chqˈoˈntiˈy te xnaqˈtzil qeˈy; quˈn mix aˈl jun xjal aku tzaj yekˈinte tipin tukˈa nim techil tzeˈnku nbˈant tuˈn, qa nya qMan tukˈa.

Xi ttzaqˈwin Jesús: Twutzxix kxel nqˈmaˈn teˈy: Ankye teˈ mi tzˈitzˈje juntl majl, nlayx tzˈel tnikyˈ tiˈjjo Tkawbˈil Dios.

Bˈeˈx xi tqaninku Nicodem te: ¿Tzeˈntzin tten ikyjo; jun xjal ma tijin tuˈn titzˈje juntl majl? ¿Ma akutzin tzˈokx toj tkˈuˈj ttxu, tuˈntzintla titzˈje tkabˈ majin?

Xi ttzaqˈwin Jesús te: Twutzxix kxel nqˈmaˈn tey, qa nlayx tzˈokx jun xjal toj Tkawbˈil Dios, qa mina s‑itzˈje te twutz txˈotxˈ ex tuˈn Xewbˈaj Xjan. Ankye teˈ ma tzˈitzˈje kyuˈn manbˈaj, at tchwinqil te twutz txˈotxˈ. Ex ankye te ma tzˈitzˈje tkabˈ majin tuˈn Xewbˈaj Xjan, at chwinqil te jun majx. Mi jaw kaˈmin tkˈuˈja tiˈjjo ma txi nqˈmaˈn tey: Tkyaqilx tetz il tiˈj tuˈn tjaw itzˈje tkabˈ majin. Quˈn ikyxjo tzeˈnku te kyqˈiqˈ njumin wen, me mina nqloˈn jaˈ ntzaje ex tzeˈn txiˈ, ex ikyqetzin kyeˈ aye nchi itzˈje tuˈn Xewbˈaj Xjan.

Xi tqanin juntl majl te Jesús: ¿Tzeˈntzin ttxoliljo ikyjo?

10 Xi ttzaqˈwin Jesús: Ay Nicodem, jun tnejil xnaqˈtzila kyxol aj Israel, exsin ¿Mi n‑el tnikyˈa tiˈjjo lo? 11 Twutzxix kxel nqˈmaˈn tey, anqejiˈy nqyolin, a bˈiˈn quˈn. Ex anqejiˈy nkubˈ qchikyˈbˈin a o qliˈy. Me ayetzin kye mi nxi kyniminjiˈy a nxi qqˈmaˈn. 12 Ex qa mina xi tniminjiy a xbˈaj nqˈmaˈn tey tiˈjjo kyqˈiqˈ te twutz txˈotxˈ, ¿Tzeˈntzin ttentz tuˈn t‑xi tniminjiˈy, a kxel nqˈmaˈn tiˈjjo te toj kyaˈj? 13 Quˈn mix aˈl jun tetz o jax toj kyaˈj qˈil tqanil; qalaˈ oˈkqinx we, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, ẍin kuˈtz tzaluˈn twutz txˈotxˈ, quˈn toj kyaˈj intinetaqa ojtxe. 14 Quˈn ikytziˈn tzeˈnku te Moisés jax tyobˈin toj tzqij txˈotxˈ jun twutzbˈiyil kan tiˈj jun tze, te jun qˈanbˈil kyexjal; ikytzin wejiˈy, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, kchin jawil yobˈiˈn twutz jun cruz, 15 tuˈntzin tkyaqiljo kchi nimil wiˈja mi chi naj; qalaˈ ktenbˈil kychwinqil te jun majx.

Tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan kyiˈj tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ

16 Quˈn nimxix tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Dios kyiˈjxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ma chin tzaj tchqˈoˈn, a ayiˈn Tkˈwal junchˈin, tuˈntzin kykyaqiljo a kchi nimil wiˈja nlay chi naj, qalaˈ ktenbˈil kychwinqil te jun majx. 17 Quˈn atzin t‑xim Diosjo lo, nya tuˈn nkawiˈn kujxix wen kyibˈajxjal; qalaˈ tuˈn kyklet tkyaqilxjal wuˈn. 18 Quˈn ankye teˈ knimil wiˈja, nlay naj teˈ. Me ankye teˈ tkyˈeˈ tuˈn tnimin, at tkawbˈil Dios tibˈaj, a kujxix wen, noq tuˈn ma chin el tiˈjliˈn, ex tuˈn mi xi lipe wiˈja, a ayiˈn Tkˈwal Dios, a oˈkxjo junchˈin. 19 Axixsin t‑xilin tkyaqiljo lo: Ma chin kanin tzaluˈn twutz txˈotxˈ te jun spikyˈin kyexjal. Me ayetzin xjal kykyˈeˈ tiˈjjo spikyˈin; qalaˈ tok tilil kyuˈn tuˈn kykyij toj qxopin, quˈn nya wenjo kybˈinchbˈin. 20 Quˈn tkyaqilxjo nchi bˈinchin nya wen, n‑el kyiˈjlin spikyˈin, ex kykyˈeˈ tuˈn kytzaj laqˈe tkˈatz, tuˈntzin mi tzˈele tnikyˈtzajiljo kybˈinchbˈin nya wen. 21 Me ayetzin kye nchi bˈet tojjo Yol twutzxix, nchi tzaj laqˈe tkˈatz spikyˈin, tuˈntzin tel tnikyˈtzajil qa a Dios at kyukˈa toj tkyaqil.

Tej tyolin Juan, a Jawsil Aˈ, juntl majl tiˈj Jesús

22 Tbˈajlinxitzin yolin ikyjo, bˈeˈx xiˈ Jesús qukˈiy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin, toj txˈotxˈ Judey. Kubˈ ten qukˈiy antza, ex i kuˈxxjal tuˈn toj aˈ te jawsbˈil aˈ. 23 Ex ikyx te Juan n‑aqˈnin toj junxil txˈotxˈ, Enón tbˈi, nqayin tkˈatzjo tnam Salim. Nchi kux tqˈoˈn teˈ xjal toj aˈ te jawsbˈil aˈ, quˈn nim aˈ attaq antza. 24 O bˈajjo ikyjo, a teˈ naˈmx tkuˈx Juan toj tze.

25 Jawtzin anqˈin jun yol kyxol t‑xnaqˈtzbˈin Juan, a Jawsil Aˈ, kyukˈa junjun kyxol aj Judiy, kyiˈjjo a nbˈant kyuˈn ojtxe, tuˈn kyel wen twutz Dios. 26 I ul t‑xnaqˈtzbˈin Juan tukˈa, ex xi kyqˈmaˈn te: ¡Xnaqˈtzil, kaˈyinxa! A xjal at tukˈiy jlajxi Nim Aˈ Jordán, aj tqˈmay qeˈy qa wen; nimxjal nchi kuˈx tqˈoˈn toj aˈ te jawsbˈil aˈ, ex tkyaqilxjal ma cheˈx lipe tiˈj. Ajo lo nya wen toj qwutza.

27 Me i tzaj ttzaqˈwin Juan: Mix aˈl junte at toklin tuˈnx tibˈx; qalaˈ oˈkx Dios ntzaj qˈon teˈ toklin. 28 Quˈn ayeku kyeˈ i bˈinte, tej t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy, qa nyaqin wejiˈy a Crist; qalaˈ noq jun taqˈnil ul nej twutz. 29 Te weˈy, ikyxjo lo tzeˈnku jun mojil tukˈa chmilbˈaj toj jun mejebˈlin: Tkyaqil xjal ma chi ok tzeˈnku jun xuˈjbˈaj. Nchin tzalaja, aj t‑xi lipexjal tiˈj Jesús, tzeˈnkujo mojil ntzalaj aj t‑xi lipe xuˈjlbˈaj tiˈj tchmil. Tuˈnpetziˈn, tzunx nchin tzalaja tuˈn nxi nbˈiˈn tqanil, qa tkyaqilxjal ma txi lipe tiˈj Jesús. 30 Quˈn te weˈy, tbˈanilx tuˈn tchˈiy toklin Jesús, exla qa kyja tkubˈ bˈaj we woklin.

A Jesús tzaj toj kyaˈj

31 A Jesús tzaj toj kyaˈj, ex at toklin tibˈaj tkyaqil; ayintzin weˈ te twutz txˈotxˈ, ex oˈkx nchin yoliˈn tiˈjjo te twutz txˈotxˈ. Qalaˈ atzin teˈ a ntzaj toj kyaˈj at te toklin tibˈaj tkyaqil. 32 Quˈn ate Jesús tzaj tiˈn tqanil tiˈjjo tkyaqil a o tli ex o tbˈi toj kyaˈj, me mix aˈlx jun nxi niminte. 33 Me qa at jun xi tnimin, a ntkujsin qa twutzxixjo Tyol Dios. 34 Quˈn atzin a tzaj chqˈoˈn tuˈn Dios oˈkxtza nyoline Tyol qMan, quˈn ax Dios saj tqˈoˈn T‑xew tibˈaj te jun majx. 35 Nimxix nqˈaqˈin tkˈuˈj qMan Dios tiˈj Tkˈwal, ex o tzaj tqˈoˈn toklin tibˈaj tkyaqil. 36 Ankye te kxel nimin teˈ Tkˈwal Dios, at jun tchwinqil te jun majx; me atziˈnl te, a tkyˈeˈ txi tnimin, ntiˈ teˈ toklin tiˈjjo chwinqil anetziˈn, qalaˈ ktzajil tqˈoˈn Dios tkawbˈil kujxix tibˈaj, a nlay bˈaj.