Add parallel Print Page Options

Tej tjaw anqˈintl Jesús juntl majl(A)

20  Toj tnejil qˈij te seman, xiˈ Mariy aj Xleˈn ttzi jul, a naˈmtaqx chˈintl qel sqix. Xi tkaˈyin qa otaq tzˈel te abˈj, a toktaq te jupil ttzi jul. Atzaj teˈ tok tkaˈyin qa otaq jqet, bˈeˈx xi rinin a jaˈ otoˈtaqa, junx tukˈa Simun Pegr, a ayiˈn t‑xnaqˈtzbˈin Jesús kˈuˈjlinqinxixa tuˈn. Tzaj tqˈmaˈn Mariy qeˈy: O tzˈex qˈiˈn t‑xmilil qAjaw toj jul, ex ntiˈ bˈiˈn quˈn jax kubˈe qˈoˈne.

Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx o xiˈy tukˈa Pegr, exsin o pon kaniˈn tzma ttzi jul. Junx nqo rinintaqa, me nej in kaniˈn chˈintl weˈ ttzi jul tzeˈnkuˈ te Pegr. Ex in kubˈ kˈweˈy kaˈyilte, ex ok nkaˈyinjiˈy bˈuˈẍ, a jaˈ bˈaltzˈinkutaq. Me mix in okxiˈy toj jul. Tej tkanin Simun Pegr nkˈatza, jun paqx okx toj jul; ex ikyxjo, ok tkaˈyin iteˈkutaqjo bˈuˈẍ, a jaˈ bˈaltzˈinkutaq. Ex majx tliˈ a bˈuˈẍ toktaq te potzbˈil twiˈ Jesús, nya junx iteˈkutaq kyukˈaˈ bˈuˈẍ aye ajbˈin te bˈaltzˈbˈilte; qalaˈ tjunalxtaq tkubˈ, chebˈex paqtzin wen. Ex ikyx wejiˈy, a ayiˈn in kanin nej, in okxa, ex ok nkaˈyiˈn tiˈjjo otaq bˈaj, ex bˈeˈx xi nnimiˈn qa ntiˈtaq antza. Quˈn naˈmtaq tel qnikyˈa te a ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios, qa iltaq tiˈj tuˈn tjaw anqˈintl Jesús kyxol kyimnin.

10 Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx o aja qjay.

Tej tkubˈ tyekˈin Jesús tibˈ twutz Mariy, aj Xleˈn(B)

11 Me ante Mariy aj Xleˈn bˈeˈx kyij peˈn tzma ttzi jul. N‑oqˈ wen, me tzmataq n‑oqˈ, kubˈ kˈweˈ tuˈn tokx tkaˈyin tojxi jul. 12 Ex xi tkaˈyin kabˈe angel, sjanin kyxbˈalin tok, ex qˈuqleqetaq jaˈ okxi qˈoˈn t‑xmilil Jesús, jun, jaˈ tkubˈetaq twiˈ Jesús, ex juntl jaˈ iteˈkutaq tqan. 13 Xi kyqanin angel te: ¿Qya, tiquˈn n‑oqˈa?

Xi ttzaqˈwin Mariy: Tuˈntziˈn ma txi qˈiˈn wAjawa, ex ntiˈ bˈiˈn wuˈn jaˈ ma kubˈe qˈoˈne.

14 Noqx nbˈajkutaq tqˈmaˈn luˈn, ajtz meltzˈaj twutz, ex tli waˈltaq Jesús tkˈatz, me mix ele tnikyˈ te qa a Jesús.

15 Xi tqanin Jesús te: Qya, ¿Tiquˈn n‑oqˈa? ¿Altzin kye ntjyoˈn?

Kubˈ t‑ximin Mariy qa ataqjo xqˈuqil chˈlaj te tqan lobˈj, ex xi tqˈmaˈn te: Tata, qa ay o txi qˈinte, qˈmaˈntza weˈy, jaˈ xkubˈe tqˈoniy, tuˈn nxiˈy jyolte.

16 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn te: ¡Mariy!

Atzin teˈ qya xi meltzˈaj, ex xi tqˈmaˈn toj kyyol aj Judiy: ¡Raboni! Atzin tzˈelpine, Xnaqˈtzil toj qyol.

17 Xi tqˈmaˈn Jesús te: Mi tzalaja noq tuˈn ma chin tliˈy, ex ma chin ok tmekoˈn qa ayinjiˈy, quˈn naˈmx njaxa tukˈa nMaˈn. Quˈn aj njaxa toj kyaˈj, tzul jun tzaljbˈil nimxix te teˈy, aj tul Xewbˈaj Xjan toj tanmiˈn te jun majx. Me kux txiˈy, ex qˈmaˈnxa tqanil kye nxnaqˈtzbˈiˈn, a kˈuˈjlinqexix wuˈn. Chkujiy kyjaluˈn:
    Kchin jawixa tkˈatz Dios, a nMaˈn ex kyMaˈn.
    Ex ma chin kaniˈn tukˈa nDiosa, a axjo kyDiosa.

18 Ikytziˈn, bˈeˈx xiˈ Mariy, aj Xleˈn qˈmalte qeˈy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin, ex tzaj tqˈmaˈn: Ma nli weˈ qAjaw.

Ex tzaj tqˈmaˈn qeˈy tkyaqiljo otaq bˈaj tqˈmaˈn Jesús te.

Tej tkubˈ tyekˈin Jesús tibˈ kywutz t‑xnaqˈtzbˈin(C)

19 Ax qˈijjo, a tnejil qˈij te seman, toj qnikyˈin ok qchmoˈn qibˈa junx, ex otaq tzˈetz qjpuˈn ja, tuˈn qxobˈila kye nejinel kye aj Judiy. Jun paqx kubˈ weˈ Jesús qxola, ex tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Qexit kykˈuˈja, ex tzalajxit kyanmiˈn.

20 Tej tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, i tzaj tyekˈin tqˈobˈ qeˈy exsiˈn t‑xukˈ. Ex bˈeˈx o jaw tzalajxa, teˈ tok qkaˈyiˈn qAjaw.

21 Liwey tzaj tqˈmaˈn Jesús juntl majl qeˈy: Qexit kykˈuˈja, ex tzalajxit kyanmiˈn. Ikytziˈn tzeˈnku weˈ, ma chin tzaj tchqˈoˈn nMaˈn bˈinchil tajbˈil, ex ikyx kyejiˈy, kchi xel nchqˈoˈn.

22 Tej tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, xi t‑xupin qibˈaja, ex tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Kykˈmoˈnxa Xewbˈaj Xjan. 23 Kxel nqˈoˈn kyokliˈn tuˈn kytzaj kykˈmoˈn xjal toj nkawbˈila. Ikytziˈn, ankye te kˈwel kyqˈmaˈn qa ma najsit til, ok kˈwel najsit te til te jun majx. Ex ankye teˈ mi kubˈ kyqˈmaˈn qa ma najsit til, kukx kyjel ten teˈ tjaqˈ til.

Tej tkubˈ tyekˈin Jesús tibˈ twutz Tmas

24 Me ante Tmas, a jun t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, a toktaq tbˈi, Kwaˈch, ntiˈtaq teˈ, teˈ tul Jesús. 25 Atzaj teˈ t‑xi qqˈmaˈn te qa otaq qliˈy qAjaw, tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Qa mix nliˈy tkyˈixlbˈin tqˈobˈ, ex qa mi s‑okx nlimoˈn twiˈ nqˈobˈa kyojjo jaˈ okxi kxbˈil; ex qa mi s‑okx nqˈoˈn nqˈobˈa toj tẍutil t‑xukˈ, nlayx txi nnimiˈn.

26 Tbˈajlinxiˈ wajxaq qˈij, ok qchmoˈn qibˈa toj jun ja. Tojjo qˈij anetziˈn, attaq Tmas qukˈiy. Exla qa jpuˈntaq ja, jun paqx kubˈ weˈ Jesús qxola, ex o ok tqˈolbˈiˈn, ex tqˈma: Qexit kykˈuˈja, ex tzalajxit kyanmiˈn.

27 Ex jun paqx xi tqˈmaˈn te Tmas: Qˈomix twiˈ tqˈobˈa tzaluˈn, ex kaˈyinqetzjiy nqˈobˈa. Ex nuqpinxjiy tqˈobˈa, ex qˈomixa toj nxukˈa. Mi jawje tkˈuˈja; qalaˈ tzˈokxa jun nimil twutzxix.

28 Tuˈnpetziˈn, xi ttzaqˈwin Tmas te: Ay wAjaw, ex nDiosa.

29 Xi tqˈmaˈn Jesús te: Tmas, ¿Man txi tnimiˈn noq tuˈn ma chin tliˈy? Me kyˈiwlinqexix kyeˈ, a mi ẍin kyliˈy, me ma txi kynimin.

Tej tqˈmaˈnte Juan tiquˈn kubˈ ttzˈibˈin uˈj lo

30 Ex kubˈ tbˈinchin Jesús nimku techil tipin qwutza, tuˈn qkaˈylaja kyiˈj, a ntiˈ kubˈ tzˈibˈit tojjo uˈj lo. 31 Me ayetziˈn tzˈibˈinqe tzaluˈn, noq tuˈn t‑xi kynimiˈn qa a Jesúsjo a Crist, a Tkˈwal Dios. Quˈn qa ma txi kynimiˈn ikyjo, ktenbˈil kychwinqila, a nlay bˈaj.