Add parallel Print Page Options

19  Tuˈnpetziˈn, etz tzyuˈn Pilat Jesús, ex xi tqˈmaˈn tuˈn tok bˈyet. Ayetziˈn xoˈl qˈaqˈ kubˈ kyxpatxˈiˈn txˈiˈx, ex jax kyqˈoˈn toj twiˈ Jesús tzeˈnku jun toj twiˈ nmaq kawil. Ex ok kyktxuˈn tukˈa jun xbˈalin kyaq kaˈyin, tzeˈnkuxjo kye nmaq kawil, me noq te xmaybˈil tiˈj. Ex i bˈaj xi laqˈe tkˈatz, ex xi kyqˈmaˈn te: ¡Nimxit tbˈiˈy, ay, nmaq kawil kye aj Judiy!

Exsin bˈaj okx kytzˈajchin toj twutz.

Ex etz juntl majl Pilat toj ja te kawbˈil, ex xi tqˈmaˈn kye Judiy: Kykaˈyintza, ma tzˈetz wiˈn tzaluˈn, tuˈntzin tel kynikyˈa te; qa ntiˈ jun til ma knet wuˈn.

Atzaj teˈ tetz Jesús tukˈaˈ toj twiˈ, exsin t‑xbˈalin otaq tzˈok qˈoˈn, a kyaq kaˈyin, xi tqˈmaˈn Pilat kye: Lu ichin lo.

Atzaj teˈ tok kykaˈyiˈn kynejil pale exqetziˈn xqˈuqil tja Dios ikyjo, bˈeˈx i ok ten ẍchˈil: ¡Pejkˈinksa twutz cruz! ¡Pejkˈinksa twutz cruz tuˈn tkyim! chi chiˈ.

Xi tqˈmaˈn Pilat kye: ¡Kutzin! Kyinxa, ex kypejkˈinksa twutz cruz, quˈn ntiˈ jun til ma knet wuˈn.

Xi tzaqˈwin Pilat kyuˈn aj Judiy: ¡Mina! Quˈn at jun qe qkawbˈil; ex atziˈn nqˈmaˈn qa il tiˈj tuˈn tkyim, quˈn ma tzˈok tqˈoˈn tibˈ te Tkˈwal Dios, me tzeˈnku ntiˈ qe qoklin tuˈn tkubˈ qbˈyoˈn jun aj il; qalaˈ oˈkqex kyeˈ.

Noq teˈ tok tbˈiˈn Pilat ikyjo, bˈeˈx tzaj txqantl t‑xobˈil.

Okx juntl majl Pilat toj ja te kawbˈil, exsin xi tqanin juntl majl te Jesús: ¿Jaˈxixsin tumil tzajnintza?

Me ntiˈx te Jesús xi ttzaqˈwin.

10 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Pilat te: ¿Tiquˈn mi nchin tzaj ttzaqˈwiˈn? ¿Ma mitzin bˈiˈn tuˈn, qa at wokliˈn tibˈaja, tuˈn tjaw pejkˈita twutz cruz, mo tuˈn t‑xi ntzaqpiˈn?

11 Xi ttzaqˈwin Jesús te: Ntiˈxitla te tokliˈn wibˈaja, noqit nya Dios saj qˈonte teˈy. Tuˈnpetziˈn, a xjal saj qˈon weˈy toj tqˈobˈa ma nimxixtl teˈ til tzeˈnku te.

12 Texjo paq anetziˈn, ok ten Pilat jyol tumil tzeˈn tuˈn t‑xi tzaqpete Jesús. Me ayetziˈn Judiy i ok ten ẍchˈilte: Qa ma txi ttzaqpiˈn, nya wen k‑elile toj twutz nmaq kawil, a César. Quˈn alkye tzˈok tqˈoˈn tibˈ te nmaq kawil ajqˈoj tiˈjjo César, a manyor nmaq kawil toj Rom.

13 Atzaj teˈ tok tbˈin Pilat ikyjo, xi tqˈmaˈn kye, tuˈn tetz kyiˈn Jesús tzma peˈn toj jun kol ja bˈinchin toj tuˈn abˈj, a Gabata n‑ele toj kyyol aj Judiy, ex antza kubˈ qeˈ tojjo qˈuqbˈil te kawbˈil. 14 Ajo qˈij, a naˈmtaq chˈintl tuˈn tjapin kanin nintz qˈij te Xjan Qˈij, ex bˈalaqa tzmataq kabˈlaj or. Xi tqˈmaˈn Pilat kye Judiy: Lu kynmaq kawila lo.

15 Me ayetzin Judiy xi kyẍchˈiˈn: ¡Kyimkuj! ¡Kyimkuj! ¡Pejkˈinksa twutz cruz!

Xi tqˈmaˈn Pilat kye: ¿Mej qa ayin weja, tuˈn njaw pejkˈinte kynmaq kawila twutz cruz?

Me ayetzin kyeˈ kynejinel pale xi kytzaqˈwin: ¿Mejqa at juntl qeja qnmaq kawil? Qalaˈ oˈkx César, a nmaq kawilxix toj Rom.

16 Tuˈntzin ikyjo, bˈeˈx xi tqˈoˈn Pilat Jesús toj kyqˈobˈ xoˈl qˈaqˈ, tuˈn tjaw pejkˈit twutz cruz.

Tej tjaw pejkˈit Jesús twutz cruz(A)

17 Ex bˈeˈxsin etz kyiˈn Jesús iqin tcruz, tuˈn tkanin toj jun tal txˈotxˈ, a Tbˈaqil twiˈ kyimnin tbˈi, a Gólgota tbˈi toj kyyol aj Judiy. 18 Antza jaw kypejkˈin twutz cruz junx kyukˈa kabˈe ichin tukˈa, junjun toj junjun plaj, ex ante Jesús toj nikyˈjin.

19 Ante Pilat xi tqˈmaˈn tuˈn kypejkˈit jun tzˈlan tibˈaj twiˈ, tukˈa jun yol tzˈibˈink tiˈj, a ntqˈmaˈn: Jesús aj Nazaret, a Nmaq Kawil kye aj Judiy.

20 Nimx Judiy bˈaj ok uˈjin teˈ a yol, tzˈibˈink twutz tzˈlan, quˈn atziˈn tal txˈotxˈ, a jaˈ jawe qˈoˈne Jesús twutz cruz, nqayintaq taˈ tkˈatz tnam, ex atzin yol tzˈibˈink twutz tzˈlan toj oxe yol: Ebrey, Latín ex Griego.

21 Tuˈnpetziˈn, i aj ajqelin kynejil pale aj Judiy qˈmalte te Pilat kyjaluˈn: Mina tzˈok ttzˈibˈiˈn, qa ax twutzx nmaq kawil kye aj Judiy; qalaˈ qa ok tqˈoˈn tibˈ nyakuj nmaq kawilch.

22 Me ante Pilat xi tqˈmaˈn: ¡Mina! Quˈn a ma kubˈ ntzˈibˈiˈn, nlay jaw ntxˈixpiˈn; qalaˈ kyijkuj kukxjo.

23 Tbˈajlinxiˈ kypejkˈin xoˈl qˈaqˈ Jesús twutz cruz, bˈaj jaw kychmoˈn t‑xbˈalin, ex bˈaj kubˈ kysipin kyxol te kyaje elnin, junjun te junjun xoˈl qˈaqˈ. Me atx juntl kamiẍj kyij, a ntiˈ slepinte; qalaˈ junx chinbˈinte tkyaqil. 24 Ayetziˈn xoˈl qˈaqˈ, i jaw yolin kyxolx:

Yajtzintlaˈ mi kubˈ qlaqin. Wenitla tuˈn qsaqchan tiˈj, ankye kkanbˈilte.

Ikytzin japin bˈajjo a tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn: Bˈaj kubˈ kysipin nxbˈaliˈn kyxol, ex i bˈaj saqchan tiˈjch. Ikyxixsin bˈantjo kyuˈn xoˈl qˈaqˈ.

25 Ayetziˈn tnana Jesús tukˈaxjo titzˈin; ex tukˈa Mariy, a t‑xuˈjil Cleofas; tukˈax Mariy aj Xleˈn, waˈlqetaq t‑xe tqan cruz, a jaˈ jawe pejkˈin Jesús. 26 Tej tok tkaˈyin Jesús tnana waˈltaq junx wukˈiy, a ayiˈn jun t‑xnaqˈtzbˈin, a kˈuˈjlinxixtaq tuˈn, xi tqˈmaˈn te tnana: Qya, atzin jaˈlin, ma tzˈokjo luˈn te tala. 27 Ex ikyxjo tzaj tqˈmaˈnl weˈy: Ajo qya lo ma tzˈok te tnaniy.

Ex atxixsiˈn, bˈeˈx tzaj nkˈmoˈn tnana toj njaˈy tuˈn tok nkaˈyiˈn.

Tej tel kyim Jesús(B)

28 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi tqˈmaˈn Jesús: At kˈwaj wiˈja.

Xi tqˈmaˈn ikyjo tuˈntzin tjapin bˈajjo tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios, quˈn bˈiˈntaq tuˈn qa il tiˈj tuˈn tjapin bˈajjo tkyaqil otaq tqˈma Dios.

29 Attaq jun xar tkubˈ antza, nojnin tukˈa jun wiq vin txˈamxix wen. Kux kymulin jun bˈuˈẍ toj, exsin ok kykˈloˈntz tiˈj jun tqˈobˈ tze, tuˈn tjapin tzma toj ttzi Jesús. 30 Xi ttzˈubˈin, ex tqˈma: Ma japin bˈaj kykyaqilx jaˈlin.

Tzaj tmutxbˈiˈn twiˈ, ex bˈeˈx el kyim.

Tej tok t‑xyuˈn jun xoˈl qˈaqˈ t‑xukˈ Jesús

31 Atzin qˈij anetziˈn, atxtaq jun qˈij tuˈn tjapin kaninjo qˈij te ajlabˈl, jaˈ iltaq tiˈj tuˈn tkubˈ kybˈinchin tkyaqil, tuˈn kyikyˈsin Judiy Xjan Qˈij. Kykyˈeˈtaq tuˈn tkyij ten kyxmililjo xjal twutz cruz toj qˈij te ajlabˈl, quˈn atzin qˈij te ajlabˈl lo, nimxix toklin te kye. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx i xiˈ qˈmalte te Pilat, tuˈn tok waqˈit kykuxjo xjal iteˈkxtaq twutz cruz, tuˈn kykyim liwey, ex tuˈn teljo kyxmilil antza. 32 Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx i xiˈ chqˈoˈn xoˈl qˈaqˈ bˈinchilte. Nej, kubˈ kywaqˈin tkuxjo tnejil, ex ikyxjo tkabˈ. 33 Me atzaj teˈ kyxi laqˈe tkˈatz Jesús, ok kykaˈyin qa otaq tzˈel kyim. Tuˈnpetziˈn, mix oke kywaqˈine tkux Jesús. 34 Me atzin jun xoˈl qˈaqˈ jun paqx okx t‑xyuˈn toj t‑xukˈ Jesús tukˈa jun tbˈujbˈil, chˈut twiˈ, ex jun paqx, etz ulbˈin chikyˈ tukˈa aˈ toj.

35 Ex ayinku weˈ in lonte. Tuˈnpetziˈn, xi nqˈmaˈn twutzxix, quˈn ankye ma lonte, twutzxix te tyol, tuˈntzin majqex kye, tuˈn kyxi niminte. 36 Tkyaqiljo lo o bˈaj, noqx tuˈn tjapin bˈaj tkyaqiljo ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn: Ntiˈx jun tbˈaqil tuˈn tok waqˈit.

37 Ex toj juntl tnej Tuˈjil Tyol Dios ntqˈmaˈn: K‑okil kykaˈyiˈn aj tok kyxyuˈn.

Tej tkux muquˈn Jesús(C)

38 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, attaq jun ichin, Jse aj Arimatey, xi tqanin ambˈil te Pilat, tuˈn t‑xi tiˈn t‑xmilil Jesús. Atzin teˈ Jse lipchek toj tanmin tiˈj t‑xnaqˈtzbˈil Jesús; me tkyˈeˈtaq tuˈn tel tqanil, noq tuˈn t‑xobˈil kye Judiy. Ante Pilat xi tqˈoˈn ambˈil te Jse, tuˈn t‑xi tiˈn t‑xmilil Jesús. 39 Ikyx te Nicodemjo; a xtaˈj yolil tukˈa Jesús toj qnikyˈin, pon tiˈn bˈalaqa qaq alme qˈanbˈil te jupsbˈil, smaˈn tten tukˈa mir ex áloe.

40 Ikytziˈn, ate Jse tukˈa Nicodem, xi kyiˈn t‑xmilil Jesús, ex kubˈ kybˈaltzˈin toj iqbˈil tukˈa qˈanbˈil te jupsbˈil, ikyxjo tzeˈnkuˈ kyxnaqˈtzbˈin aj Judiy, aj tkux muqet jun kyimnin.

41 Tojjo txˈotxˈ, a jaˈ jawe qˈoˈn Jesús twutz cruz, attaq juntl chˈlaj te awbˈil tqan lobˈj. Ex tojtaqjo chˈlaj, attaq jun tjul kyimnin otaq bˈant, a jaˈ ntiˈtaq jun kyimnin otaq kuˈx toj. 42 Ex antza kux kyqˈoˈne t‑xmilil Jesús, quˈn nqayin taˈtaqjo jul, ex chˈixtaq t‑xi xkyeˈ qˈij te ajlabˈl, jaˈ mix aˈl jun bˈaˈn tuˈn tbˈinchin jun tiˈ.