Add parallel Print Page Options

Tej tkyim Lázaro

11  Attaq jun ichin aj Betania, Lázaro tbˈi, yabˈtaq. Junxtaq iteˈ kyukˈa tanebˈ, Mariy tukˈax titzˈin Mart. Anteˈ Mariy luˈn, a kubˈ qˈoˈnte jupsbˈil kyibˈaj tqan qAjaw, ex ok ttzqijsin tukˈa tsmal twiˈ. Ayetziˈn kabˈe qya lo xi kysmaˈn tqanil te Jesús: Tata, ajo tukˈiy Lázaro, a kˈuˈjlin tuˈn, ma yabˈte, chi chiˈ.

Tej tbˈinte Jesús ikyjo, tzaj tqˈmaˈn: Ajo yabˈil anetziˈn nlay japin bˈaj teˈ te kyimin; qalaˈ noq tuˈn tyekˈiˈn tipin tqoptzˈajiyil Dios, ex tuˈn tjaw nimsit nbˈiˈy, ayiˈn Tkˈwal.

Exla qa kˈuˈjlinxix Mart kyukˈax ttziky, me tej tbˈinte Jesús, qa yabˈtaq Lázaro, axsa kyije tenl kabˈe qˈij, a jaˈ taˈyetaq.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, tzaj tqˈmaˈn qeˈy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin: Qo meltzˈaj majl toj ttxˈotxˈ Judey.

Awotzin qeˈ xi qqˈmaˈn te: Xnaqˈtzil, ¿Ma nyatzin itzqeyin qajlintz antza, ex kyajtaqxjal tuˈn tkubˈ bˈyoˈn kyuˈn tukˈa abˈj? ¿Tiquˈnil taja tuˈn tmeltzˈaja antza?

Tzaj tqˈmaˈn Jesús qeˈy: Ajo tspikyˈin qˈij oˈkx nweˈ te kabˈlajaj or. Qa nqo bˈet tqan qˈijil, nlay qo jaw takpaj, quˈn nqo kaˈyin toj tqan qˈij, a nkˈant twutzjo txˈotxˈ. 10 Me qa nqo bˈet toj qnikyˈin, qo jawil takpaj, quˈn nya qˈanchaˈljo qbˈe. Tuˈnpetziˈn qa nqo bˈinchin tzeˈnku taj qMan, ntiˈ aku tzˈok bˈajqe.

11 Tbˈajlinxitzin tyolin ikyjo, tzaj tqˈmaˈnl qeˈy: Ajo qukˈa Lázaro, a kˈuˈjlin quˈn, ma ktan. Me ma chiˈn kˈasilte.

12 Awotzin qeˈ xi qqˈmaˈn te: Tata, qa ma ktan, bˈalaqa ma chewx yabˈil tiˈj.

13 Me atzin tzˈelpineˈ tyol Jesús ikyjo, qa otaq kyim. Me awotzin qe, kubˈ qximiˈn qa nyolintaq tiˈjjo watl te qxmilil. 14 Tuˈnpetziˈn, tzajxix tqˈmaˈn Jesús qeˈy: Ma kyim te Lázaroch. 15 Nim ma chin jaw tzalaja tuˈn ntiˈqintaqa antza, quˈn wenxix te kyeˈy, tuˈn nxi kynimiˈn tukˈa tkyaqil kyanmiˈn. Me qoqe lolte.

16 Ante Tmas, a Kwaˈch tbˈi tok, tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Qoqe qkyaqilx, tuˈntla qkyim junx tukˈa.

T‑xnaqˈtzbˈil Jesús tiˈjjo tkabˈ chwinqil

17 Atzaj teˈ qkaniˈn, pon qkˈulbˈiˈn qa otaq bˈant kyaje qˈij tkubˈlinx muqet Lázaro. 18 Ajo tnam Betania nqayin taˈ tkˈatz Jerusalén, bˈalaqa noq nikyˈjin ajlabˈ. 19 Tuˈn nqayin taˈ, nim xjal Judiy otaq kanin qˈolbˈilkye Mart tukˈa Mariy, tuˈn tchewsit kyanmin tiˈjjo tkyimlin kyxibˈin.

20 Tej tbˈinte Mart, qa chˈixtaq tpon kanin Jesús kyja, bˈeˈx etz kˈlelte; me atzin te Mariy kyij ten tuja. 21 Tej tkanin tkˈatz Jesús, xi tqˈmaˈn Mart te: Tata, noqit attaqa tzaluˈn, mitla xkyim weˈ nxibˈin, 22 quˈn bˈiˈn weˈ wuˈn qa ntzaj tqˈoˈn Diosjo tkyaqilx nxi tqaniˈn te.

23 Xi tqˈmaˈn Jesús te: Kjawil anqˈintl te t‑xibˈinch.

24 Xi ttzaqˈwin Mart te: Ikytziˈn. Bˈiˈn weˈ wuˈn qa ok kjawil anqˈintl tojjo tqˈijil, a jaˈ tuˈn kyjaw anqˈintl kyimnin, aj tjapin bˈaj tkyaqil tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

25 Bˈeˈx xi tqˈmaˈn Jesús te: Ayiˈn weˈ Qˈol chwinqil, ex wuˈn weˈ kchi jawil anqˈinxjal kyxol kyimnin. Ankye teˈ knimil wiˈja, exla qa ma kyim t‑xmilil, me kjawil anqˈintl wuˈn, tuˈn tten jun chwinqil a nlay bˈaj. 26 Quˈn kykyaqilxjo nchi nimin wiˈja, ex nchi bˈet tzeˈnku waja, nlayxpe chi najx kye te jun majx. ¿Yajtziˈn te, Mart? ¿Man txi tniminjiˈy luˈn?

27 Xi tqˈmaˈn Mart te: Ikytziˈn Tata, ma txi nnimin weˈ, a tejiy Crist, a Tkˈwal qMan Dios, a iltaq tiˈj tuˈn tul tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

Tej tjaw oqˈ Jesús tiˈj Lázaro

28 Tbˈajlinxiˈ tyolin ikyjo, bˈeˈx aj Mart qˈolbˈil te Mariy, ex xi tjaskˈin te: Lu Xnaqˈtzil at tzaluˈn, ex luy ntxokle tuˈn.

29 Atzaj teˈ tbˈinte Mariy, jun paqx jaw weˈ, ex xiˈ ajqelin lolte Jesús, 30 quˈn naˈmxtaq tokx Jesús toj tnam. Axtaqtza taˈye ttxaˈn tnam, jaˈ oke tkˈulbˈin Mart. 31 Atzaj teˈ tok kaˈyin Mariy kyuˈn qˈuqbˈil kykˈuˈj iteˈtaq tuja, tej tex ajqelin, bˈeˈx bˈaj xi lipe tiˈj, quˈn kubˈ kyximin qa tuˈntaq t‑xiˈ oqˈil tibˈajjo muqbˈin te Lázaro.

32 Atzaj teˈ tkanin Mariy tkˈatz Jesús, bˈeˈx kubˈ meje t‑xe tqan, ex xi tqˈmaˈn: Tata, noqit attaqa tzaluˈn, mitla xkyim weˈ nxibˈin.

33 Atzin te Jesús, tej tok tkaˈyin n‑oqˈ Mariy kyukˈaxjo jniˈ Judiy, a otaq chi kanin tukˈa, bˈeˈx tzaj tbˈis, ex tzaj chyoˈn tanmin, 34 ex xi tqanin kye: Jaˈtzin xkuxa kymuquˈnch.

Xi kyqˈmaˈn te: Tata, ku tzaja lolte.

35 Ex jaw oqˈ Jesús.

36 Xi kyqˈmaˈn Judiy kyxolile: Kykaˈyinktziˈn. Chebˈex kˈuˈjlintaq Lázaro tuˈn.

37 Me at junjuntl nkyqˈmaˈntaq: A ma jqet kywutz moẍ tuˈnx xjal lo, ¿Ma mipetla xbˈant jun tiˈ tuˈn, tuˈn mi kyime Lázaro?

Tej tjaw anqˈintl Lázaro tuˈn Jesús

38 Atzin te Jesús, bˈeˈx tzaj chyoˈn juntl majl tanmin, ex bˈeˈx tzaj laqˈe ttzi jul, a jaˈ tokxitaq kyimnin, jpuˈntaq tukˈa jun ma tij abˈj. 39 Xi tqˈmaˈn Jesús kyexjal: Kyimiljiˈy abˈj.

Atzin te Mart; a tanebˈjo kyimnin, xi tqˈmaˈn te: Tata, mala tzuwix, quˈn ma bˈant kyaje qˈij tkyimlin.

40 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn te: ¿Ma nyatzin ma txi nqˈmaˈn teˈy, qa ma txi tnimiˈn, okpin ktlabˈil te nimxix tipin Dios?

41 Eltzin qˈiˈn abˈj, ex ante Jesús jax tkaˈyiˈn tzmax toj kyaˈj, ex tqˈma: Tata, nxi nqˈoˈn chjonte teˈy, tuˈn ma chin tzaj tbˈiˈn. 42 Bˈiˈn we wuˈn, qa kukx nchin tzaj tbˈinjiˈy, me ma txi nqˈmanjiˈy luˈn teˈy, noq tuˈn kypajjo xjal txolcheqek wiˈja, tuˈntzin txi kynimin qa ate ma tzaj chqˈoˈn weˈy.

43 Tbˈajlinxiˈ tqˈmaˈn ikyjo, xi tqˈolbˈin tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kujxix wen: Lázaro, ku tetza antza.

44 Ex atzin tej kyimnin bˈeˈx etz, bˈaltzˈinqektaqjo tqˈobˈ kyukˈa tqan toj t‑xbˈalin kyimnin, ex ptzoˈntaq twutz tukˈa suˈtj. Bˈeˈx xi tqˈmaˈn Jesús kye: Kypoqˈimila, ex kytzaqpinxa.

Tej kykyij Judiy toj wen tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn Jesús(A)

45 Tuˈntziˈn ikyjo, nimx Judiy, ayej o chex lipe tiˈj Mariy, ex ok kykaˈyiˈn bˈant tuˈn Jesús, i nimin tiˈj. 46 Me attaq junjuntl kyxol bˈeˈx i xiˈ qˈmalte kye Parisey tiˈ otaq kubˈ tbˈinchin Jesús tukˈa Lázaro. 47 Tuˈnpetziˈn, aye Parisey exqetziˈn kynejinel pale, bˈeˈx ok kychmoˈn kyibˈ kyukˈa jniˈ Judiy aj kawil. I ok ten yolil kyxol: ¿Tiˈtzin kbˈantil quˈn tiˈjjo maˈ xjal lo? Nimku techil nbˈant tuˈn, tuˈn kykaˈylajxjal tiˈj. 48 Qa ma kyij qqˈoˈn kukxjo, tkyaqilxlaxjal knimil tiˈj. Ex ayetziˈn aj kawil toj Rom, kchi tzajil qibˈaj qˈil qoklin toj tja Dios, ex tuˈn tkubˈ kyyuchˈin qtanim.

49 Me attaq jun kyxol, a Caifás tbˈi, toktaq te kynejilxix pale tojjo abˈqˈe anetziˈn, ex xi tqˈmaˈn kye: Ntiˈx kye kynabˈl. 50 ¿Ma mixsin n‑el kynikyˈa tiˈj, qa wenxitla te qe, tuˈn tkyim jun ichin te qxel, tzeˈnku tuˈn tkubˈ yuchˈj kykyaqil qtanim?

51 Me ante Caifás nya tuˈnx tibˈxtaq nyolin; qalaˈ tuˈn Dios. Quˈn tuˈn toktaq te tnejilxix pale, tzaj tqˈoˈn Dios tqanil te, qa iltaq tiˈj tuˈn tkyim Jesús te kyxel xjal aj Judiy, 52 junx kyukˈaˈ a kchi nimil tiˈj toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, tuˈn kymujbˈin te kyibˈ toj kynimbˈil.

53 Tuˈnpetziˈn, ax qˈijjo anetziˈn, bˈeˈx i kyij aj kawil toj wen, tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn Jesús.

54 Tuˈnpetziˈn, mix tenil Jesús kyxol Judiy; qalaˈ bˈeˈx etz tojjo ttxˈotxˈ Judey, ex bˈeˈx xiˈ ttxaˈn tzqij txˈotxˈ toj jun tnam, Efraín tbˈi. Axsa kyije tene junx qukˈiy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin.

55 Nyataq ilaˈ qˈij tuˈn tul kanin Xjan Qˈij kye Judiy. Tuˈnpetziˈn, nimku xjal aj Judiy bˈeˈx i xiˈ toj Jerusalén, tuˈn kybˈinchin kyten tzeˈnkuxtaqjo nbˈant kyuˈn. 56 Tkyaqilxjal nchi jyoˈntaq tiˈj Jesús toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex nxi kyqanintaq kyxolx: ¿Tzeˈntzin kye toj kywutz? ¿Jawilpela toj nintz qˈij mo minaj?

57 Quˈn ayetziˈn Parisey exqetziˈn kynejinel pale otaq kubˈ kyqˈoˈn jun kykawbˈil, qa attaq jun xbˈinte jaˈ taˈtaq Jesús, ilx tiˈj tuˈn tzaj kyiˈn tqanil, tuˈntzintla tok kytzyuˈn, tuˈn tkuˈx toj tze.