Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Jesús tiˈj jun kyikˈlel kyiˈj trit

10  Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, alkye jun mi tzˈokx toj tjpel chˈlaj kye rit, ex qa noq s‑okx tlimoˈn tibˈ toj jun plaj, ileqˈ teˈ, mo jun bˈyol xjal tuˈn telqˈin. Me atzin teˈ n‑okx toj tjpel chˈlaj kye rit, atzin te bˈaˈn kyikˈleljo, ex nchi ok tkaˈyin trit. Atzin teˈ xqˈuqil chˈlaj n‑okx tjqoˈn tjpel, tuˈntzin tokxjo kyikˈlel, tuˈn kytzaj ttxkoˈn trit. Kxel kybˈiˈn tqˈajqˈojil twiˈ, ex chi tzajil tqˈolbˈin tukˈa kybˈi, ex kchi elitz tiˈn toj chˈlaj. Ajtzin kyetz bˈaj tuˈn, kˈwel nej kywutz, exsin kchi okil lipe rit tiˈj, quˈn n‑el kynikyˈ te tqˈajqˈojil twiˈ. Me nlayx chi ok lipe tiˈj juntl, a nya kyikˈlel; qalaˈ bˈeˈx kchi elil oq, quˈn nya ojtzqiˈn tqˈajqˈojil twiˈ juntl, a nya kyikˈlel.

Kubˈ tqˈoˈn Jesúsjo techil lo kywutzxjal, me mix ele kynikyˈ te, tiˈtaq tzˈelpineˈ tyol ikyjo.

Jun techil tuˈn Jesús tiˈjx, qa a tbˈanil kyikˈlel

Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈntl Jesús kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, ayin wejiˈy Tjpel Chˈlaj, a jaˈ nchi okxi rit. Kykyaqilxjo ẍi ul nej nwutza ileqˈqe kyeˈ, mo bˈyol xjalqe tuˈn kyelqˈin; me ayetzin kye rit mix ẍi kybˈiˈn. Me metzin weˈ, ayin weˈ tjpel chˈlaj. Noq wuˈn, aku chi okxixjal toj kolbˈil, tzeˈnku kye rit a nchi okx ex nchi etz wuˈn, exsin njyet kywa. 10 Me anteˈ ileqˈ noq n‑ul teˈ tuˈn telqˈin, ex bˈiyil, ex yuchˈil. Me metzin weˈ, ma chin ula tuˈn tten kychwinqilxjal toj tzaljbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ ex toj kyaˈj te jun majx.

11 Ayin weˈ Tbˈanil Kyikˈlel. Jun kyikˈlel tbˈanil kxel tqˈoˈn teˈ tchwinqil tuˈn tkyim, noq tuˈn kykletjo trit. 12 Me anteˈ a n‑aqˈnin noq tuˈn tchjet twiˈ tkˈuˈj, ajtzin t‑xi tkaˈyin aj ttzaj xoˈj, bˈeˈx chi kyjel ttzaqpiˈn rit, ex bˈeˈx k‑elil oq, quˈn nya te kyikˈleljo, ex nya teqeku rit. Tuˈnpetziˈn, xi tqˈoˈn ambˈil te xoˈj tuˈn tokx kyxol rit, tuˈn kybˈaj junjun, ex tuˈn tbˈajel tiljjo txqantl. 13 Quˈn anteˈ ichin bˈeˈx k‑elil oq, quˈn noq oˈkx nkubˈ t‑ximiˈn twiˈ tkˈuˈj, ex nya tuˈn kykletjo rit tuˈn.

14-15 Ayin weˈ Tbˈanil Kyikˈlel. Ikytziˈn tzeˈnku te nMaˈn ojtzqiˈnqiˈn tuˈn, ex ojtzqiˈn nMaˈn wuˈn; ikytzin wejiˈy ojtzqiˈnqe we nrit, ex ojtzqiˈnqiˈn kyuˈn. Ok kxel nqˈoˈn weˈ nchwinqil noq tuˈn kypaj. 16 Ex iteˈ txqantl weˈ nrit, a nya iteˈ tojjo chˈlaj lo. Me ilxix tiˈj tuˈn kytzaj wiˈn, ex kchin kˈwel nimin kyuˈn. Junx chˈuq rit k‑elile, ex junchˈin kyikˈlel.

17 Nimx tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj nMan wiˈja, quˈn kxel nqˈoˈn we nchwinqil tuˈn tkyim, exsin tuˈn tjaw anqˈin juntl majl kyxol kyimnin. 18 Mix aˈl jun aku tzˈel qˈinte nchwinqila; qalaˈ ayinx weˈ kchin xel qˈoˈnte wibˈa wunx wibˈxa. Quˈn at we woklin tuˈn t‑xi nqˈoˈn wibˈa tuˈn nkyima, ex tuˈn njaw anqˈintla wuˈnx wibˈa. Quˈn atzin ma tzaj tqˈmaˈn nManjiˈy weˈy.

19 Atzaj teˈ kybˈinte Judiy jniˈ yol ikyjo, mix mejeye kyyol tiˈj. 20 At junjun qˈmante: ¿Tiquˈn nxi kybˈinjiˈy xjal lo? ¿Nyapela at jun taqˈnil tajaw il tokx toj tanmin, mo qa ma tzˈel txˈuˈj twiˈ?

21 Me junjuntl qˈmante: Mina, quˈn ¿Ma akutzin yolin jun xjal, a at jun taqˈnil tajaw il toj tanmin ikyjo? ¿Akutzin bˈant kykaˈyin moẍ tuˈn jun taqˈnil tajaw il?

Kykyˈeˈtaq aj Judiy tuˈn t‑xi kynimin Jesús

22 Jbˈalilkutaq antza, ex toj Jerusalén n‑ikyˈsittaq jun nintz qˈij tuˈn tzaj kynaˈn tbˈantliˈn tnejil ja te naˈbˈl Dios. 23 Nbˈettaq Jesús twutzjo ja anetziˈn, a nim telimitz, a tok tbˈi: Te Salomón. 24 Ok kychmoˈn junjun aj Judiy kyibˈ tiˈjile, ex xi kyqanin te: ¿Ma kukxsin ktenbˈiljiy qxola tuˈn tja kaˈmin qkˈuˈja tiˈja? Qa axixjiˈy Crist, a tuˈntaq tul te Kolil, qˈmantza qeˈy te jun majx jaˈlin.

25 I xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Ma nyatzin o txi nqˈmaˈn kyeˈy? Me mi nchinx kynimiˈn. Tkyaqilxjo nbˈant wuˈn noq tuˈn tipin nMan, atzin nyekˈin teˈ qa ayinjiˈy. 26 Me mi nxi kynimiˈn, quˈn naˈm kyoka te nrita, tzeˈnkuxjo xi nqˈmaˈn kyeˈy te tnejil. 27 Quˈn noqit o chi oka te nrita, matla txi kybˈiˈn tqˈajqˈojil nwiˈy. Quˈn wojtzqiˈnqejiˈy weˈ, ex nchi ok lipe wiˈja toj tkyaqil. 28 Ex kxel nqˈoˈn kychwinqil te jun majx, ex nlayx chi kyij naj. Ex mix aˈlx aku tzˈel qˈinkye toj nqˈobˈa. 29 Ma chi tzaj tqˈoˈn nMaˈn weˈy, a nimxix toklin tibˈaj tkyaqil. Quˈn tkyaqiljo a ma tzaj lipe wiˈja teqe nMaˈn, ex mix aˈlx aku tzˈel qˈinkye toj tqˈobˈ. 30 Quˈn junxchˈin qeˈ qteˈn tukˈa nMaˈn.

31 Tuˈntzin ikyjo, bˈeˈx bˈaj jaw kyiˈn Judiy abˈj tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn. 32 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn kye: Nimku techil tbˈanilxix ma kubˈ nbˈinchiˈn kywutza, noq tuˈn tipin nMaˈn. Kyxol tkyaqiljo luˈn, ¿Ankye jun nya wen toj kywutza, tuˈn wok kyxoˈn tuˈn abˈj?

33 Xi kytzaqˈwin Judiy te: Nlay tzˈok qxoˈn te tuˈn abˈj noq tuˈn wen nbˈant tuˈn; qalaˈ noq tuˈn nxoˈn yol tiˈj Dios tuˈn tyola, a noq jun tal ichin tzeˈnku qeˈ. ¿Me ma tzˈok tqˈoˈnnaj tibˈa te Dios?

34 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: ¿Ma miˈtzin nkux kyuˈjiˈn toj Tuˈjil Tyol Dios, a jaˈ tzˈibˈine kyiˈj junjun xjal, tej t‑xi tqˈmaˈn Dios kye, qa diosqe?

35 Atziˈn jaˈlin, bˈiˈn quˈn, a tzˈibˈiˈn toj Tuˈjil qMan, tzˈaqlexix ex ntiˈ tkyˈi. Quˈn qa ax Dios ok qˈoˈnte kybˈi te diosqe, a ayeˈ i xiˈ kˈmoˈnte Tyol ojtxe, 36 ¿Tiˈtzin quˈntz ma tzaj kyqˈmaˈn weˈy, qa nchin xoˈn yol tiˈj Dios, noq tuˈn xi nqˈmaˈn qa ayiˈn Tkˈwal Dios? Quˈn ax Dios el paˈn weˈy tuˈn ntzaj tchqˈoˈn tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 37 Qa mi xkubˈ nbˈinchiˈn tkyaqil techil wipiˈn tzeˈnkuxjo nbˈant tuˈn nMaˈn, nlayx chinx kynimiˈn. 38 Me exla qa mi ẍinx kynimiˈn, me antza k‑elile kynikyˈa te te jun majx, noq kyuˈn jniˈ nbˈinchbˈiˈn bˈaˈn, qa a qMan Dios mujle tibˈ wukˈiy, ex qa ayiˈn mujleqin tukˈa.

39 Antza tuˈn toketaq kytzyuˈn juntl majl, me chebˈe el tzaqpaj toj kyqˈobˈ.

40 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, meltzˈaj Jesús tjlajxi Nim Aˈ Jordán. Antza kyije ten tojjo txˈotxˈ, a jaˈ nchi kuxa tqˈoˈntaq Juan xjal toj aˈ te jawsbˈil aˈ. 41 Nimku xjal i xtaˈj lolte Jesús, ex kyqˈma: Exla qa ntiˈ te Juan techil xbˈant tuˈn a nim tipin, me tkyaqilxjo o tqˈma tiˈjjo ichin lo twutzxix. 42 Nimx xjal i nimin tiˈj Jesús tojjo txˈotxˈ anetziˈn.