Add parallel Print Page Options

Jun tumil kyejo mejebˈlin

Ex ikyx kyejiˈy xuˈjlbˈaj, kyniminkujiˈy kychmila, tuˈntzintla qa at jun n‑el tiˈjlin Tyol Dios, aku kubˈ tiˈj tnabˈl, nya tukˈa jun yol, qalaˈ noq tuˈnjo wen nbˈant tuˈn, aj tok tkaˈyin chmilbˈaj, qa nbˈet t‑xuˈjil tukˈa junchˈin tumil ex tukˈa nim tnimbˈil te. Ex ajo kybˈinchbˈin kyibˈa, nya oˈkxjo tuˈn tqˈanchaˈlix, tzeˈnku tuˈn tbˈaj kyxyebˈin kywiˈy, noq tuˈn kyyekˈin kyibˈa, ex tuˈn tokx kyqˈoˈn kyuˈy te qˈanpwaq, ex kyxbˈaliˈn wiyilxix, noq tuˈn kyel wena kywutzxjal. Qalaˈ atzin kybˈinchbˈin kyibˈa, tuˈn tyekˈin t‑xilin kyanmiˈn, ajo tbˈanilx tuˈn mi naje, tzeˈnku jun kyanmiˈn bˈunin ex wenxix, a tbˈanilxix twutz qMan Dios. Quˈn ikytziˈn kyojjo qˈij ojtxe, ikytzin ẍi bˈinchine kyibˈjo xuˈjlbˈaj, ayeˈ xjanqexix twutz Dios, ex ma qe kykˈuˈj twutz. Ex ma kubˈ kynimin kychmil, ikytziˈn tzeˈnku te Sara, kubˈ tnimin Abraham, ex xi tqˈoˈn toklin te tnejil. Atzin jaˈlin, ayetzin kyeˈ, ma chi oka te tal Sara, qa ma kubˈ kybˈinchinjiˈy wen, ex qa mi xi kyqˈon kyibˈa toj xobˈajil twutz txˈotxˈ.

Ex ikyxjo kyeˈ chmilbˈaj, tenxit kynabˈla kyukˈa kyxuˈjila, ex kyqˈonktziˈn kyoklin, quˈn ntiˈxix kyipin tzeˈnku kye ichin, ex at kyoklin junx kyukˈiy twutz qMan, tiˈjjo akˈaj chwinqil, noq tuˈn t‑xtalbˈil Dios. Kybˈinchinkujiˈy lo, tuˈn ntiˈ jun tiˈ aku tzˈok miyoˈnte kynaˈj Diosa.

Ayejo n‑ikyˈx kyuˈn, noq tuˈn tpajjo wen

Atzin jaˈlin, noq tuˈn tjapin bˈaj nyola, kxel nqˈmaˈn tuˈn kymujbˈin te kyibˈa kyxolxa tukˈa tzaljbˈil, ex tukˈa tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja. Tenxit kykˈuˈja kyxolxa nyakuj kyitzˈin kyibˈa. Kymojim kyibˈa kyxolxa tukˈa kymutxbˈil kyibˈa. Qa ma tzˈok bˈinchin jun nya wen mo jun yasbˈil kyiˈja, mi tzaj kymeltzˈiˈn tukˈa juntl nya wen mo juntl yasbˈil te t‑xel. Qalaˈ, bˈaˈn tuˈn t‑xi kyqaniˈn tkyˈiwbˈil Dios kyibˈajjo nchi bˈinchin mibˈin kyiˈja, quˈn ikyxjo kyeˈ, ma chi txoklajtza tuˈn kykˈmontejiˈy tkyˈiwbˈil qMan Dios. 10 Quˈn ikytziˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Ankye teˈ taj tuˈn ttzalaj toj tchwinqil,
ex tuˈn tten tkyaqil qˈij toj ttxutxjil,
il tiˈj tuˈn tjkˈunte taqˈ, tuˈn mi yoline nya bˈaˈn,
ex tuˈn mi sbˈuˈne kyiˈjxjal tuˈn ttzi.
11 Bˈaˈn tuˈn tel tpaˈn tibˈ tiˈjjo nya bˈaˈn,
tuˈn tkubˈ bˈinchitjo wen, ex tuˈn tok tilil tuˈn, tuˈn tknetjo nukˈbˈil toj tchwinqil, ex tuˈn tok lipe tiˈj.
12 Quˈn axte qAjaw nkaˈyin kye, a tzˈaqleqe, ex nkubˈ tbˈiˈn kynaˈj Dios.
Me ayetzin kye nchi bˈinchin nya bˈaˈn, nqˈojle qAjaw kyiˈj.

13 ¿Ma atpela jun aku tzˈok bˈinchin te jun nya bˈaˈn kyiˈja, qa kukx tok tililjo kyuˈn, tuˈn tkubˈ kybˈinchinjiˈy wen? 14 Exla qa ma tzikyˈx yajbˈil kyuˈn, noq tuˈnjo kychwinqila tzˈaqle, me kyˈiwlinqexixa tuˈn qMan Dios. Tuˈnpetziˈn, mi chi xobˈa te jun aˈla, ex mi ja naj kynabˈla. 15 Qalaˈ kynimsinksa tbˈi Crist toj kyanmiˈn, a kyAjawa, tuˈntzintla bˈantnin kyteˈn, tuˈn t‑xi kytzaqˈwiˈn tkyaqiljo nchi kanin qanilte tiˈjjo qˈuqbˈil kykˈuˈja at. 16 Me kytzaqˈwinxa tukˈa jun yol bˈunin ex tukˈa jun kymutxbˈil kyibˈa. Chi bˈet‑xa toj tumil, tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn, tuˈntzintla ttzaj kytxˈixewjo nchi yolbˈin kyiˈja, noq tuˈn tpajjo nimilqiˈy tiˈj Crist. 17 Quˈn tbˈanilx teˈ, tuˈn tikyˈx quˈn, noq tuˈn qbˈinchbˈin wen, qa iky taj Diosjo, ex nya tuˈn qbˈinchbˈin nya bˈaˈn. 18 Quˈn aku te Crist tzˈaqlexix, ex ikyˈx kyimin tuˈn, noq jun maj tuˈn tpajjo qil, awo nya bˈaˈnqo, ex tuˈn qpon tiˈn tkˈatz Dios. Twutzxix teˈ qa ma kyim t‑xmilil, me atzin jaˈlin, itzˈ noq tuˈn Xewbˈaj Xjan. 19 Ex tuˈnjo Xewbˈaj Xjan, bˈeˈx xiˈ yolil Tbˈanil Tqanil kyejo kyimnin jpuˈnqekx tojjo kynajbˈil kyimnin, 20 ayeˈ mi kubˈ kynimin Tyol Dios ojtxe kyojjo qˈij, tej tzmataq nbˈinchin Noé tiˈj arka, exla qa chebˈetaq n‑ayoˈn Dios kyiˈj tuˈn tajtz tiˈj kyanmin. Me mix i nimine; qalaˈ oˈkxjo wajxaq kybˈaj i klet toj aˈ. 21 Me atzin aˈ jun t‑xilin yekˈbˈil te qe jaˈlin tuˈnjo jawsbˈil aˈ. Quˈn ma qo klet tuˈnjo txˈajbˈil qanmin tuˈn Dios, ex nya noq tuˈn tel chˈin tzˈil tiˈj qxmilil tuˈn jun jawsbˈil aˈ toj aˈ. Quˈn atzinjo jawsbˈil aˈ lo, jun techil qa o txjetjo qanmin twutz Dios noq tuˈn tjawlintz anqˈin Jesucrist kyxol kyimnin, 22 a o japin toj kyaˈj kawil tukˈa qMan Dios tibˈaj tkyaqil angel, jniˈ kawil, ex tkyaqil at kyipin, tuˈntzintla tkubˈ kynimin.