Add parallel Print Page Options

Tuˈnpetziˈn, kytzaqpinkjtzinjiˈy tkyaqiljo nya bˈaˈn, ex jniˈ sbˈuˈbˈl, junx tukˈa xmiletzˈil, exsin loˈchj kˈuˈjbˈaj ex tkyaqil iqj yol. Ex chi okxa tzeˈnku jun neˈẍ n‑oqˈ tiˈj tmiˈẍ, tuˈn tchˈiy. Ikytzintla kyejiˈy kyjyomtzinjiˈy Tyol Dios, a tzˈaqle, tuˈntzintla kychˈiya tiˈjjo t‑xilin kolbˈil, quˈn ma kynikyˈbˈiy qa ate qAjaw tbˈanilxix.

Jesús, a Abˈj itzˈxix, tuˈn tchˈiy Ttanim tibˈaj

Chi laqˈetza tkˈatz qAjaw, a Abˈj itzˈxix, a s‑el kyiˈjlinxjal, nyakuj ntiˈ tajbˈin toj kywutz, me tbˈanilx twutz qMan Dios, ex skˈoˈnxix tuˈn. Ikyqetzin kyejiˈy tzeˈnku abˈj itzˈ, kyjaˈ kyjaw chˈiysiˈn tuˈn kyoka te tja qMan, a bˈinchin tuˈn Xewbˈaj Xjan; ex tuˈn kyoka te jun chˈuq pale xjanxix, tuˈn kyxi kyqˈoˈn oyaj tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, a ntzalaj qMan Dios kyiˈj, noq tuˈn Jesucrist. Quˈn ikytziˈn ntqˈmaˈn Dios toj Tuˈjil Tyol kyjaluˈn:

Kˈwel nqˈonjiˈy Abˈj toj tnam Sion,
a nimxix toklin te tqˈuqiljo ja.
Atzin Abˈj lo, skˈoˈnxix wuˈn ex tbˈanilxix.
Alkyejo knimil tiˈj, nlay tzˈel toj txˈixewch.

Atzin jaˈlin, ayiˈy, a ma chi nimiˈn tiˈj, atzin Abˈjjo tbˈanilxix, me ankye qe, a mi chi nimin tiˈj, kchi okil tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:
    Atzin Abˈj, a s‑el kyiˈjlin bˈinchil ja, ma tzˈok te nimxix toklin te tqˈuqil tẍkyin,
    ex ma tzˈok te jun Abˈj te toljsbˈil, ex tuˈn kyjaw takpajxjal tiˈj.

Ex kchi jawil toljxjal tiˈj, tzeˈnku t‑xim Dios, quˈn mi xi kynimin Tbˈanil Tqanil.

Aye nimil etzinqe tuˈn qMan Dios

Me metzin kyeˈ ma chi oka te jun tyajil skˈoˈnxix tuˈn Dios, a Nmaq Kawil toj kyaˈj, ex te pale tuˈn tajbˈin te, ex te jun chˈuq xjal xjanxix, ex te jun tnam, a teku Dios, tuˈntzintla t‑xi kyqˈmaˈnjiˈy a tbˈanil t‑xilin Dios, a xtxkon kyeˈy tuˈn kyetza tojjo tqxopinil il, tuˈn kyokxa tojjo tspikyˈemil te jun majx. 10 Quˈn ojtxe, ntiˈtaq kymujbˈil kyibˈa, me atzin jaˈlin, ma chi oka te Ttanim Dios. Ex ojtxe, naˈmtaq tuˈn tyekˈin te Dios tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj kyiˈja, me atzin jaˈlin ma tzaj qˈaqˈin tkˈuˈj kyiˈja.

Chi bˈet‑xixa toj tumil, tuˈn kyajbˈiˈn te Dios

11 Ayiˈy werman, nimx nkˈuˈja kyiˈja, ayiˈy nyakuj bˈetin xjalqiˈy tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Nchin kubˈsin nwutza kyeˈy, tuˈn tkubˈ kytzyuˈn kyibˈa tiˈjjo kyachbˈila, a nya wen, a nchi qˈojin tiˈj kyanmiˈn. 12 Ex chi bˈet‑xa toj tumil kyxoljo nya nimil. Ikytziˈn, exla qa nchi yolbˈin kyiˈja, a nyakuj aj ilqiˈy, me k‑okil kykaˈyin ajo kybˈinchbˈiˈn wen, ex kchi nimsil tbˈi qMan Dios, aj tpon qˈij tuˈn kynimin.

13 Kyniminqekujiˈy tkyaqil kawbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, quˈn tuˈn nimilqiˈy; tzeˈnku te nmaq kawil, noq tuˈn toklin nimxix, 14 ex ikyxjo kye aj kawil, a smaˈnqe tuˈn, tuˈn kykubˈ kawitjo bˈinchil il, ex tuˈn kyyolin wen kyiˈjjo aye nchi bˈinchin bˈaˈn. 15 Quˈn ate Dios taj tuˈn tkubˈ kybˈinchinjiˈy wen, tuˈntzintla mi chi kybˈinxjal kyyoljo, a nchi yolbˈin kyiˈja, ayeˈ ntiˈ kynabˈl, ex ntiˈ tumil kyyol. 16 Quˈn tzaqpinqiˈy tjaqˈ kawbˈil tuˈn kybˈinchiˈn tzeˈnku kyaja, me mi tzˈajbˈiˈn tzaqbˈibˈl luˈn kyuˈn, tuˈn kybˈinchiˈn il; qalaˈ chi anqˈiˈn tzeˈnku jun taqˈnil qMan Dios. 17 Kyqˈonxsiˈn nimbˈil te tkyaqil. Kˈuˈjlinqekjiˈy jniˈ nimil. Tenxit tchewil Dios kyiˈja. Ex kyniminkujiˈy nmaq kawil.

Bˈaˈn tuˈn tikyˈx yajbˈil quˈn tzeˈnku te Crist

18 Ayiˈy aqˈnil, kyniminkutzinjiˈy tajaw aqˈuntl, nya noq oˈkxjo kye wenqe kyeˈy, ex tbˈanilqex toj kywutza, qalaˈ ikyxjo kye, a kujqe. 19 Quˈn wenxix teˈ twutz Dios, qa ma tzikyˈx yajbˈil kyuˈn, a nya toj tumil, noq tuˈn nimilqiˈy tiˈj Dios. 20 Me qatzin qa ma kubˈ kybˈinchinjiˈy nya wen, exsin qa ma chi ok laqtziˈn tuˈn tpajjo lo, ¿Ma okpela chi ela wena twutz Dios tuˈn tikyˈx kyuˈn? Me qa chebˈe nkubˈ kypaˈnjiˈy yajbˈil, noq tuˈn kybˈinchinjiˈy wen, axixpente wenjo twutz qMan Dios. 21 Quˈn tuˈnpetziˈn, ma qo tzaj ttxkoˈn Dios tuˈn tikyˈx quˈn, tzeˈnku te Crist nim ma tzikyˈx tuˈn, noq tuˈn qpaj; ex tuˈnjo lo, ma tzaj tqˈoˈn jun yekˈbˈil qe. 22 Quˈn ntiˈx jun til kubˈ tbˈinchin, ex mix jun maj kubˈ tsbˈuˈn jun aˈla. 23 Ex tej s‑ok yisoˈn, ex mi s‑aj ttzaqˈwin tukˈa yasbˈil; ex tej s‑ikyˈx jniˈ yajbˈil tuˈn, mi xqanbˈin kyiˈjxjal; qalaˈ noq xi toqxenin tibˈ te Dios, a Kawil tzˈaqle tibˈaj tkyaqil. 24 Ate Crist xi iqin teˈ jniˈ qil tuˈnjo t‑xmilil, tej tkyim twutz cruz, tuˈntzintla qkyimqe tiˈj tkyaqiljo il, ex tuˈn qanqˈin toj jun chwinqil tzˈaqle. Quˈn tuˈn tkyˈixjlbˈin, ex tuˈn tkyimlin twutz cruz, ma qo qˈanit. 25 Ayetzin kye nchi bˈettaqa ojtxe tzeˈnqeku rit ma chi kyij naj. Me atzin jaˈlin, ma chi ul meltzˈaja tukˈa Crist, a Kyikˈlel kyeˈy, ex Kaˈyil tiˈj kyanmiˈn.