Add parallel Print Page Options

Tnejil Tuˈj Pabl te Timotey

Jun qˈolbˈil tuˈn Pabl te Timotey

Ayiˈn Pabl, jun tsanjil Jesucristqiˈn, chqˈoˈn tuˈn Dios, a Klolqe, ex tuˈn qAjaw Jesucrist, a qˈuqlexix qkˈuˈj tiˈj. Nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn tey, Timotey, ay ok nqˈoˈn te nkˈwala toj qnimbˈil. Noqit ax qMan Dios ex Crist, a Jesús, tzaj qˈoˈnte t‑xtalbˈil, tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, ex jun nukˈbˈil toj tchwinqila.

Jun tqanil tiˈjjo xnaqˈtzbˈil nya toj tumil

Quˈn ikytziˈn tzeˈnku in kubˈsin nwutza tey, tej nxiˈy toj txˈotxˈ te Macedonia, exsin ikyx teˈ jaˈlin kxel nqˈmaˈn juntl majla tey, tuˈn tkyija toj tnam Éfeso, tuˈn t‑xi tnikˈuˈn te junjun xjal, tuˈn mina txi kyyekˈin jun xnaqˈtzbˈil, nya toj tumil, ex tuˈn mi tzˈok kybˈiˈn kylaˈjxjal ex jniˈ kybˈisxjal, a ntiˈ bˈajsbˈil kye, kyiˈj ojtxe qxeˈchil. Quˈn tkyaqiljo luˈn, noq tuˈn qyasin tiˈj, ex mi n‑onin qiˈj tuˈn tjapin qnimbˈil tzeˈnku taj Dios. Nya tiquˈnil nxi ntzˈibˈinjiˈy luˈn, noq tuˈn tok kykˈuˈjlin kyibˈa kyxolxa kykyaqilxa, tukˈa jun kˈuˈjbˈil, a tzajnin tojxix kyanmiˈn saqxix, ex toj tbˈanil kynabˈla, ex tuˈn kynimbˈila twutzxix. Quˈn at junjun ma tzˈel txalpaj kyiˈjjo lo; ma txi lipe tiˈjjo kyximxjal, a ntiˈ tajbˈin. Kyaj tuˈn kyok te xnaqˈtzil tiˈjjo tkawbˈil qMan Dios, ex mi n‑el kynikyˈ te a nkyqˈmaˈn, ex tiˈjjo kyxnaqˈtzbˈil nxi kyqˈoˈn nyakuj twutzxix.

Quˈn bˈiˈn quˈn, qa bˈaˈn teˈ tkawbˈil Dios, me qa ma tzˈajbˈin quˈn tzeˈnkuxjo taj. Bˈaˈn tuˈn ttzaj qnaˈn, qa ntiˈ kawbˈil ntzaj kyibˈajjo nkubˈ kybˈinchin wen, qalaˈ kyibˈajjo nchi bˈinchin nya wen: Tzeˈnqeku xjal n‑el kyiˈjlin kawbˈil, ex kykyˈeˈ tuˈn kynimin, ex aye nya bˈaˈnqe, ex aj ilqe, ex aye kykyˈeˈ tuˈn t‑xi kynimin qMan Dios exsin Tyol, ex aye nkubˈ kybˈyoˈn kyman ex kytxu, ex kykyaqiljo bˈyol xjal, 10 ex kykyaqiljo nchi bˈinchin aj pajil tiˈjlbˈinxi mejebˈlin, ex aye nchi kyˈaˈjin, ichin tukˈax jun ichin ex qya tukˈax jun qya, exqetziˈn jniˈ elqˈil xjal, ex jniˈ sbˈul yol, ex tkyaqiljo nkujsinte tyol, a nya twutzx, twutz kawil; ex tkyaqiljo nkubˈ kybˈinchin nya bˈaˈn tiˈjjo xnaqˈtzbˈil twutzxix. 11 Ex atziˈn xnaqˈtzbˈil luˈn ikyxjo tzeˈnku ntqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil tzˈaqlexix, a oqxenintz weˈy tuˈn qMan Dios, nimxixjo tbˈi.

Ntzaj tqˈoˈn Dios qipin tuˈn qajbˈin te

12 Kxel nqˈoˈn chjonte te qAjaw Jesucrist, a ma tzaj qˈoˈnte wipiˈn, quˈn ma chin ok tqˈoˈn tzˈaqle twutz, ex ma chin kubˈ tqˈoˈn toj taqˈin. 13 Nejlku nim ma chin qˈojliˈy tiˈj, ex ajinqiˈn ẍin el iˈjlin kye Ttanim, ex ma chin yasin tiˈj. Me ma tzaj qˈaqˈin tkˈuˈj wiˈja, quˈn naˈmtaq nnimiˈn tiˈj, ex mi n‑eltaq nnikyˈa teˈ nbˈanttaq wuˈn. 14 Me nimxix t‑xtalbˈil ma tzaj tqˈoˈn qAjaw wibˈaja, junx tukˈa qnimbˈil ex tqˈaqˈbˈil qkˈuˈj, noq tuˈn qmujbˈil qibˈ tukˈa Crist, a Jesús. 15 Twutzxix teˈ luˈn, ex tkyaqil tuˈn t‑xi niminte: Qa a Crist, a Jesús, ul twutz txˈotxˈ tuˈn kykletjo aj il, ex ayinkuy nimxix wila tzeˈnku kye txqantl. 16 Tuˈnpetziˈn, qa ma chin kleta tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Jesucrist wiˈja, exsin ikyx aku klet txqantl. Quˈn ikytziˈn ma chin okejiˈy te jun yekˈbˈil kyejo a tuˈntaq kynimin tiˈj, tuˈn t‑xtalbˈil, tuˈn tten kychwinqil te jun majx. 17 Tuˈnpetziˈn, kukx qqˈonx chjonte ex qnimsiks tbˈi qMan Dios, a Kawil tibˈaj tkyaqil, a itzˈ te jun majx, me a nya qˈanchaˈl, a oˈkx jun Dios at. Ntiˈ juntl. Ikyxitjo.

18 Atzin jaˈlin, Timotey, ay nkˈwala, kxel woqxeninjiˈy nukˈbˈil lo tey: Tzˈokxit tilil tuˈn, tuˈn tbˈet‑xixa wen toj tnimbˈila ex tukˈa tnabˈla, tuˈntzin tjapin tuˈn, tzeˈnkuxjo yolajtz tiˈja ojtxe toj tbˈi qMan Dios. 19 Quˈn ilaˈ ma chi kubˈ tzˈaq toj kynimbˈil, tuˈn mi ẍi ok lipe kyiˈjjo lo, 20 tzeˈnku ma bˈaj te Himeneo ex Lejantr, ayeˈ o chex nqˈoˈn tjaqˈ tkawbˈil tajaw il, a satanás, tuˈntzin tajtz tiˈj kyanmin, ex tuˈn mi chi yolbˈine tiˈj qMan Dios.