Add parallel Print Page Options

A qchwinqil ntzalaj Dios tiˈj

Atzin jaˈlin erman, o bˈaj qnikˈuˈn kyeˈy tzeˈn tuˈn kybˈetiˈy toj tumil, ex tzeˈnku taj qMan Dios tzeˈnkuxjo nkubˈ kybˈinchiˈn jaˈlin. Me qo kubˈsil qwutza kyeˈy toj tbˈi qAjaw Jesús, tuˈn kukx tkubˈ kybˈinchinjiˈy ikyjo. Quˈn ojtzqiˈn kyuˈn a xnaqˈtzbˈil xi qqˈoˈn, axjo tzaj tqˈoˈn qAjaw Jesús: A tajbˈil qMan Diosjo, tuˈn kyoka tzˈaqle toj kychwinqila, ex tuˈn tel kypaˈn kyibˈa tiˈjjo kyˈaˈjin tiˈjlbˈinxi mejebˈlin. Quˈn teyilex te junjun tuˈn tel tnikyˈ te, tuˈn tnajan xjan wen tukˈa t‑xuˈjil, ex atitla toklin t‑xuˈjil toj twutz; nya tuˈn tnajan tukˈa achbˈil ex tzeqbˈil tiˈj juntl ichin mo juntl qya, tzeˈnkuxjo nbˈant kyuˈnxjal, a naˈm tel kynikyˈ tiˈj qMan Dios. Mix aˈl jun kyeˈ tuˈn tkubˈ tbˈinchin ikyjo, quˈn tuˈn ikyjo nkubˈ tsbˈuˈn juntl. Quˈn axte qMan Dios ktzajil qˈonte tkawbˈil kujxix kyibˈajjo nchi bˈinchin teˈ ikyjo, a tzeˈnkuxjo xi qqˈmaˈn kyeˈy. Quˈn aku te qMan Dios o txkonqe tuˈn qanqˈin saqxix toj tkyaqil, ex nya tukˈa jun nya bˈaˈn toj qchwinqil. Ikytziˈn, qa at jun n‑el ikyˈin teˈ xnaqˈtzbˈil lo, nya noq jun ichin n‑el tikyˈin, qalaˈ aku qMan Dios, a tzaj qˈonte Xewbˈaj Xjan toj qanmin.

Atzin jaˈlin, nya il tiˈj tuˈn qtzˈibˈiˈn tiˈjjo tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja kyxolxa, quˈn axte qMan Dios o tzaj yekˈinte kyeˈy, tzeˈn tuˈn kykˈuˈjlin te kyibˈa kyxoliliˈy. 10 Ex nkubˈ kybˈinchiˈn ikyjo kyukˈa jniˈ nimil toj tkyaqil txˈotxˈ te Macedonia. Me qo kubˈsil qwutza kyeˈy, erman, tuˈn tchˈiyxixjo kykˈuˈjbˈil kyibˈa. 11 Kyqˈonka tilil, tuˈn kyanqˈiˈn wen, ex tuˈn mi tzˈokx kylimoˈn kyibˈa tojjo a nya kyeˈy. Qalaˈ kukx chi aqˈninjiˈy, tzeˈnkuxjo o txi qqˈmaˈn kyeˈy, 12 tuˈntzintla kykubˈ nimiˈn kyuˈnxjal, a nya nimil, ex tuˈntzin ntiˈ atx taj kyeˈy.

A tulil qAjaw

13 Atzin jaˈlin, erman, qaja tuˈn tel kynikyˈa kyiˈjjo ayeˈ nimil nchi kyim, tuˈntzin mi chi jaw labˈiˈn, tzeˈnqeku txqantl xjal, aye nya nimilqe, aye ntiˈ tqˈuqbˈil kykˈuˈj, tuˈn kylonte kywutz juntl majl. 14 Quˈn bˈiˈn quˈn qa kyim Jesucrist, ex jatz anqˈin juntl majl. Exsin ikyqexjo nimil, aye nchi kyim, kchi jawitz anqˈin juntl majl tuˈn Dios, ex kchi tzajil tiˈn tukˈa Jesús, aj tul juntl majl. 15 Tuˈnpetziˈn, nxi qqˈmaˈnjiˈy t‑xnaqˈtzbˈil qAjaw: A awo itzˈqox, ajxi tul kanin qAjaw, mi qo nej kywutzjo ayeˈ o chi kyim. 16 Quˈn ax te qAjaw kˈwelitz toj kyaˈj tukˈa jun tqˈajqˈojil twiˈ kujxix wen, ex tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ tnejil angel, ex tukˈa tqˈajqˈojil tsu qMan Dios. Ex ayetziˈn nimil otaq chi kyim, kchi jawitz anqˈin nejxix. 17 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, awotzinqe, a itzˈqoxtaq, qo xel tiˈn junx kyukˈa toj muj, tuˈntzin qten tukˈa qAjaw te jun majx. 18 Twutzxixjo xnaqˈtzbˈil lo. Tuˈnpetziˈn, kyqˈuqbˈimtzin kykˈuˈja, tuˈnjo yol lo.

Bible Gateway Sponsors