Add parallel Print Page Options

Tuˈn mix tpaˈyix wanmiˈn tuˈn nbˈintiˈy tzeˈn iteˈy, bˈeˈx in kyija njunalxa tojjo tnam Atenas, exsin bˈeˈx xi nchqˈoˈntza erman Timotey lol kyeˈy. Quˈn a erman anetziˈn jun taqˈnil qMan Dios; nimxix o tzˈaqˈnin junx wukˈiy te yolil teˈ Tbˈanil Tqanil tiˈj Crist. Xi nchqˈoˈn tuˈn tonin kyiˈja, ex tuˈn tqˈuqbˈin kykˈuˈja toj kynimbˈila, quˈn tuˈntzin mix aˈl jun kyeˈ kubˈ numj tuˈn tkyaqiljo n‑ikyˈx kyiˈja. Quˈn bˈin kyuˈn qa il tiˈj tuˈn tikyˈx tkyaqiljo luˈn qiˈj. Quˈn teˈ otoˈxtaqa kyukˈiy, xi qqˈmaˈn qa iltaq tiˈj tuˈn tikyˈx yajbˈil quˈn, ex ikytzin ma bˈajjo, tzeˈnkuxjo ma tzˈok kykaˈyiˈn. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx xi nsmaˈn Timotey lol kyeˈy, tzeˈntaq iteˈy toj kynimbˈila, ex tuˈn ttzaj tiˈn tqanil weˈy. Quˈn nchyoˈntaq wanmiˈn kyiˈja, quˈn yaˈj qa otaq chi kubˈ tzˈaqa tuˈn tajaw il, ex noqit ikyjo noqxitla s‑el najjo qaqˈiˈn.

Me atzin jaˈlin, tej tmeltzˈaj Timotey kyxola, ex ma tzaj tiˈn jun tbˈanil tqanil tiˈj kynimbˈila, exsin kykˈuˈjbˈila kyxola. Ma tqˈma qa kukx nqo tzaj kynaˈnjiˈy tukˈa kykˈuˈjbˈila, ex qa kyajxixa tuˈn qqˈolbˈin te qibˈ, ikyxjo tzeˈnku qeˈ qaja tuˈn qlonte qibˈ. Tuˈnpetziˈn, erman, ma tzikyˈx quˈn toj tkyaqiljo jniˈ yajbˈil ex jniˈ bˈis, me ma qe qkˈuˈja kyiˈja tuˈn kynimbˈila. Quˈn nim nqo tzalaja toj qchwinqila, tuˈn ma qbˈiˈy qa waˈlqexixa toj kynimbˈila tiˈj qAjaw. Nimxix nxi nqˈoˈn chjonte te Dios kyiˈja, tuˈn nim tzaljbˈil ma tzaj tqˈoˈn Dios weˈy, noq tuˈn kynimbˈila tiˈj. 10 Qˈijl ex qnikyˈin nqo kubˈsin qwutza te qMan Dios, tuˈn ttzaj tqˈoˈn ambˈil qeˈy, tuˈn qxiˈy lol kyeˈy juntl majl. Quˈn tuˈn bˈaˈn iteˈy, ex qaja tuˈn kyxi qxnaqˈtziˈn chˈintla, quˈn tuˈntzin ntiˈx jun tiˈ naj toj kynimbˈila. 11 Qajatlaˈy noqit ax qMan Dios junx tukˈa qAjaw Jesucrist tzˈonin qiˈja, tuˈntzintla qxiˈy lol kyeˈy. 12 Ex noqit ax qAjaw chˈiysintexixjo kykˈuˈjbˈila kyxolilixa ex kyukˈa txqantl xjal, ikyxitlaˈ tzeˈnku qeˈ kyiˈja, 13 tuˈntzintla jikyinxixjo kyanmiˈn ex tzˈaqleqexix, twutz qMan Dios, aj tul qAjaw Jesucrist juntl majl, kyukˈa tkyaqil nimil.

Bible Gateway Sponsors