Add parallel Print Page Options

Taqˈin Pabl toj Tesalónica

Ojtzqiˈn kyuˈn, erman, tej qkaniˈn kyukˈiy, nya noqx kukx o kaninjiˈy. Bˈiˈn kyuˈn qa nimx ma tzikyˈx qiˈja tojjo tnam Filipos, ikyxjo tzeˈnku toj kytanima, a Tesalónica. Me ax Dios saj qˈonte qipiˈn tuˈn mi tzaj qxobˈila, qalaˈ tuˈn t‑xi qqˈmaˈnjiˈy Tbˈanil Tqanil kolbˈil toj tkyaqiljo yasbˈil qeˈy. Tej t‑xi qqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil kyeˈy, nya najninqotaqa tiˈj, ex nya tuˈn kabˈe qkˈuˈja, ex ntiˈtaq jun qxima tuˈn kykubˈ qsbˈuˈn. Qalaˈ ax te qMan Dios saj qˈonte qokliˈn, ex o tzaj toqxeniˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil qeˈy. Tuˈntzin ikyjo, ikytzin nqo yolinejiˈy nya tuˈn qel wena kywutzxjal, qalaˈ twutz qMan Dios, a xpichˈil toj qanmin. Ikytzin tzeˈnku bˈiˈn kyuˈn, mix jaˈ xqo xmoxiniˈy kyiˈja tukˈa jun yol tbˈanilxnaj wen, ex mi xqo jyoˈn jun tumil tzeˈn tuˈn qkanbˈiˈn pwaq kyiˈja. Quˈn ax te Dios kaˈyil qey tiˈjjo luˈn. Ex ntiˈ xqo qaniˈn, tuˈn ttzaj kyqˈoˈn qokliˈn kyxola, ex kyxol txqantl xjal. Bˈaˈntla qa ma bˈant quˈn ikyjo, quˈn tsanjil Cristqoˈy, me mix bˈant quˈn ikyjo, tuˈn mi kubˈe qqˈoˈn jun iqtz kyibˈaja. Qalaˈ ikyx bˈantjo quˈn tzeˈnku jun txubˈaj kˈuˈjlinqe tal tuˈn. Ex ikyqexsinjiˈy, chebˈe kˈuˈjlinqiˈy quˈn, exla qa nim ma tzikyˈx quˈn, noq tuˈn t‑xi qqˈoˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil kyeˈy. Ex nya noq oˈkxjo, qalaˈ tuˈn t‑xi qyekˈiˈn toj qchwinqila, tzeˈn tuˈn kybˈetiˈy toj kynimbˈila. Ex twutzxixjo lo werman, quˈn ojtzqiˈn kyuˈn, tzeˈn xqo aqˈniniˈy, tej xqo teˈn kyxola. Nqo qˈmantaqa Tbˈanil Tqanil kolbˈil kyeˈy, ex nqo aqˈnintaqa qˈijl ex qnikyˈin, tuˈn tkanbˈitjo telix qqˈija, tuˈntzintla mi kubˈe jun iqtz kyibˈaja. 10 Aye kyeˈ kaˈyilte, ex a Dios ojtzqilte, tzeˈn xqo bˈetiˈy kyxola. Ma qo bˈeta tzˈaqle ex jikyin toj qnimbˈila. 11-12 Ex ojtzqiˈn kyuˈn tzeˈn xqo nimsiniˈy kykˈuˈja teyile junjun, ex tzeˈn xqo yoliniˈy tuˈn tajtz tiˈj kyanmiˈn, ikyxjo tzeˈnku jun manbˈaj kyukˈa tkˈwal. Ex ma txi qoqxeniˈn kyeˈy, tuˈn kybˈeta tzeˈnku taj Dios toj kychwinqila, a ma tzaj txkon kyeˈy tuˈn kyokxa tojjo Tkawbˈil Dios tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex tzmax tojjo kyaˈj, a jaˈ nqoptzˈaje tkyaqil tipin Dios.

13 Tuˈnpetziˈn, kukx nqo qˈoˈn chjonte te qMan Dios, quˈn tej t‑xi kybˈiˈnjiˈy Tyol, a xi qqˈmaˈn kyeˈy, ma txi kynimiˈn, nya tzeˈnku tyol jun xjal, qalaˈ axix twutz Tyol Dios, a n‑aqˈnin toj kychwinqila jaˈlin, a ayiˈy ẍeˈx niminte. 14 Quˈn ayiˈy erman, ma chi ok lipeˈy tiˈjjo tyekˈbˈil Ttanim qMan Dios, a at toj txˈotxˈ Judey, ayeˈ nchi nimin tiˈj Crist, a Jesús: Mi xkubˈ kyewinjiˈy kynimbˈila, tej saj yajbˈil kyiˈja kyuˈn kyxjalila aj Tesalónica, a nya nimilqe, ikyxjo tzeˈnku kye nimil toj Judey mix kubˈe kyewine kynimbˈil, tej ttzaj yajbˈil kyiˈj kyuˈn nya nimil, a nxjalila, a Judiyqe. 15 Quˈn ayetziˈn nxjalila kubˈ kybˈyoˈn qAjaw Jesús, tzeˈnku bˈant kyuˈn ojtxe, tej tkubˈ kybˈyoˈn tkyaqil yolil Tyol Dios. Ex tzeˈnku jaˈlin, xqo etz lajoˈn kyuˈn. Ex kukx nchi bˈinchin tiˈjjo a tkyˈeˈ Dios tiˈj, ex nchi el kyikyˈin kykyaqil xjal. 16 Tzeˈn qa qaja tuˈn t‑xi qqˈmaˈn Tyol Dios kye xjal, a nya Judiyqe, tuˈn kyklet, mi nkytziyin, ex ma chmet kyil. Tuˈntzin tpajtzjo ikyjo, ktzajil tkawbˈil Dios kyibˈaj, a kujxix wen.

Taj Pabl tuˈn t‑xiˈ qˈolbˈil kye juntl majl nimil toj Tesalónica

17 Me atzin jaˈlin, erman, tukˈa telin qpaˈn qibˈ kyukˈiy, mi nloˈntl kywutza jaˈlin, me kukx nchi kubˈ qnaˈnjiˈy toj qanmiˈn. Ex tuˈn ikyjo, nimxix qaja tuˈn qxiˈy lol kyeˈy. 18 Ex tzeˈnku weˈ, ilaˈ maj kubˈ nbˈisiˈn tuˈn nxiˈy lol kyeˈy. Me a tajaw il miyon weˈy tuˈn nxiˈy. 19 ¿Me tiquˈn qaja tuˈn qxiˈy lol kyeˈy? Quˈn tuˈn ayiˈy o chi oka te jun qˈuqbˈil qkˈuˈja tiˈjjo a nqo ayoˈn tiˈj, aj tul Jesucrist, a qtzaljbˈila ex a qˈuqbˈil qkˈuˈja toj kyaˈj. 20 Tuˈnpetziˈn, nqo tzajala kyiˈja, quˈn ayiˈy ma chi oka te qtzaljbˈila tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex te jun nimsbˈil qbˈiˈy twutz qMan Dios tiˈjjo qaqˈiˈn, aj tul juntl majtl.