Add parallel Print Page Options

Jun tumil tiˈjjo mejebˈlin

Atzin jaˈlin, kxel ntzaqˈwinjiˈy kyxjelbˈitza, a saj kytzˈibˈiˈn weˈy: Tnejil, nkyqˈmaˈn qa bˈantla tuˈn mi jyone ichin t‑xuˈjil. Me kxel nqˈmaˈn, qa noq tuˈn tpajjo nimku kyˈaˈjin, wenitla tuˈn tjyet te ichin t‑xuˈjil, ex ikyxjo te qya, il tiˈj tuˈn tjyet tchmil teku. Exsin nya bˈaˈntz tuˈn tkubˈ ttzyuˈn ichin tibˈ te t‑xuˈjil, ex ikyx te qya, nya wen tuˈn tkubˈ ttzyuˈn tibˈ te tchmil. Quˈn ntiˈ teqya toklin tiˈjx t‑xmilil, qalaˈ a tchmil. Ex ikyxjo te ichin, ntiˈ toklin tiˈjx t‑xmilil, qalaˈ a t‑xuˈjil. Tuˈnpetziˈn, mi kubˈ kyxkˈaˈyin kyibˈa jun te juntl, bˈapeˈ qa ma bˈant tiˈj kyuˈn, tuˈn tkyij kytzaqpiˈn kyibˈa jun jteˈ qˈij noq tuˈn kyokkuy toj naˈj Dios, qa kyajtaqkuy ikyjo. Aj kyjapin bˈajjo qˈij anetziˈn, liwey chi meltzˈaj jun majla, tzeˈnkuxtaq kyteˈn, quˈn qa mina, noq chi kubˈ tzˈaqa toj kyˈaˈjin tuˈn tajaw il. Nxi nqˈmaˈnjiˈy tumil lo kyeˈy, me nya ilxix tiˈj tuˈn tbˈant‑xix ikyjo. Qa wentaqku te kyeˈy tuˈn tkubˈ kypaˈn kyibˈa jun jteˈbˈin qˈij, bˈaˈn; me qa mina, ex bˈaˈn.

Wajatla weˈ tuˈn kyoka tzeˈnku weˈ. Me ate Dios ma tzaj qˈoˈnte toklin junjun, tzeˈnku taj, qa te mejebˈlin mo minaj.

Atzin jaˈlin kxel nqˈmaˈn kyejo ichin, a o kyim kyxuˈjil, exqetziˈn qya, a o kyim kychmil: Bˈaˈntla tuˈn mi chi mejeyitl tzeˈnku weˈ. Me qa nlay bˈant kyuˈn ikyjo, bˈaˈn tuˈn kymeje, quˈn ex tbˈanilx teˈ tuˈn kymeje, tzeˈnkul teˈ tuˈn kyxiˈ toj najin tuˈn tpaj tajbˈil kyxmilil.

10 Me ayetziˈn nimil, a o chi meje, kxel nqˈmaˈn kyeˈ qya, tuˈn mi kyij kytzaqpiˈn kychmil. Quˈn atziˈn nukˈbˈil lo, nya wuˈn, qalaˈ tuˈn qAjaw. 11 Me qa akutaq xkubˈ tpaˈn qya tibˈ tukˈa tchmil, ma kyijkux ikyjo. Nlay bˈantl tuˈn tmeje jun majl tukˈa juntl ichin; qalaˈ ilx tiˈj tuˈn tmeltzˈaj tukˈa tchmil. Ex ikyqexjo chmilbˈaj, ex nya bˈaˈn tuˈn tkyij kytzaqpiˈn kyxuˈjil.

12 Me ayetziˈn, a mujleqe tukˈa jun nya nimil, mix yoline qAjaw Jesús tiˈjjo lo; qalaˈ ayiˈn kchin xel qˈmaˈnte: Qa at jun nimil, a nya nimil t‑xuˈjil, me qa tajqya tuˈn tnajan tukˈa, mi kubˈ tpaˈn tibˈ. 13 Ex ikyxjo qa at jun qya nimil, me nya nimil tchmil, me qa tajjo ichin tuˈn tnajan tukˈa, ex mi kubˈ tpaˈn tibˈ. 14 Quˈn atzin ichin, nya nimil, ma tzˈel paˈn tuˈn Dios, bˈalaqa tuˈn tnimin noq tuˈn t‑xuˈjil. Ex atzin qya, nya nimil, ma tzˈel paˈn tuˈn Dios, bˈalaqa tuˈn tnimin tuˈn tchmil. Quˈn qa ma kubˈ kypaˈn kyibˈ, bˈalaqa ayejo kyal, nlay tzˈel kynikyˈ te qAjaw. Me qa kukx nchi najan junx, at ambˈil tuˈn kynimin, ex tuˈn kyok te xjan twutz qMan. 15 Me qa a chmilbˈaj mo qa xuˈjlbˈaj, a nya nimil, nlabˈte tuˈn tkubˈ tpaˈn tibˈ tukˈa nimil, mala kubˈ kypaˈnkuxtaq kyibˈtz. Quˈn at te nimil tzaqpibˈl te toj jun il tzeˈnku lo quˈn ma qo txokle tuˈn Dios, tuˈn qanqˈin tukˈa jun nukˈbˈil toj qchwinqil. 16 Nkubˈ ntzˈibˈiˈnjiˈy luˈn, quˈn ¿Ma bˈiˈntzin tuˈn, ay qya, qa aku kletjo tchmila tuˈnjo yekˈbˈil tuˈn? Ex ay, ichin, ¿Ma bˈiˈntzin tuˈn, qa aku kletjo t‑xuˈjila tuˈnjo yekˈbˈil tuˈn?

17 Tzeˈnchaqxla taj junjuntz tuˈn tajbˈin, me il tiˈj tuˈn tajbˈin tzeˈnkuxjo toklin ma tzaj tqˈoˈn qAjaw, tej ttxoklajtz tuˈn Dios, tej tnimin. Quˈn atzin nukˈbˈiljo lo, nxi nqˈmaˈn kyojile kykyaqil chˈuq Ttanim Dios. 18 Qa at jun otaq tzˈok techil kyuˈn xjal tiˈj tchibˈjil tej tnimin, bˈaˈn tuˈn tkyij ten ikyjo; ex qa at juntl nya tok techil, ex bˈaˈn. Nya il tiˈj tuˈn tok techil jaˈlin. 19 Quˈn ntiˈ toklin jaˈlin qa tok qechil mo minaj, qalaˈ ate at tokliˈn, a kˈwel qbˈinchin tzeˈnku tajbˈil Dios. 20 Teyilex junjun i tkyij tzeˈnkuxtaqjo tten, tej txoklajtz tuˈn Dios. 21 Tuˈnpetziˈn, qa kˈayintaq tibˈa tuˈn toka te aqˈnil te jun majx kyukˈaxjal, tej tnimiˈn Tbˈanil Tqanil, mi jaw bˈisiˈn tuˈn ikyjo, quˈn junx kyoklinxjal twutz Dios, qa noq aqˈnil mo tajaw aqˈuntlqej. Me qa at ambˈil tuˈn ttzaqpaj tojjo lo, bˈaˈn tuˈn tok tqˈoˈn tilil. 22 Quˈn qa at jun nimil, a otaq tzˈok te aqˈnil te jun majx kyukˈaxjal, tej ttxoklajtz tuˈn qAjaw, exla qa aqˈnil, me atziˈn jaˈlin tej tnimin, ma tzaqpaj tuˈn tajbˈin toj taqˈin qAjaw. Ex ikyxjo, qa tzaqpiˈntaq jun xjal, tej ttxoklajtz, atziˈn jaˈlin ma tzˈok te aqˈnil te jun majx te Crist. Quˈn junx kyoklin kykabˈilx twutz Dios. 23 Quˈn ma chi laqˈeta tuˈn Dios tuˈn jun chojbˈilte wiyilxix, a tchkyˈel Jesucrist. Tuˈnpetziˈn, nya wen tuˈn t‑xi kykˈayin kyibˈa te aqˈnil te jun majx kyexjal. 24 Ikytzintzjo erman, teyilex junjun tuˈn tweˈ toj tnimbˈil tzeˈnkuxjo toklin ma tzaj tqˈoˈn qMan Dios.

25 Atzin jaˈlin, tiˈjjo mejebˈlin kye naˈmx kymeje, ntiˈ jun yol ntqˈmaˈn qAjaw tiˈjjo lo. Me kxel nqˈmaˈn jun nyola, ex bˈaˈn tuˈn tqe kykˈuˈja tiˈj, noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan Dios wiˈja. 26 Toj nwutza, noq tuˈn tpajjo tqˈijil jaˈlin, nimxix nikyˈx quˈn, tuˈn tpajjo qnimbˈil, bˈaˈntla tuˈn tkyij jun xjal tzeˈnkuxjo tten. 27 Qa at t‑xuˈjil, mi kyij ttzaqpiˈn; ex qa ntiˈ, mi tzaj tjyoˈn. 28 Me qa ma knet t‑xuˈjila, ntiˈ tila tiˈj; ex qa jun txin ma knet tchmil, ntiˈ til tiˈj. Me qatzin qa ma chi meje, ok kchi okil jitzˈle toj nimku tiˈ tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Tuˈnpetziˈn, wajatlaˈy tuˈn mi tzikyˈxi tkyaqiljo lo kyuˈn.

29 Erman, atzin wajiˈy tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyjaluˈn: Aye at kyxuˈjil, bˈaˈn tuˈn tok kyqˈoˈn tilil tuˈn kyaqˈnin toj taqˈin qAjaw, ex nya oˈkx tuˈn kyximin tiˈjjo qya, quˈn chˈix tjapin bˈaj tqˈijil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex nimkul atx tuˈn tbˈant. 30 Ikytziˈn aye nchi bˈisin, ex aye nchi tzalaj, ex aye at chˈin kypwaq, mitla txi kyqˈoˈn ambˈil tuˈn tmaqsetjo taqˈin Dios tuˈn ikyjo. 31 Ayetziˈn n‑ok tilil kyuˈn, tuˈn kykanbˈin tkyaqil twutz txˈotxˈ, tuˈn mi kubˈe kyiˈj tuˈn, nyakuxtlaj ntiˈ at kye. Quˈn tkyaqiljo n‑ok qkaˈyin tzaluˈn twutz txˈotxˈ, kyjaˈ tbˈaj. 32 Tuˈnpetziˈn, wajatlaˈy tuˈn tok kyqˈoˈn tilil tuˈn kyaqˈnin toj taqˈin qAjaw, ex nya oˈkx tuˈn tok naj kynabˈla tiˈjjo twutz txˈotxˈ. Ikytziˈn tzeˈnku jun ichin ntiˈ t‑xuˈjil, oˈkx nximin tiˈj tzeˈn tuˈn ttzalaj Dios tiˈj. 33 Me atzin teˈ ichin at t‑xuˈjil, kabˈe ja nbˈisine, quˈn ex il tiˈj tuˈn tbˈisin tiˈjjo te twutz txˈotxˈ, tuˈntzin ttzalaj t‑xuˈjil tiˈj. 34 Ex ikyqexjo nana, ayeˈ ntiˈ kychmil, exqetziˈn jniˈ txin, ayeˈ naˈmx kymeje, i tok tilil kyuˈn tuˈn kyok tzˈaqle twutz Dios tukˈa kyanmin ex tukˈa kyxmilil. Me ante o meje, tok tilil tuˈn tiˈjjo te twutz txˈotxˈ, tuˈn ttzalaj tchmil tiˈj. 35 Nxi nqˈmanjiˈy luˈn, nya tuˈn mi chi mejeyiˈy, qalaˈ tuˈn kyanqˈiˈn tzeˈnku taj Dios, ex tuˈn tok tilil kyuˈn tiˈj taqˈin qAjaw tukˈa tkyaqil kykˈuˈja.

36 Ex qa at jun qˈa ma kubˈ t‑ximin tuˈn tmeje tukˈa jaˈ ma yoline, ex qa ma japin tabˈqˈe jaˈ tuˈn tmejeye, ex qa ma kubˈ t‑ximin qa axix bˈaˈn, ntiˈ tkyˈi tuˈn tmeje, quˈn nya iljo ikyjo. 37 Ex qa at juntl nkubˈ t‑ximin qa nya wen tuˈn tmeje, ex qa ax t‑ximjo twutz Dios, ex nya noq nxi lipe tiˈj tyol juntl, qalaˈ tukˈa tkyaqil tkˈuˈj, ex bˈaˈn tuˈn mi mejeye. 38 Tuˈnpetziˈn, qa ma tzˈok meje tukˈa jaˈ ma yoline, bˈaˈn kbˈantil tuˈn ikyjo. Ex qa mi xjaw meje tukˈa, tbˈanilxix ikyjo.

39 Atzin jaˈlin, tuˈn tjapin bˈaj nyola lo tiˈjjo mejebˈlin, kxel nqˈmaˈnjiˈy luˈn: Atziˈn qya nimil, qa mujlek tukˈa tchmil, il tiˈj tuˈn tnajan tukˈa, a itzˈxtaqjo tchmil. Me qatzin ma kyimjo tchmil, tzaqpiˈn tejo qya, tuˈn tok meje tzeˈnkuxjo taj tukˈa juntl tchmil, a nimil. 40 Me toj nwutza, tbˈanilxitla noqit aku kyij kukxjo, tuˈn mi mejeye. Ex atzin nyola lo, nya noq wekuy, qalaˈ tuˈn Xewbˈaj Xjan toj wanmiˈn.

Bible Gateway Sponsors