Add parallel Print Page Options

Wen tuˈn qmutxsin qibˈ twutz Dios ex qxolx

Tuˈnpetziˈn, qo kyqˈonka tzeˈnku jun mojil te Crist, a oqxenilte qeˈy, tuˈn t‑xi qqˈmaˈnjiˈy Tyol, a noq ewintaq ojtxe. Ikytziˈn, alkye kxel tziyinte jun oqxenj, il tiˈj tuˈn tkubˈ tyekˈin qa at tqˈuqbˈil kˈuˈjbˈaj tiˈj. Luˈtziˈn ayiˈn ntiˈ chˈin nkubˈ nbˈisiˈn qa nchi yolbˈiˈn wiˈja, qa bˈaˈn nbˈant wuˈn mo minaj, expela qa aye kawil twutz txˈotxˈ nchi yolbˈin wiˈja. Quˈn nixpe ayin weˈ ntiˈ chˈin nkubˈ nbˈisiˈn tiˈjjo ikyjo. Te weˈy, bˈaˈn waqˈnbˈiˈn, me nya tuˈnjo luˈn, kchin eliliˈy wen twutz Dios. Quˈn oˈkx te Dios lol weˈy, qa bˈaˈn nteˈn mo minaj. Tuˈnpetziˈn, mi kubˈ kyqˈmaˈn jun kyyola wiˈja mo tiˈj nbˈinchbˈiˈn, a naˈmxtaq tul tqˈijil; qalaˈ kyyoˈnkuy ajxi tul qAjaw. Quˈn oˈkx te kqˈmalte qa wen mo minaj, quˈn a kˈwel qˈonte tqan qˈijil tkyaqiljo ewintaq toj qxopin, ex kˈwel yekˈin teˈ tkyaqil t‑xilin t‑ximbˈitz kyanminxjal. Quˈn teyilex junjun ktzajil tkˈmoˈn nimsbˈilte tuˈn Dios, qa wen tbˈinchbˈin; ex qa nya wen, ktzajil tkˈmoˈn jun chojbˈilte nya wen.

Ayiˈy werman, ma tzˈok qqˈoˈn qibˈa tukˈa Apolos te jun yekˈbˈil, tuˈn tajbˈin kyeˈy, ex tuˈn mi chi xi lipeyiˈy tiˈj juntl xnaqˈtzbˈil tiˈj Tyol Dios, a kyij tzˈibˈit te jun majx, ex tuˈn mi kubˈ kyqˈmaˈn, qa nimxixtl toklin jun taqˈnil qMan Dios tzeˈnku juntl. Quˈn noq tuˈn tpajjo ikyjo, njaw kynimsin kyibˈa jun tukˈa juntl. ¿Ma atzin teˈ nimxix toklin tzeˈnqeˈ txqantl? ¿Ma nyatzin ax qMan Diostz ma tzaj qˈoˈnte tkyaqilxjo at teˈy? Ex qa ma tzaj tqˈoˈn teˈy, ¿Tiquˈniltz njaw tnimsin tibˈa, nyakuj tuˈnx tibˈxa ma jyeta tkyaqil?

Quˈn toj kywutza, nyakuj ntiˈ atx taj kyeˈy. Quˈn ma chi noja ex ma chi qˈinimixa. Ex ma tzˈok kyqˈoˈn kyibˈa tzeˈn jun kawil, ex ma qo kyij kyqˈoˈn kyiˈjbˈinxiˈy. Tbˈanilxitla ikyjo, me naˈmx tkanin tqˈijiljo anetziˈn. Quˈn noqit ikyjo, ajinqotlaˈy nqo kawin kyukˈiy. Quˈn toj nwutza, a awoˈy tsanjil Jesús, ma qo kyij tqˈoˈn Dios te nyakuj ntiˈ qajbˈin, tzeˈnku jun ileqˈ, a o bˈant tiˈj tuˈn tkubˈ bˈyet. Ma qo okxa te jun kykaˈybˈil tkyaqil tchˈiysbˈin Dios tiˈj qmutxbˈil qibˈa; kywutz angel ex kywutz kykyaqilxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 10 Quˈn ma qo oka toj kywutza nyakuj ntiˈ qnabˈla, ex ntiˈ qipiˈn toj chˈin tal qaqˈiˈn toj tbˈi Crist. Qalatzin kye, ma tzˈok kyqˈoˈn kyibˈa twutz Crist, manyor ẍtijx ex nim kyipiˈn wen. Quˈn ma kubˈ kynimiˈn kyibˈa kyxola; me atzin qeˈ, ma qo el kyikyˈiˈn. 11 Ex ikyxjo jaˈlin, noq tuˈn tpajjo aqˈuntl, tzunx n‑ikyˈx waˈyaj ex kˈwaj quˈn. Ex ntiˈx chˈin qxbˈaliˈn tok. Ex ma qo ok bˈyoˈn kyuˈnxjal, ex ntiˈx jun qjaˈy qekuy. 12 Nqo aqˈniˈn kujxix wen, tuˈn tkanbˈitjo telix qqˈija. Aj kyqanbˈinxjal qiˈja, nqo qanin tkyˈiwbˈil qMan kyibˈaj; ex kukx ntzaj yajbˈiljo qiˈja, me kukx n‑ikyˈxiˈ quˈn; 13 ex chebˈe nxi qtzaqˈwiˈn, tzeˈnku nchi yolbˈin nya wen qiˈja. Ex ikyxjo jaˈlin, ikytzin ma qo okejiˈy kywutzxjal, tzeˈnku jun tiˈ, a ntiˈx tajbˈin, noq tuˈn t‑xi xoyit toj tzˈis.

14 Ma kubˈ ntzˈibˈinjiˈy luˈn, nya tuˈn kyjaw txˈixwiˈy, qalaˈ te jun onbˈil wuˈn te kyeˈy, quˈn chebˈe kˈuˈjlinqiˈy wuˈn tzeˈnqekux nkˈwala. 15 Exla qa at lajaj mil xjal xnaqˈtzil kyeˈy tiˈj Crist, me ayin weˈ tzeˈnku kytatiˈy, quˈn tuˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil xi nqˈmaˈn kyeˈy, ma chi itzˈjiˈy toj kynimbˈila tiˈj Crist, a Jesús. 16 Tuˈnpetziˈn, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy tuˈn tok kykaˈyiˈn wiˈja, ex tuˈn tkubˈ kybˈinchiˈn tzeˈnku nbˈant wuˈn, tzeˈnku jun tal kˈwal tiˈj ttata. 17 Tuˈnpetziˈn, xi nchqˈoˈn Timotey kyukˈiy, tuˈn ttzaj tnaˈn kyeˈy tzeˈn nchin bˈetiˈy toj nnimbˈila tiˈj Crist, a Jesús, ex tzeˈnx nxi nxnaqˈtziˈn toj tkyaqil Ttanim Dios, quˈn kukx njapiˈn tuˈn Timotey twutz qAjaw, ex kˈuˈjlinxix wuˈn nyakuj nkˈwala.

18 Atla junjun kyxola njaw tnimsin tibˈ, quˈn nkubˈ kyximin qa at nxobˈila tuˈn nxiˈy lol kyeˈy. 19 Me qa ikykutaq taj qMan Diosjo, liwey chin kaniˈn kyukˈiy, ex antza k‑elile nnikyˈa te, tzeˈntzin nbˈant kyuˈn nimsil kyibˈ, ex nya noq tukˈa kyyol a nkyqˈmaˈn. 20 Quˈn a t‑xilin Tkawbˈil Dios, nya noq qtzi, qalaˈ il tiˈj tuˈn tyekˈin qa at tipin Dios qukˈa. 21 Kyajsintz kyibˈa. ¿Ankye kyaja? Chin xela qˈol kawbˈil kujxix kyibˈaja, qa mi ẍin kubˈ kynimiˈn, ikyxjo tzeˈnku jun tata kyukˈa tkˈwal. Me qa ma chin kubˈ kynimiˈn, chin xela tukˈa nim nkˈuˈja kyiˈja ex tukˈa jun yol bˈunin wen.