Add parallel Print Page Options

Twutzxix jaw anqˈin Crist kyxol kyimnin

15  Atzin jaˈlin werman, waja tuˈn tkubˈ kynaˈnjiˈy Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a xi nqˈmaˈn kyeˈy. Axsin yoljo lo a o kubˈ kynimiˈn, ex jaˈ waˈlqexixa toj kynimbˈila; ex tuˈn yol lo ma chi kleta, qa ma kubˈ kykˈuˈnjiˈy, a xi nqˈmaˈn. Qatzin mina, ntiˈxla tajbˈin kynimbˈila ikyjo.

Kxel nqˈmaˈn qa a Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a tzaj nkˈmoˈn, a xi nqˈmaˈnjiˈy kyeˈy: Ajo t‑xilin yol lo: Bˈeˈx kyim Crist te chojbˈilte qil, tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tyol Dios; ex kux muqet, ex toj toxin qˈij, bˈeˈx jaw anqˈintl juntl majl, tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tyol Dios. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ok tyekˈin tibˈ te Pegr, ex kywutzjo kabˈlajaj, aye skˈoˈn tuˈn Jesús te t‑xnaqˈtzbˈin. Atximaytaq chˈintl, ok tyekˈin tibˈ kye jweˈ syent nimil junx, a nimku itzˈx, ex iteˈ junjun o chi kyim. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ok tyekˈin tibˈ te Santyaw, ex atximaytaq chˈintl kye kykyaqil tsanjil. Tbˈajlinxi jniˈ ikyjo, ok tyekˈin tibˈ weˈy, a otaqxi tzˈaj toj kyaˈj. Quˈn ayin weˈ ntiˈtaq wajbˈiˈn kywutzjo txqantl tsanjil Jesús, ex ntiˈtaq chˈin wokliˈn tuˈn woka te tsanjil, quˈn ma chin jyoˈn qˈoj tiˈj Ttanim Dios. 10 Me noq tuˈn t‑xtalbˈil, ma chin oka te tsanjil Jesús. Ex nya noq kukxjo txokbˈil lo, quˈn ma chin aqˈniˈn kujxixtl tzeˈnku txqantl; me ex nya ayiˈn, qalaˈ noq tuˈn t‑xtalbˈil qMan Dios wukˈiy. 11 Quˈn nya tuˈn te, aj qa weˈy s‑ela kybˈiˈn, moj qa kye txqantl tsanjil Jesús, quˈn junxchˈin te Tbˈanil Tqanil, a xi qqˈmaˈn, ex o chi nimiˈn tiˈj.

A tuˈn qjaw anqˈin kyxol kyimnin

12 Atzin jaˈlin, qa jun elnin qyola tiˈjjo tanqˈbˈil Crist juntl majl kyxol kyimnin, ¿Tiquˈntzin at junjun kyxola nqˈmaˈnte qa nlay chi jatz anqˈintl juntl majl kyimnin? 13 A noqit ikytzjo, mitla xjatz anqˈintl juntl majl te Cristtz. 14 Ex noqit mi xjatz anqˈin te Crist, ntiˈxitla tajbˈiˈn qyola, ex ntiˈxitla tajbˈin kynimbˈila. 15 Ex awotzin qeˈ, matla qo oka nikyˈil yol tiˈj Dios, quˈn ma qqˈmaˈy, qa ma jaw anqˈin juntl majl Crist tuˈn. Quˈn noqit ntiˈ a tuˈn tjatz anqˈin kyimnin, ex mitla xjatz anqˈin te Crist. 16 Quˈn noqit twutzxtz qa mi nchi jaw anqˈin kyimnin, exitla ikyxjo te Crist, bˈeˈxitla kyim teˈ te jun majx. 17 Quˈn noqit mi xjatz anqˈin Crist, ntiˈxitla tajbˈin kynimbˈila; kukxitla kytenjiˈy tjaqˈ tkawbˈil il, ex ntiˈxitla kolbˈil kyeˈy. 18 A noqpetzin iky tetzjo, ayetzintlaˈ nimil o chi kyim, najnintla iteˈ kyetzjo te jun majx. 19 Ay werman, a noqpetzin oˈkx tajbˈin qnimbˈil tiˈj Crist tzaluˈn twutz txˈotxˈ, noqxitla ma kubˈ qsbˈuˈn te qibˈtz tzeˈnku kye txqantl xjal.

20 Me twutzxix tetz, qa ate Crist xjatz anqˈin kyxol kyimnin, tzeˈnku tnejil twutz awal, te jun yekˈbˈil te qe, qa il tiˈj tuˈn qjatz anqˈinqe. 21 Quˈn ikyxjo tzeˈnku s‑ul kanin kyimin kye jniˈ xjal noq tuˈn jun ichin, ex ikyxjo noq tuˈn jun ichin, kchi jawitz anqˈin kyimnin, aye kchi nimil tiˈj, tuˈn tten kychwinqil te jun majx. 22 Quˈn noq tuˈn tbˈinchbˈin Adán, jaˈ saje kyimin kyibˈaj kykyaqilxjal. Exsin ikyxjo, noq tuˈn Crist kykyaqiljo kchi nimil tiˈj kchi jawil anqˈintl juntl majl. 23 Me teyilex te junjun toj ttxolil. Quˈn ate Crist xjatz anqˈin tnejil. Atzin qetz, awo o qo nimin tiˈj, tzmaxi aj tul Crist juntl majl toj tqˈijil, 24 aj tjapin bˈaj tkyaqil. Tojjo qˈij anetziˈn, kykyaqilx otaq kubˈ tiˈj, tuˈn Crist: Jniˈ nmaq kyoklin, junx tukˈa tkyaqil kawbˈil, ex jniˈ atnaj tipin qibˈaj. Ex k‑okil tchmoˈn Crist twutz Dios tkyaqiljo jniˈ tchˈiysbˈin, tuˈn tkawin qMan tibˈaj te jun majx. 25 Quˈn ate Crist il tiˈj tuˈn tkawin, me tzmaxiˈ aj ttzaj tqˈoˈn qMan tuˈn tkanbˈin Crist kyibˈaj jniˈ tajqˈoj. 26 Ex atziˈn tchˈibˈil tajqˈoj, a kˈwel yuchˈit te jun majx, atziˈn kyimin. 27 Quˈn ikytziˈn ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn: Quˈn ate Dios xi qˈoˈnte tuˈn tkanbˈin kyibˈaj tkyaqil.

Me a yol, tkyaqil, mi ntqˈmaˈn qa ajin qMan Dios, quˈn apente Dios xi qˈonte tuˈn tkanbˈin Crist tibˈaj tkyaqil. 28 Me ajtzin tjapin bˈajjo luˈn, k‑okil tqˈoˈn Crist tkyaqiljo otaq bˈant tuˈn, tjaqˈ tkawbˈil qMan Dios te jun majx, tuˈntzin tyekˈin qa a Dios twutzxix, qa a tAjaw Tkyaqil ex Tibˈaj Tkyaqil.

29 Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn kyjaw anqˈin kye nimil, ayeˈ otaq chi kyim. Ex qa mina, ¿Tiquˈntzin nchi kuˈxa toj aˈ, te jawsbˈil aˈ te jun naˈbˈl kyiˈjjo nimil, ayeˈ o chi kyim? Quˈn qa mi ẍi jaw anqˈin qtzan nimil, bˈeˈx i kyimtz te jun majx. Ex qa ikyjo, ¿Tiquˈntz nchi tzaj kynaˈn, aj kykuˈxa toj aˈ? 30 Quˈn noqpetzin mi chi jaw anqˈin kye kyimnin, ¿Tiquˈn n‑elje qiˈja junjun qˈijtz tuˈn tpajjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil? 31 Twutzxix nyola qa tkyaqil qˈij n‑elje wiˈja tuˈn nkubˈ bˈyoˈn noq tuˈn tpaj nnimbˈila tiˈj qAjaw Jesucrist, ex twutzxix aye kyeˈ ma chi ok te twutz waqˈnbˈiˈn. 32 Qa ma tzˈok tilil wuˈn tuˈn nyoliˈn Tbˈanil Tqanil kyukˈaxjal toj Éfeso, ayeˈ mi n‑okx toj kywiˈ, tzeˈnqeku toj kˈul txuk, mix aˈl n‑oksin kyiˈj, me ¿Tiˈtzin nkanebˈa tiˈj, qa oˈkx nchin bˈisinjiˈy tiˈj jun chojbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex noqit mi nchi jaw anqˈin kyimnin? Noqit ikytzjo, bˈaˈntla tuˈn tkubˈ qqˈmaˈn tzeˈnku ntqˈmaˈn jun yol kyxolxjal: Qo waˈn ex qo txˈujte, quˈn yajtzilaˈ qa xqo kyimku nchiˈj. 33 Mi chi txalpaja toj kynimbˈila, ikyjo tzeˈnku ntqˈmaˈn juntl yol kyxolxjal: Mi chex kybˈinjiˈy yol nya tumilqe, tuˈn mi cheˈxa qˈiˈn kyuˈn. 34 Bˈaˈnqexa kykaˈyink kyibˈa noq chi bˈinchiˈn il. Nxi nqˈmanjiˈy luˈn kyeˈy, noq tuˈn kytzaj txˈixwekuy, quˈn at junjun kyxola, a naˈmx tel tnikyˈ te Dios.

Tzeˈntzila qxmilil, aj qjaw anqˈintl juntl majl

35 Nlayla txi kynimiˈn tiˈjjo anqˈbˈil kye kyimnin, quˈn at junjun kyxola aku txi tqˈmaˈn: ¿Tzeˈntzilaˈ qxmilil aj qjatz anqˈin kyxol kyimnin? 36 Qa ikyjo, me ntiˈ tumiljo nabˈl ikyjo. Quˈn ¿Ma mitzin ojtzqiˈn kyuˈn, tzeˈn aj tkuˈx awet jun twutz ijaj, il tiˈj tuˈn tjatz twiˈ, exsin tuˈn tqˈayjtz? 37 Quˈn ajtzin tkux awet jun wiq ijaj, qa triy mo qa alkye jun ijaj, nya otaq tzˈel twiˈ aj tkux awet; qalaˈ a tejo tal twutz kˈwelix awet. 38 Me ate Dios ntzaj qˈonte tqan awal, tzeˈnkuxjo taj, ex teyile junjun wiq ijaj noqx alkye kaˈyin. 39 Ex nya jun elnin tkyaqil wiq xmilil. Quˈn awo xjalqo at jun wiq qxmilil, ex aye txuk juntl wiq; exqetziˈn pichˈ junxitl, exqetziˈn kyiẍ toj aˈ, ex junxitl. 40 Quˈn atziˈn qxmilil, tbˈanilx tuˈn qtzalaj tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Ex ikyxjo, aj qjapin toj kyaˈj, ex ktzajil qˈoˈn juntl wiq qxmilil tbˈanilx, tuˈn qtzalaj toj kyaˈj. 41 Quˈn ikytziˈn tzeˈnku te qˈij, mikyxi tqoptzˈajiyiljo tzeˈnku te xjaw mo tzeˈnkuˈ kye cheˈw. Me ex ikyqex kye cheˈwjo nya junx kyqoptzˈajiyil kykyaqilx.

42 Tuˈnpetziˈn, bˈin quˈn qa tkyaqiljo tbˈanil tzaluˈn twutz txˈotxˈ ex tkyaqiljo nqoptzˈaje toj kyaˈj nchi ajbˈin te jun yekˈbˈil tiˈjjo kyjawlintz anqˈin kyimnin. Ikytziˈn qxmilil kˈwelix muqet tzeˈnku jun ijaj, tuˈn tqˈayj. Me ex kjawitz anqˈin, tuˈn mi kyime te jun majx. 43 Kˈwelix muqetjo jun qxmilil, a ntiˈ tipin, tuˈn tel qˈayj, me kjawitz anqˈin juntl qxmilil tbˈanilx wen, ex nimxix tipin. 44 Ajo qxmilil te twutz txˈotxˈ kˈwelix muqet, me a qxmilil te Xewbˈaj Xjan, at tchwinqil te jun majx. Quˈn ikytziˈn qa at qxmilil te twutz txˈotxˈ, ex ikyxjo, il tiˈj jun qxmilil te Xewbˈaj Xjan.

45 Quˈn ikytziˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios: Atzin tnejil ichin Adán, ma tzaj tqˈoˈn qchwinqil tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

Ex ikyxjo tkabˈ Adán, a Jesús, ex ma tzul te qˈol chwinqil te qe te jun majx.

46 Quˈn ikytzin n‑el qnikyˈ te, qa a qxmilil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, nej xten; ex atziˈn tzul yajxi atziˈn te qxmililjo te Xewbˈaj Xjan. 47 Quˈn atzin tnejil ichin xkubˈ bˈinchin tukˈa txˈotxˈ, ex te twutz txˈotxˈ teˈ. Me anteˈ tkabˈ te toj kyaˈj teˈ. 48 Ma qo ok tzeˈnku te Adán, a te twutz txˈotxˈ, ex qo okil tzeˈnku te Crist, a te toj kyaˈj. 49 Quˈn teyile junjun qe at jun t‑xmilil tzeˈnku te Adán, a te twutz txˈotxˈ. Ex qqˈonktzin tilil, tuˈn qok tzeˈnku te Crist, a te toj kyaˈj.

50 Waja tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy werman; qa a qxmilil te twutz txˈotxˈ ntiˈ toklin tuˈn tten toj Tkawbˈil Dios te jun majx toj kyaˈj; quˈn a nlay tpa, ntiˈ toklin tiˈjjo a nlay bˈaj. 51 Waja tuˈn t‑xi nqˈmaˈnjiˈy a ewintaq: Quˈn nya qkyaqilx qo kyimil. Me qkyaqilx qo txˈixpitil 52 te jun paqx, tzeˈnku jun qmutzˈbˈin qwutz, aj t‑xi qbˈiˈn tqˈajqˈojil chun, te yekˈbˈil, aj tjapin bˈaj tkyaqil twutz txˈotxˈ. Ex ayetzin kyimnin kchi jawitz anqˈin, tuˈntzin mi chi kyime juntl majl, ex awotzin qe, awo itzˈqo, qo txˈixpitil. 53-54 Quˈn a qxmilil, a nlay tpa, il tiˈj tuˈn ttxˈixpit, tuˈn tten te jun majx. Ex atziˈn tuˈn tbˈaj, il tiˈj tuˈn ttxˈixpit, tuˈntzin mi bˈaje. Aj tjapin bˈajjo lo, ok japin bˈajiljo yol lo: Ma kubˈ tiˈjjo kyimin tuˈn chwinqil te jun majx. 55 Tuˈnpetziˈn, qo xmayiltz tiˈjjo kyimin, tzeˈnku kyij tzˈibˈit toj Tuˈjil Tyol Dios:

Ay kyimin, ¿Jaˈn taˈ tipiˈn jaˈlin,
ex jtojtzin bˈaˈn qkubˈ tbˈyoˈn?

56 A bˈiybˈil tuˈn kyimin, atziˈn a bˈinchj il. ¿Ex jaˈn ntzaje tipin bˈinchj il? Noq tuˈn qbˈinchbˈin tiˈjbˈinxiˈ tkawbˈil Dios. 57 Me chjontexla Dios. Ma tzaj tqˈoˈn tumil tuˈn tkubˈ tiˈj il quˈn, noq tuˈn qAjaw Jesucrist.

58 Tuˈnpetziˈn werman, nimx tqˈaqˈbˈil nkˈuˈja kyiˈja, chi weˈkuxixa wen, ex mi chi yekjxa toj kynimbˈila. Kybˈinchinkuy taqˈin qMan Dios tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, quˈn ojtzqiˈn kyuˈn, qa a kyaqˈiˈn anetziˈn, nya noqx kukxjo, qalaˈ at chojbˈil te.

Bible Gateway Sponsors