Add parallel Print Page Options

Jun xobˈtzbˈil tuˈn Pabl, tuˈn mi kyij kyiˈjlinxjal Dios

1-2 Me waja tuˈn kybˈintiˈy werman, qa nya tkyaqilx kkanbˈil chojbˈil, a tzaj tqˈoˈn Dios. Quˈn kanqetzinjiˈy aj Israel ojtxe, aye qxeˈchil toj qnimbˈil. Quˈn kykyaqilxjo i etz toj Egipto tukˈa Moisés, ex i mujbˈin te kyibˈ tukˈa, tej kyten tjaqˈ muj, ex tej kyikyˈx toj ttxuyil aˈ, Kyaq tbˈi, nyakuj te jun jawsbˈil aˈ. 3-4 Ex kykyaqilx i waˈn tiˈjjo xjan wabˈj, tej kywaˈn tiˈj maná, a tzaj tqˈoˈn Dios, ex tej kykˈwan tiˈjjo aˈ etz toj piky tuˈn Dios. Me atziˈn piky luˈn nyolin tiˈj Crist, a attaq kyukˈa toj tzqij txˈotxˈ. Exla qa ok qe kykˈuˈj tiˈjjo jawsbˈil aˈ ex xjan wabˈj anetziˈn, me mix tzalaje Dios kyiˈj, ex tuˈn ikyjo, bˈeˈx i kyij kyim nimkuxix kybˈaj; noqx jun jteˈbˈin kyij.

Atzin jaˈlin erman, bˈaj tkyaqiljo lo te jun yekˈbˈil, tuˈn mi pon qkˈuˈj tiˈjjo nya wen tzeˈnku pon kye kykˈuˈj tiˈj. Tuˈnpetziˈn, mi chi kˈuliˈn kywutzjo kywutzbˈiyil dios tzeˈnku kye txqantl, tzeˈn ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios:

Aye xjal i kubˈ qe waˈl ex kˈwal twutzjo kywutzbˈiyil dios.
Exsin tej kybˈaj waˈntz, noq tiˈchaqku bˈaj bˈant kyuˈn kywutz.

Ex mi chi bˈaj kyˈaˈjiˈn tzeˈnku kye junjun aj Israel, ex tuˈn ikyjo, bˈeˈx kyim 23,000 toj junx qˈij. Ex mi tzˈok kynikyˈbˈiˈn Crist, tuˈn tkubˈ kyximiˈn, qa wen te Dios qa ntiˈ aku tqˈma tuˈn tkubˈ kybˈinchin chˈiˈn tzeˈnku kyaja. Quˈn ikyx kyxim junjun aj Israeljo ojtxe, ex ikyxjo, ex bˈeˈx i kyim, tej kyok txˈaˈn tuˈn kan. 10 Ex mi chi yolbˈiˈn tiˈj Dios tzeˈnku junjunkye i yolbˈin, ex bˈeˈx i kyim tuˈn angel te kyimin.

11 Bˈaj tkyaqiljo lo, ex bˈeˈx kyij tzˈibˈit toj Tuˈjil Tyol Dios te jun yekˈbˈil te qe, ex te jun aqˈbˈil qnabˈl, tuˈntzin mina kubˈ qbˈinchinqe ikyjo, a awo nqo anqˈin kyojjo qˈij jaˈlin, a chˈix tjapin bˈaj tkyaqil. 12 Tuˈnpetziˈn, qa waˈlqiˈy wen toj kynimbˈila toj kywutza, kykaˈyinktzin kyibˈtza, tuˈn mi chi kubˈ tzˈaqiˈy, tzeˈnku kye aj Israel ojtxe. 13 Quˈn ajo xim tuˈn tbˈinchit il, ikyxjo tzeˈnku kyxim txqantl nimil toj tkyaqil twutz txˈotxˈ. Me ate Dios bˈaˈn tuˈn tqe qkˈuˈj tiˈj, quˈn nlay taqˈ te Dios, tuˈn ttzaj jun yajbˈil qiˈj, a nlayit qpa; qalaˈ qa ma tzaj jun yajbˈil toj qchwinqil, ax te Dios ktzajil qˈonte tumil tzeˈn tten tuˈn qetz tjaqˈ.

14 Tuˈnpetziˈn ayiˈy werman, nimxix nkˈuˈja kyiˈja; ku kyel oqa teˈ kˈulbˈil kywutzjo kywutzbˈiyil dios. 15 Quˈn qa twutzxix at kynabˈla tzeˈnku nkubˈ kyximiˈn, ex ayexa k‑elil kynikyˈ te, qa twutzxixjo nyola lo. 16 Tzeˈnku tojjo Xjan Wabˈj, ex tzeˈn nxi qqˈoˈn chjonte te Dios tiˈj, nkubˈ qyekˈin qmujbˈil qibˈ tukˈa Crist tiˈjjo tchkyˈel. Ex aj qwaˈn tiˈjjo Xjan Wabˈj, a nbˈaj kubˈ sipit qxol, nkubˈ qyekˈin qa at qmujbˈil qibˈ qxolx, a awo o qo ok te t‑xmilil Crist twutz txˈotxˈ. 17 Exla qa ma nintz qbˈaj, me noq tiˈj jun Xjan Wabˈj nqo waˈne, ma qo ok te junchˈin, a t‑xmilil Crist. Tuˈnpetziˈn, at qmujbˈil qibˈ qxolx, quˈn qkyaqilx nqo waˈn tiˈjjo Xjan Wabˈj.

18 Quˈn kykaˈyinktziˈn kyiˈj aj Israel. Ayeˈ nxi kyqˈoˈn aluˈmj te oyaj twutz Dios, at kyoklin tiˈj tchibˈjil, ex nchi kˈulin te Dios, aj t‑xi kychyoˈnjo oyaj lo. 19 Me nya tuˈn lo nxi nqˈmaˈn qa at tipin jun twutzbˈiyil ex qa a chibˈj, a n‑okx oyit twutzjo twutzbˈiyil, nimxixtl toklin tzeˈnku txqantl chibˈj. 20 Qalaˈ, a wejiˈy nxi nqˈmaˈn, qa ayeˈ nya nimil, tzeˈn nxi kyqˈoˈn tchibˈjil aluˈmj te oyaj kywutzjo kywutzbˈiyil, te taqˈnil tajaw il nxi kyqˈoˈne, ex nya te qMan Dios. 21 Ex ntiˈ qmujbˈil qibˈ tukˈa qAjaw, qa axsa nqo kˈwane tojxjo Xjan Wabˈj, ex axsa tuˈn qkˈwan toj kykˈwabˈl taqˈnil tajaw il. Ex ntiˈ qmujbˈil qibˈ kyukˈa tkyaqil nimil, a junx nchi waˈn wabˈj toj Xjan Wabˈj, ex axsa tuˈn qmujbˈin te qibˈ kyukˈa xjal nchi waˈn kywutzjo kywutzbˈiyil taqˈnil tajaw il. Nlay qo ok te kabˈe tumil. 22 Qa nqo labˈte tuˈn qxiˈ tojjo kabˈe tumil ikyjo, n‑okx qyekin Dios tuˈn ttzaj tqˈoj qiˈj. Ex nlay miyet tqˈoj, qa ma tzaj. ¿Ma attzinqe qipin tzeˈnku te Dios?

Nimxixtl tajbˈin tuˈn tok qkˈuˈjlin qibˈ tzeˈnku tuˈn tkubˈ qbˈinchin a qaj

23 Twutzxix tzeˈnku nqˈumj, qa: Tzaqpiˈnqo tuˈn tkubˈ qbˈinchin noq alkyex qaj. Me te weˈy, nya tkyaqil at tajbˈin. Twutzxix tetz tzeˈnku nkyqˈmaˈn, qa: Tzaqpiˈnqo tuˈn qbˈinchin noq alkyex qaj. Me nya tkyaqil n‑onin qiˈj tuˈn qchˈiy toj qnimbˈil. 24 Quˈn mix aˈlx jun nimil njyoˈn tuˈn tel wen tuˈnx tibˈx, qalaˈ noq tuˈn tel wenjo txqantl.

25 Bˈaˈn txi kychyoˈnjiˈy tkyaqil chibˈj nkˈayajtz toj kˈaybˈil chibˈj, ex mi kubˈ kybˈisiˈn, mo tuˈn t‑xi kyqaniˈn, qa nej xkubˈ bˈyet kywutzjo twutzbˈiyil. 26 Quˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn: Te qMan Dios tkyaqil txˈotxˈ ex jniˈ at twutz.

27 Atzin jaˈlin, qa at jun nya nimil, nxi txkon kyeˈy waˈl tja; ex qa kyajtaqkuy tuˈn kyxiˈy, bˈaˈn tuˈn kyxiˈy, ex bˈaˈn tuˈn kynikyˈbˈiˈn tiˈchaqx kubˈ qˈoˈntz kywutza, ex nya wen tuˈn tkubˈ kybˈisiˈn, mo tuˈn t‑xi kyqaniˈn, qa nej xkubˈ bˈyet twutz jun twutzbˈiyil. 28 Me qa ma tzaj qˈmaˈntz kyeˈy, qa nej xkubˈ bˈyet twutzjo twutzbˈiyil, nyapen wentz tuˈn t‑xi kychyoˈn, 29 tuˈntzintla mi kubˈ kybˈinchiˈn a nya wen tuˈn tbˈinchinte jun nimil toj twutzjo nya nimil, iˈchaqxla ntiˈ tkyˈi twutz Dios.

Me qa ikyjo, aku bˈant tuˈn ttzaj tqanin weˈy kyjaluˈn: ¿Me tiquˈn nyolbˈiˈn wiˈja tiˈj jun tiˈ, a ntiˈ tkyˈi twutz Dios, exla qa at tkyˈi twutz jun aˈla? 30 Quˈn qa ma xi nqˈoˈn chjonte te Dios tiˈjjo a nxi nchyoˈn, ¿Tiquˈntzin nyolbˈin wiˈja tuˈn xi nchyoˈn?

31 Oˈkxsin kxel nqˈmaˈnjiˈy kyeˈy, qa ma chi waˈn, qa ma chi kˈwaˈn, mo qa tiˈ juntl tiˈ xkubˈ kybˈinchiˈn, kybˈinchinkuy te nimsbˈil tbˈi qMan Dios. 32 Exla qa ntiˈ tkyˈi jun tiˈ twutz Dios, me mi kubˈ kybˈinchiˈn, tuˈn mi yaje kyyekˈbˈil kyibˈa tiˈj kynimbˈila kywutz Judiy ex nya Judiy ex kywutzjo txqantl nimil. 33 Quˈn te weˈy, n‑ok tilil wuˈn tuˈn tbˈantjo a wen kywutz tkyaqilxjal. Ex nya tok ipbˈil wuˈn tuˈn tbˈantjo tzeˈn waja te weˈy, qalaˈ kye txqantl, tuˈntzin kyklet.