Add parallel Print Page Options

Kabˈe wiq Xewbˈaj: Te qMan Dios ex te tajaw il

Ayiˈy werman, nimxix nkˈuˈja kyiˈja. Mi chex kyniminjiˈy xjal qa: Nchin bˈeta yolil Tyol Dios, qa chiˈ. Qalaˈ nejxix, k‑okil kybˈiˈn qa toj tumil nyoline, ex qa tukˈa Xewbˈaj Xjan nxnaqˈtzine, mo qa t‑xnaqˈtzbˈil tajaw il qˈiˈn tuˈn. Nxi nqˈmanjiˈy ikyjo, quˈn nimx te xjal sbˈul nbˈeteje yolil tiˈj qMan Dios, a nya tukˈa Xewbˈaj Xjan. Nya tzeˈn k‑elile kynikyˈa te, jun xjal qa at Xewbˈaj Xjan tukˈa, mo qa minaj: Qa ma tkujsin qa a Jesucrist ul tzaluˈn twutz txˈotxˈ tzeˈnku ichin; atzin xjaljo at Xewbˈaj Xjan tukˈa. Me tkyaqil xjal, a mi nxi tnimin ikyjo, ntiˈ Xewbˈaj Xjan tukˈa, qalaˈ a xewbˈaj tzajnin te tajaw il, a ajqˈoj tiˈj Klolqe Jesús. Me bˈiˈn kyuˈn qa a xewbˈaj anetziˈn, tuˈn tul kaninxtaq. Ex lu at jaˈlin twutz txˈotxˈ.

Ayiˈy werman, te qMan Diosqiˈy. Tuˈn kynimbˈila, xkubˈe kyiˈjjo sbˈul xjal kyuˈn, quˈn nimxixtl tokliˈn a at kyukˈiy, a tzeˈnku toklin tajaw il, a at kyukˈa sbˈul xjal twutz txˈotxˈ. Ayetzin xjal, ayeˈ nya nimin Dios kyuˈn, oˈkxtza nchi yoline tiˈjjo te twutz txˈotxˈ, ikyxjo tzeˈnku te tajaw il. Ex jniˈqe xjal nya nimilqe nbˈaj xi kynimiˈn jniˈ nkyqˈmaˈn. Me metzin qe te qMan Dios qoqe, ex ayetziˈn a o tzˈel kynikyˈ te Dios nqo kubˈ kybˈin. Me ayetzin kye nya te Diosqe, mi nqo kubˈ kybˈin kyeˈ. Tuˈntzin ikyjo, k‑elile qnikyˈ te ankyeˈ a at Xewbˈaj Xjan tukˈa, ex ankyeˈ a at xewbˈaj te tajaw il tukˈa.

Oˈkx te Dios nimxix tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj

Werman, nimxix nkˈuˈja kyiˈja. Ex il tiˈj tuˈn qkˈuˈjlinte qibˈ qxolile, tzeˈnku te Dios, nim tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj. Tkyaqil teˈ a ntzaj qˈaqˈin tkˈuˈj tiˈj juntl, atzin te o tzˈokjo te tkˈwal Dios, ex ma tzˈel tnikyˈ te Dios. Me ankyeˈ teˈ ntiˈ tkˈuˈj tiˈj juntl, naˈm tel te tnikyˈ te Dios, quˈn te Dios nimxix teˈ tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj. Ex atzin te Dios tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj ma tzaj tyekˈin qe, noq tuˈn Tkˈwal, a junchˈin, exsin tzaj tchqˈoˈn twutz txˈotxˈ. Ex noq tuˈn, at qchwinqil te jun majx. 10 Ikytziˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Dios qiˈj: Quˈn nyaqo xqo ok kˈuˈjlinte nej, qalaˈ ikytzin a saj qˈaqˈin tkˈuˈj qiˈj te tnejil, ex saj tchqˈoˈn Tkˈwal tuˈn tkyim te chojbˈil teˈ jniˈ qil.

11 Ayiˈy werman, nimxix nkˈuˈja kyiˈja. Noq tuˈn ma tzaj tyekˈin Dios tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qukˈa, ikyxsin qetz, ex il tiˈj tuˈn tten tkˈuˈjbˈil qkˈuˈj qxolile. 12 Quˈn mix aˈl junte ma lonte qMan Dios kyukˈaxix twutz. Me qa at qkˈuˈjbˈil qibˈ qxolile, antza qˈanchaˈle qa najle Dios qukˈa, ex qa a tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj tzˈaqleqoxix tuˈn toj qanmin. 13 Ex ikytziˈn, k‑elile qnikyˈjo te qa najleqo tukˈa qMan Dios, ex qa najle qMan Dios qukˈa, noq tuˈn Xewbˈaj Xjan, a o tzaj tqˈoˈn toj qanmin. 14 Me awoqoxixa o lonte, ex nxi qkujsiˈn qa aku qMan Dios saj chqˈon teˈ Tkˈwal te Kolil kyiˈj tkyaqil xjal, a kchi xel niminte, 15 ex ankye te kxel niminte qa a Jesúsjo, a Tkˈwal Dios, ex nbˈet tzeˈnku taj Dios, ex najle Dios tukˈa.

16 Ikytziˈn, ma tzˈele qnikyˈjo te, ex ma txi qnimin, qa nimxix tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Dios qukˈa, quˈn ate Dios nimxix tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj. Ex ankye qe nchi bˈet toj tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Dios, ex nchi bˈet tzeˈnku taj Dios; ayepenkye at Diosjo kyukˈa. 17 Tuˈn ikyjo, tzˈaqleqoxix tuˈn tqˈaqˈbˈil qkˈuˈj qxolile, tuˈntzintla, aj tpon kanin qˈij tuˈn qok toj paˈbˈin twutz Dios, atitla jun qˈuqbˈil qkˈuˈj tiˈj, ex nya tuˈn qja xobˈ. 18 Qa nqo kˈuˈjlin kyiˈj txqantl, ntiˈ xobˈajil, tuˈn qok twutz qMan toj paˈbˈin, quˈn qa ma tzqetjo qkˈuˈjbˈil qibˈ, ntiˈpen te xobˈajiltz. Quˈn atzin xobˈajil ntqˈmaˈn qa nya wen qo elile toj paˈbˈin. Tuˈnpetziˈn, qa at jun a tzunx nxobˈ, apente naˈm ttzqet tkˈuˈjbˈiljo. 19 Tzeˈnku qe atqe tkˈuˈjbˈil qibˈ qxolile, quˈn ate Dios saj qˈaqˈin tkˈuˈj qiˈj te tnejil. 20 Tuˈn ikyjo, qa at jun a qˈmante: Kˈuˈjlinxix weˈ Tata Dios wuˈn, qa chiˈ; exsin n‑el tikyˈin txqantl, jun sbˈul xjal teˈ. Quˈn qa mi nyekˈin tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj kyiˈj txqantl, ¿Tzeˈntzin ttentz tuˈn tok tkˈuˈjlin Dios, a nya qˈanchaˈl? 21 Quˈn ma kyij tqˈmaˈn te Dios kyjaluˈn: Ankyeˈ n‑ok tkˈuˈjlin qMan Dios, ex il tiˈj tuˈn kyok tkˈuˈjlin txqantl t‑xjalil.