Add parallel Print Page Options

Tnejil Tuˈj Juan

Ate Jesúsjo a Yol te chwinqil te jun majx

Nxi ntzˈibˈinjiˈy luˈn kyiˈjjo a noq attaql, teˈ naˈmxtaq tkubˈ xkye tkyaqil, a Yol te Chwinqil, a o tzˈok qbˈiˈn, ex a o tzˈok qkaˈyiˈn kyuˈn qwutza, ex a o tzˈok qmikoˈn kyuˈn qqˈobˈa. Atzin Yoljo te Chwinqil lo, a o tzaj tyekˈin tibˈ tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex awokuy o qo lonte, ex xi qqˈoˈn jun tqanil kywutz tkyaqil xjal. Ex ikyxjo, nqo qˈoˈn tqanil kyeˈy tiˈjjo chwinqil lo te jun majx. A chwinqil lo, ax Jesús, a attaq tkˈatz Manbˈaj, ex o tzaj tyekˈin tibˈ qeˈy. Ex nxi qchikyˈbˈinjiˈy luˈn kyeˈy, a o qliˈy, ex o qbˈiˈy, noq tuˈn kymujbˈin te kyibˈa junx qukˈiy, ikyxjo tzeˈnku nqmujbˈin qe qibˈ tukˈa qMan ex tukˈa Tkˈwal, a Jesucrist. Tuˈntziˈn, nxi qtzˈibˈiˈn tkyaqiljo lo kyeˈy, tuˈntzin tnoj kyanmiˈn tukˈa tzaljbˈil. Atzin tqaniljo tzaj xnaqˈtzin qeˈy tuˈn Jesús, ex axsin nxi qxnaqˈtzinjiˈy kyeˈy. Atzin tqaniljo lo: Ate Dios spikyˈin, ex ntiˈx chˈin qxopin tukˈa. Qa ma txi qqˈmaˈn at qmujbˈil qibˈ tukˈa Dios, exsin nqo bˈetl toj qxopin, tuˈn qbˈinchin il, nqo nikyˈin yol tuˈn ikyjo; ntiˈx njapin yol quˈn, a twutzxix. Me qatzin nqo bˈet toj spikyˈin, tuˈn qbˈinchin wen, tzeˈnkuxjo te Dios, a spikyˈin, attzin qmujbˈil qibˈtz qxolx qkyaqilx, quˈn oˈkx tchkyˈel Jesús n‑el ttxjoˈn tkyaqiljo il.

Qa ma txi qqˈmaˈn jaˈlin qa ntiˈ il toj qchwinqil, nkubˈ qsbˈuˈn qibˈ quˈnx qibˈ, quˈn atzin Yol twutzxix ntiˈ toj qanmin. Me qa ma jatz qpaˈn qil, kqebˈil qkˈuˈj tiˈj qMan Dios, a tzˈaqlexix, tuˈn njapinxix Tyol, ex tuˈn tnajsin te qil, ex tuˈn ttxjoˈnte tkyaqil nya bˈaˈn toj qchwinqil. 10 Qa ma txi qqˈmaˈn qa bˈajxi qo bˈinchin il, n‑ok qqˈoˈn Dios nyakuj jun nikyˈil yol, ex ntiˈ Tyol toj qanmin.