Add parallel Print Page Options

Tkabˈ Tuˈj Pegr

Jun qˈolbˈil

Ayiˈn Simun, a Pegr nbˈiˈy, jun taqˈnil ex jun tsanjil Jesucristqiˈn. Kxel ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn te kyeˈy, a ayiˈy at jun kynimbˈila tbˈanilx tzeˈnku qeˈ, noq tuˈn Dios, a qAjaw Jesucrist, a tzˈaqlexix. Noqit aku chˈiy t‑xtalbˈil Dios ex tnukˈbˈil kyukˈiy, tuˈnjo ma tzˈel kynikyˈa tiˈj Dios ex tiˈj qAjaw Jesús.

Qo bˈet tojxix tumil twutz qMan Dios

Noq tuˈn tipin Dios, ma tzaj tqˈoˈn tkyaqil, a at tajbˈin qe, tuˈn qbˈet tojxix tumil tzaluˈn twutz txˈotxˈ ex toj qanmin, noq tuˈn ma tzaj tyekˈin Dios tuˈn tel qnikyˈ tiˈj Jesús, a tzaj txkonqe tuˈn nimxix toklin ex tkyaqil twenil. Ex noq tuˈn tkyaqiljo lo, tzaj tqˈoˈn jun kujsbˈil tyol, a nim t‑xilin, tiˈj tkyaqiljo wen, a taj tuˈn tbˈinchin qiˈj, tuˈntzintla noq tuˈnjo yol lo, ma qo ok tzˈaqle tzeˈnku te Dios, tuˈntzintla qel oq twutzjo tkyaqiljo nya wen, a tzajnin tiˈjjo jniˈ achbˈil te twutz txˈotxˈ.

Tuˈnpetziˈn, tzˈokx tilil kyuˈn, tuˈn tok tzˈaqsitjo kynimbˈila tuˈnjo kywenila, ex tuˈn tok tzˈaqsitjo kywenila tuˈn kynabˈla, ex atzin kynabˈla, tuˈn kytzyuˈnte kyibˈa, ex atziˈn kytzuybˈil kyibˈa, tuˈn kukx tok tilil kyuˈn toj kynimbˈila, ex atzin tuˈn tok tilil kyuˈn, tuˈn kukx kyximiˈn tiˈj qMan Dios toj kychwinqila, ex atzin kyximbˈila, tuˈn kymujbˈil kyibˈa kyxolxa, ex atzin kymujbˈil kyibˈa, tuˈn kykˈuˈjlintiˈy tkyaqil. Qa ma chˈiy tkyaqiljo lo toj kychwinqila, nimxix kyajbˈiˈn te qMan Dios, ex nyaxla noq kukx s‑el kynikyˈa tiˈj qAjaw Jesucrist. Me ayetzin xjal, exla qa jun nimil, a ntiˈjo lo kyukˈa, noq oˈkx n‑el kynikyˈ tiˈjjo te twutz txˈotxˈ, ex ma tzˈok kyjpuˈn kywutz tiˈj Dios, ex ma tzˈel naj toj kykˈuˈj, qa o chi txjet tojjo kyil.

10 Tuˈnpetziˈn werman, qa ma chi txokliˈy, ex qa ma chi jaw skˈoˈn tuˈn Dios, tzˈokx tilil kyuˈn, tuˈn kykujixa tojjo lo, noq tuˈn kybˈetin toj tumil. Quˈn qa ma bˈant kyuˈn ikyjo, nlay chi kubˈ tzˈaqa toj kynimbˈila tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 11 Ex nya noq oˈkxjo, qalaˈ ktzajil tqˈoˈn jun qˈolbˈil kyeˈy tuˈn kyokxa toj kyaˈj te jun majx, jaˈ nkawin Jesucrist, a qAjaw ex Klolqe.

12 Tuˈnpetziˈn, kukx nxi nnaˈnjiˈy tiˈj tkyaqiljo lo, tuˈntzintla kukx kywejiˈy toj kynimbˈila, noq tuˈnjo yol twutzxix, a at kyukˈiy. 13 Quˈn at wokliˈn tuˈn kyxi nkˈasiˈn toj kynimbˈila kyuˈnjo tumil lo, a naˈmxtaq nkyima, 14 quˈn a qAjaw Jesucrist o qˈmante weˈy qa chˈix tpon qˈij tuˈn nkyima. 15 Tuˈnpetziˈn, tok tilil wuˈn, tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy tuˈn mi tzˈel nnaje tkyaqiljo lo toj kykˈuˈja, aj wikyˈa tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

Twutzxix teˈ Tyol Dios

16 Quˈn atzin xnaqˈtzbˈil xi qqˈoˈn kyeˈy tiˈjjo tipin ex tulil qAjaw Jesucrist, nya noqx kyyolxjal te sbˈuˈbˈl. Qalaˈ, ma tzˈok qkaˈyin qAjaw tukˈa tkyaqil tipin kyuˈnkuxix qwutza. 17 Quˈn qliˈy qa nimxix toklin Jesús, ex nimx tqoptzˈajiyil, teˈ t‑xi tqˈmaˈn Dios, a wenxix ex nimxix tbˈi: Apen wejiˈy nkˈwal, kˈuˈjlin wuˈn, a nchin tzalaja tiˈjch. 18 Quˈn ajinqoˈy o qo bˈin te tyol, a tzaj toj kyaˈj, quˈn otoˈtaqa tukˈa tibˈajjo wutz xjanxix.

19 Quˈn tuˈn tkyaqiljo ma qliˈy, atzin ma kujsin teˈ kyyol yolil Tyol Dios, aye i kˈmonte Tyol ojtxe. Tuˈnpetziˈn, bˈaˈn tuˈn t‑xi kyqˈoˈn ambˈil tiˈjjo yol lo tuˈn kykleta, ikyx tzeˈnku nxi kyqˈoˈn ambˈil tiˈj jun tzaj nkˈant toj qxopin, tzmaxi aj tul Jesús juntl majl tzeˈnku jun akˈaj qˈij. Ex atzin jaˈlin, antza taˈ Jesús toj kyanmiˈn nqoptzˈaj tzeˈnku cheˈw ma tij, a nyekˈin qa chˈix tul tqˈijil. 20 Tuˈnpetziˈn, ilxix tiˈj tuˈn tel kynikyˈa tiˈjjo lo: Quˈn ntiˈ junte yol tzˈibˈin toj Tyol Dios, a aku pjet tuˈn jun xjal noq tzeˈnku taj. 21 Quˈn ayetzin yolil Tyol Dios ojtxe, mi ẍi yolin a tzeˈnkuxtaqjo kyaj tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Qalaˈ ayetzin ichin luˈn i yolin, ex kubˈ kytzˈibˈin tzeˈnkuxtaqjo taj Dios, quˈn qˈiˈnqetaq tuˈn Xewbˈaj Xjan.