Add parallel Print Page Options

Tzeˈn kytenxjal, aj chˈixtaq tjapin bˈaj tqˈijil

Tzˈelxix tnikyˈa tiˈjjo lo: Aj chˈixtaq tjapin bˈaj tqˈijil twutz txˈotxˈ, tzul kanin jun qˈij te bˈisbˈajil. Quˈn iteˈ xjal k‑okil qe kykˈuˈj kyiˈjx ex tiˈj pwaq, nimsil kyibˈqe, ex laˈjilqe, xoˈl yolqe tiˈj Dios, k‑elil kyiˈjlin kytata ex mi txi kyqˈoˈn chjonte kye, ex nya wenqe. Mi ntzaj qˈaqˈin kykˈuˈj kyiˈj txqantl, aj qˈojilqe, iqil yolqe, mibˈin chi tzyuˈn kyibˈ, kuj kyanmin, ikyˈil tiˈj tkyaqiljo bˈaˈn, noq nchi ok bˈuˈkˈj, ex ntiˈx kyxobˈil tuˈn kyok lipin tiˈj jun tiˈ, xkabˈilqe, ex oˈkx npon kykˈuˈj tiˈj jniˈ achbˈil nya bˈaˈn, a tzeˈnku ntqanin kyxmilil; ex ntiˈx chˈin nkubˈ kybˈisin tiˈj qMan Dios. Ex k‑okil kyqˈoˈn kyibˈ tzeˈnkuˈ jun nimil kyxola. Me noq tuˈn kybˈinchbˈin, k‑elil kynikyˈtzajil qa nya nimilqe, ex qa tuˈn ikyjo, ntiˈ tipin Dios kyukˈa. Paˈmil tibˈa kyiˈjjo xjal anetziˈn.

6-7 Me kyxoljo xjal ayeˈ, at junjun tbˈanilxix tumil toj kywutz tuˈn kykubˈxjal kyuˈn, ex tuˈn kysbˈuˈn kyiˈjjo qya, ayeˈ kyaj tuˈn tel kynikyˈ teˈ twutzxix, chi chiˈ, me tuˈn lajoˈnqe tuˈn il, ex tuˈn jniˈ achbˈil, a tzeˈnku ntqanin kyxmilil, jun paqx nchex lipe kyiˈjjo xnaqˈtzbˈil, a tbˈanilx tbˈijte; me tuˈn tpajjo kabˈe kykˈuˈj, nlay bˈant tuˈn tel kynikyˈ teˈ a twutzxix. Ikyxsiˈn tzeˈnku bˈaj kye Janes ex Jambres, tej tel kyikyˈin Moisés, ex ikyqexsintzjo xnaqˈtzil kyxola ma tzˈel kyikyˈin tkyaqiljo twutzxix. Ma tzˈok naj kynabˈl, ex o chi kubˈ tzˈaq toj kynimbˈil. Me nlay chˈiyjo kyxnaqˈtzbˈil, quˈn tkyaqilxjal k‑elil tnikyˈ te qa ntiˈ tajbˈin kyxnaqˈtzbˈil, tzeˈnkuj bˈaj kyej kabˈe, ayej i el ikyˈinte Moisés.

Oqxenbˈil tuˈn Pabl te Timotey

10 Tzeˈn te, bˈiˈn tuˈn ajo nxnaqˈtzbˈiˈn: Tzeˈn ẍin bˈetiˈy, tzeˈn nbˈisa, tzeˈn nnimbˈila, ex tzeˈn woybˈila tiˈjjo tajbˈil qMan Dios; tzeˈn tqˈaqˈbˈil nkˈuˈja kyiˈj txqantl, tzeˈn nkujbˈila 11 twutz tkyaqiljo nya bˈaˈn ex jniˈ yajbˈil s‑ul kanin wiˈja kyuˈnxjal. Ojtzqiˈnl tuˈn, tiˈ s‑ikyˈx wiˈja kyojjo tnam Antyokiy, a Iconio ex Listra. Me toj tkyaqiljo luˈn, ma chin kleta tuˈn qAjaw Jesús. 12 Quˈn kykyaqilxjo, a kyaj tuˈn kybˈet tojxix tumil, tzeˈnku taj Crist, a Jesús, ok kyˈelix yajbˈil kyuˈn. 13 Me ayetzin kyeˈ xjal nya wenqe, noqx kyja chi xela toj najin, quˈn nchi sbˈuˈn kyiˈj txqantl, quˈn tuˈn o chi sbˈet.

14 Me atzin te, weˈkuxixa toj tkyaqiljo ma bˈaj t‑xnaqˈtzin, quˈn ma tzˈel tnikyˈa te, ex ojtzqiˈnl tuˈn, alkyeqe ẍi xnaqˈtzin teˈy. 15 Ex quˈn ojtzqiˈnl tuˈn, ajo Xjan Tuˈjil Tyol Dios atxix toj tkˈwalila, ex bˈiˈnl tuˈn, qa noq tuˈn yol anetziˈn, aku tzˈele tnikyˈa te kolbˈil te jun majx, noq tuˈn tnimbˈila tiˈj Crist, a Jesús. 16 Quˈn tkyaqiljo Tuˈjil Tyol qMan Dios, ax o qˈmante. Tuˈnpetziˈn, at tajbˈin te xnaqˈtzbˈil, te kawbˈil tiˈjjo nya wen, te jikysbˈil, ex te qˈolte tumil, tuˈntzin qbˈet tzˈaqle toj qchwinqil, 17 tuˈntzintla aye xjal, a nchi ajbˈin te Dios, tuˈn kyok tzˈaqleqe tiˈj tkyaqil, ex bˈantninl kyten, tuˈn kybˈinchin te tkyaqiljo bˈaˈn.