Add parallel Print Page Options

Aj tyekˈin te tibˈjo ichin bˈinchil ilxix

Atziˈn tiˈjjo tulil qAjaw Jesucrist, ex tiˈjjo aj qchmet junx tukˈa, qo kubˈsil qwutza kyeˈy, erman, tuˈn mi jaw kytxˈixpinjiˈy kynabˈla, ex mi chi jaw xobˈa, qa at juntl xnaqˈtzbˈil, nyakutlaj tuˈn Xewbˈaj Xjan, mo tuˈn jun yol, aj tok kybˈiˈn, mo tuˈn jun uˈj, nyakutlaj awoˈy xqox smaˈnte, ex qa ntqˈmaˈn qa lu tqˈijil qAjaw ma tzul, qa chiˈ. Mi txi kyqˈoˈn kyibˈa tuˈn kykubˈ sbˈuˈn kyuˈnxjal, quˈn aj naˈmxtaq tpon tqˈijil tuˈn tul qAjaw, ok chi qˈojlilxjal tiˈj qMan Dios nej, ex antza kˈwele tyekˈin ichin tibˈ, a ajqˈojxix tiˈj Dios, a o tzˈel qˈoˈn te najin te jun majx. Quˈn atzin ichin lo kjawil tnimsin tibˈ twutz Dios, ex kqˈojlil tiˈj tkyaqil kydiosxjal ex tiˈj tkyaqil kˈulbˈil. Ex okpe kˈwel qe toj tnejil ja te kynabˈl nxjalila Dios, ayeˈ aj Judiy. Ex k‑okil tqˈoˈn tibˈ nyakuj Dios. Ex ok tqˈmaˈbˈil: Ayiˈn weˈ Dios, chilaˈ.

¿Mitzin naˈn kyuˈn, tej t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy tiˈj tkyaqiljo lo, tej intinxtaqa kyukˈiy? Ex atzin jaˈlin, bˈiˈn kyuˈn tiˈ ma tzˈok meqonte, tuˈn mi tzule ichin lo. Naˈmx tkanin tqˈijil. Atziˈn tipin nya bˈaˈn, n‑aqˈnin jaˈlin twutz txˈotxˈ toj ewajil, tzmaxiˈ aj teljo a meqolte. Bˈeˈxsin kˈwel tyekˈiˈn ichin tibˈ, a aj ilxix, me bˈeˈx kˈwel bˈyoˈn tuˈn qAjaw, noq tukˈa T‑xew. Ex noq tuˈn tqoptzˈajiyil tten, bˈeˈx kˈwel yuchˈj te jun majx. Atzin ichin aj ilxix tzul noq tuˈn tipin satanás, a tajaw il. Ex kˈwel tbˈinchin nim techil tipin, a noq tuˈn kyjaw kaˈylajkuxjal tiˈj, me noq te sbˈuˈbˈl. 10 Ex kˈwel tbˈinchin tkyaqil wiq il, noq tuˈn kysbˈetku xjal tuˈn, aye kyjaˈ kyxiˈ toj najin, quˈn kykyˈeˈ tuˈn kynimin tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a twutzxix, tuˈn kyklet. 11 Tuˈnpetziˈn, ax Dios kxel tzaqpinkye tuˈn kykubˈ sbˈuˈn, ex tuˈn t‑xi kynimin a yol nya twutzx, 12 tuˈntzin kynaj te jun majx, quˈn kykyˈeˈ tuˈn t‑xi kynimin Tbˈanil Tqanil, quˈn noq oˈkx nchi tzalaj tuˈn kybˈinchin il.

Ma qo jaw skˈoˈn tuˈn qMan Dios tuˈn qklet

13 Me metzin kyeˈ, erman, ayiˈy kˈuˈjlinqiˈy tuˈn qAjaw, o chi jaw skˈoˈn atxix ojtxe tuˈn qMan Dios, tuˈn kykleta, noq tuˈn o saqix kyanmiˈn tuˈn Xewbˈaj Xjan, ex tuˈn o chi nimiˈn tiˈj Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a twutzxix. Tuˈnpetziˈn, kukx kxel qqˈoˈnjiˈy chjonte te Dios kyiˈja. 14 Ikytziˈn, ma chi txokliˈy tuˈn qMan Dios tuˈn kykleta, noq tuˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a xi qqˈmaˈn kyeˈy, tuˈntziˈn jaˈlin at kyokliˈn tiˈjjo a at toj kyaˈj, jaˈ nqoptzˈaje qAjaw Jesucrist.

15 Tuˈnpetziˈn, ayiˈy erman, chi weˈxixa jikyin wen toj kynimbˈila, ex mi tzˈel naj toj kykˈuˈja a xnaqˈtzbˈil xi qqˈoˈn kyeˈy, tej otoˈxtaqa kyukˈiy, ex tojjo uˈj xi qsmaˈn kyeˈy. 16-17 Aku qAjaw Jesucrist ex qMan Dios o tzˈok kˈuˈjlinqe, ex o tzaj tqˈoˈn jun qˈuqbˈil qkˈuˈj te jun majx. Ex tuˈn ikyjo, tzaj tqˈoˈn jun tbˈanil tumil tuˈn kyayoˈn tiˈjjo a at toj kyaˈj, noq tuˈn t‑xtalbˈil. Axit qAjaw ex qMan Dios nimsin te kyanmiˈn ex tuˈn kyweˈxixa kujxix, tuˈntzin kyyoliˈn ex tuˈn kybˈinchintejiˈy wenxix toj tkyaqil.