Add parallel Print Page Options

Ajo qxmilil te jun majx

Atzin jaˈlin, bˈiˈn quˈn qa kbˈajiljo qxmilil tzeˈnku jun tal pach, a jun paqx kbˈajil. Me qa ma bˈajjo qxmilil luˈn, at juntl bˈinchin tuˈn Dios toj kyaˈj, a mixla kbˈajilx, quˈn nya tqˈobˈ ichin bˈinchilte. Twutzxix teˈ, qa tzunx nqo xjiˈpiˈnx wen tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈn jniˈ n‑ikyˈx quˈn, ex qajatla tuˈn ttxˈixpitjo qxmilil jaˈlinxix, tuˈn qpon toj jun ja te jun majx toj kyaˈj, tuˈntzintla at jun kutxbˈil teˈ qanmin. Bˈaˈnxe tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tzunx nqxjipinxjo qibˈ wen, ex nqo bˈisin, quˈn qkyˈeˈtla tuˈn tkyimjo qxmilil. Qalaˈ atla qajjo tuˈn tul Crist jaˈlinxix, tuˈn qkˈmoˈnte akˈaj qxmilil te jun majx, tuˈn ttxˈixpitjo qxmilil lo, ex nya tuˈn tkyim, exsintla tuˈn qxiˈtz toj kyaˈj te jun majx. Quˈn axte Dios xqˈmante tuˈn tokjo qxmilil ikyjo. Ex a saj qˈonte Xewbˈaj Xjan toj qanmin te jun techiljo Tyol, qa yajxi, il tiˈj tuˈn ttzaj tqˈoˈn qxmilil anetziˈn.

Tuˈnpetziˈn, at tqˈuqbˈil qkˈuˈj tiˈj. Atziˈn jaˈlin, bˈiˈn quˈn, qa otoˈx tojjo qxmilil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex najchaqx otoˈ tiˈjjo kyaˈj, jaˈ taˈ qAjaw. Naˈm qlonte luˈn, me ojtzqiˈn quˈn, ex loqo nqo bˈet tojjo qchwinqil tukˈa qnimbˈil. Ex qˈuqle qkˈuˈj tiˈj, ex tuˈntziˈn ikyjo, qajatla tuˈn tkyij tzaqpetjo qxmilil te twutz txˈotxˈ, ex tuˈn qaj najal tukˈa qAjaw te jun majx. Tuˈnpetziˈn, qqˈonktzin tilil tuˈn qel wen twutz qMan Dios, exla qa otoˈ tojjo qxmilil tzaluˈn, mo qa ma qo aj tukˈa. 10 Me il tiˈj tuˈn qok twutz Tkawbˈil Crist, tuˈn qok toj paˈbˈin tiˈjjo qbˈinchbˈin tukˈa qxmilil tzaluˈn twutz txˈotxˈ; qa bˈaˈn, mo minaj.

A tqanil nukˈbˈil tzajnin te Dios

11 Bˈiˈn quˈn qa at tchewil Dios; tuˈnpetziˈn, i tok qqˈoˈn tilil, tuˈn tkubˈ kykˈuˈjxjal quˈn, tuˈn kynimin. Ojtzqiˈn te Dios tuˈn, qa tukˈa junchˈin qanmiˈn nqo aqˈniˈn, ex qˈuqle qkˈuˈja kyiˈja noqit aku tzˈel kynikyˈa te. 12 Me nya tuˈn luˈn, nqo jyon tumil tzeˈn tten tuˈn qnimsin qibˈa kywutza; qalaˈ nqo qˈoˈn tumil kyeˈy, tuˈn kykoliˈn qiˈja, kye noq nchi nimsin kyibˈ kywutzxjal; ex tukˈa kabˈe kykˈuˈj nchi bˈinchin tkyaqil. 13 Qa ma qo ikyˈa tibˈajjo tumil toj twutz junjun kyeˈ tiˈj taqˈin Dios, ala Dios ojtzqilte. Me nya ikyjo; qalaˈ nchin yoliˈn tojxix tumil tuˈntzin kyel wena.

14 Axjo tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Crist chqˈol qey tuˈn qyoliˈn tiˈj Tbˈanil Tqanil kyukˈa txqantl, quˈn twutzx teˈ qa ma kyim Crist te qxel, awo o qo nimin tiˈj, tuˈntzintla qkyim qkyaqilx tiˈjjo tbˈinchbˈin ojtxe qten. 15 Quˈn ate Crist o kyim tuˈn qpaj qkyaqilx, tuˈntzin mi qo ajbˈine qex, qalaˈ tuˈn qajbˈin teˈ, a xkyim te qxel, ex ma jatz anqˈin te jun majx, tuˈn qel wen twutz.

16 Tuˈnpetziˈn, ntiˈ tuˈn qkawin tiˈj juntl tzeˈnku tumil te twutz txˈotxˈ, a noq paˈj yol nbˈaj; exla qa ikyxjo ojtxe nqo kawintaqa tiˈj Crist, a noq tzeˈnku jun aˈla. Me atziˈn jaˈlin, mikyxi qximjo. 17 Quˈn tkyaqiljo at mujbˈil tibˈ tukˈa Crist, ma tzˈok te jun akˈaj tchiˈysbˈin. Ex mi xi lipe tiˈjjo ojtxe tumil, quˈn tkyaqil jaˈlin, ma tzˈok te akˈaj toj tchwinqil. 18 Tkyaqiljo luˈn ma bˈant tuˈn Dios, noq tuˈn qmujbˈin te qibˈ tukˈa, noq tuˈn Crist. Ex ma tzaj toqxenin qoklin tuˈn t‑xi qqˈmaˈn kyexjal, tuˈn tok kymujbˈin kyibˈ tukˈa. 19 Quˈn a t‑xim Diosjo, tuˈn kymujbˈin te kyibˈ tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ tukˈa, noq tuˈn Crist, a kyim te chojbˈil kyil, tuˈntzintla kyel wen twutz. Ex atzin jaˈlin, ma tzaj tqˈoˈn qoklin tuˈn t‑xi qqˈmaˈn kye kykyaqil, tuˈn kymujbˈin te kyibˈ tukˈa. 20 Ma qo ok nyakuj t‑xel Crist tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Ex nqo yolin kyukˈaxjal nya nimil, nyakuj aku Dios nkubˈsin twutz kye. Tuˈnpetziˈn, nxi qqˈmaˈn kye tuˈn kymujbˈin te kyibˈ tukˈa Dios. 21 Quˈn te Crist, ntiˈ teˈ il bˈant tuˈn. Me a Dios xi qˈonte tkyaqil qil tibˈaj twutz cruz, te jun kawbˈil kujxix, noq tuˈn tok te qxel, tuˈntzintla qok te tzˈaqle twutz.