A A A A A
Bible Book List

Tkabˈ Tuˈj Pabl kye Nimil aj Corint 11 Mam, Central (MVC)

Nyolin Pabl kyiˈjjo nya tsanjil Jesús

11  Noqit aku tzikyˈx chˈin nyola kyuˈn, nyakutlaj toj nwiˈy tokx, me o tzikyˈx chˈin kyuˈn tzmax tzaluˈn, qa chebˈe tok nwutza kyiˈja tzeˈnku jun xkyˈaqil, mo tzeˈnku jun manbˈaj tiˈj tkˈwal. Me a xkyˈaqlin luˈn nya weˈy; qalaˈ te Dios, quˈn ma txi ntziyiˈn, tuˈn kyoka te Crist, ikyxjo tzeˈnku jun txin, tuˈn tjaw meje tukˈa tchmil. Me atzin jaˈlin, at nxobˈila kyiˈja, quˈn tzeˈnku te Eva, tej tkubˈ sbˈuˈn tuˈn tẍtijil tajaw il, tuˈn tel tiˈjlin Tyol Dios, yaˈj qa iky xbˈaj kyejiˈy, qa chebˈe xtzyet kyxmoxajtza tuˈn, toj jun tumil ala kyela, tuˈn tel txalpaj kynabˈla, ex qa xkyij kytzaqpiˈn tuˈn kyxi lipey tiˈj Crist tukˈa tkyaqil kyanmiˈn. Akula bˈajjo ikyjo kyxola, quˈn tiˈjkutziˈn jun paqx nxi kybˈinjiˈy nchi yolin tiˈj Jesús, exsin nya toj tumiltz, mikyxiˈ tzeˈnku nxi qqˈmaˈn kyeˈy; ex jun paqx nxi kykˈmoˈn noq jun xewbˈajxi, ex nya Xewbˈaj Xjan, a xi kykˈmoˈn te tnejil; ex jun paqx nxi kybˈiˈn juntl tqanil nyakuj te kolbˈil, me mikyxiˈ tzeˈnku Tbˈanil Tqanilxix Kolbˈil o kybˈiˈy. Kybˈinkutzinjiˈy nyola, quˈn tzuntzin nchi kubˈ kybˈinjiˈy aye tbˈanilxix tsanjil Jesús toj kywutza. Me mikyxi kyokliˈn tzeˈnku weˈ woklin; me kukx nxi kybˈinjiˈy kyyol; ¿Yajtzila wetza? Bˈalaqa a chin yoliˈn nyaxix tbˈanil toj kywutza; me metzin nnabˈla, ojtzqiˈnl kyuˈn, ex o bˈaj nyekˈiˈn ilaˈ maj toj tkyaqil nbˈinchbˈiˈn.

¿Ma nyapela bˈaˈn xbˈant wuˈn kyiˈja, tuˈn ẍin yoliˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil kukxjo, ex mi s‑el nqaniˈn twiˈ nkˈuˈja? Noqpe kyja xkubˈ nmutxsin wibˈa, noq tuˈn kyjawku nnimsiˈn toj kynimbˈila tuˈn nyola. Noq ma tzaj smaˈn twiˈ nkˈuˈja kyuˈn junjuntl Ttanim Dios toj junxil tnam, noq tuˈn wajbˈinkuy kyeˈy. Ex tej intintaqa kyxola, ex ntiˈtaq at weˈy, mi xkubˈ nbˈisiniˈy tuˈn ttzaj kyqˈoˈn chˈin tiˈ weˈy; qalaˈ tej kyul erman aj Macedonia, tzaj kyiˈn tkyaqiljo lo. Quˈn nya wajtaqa tuˈn tok nqˈoˈn jun iqtz kyibˈaja, ex kukx ktenbˈileˈ wuˈn. 10 Twutzxix nyola erman, ex ojtzqiˈn wuˈn qa lu Crist nbˈin wiˈja: Ntiˈ jun xjal toj tkyaqil txˈotxˈ te Acay aku qˈmante qa ma tzˈonin wiˈja, ex qa nya twutzx nyola. 11 ¿Tiquˈn nchin yoliˈn ikyjo? ¿Ma nyapela waja kyiˈja? Quˈn ate Dios ojtzqilte, qa at‑xix nkˈuˈja kyiˈja. 12 Me kukx kˈwel nbˈinchinjiˈy luˈn, tuˈntzin mi txi qˈoyite ambˈil kye nchi jyon tumil kyoklin tzeˈnkuˈ qeˈ, ex njaw kynimsin kyibˈ nyakuj jun twutzxix tsanjil Jesúsqe. 13 Quˈn ayetziˈn ichin lo noqx ttenku kyuˈn, ex sbˈulqe; n‑ok kyqˈon kyibˈ tzeˈnku tsanjil Crist. 14 Me mi chi jaw kaˈylaja tuˈn ikyjo. Quˈn aku te tajaw il ok tqˈoˈn tibˈ te jun t‑angel Dios nqoptzˈaj wen, me noq tuˈn kykubˈku tsbˈuˈn xjal. 15 Tuˈnpetziˈn, mi qo jaw kaˈylaj kyuˈn nchi ajbˈin te tajaw il, qa ma tzˈok kyqˈoˈn kyibˈ nyakuj tbˈanilx nbˈant kyuˈn. Me pon jun qˈij, jaˈ ktzajile tkawbˈil Dios kyibˈaj kujxix wen, tzeˈnkuxjo ntqanin kybˈinchbˈin.

Nyolin Pabl tiˈjjo a ikyˈx tuˈn, tuˈn tpaj Tbˈanil Tqanil

16 Kxel nqˈmaˈn juntl majl kyeˈy: Mi kubˈ kybˈisiˈn qa tokx toj nwiˈy. Exsin qa ikytzjo toj kywutza, kyqˈontza ambˈil wey tuˈn nyoliˈn, tzeˈnku ma txi kyqˈoˈn ambˈil kyeˈ xnaqˈtzil kyxola, a ntiˈ kynabˈl, tuˈntzintla tjaw nnimin chˈin weˈ wibˈ, tzeˈnqeku txqantl. 17 Nya qAjaw qˈmalte weˈy tuˈn tjaw nnimin wibˈa, qalaˈ ayinxa nchin qˈmante tzeˈnku jun xjal nyakuj tokx toj twiˈ, me noq tuˈn nklonte wibˈa kywutza. 18 Ilaˈku kyxola njaw tnimsin tibˈ, tzeˈnkuxnaj jun aˈla nimxix toklin te twutz txˈotxˈ. Ex ikyx wejiˈy, kjawil nnimsin chˈin weˈ wibˈ. 19 Quˈn tzeˈnku kyeˈ, at kynabˈla; me qa ikyjo, ¿Tzeˈntzin tten n‑ikyˈx kyuˈn kyukˈa a ntiˈ kynabˈl? 20 Quˈn n‑ikyˈx kyuˈn kyeˈ nchi ok jkˈun kyeˈy, tuˈn kyajbˈiˈn kye; ex tuˈn kybˈaj sjilin kyuˈn; ex tuˈn kykubˈ sbˈuˈn kyuˈn; ex tuˈn kyel iˈjlin kyuˈn; expe tuˈn tbˈaj tzˈajchin toj kywutza kyuˈn. 21 ¡Me manyor ẍtijqexa tuˈn n‑ikyˈx kyuˈn ikyjo! Me qeˈ, nlayxla tzikyˈx qe quˈn ikyjo. Qalatzin kyeˈ n‑ikyˈx kye kyuˈn a nya wen tuˈn tikyˈx kyuˈn.

Me qa ma jaw kynimsin kyeˈ txqantl kyibˈ, exsin ikyx wejiˈy, ex kjawil nnimsin chˈin we wibˈ, iˈchaqxsin ikytzjo tzeˈnku jun xjal o tzˈokx toj twiˈ. 22 ¿Ma nyatzin aj Ebreyqe xjal lo? Ex ikyqinx wejiˈy. ¿Ma nyatzin aj Israelqe, a skˈoˈnxix tuˈn Dios? Ex aj Israelqin we. ¿Ma nyatzin tyajil Abrahamqe? Ex ikyx wejiˈy. 23 Qa taqˈnil Cristqe, me ayinxixpe weˈ nimxix woklin tzeˈnku kyeˈ, exla aj tkubˈ nqˈmanjiˈy lo, ikyqinjiˈy tzeˈnku jun txˈuˈj. Nimxix o chin aqˈnin weˈ tzeˈnku kye. Ilaˈ maj, o chin bˈaj bˈyoˈn, ex o chin kux jpuˈn toj tze; ilaˈ maj o tzˈelje wiˈja tuˈn nkyima. 24 Jweˈ maj, o chin bˈaj poqˈchiˈn tuˈn kykawil aj Judiy, a bˈeljajlajaj toj kaˈwnaq laqtzbˈil. 25 Oxe maj in bˈaj jemiˈn tuˈn tze; jun maj chˈime in kyimiˈy, teˈ wok xoˈn tukˈa abˈj; oxe maj xi mulqˈaj bark toj aˈ, a jaˈ intinkxetaqa. Antza ikyˈ jun qnikyˈin ex jun qˈij wuˈn toj ttxuyil aˈ. 26 Ilaˈku maj in bˈeta najchaq, ex n‑elje wiˈja tuˈn nxiˈy tuˈn aˈ, ex n‑elje wiˈja kyuˈn ileqˈ, kyuˈn nxjalila aj Judiy, ex kyuˈn nya Judiyqe. N‑elje wiˈja kyoj tnam ex toj kˈul, ex toj ttxuyil aˈ, ex kyxoljo nimil xmiletzˈqe. 27 Ex nimxix ma chin aqˈniˈn tukˈa sikytlin toj taqˈin qMan. Ex nimku maj, mi nchin ktaˈn, ex ma tzikyˈx waˈyaj ex kˈwaj wuˈn. Ex nimku maj o kubˈ npaˈn waˈyaj tuˈn woka toj naˈj Dios, ex o tzikyˈx cheˈw wuˈn, ex ntiˈtaq nxbˈaliˈn. 28 Toj tkyaqiljo lo, tkyaqil qˈij, nchin bˈisiˈn kyiˈjjo Ttanim Dios toj junjunl tnam. 29 Qa at jun nimil xkubˈ numj, tzunx nchin bˈisiˈn tiˈj; ex qa at jun xjal nkubˈ tzˈaq toj tnimbˈil noq tuˈn tpaj juntl, bˈeˈx ntzaj nqˈoja tiˈj.

30 Ikytziˈn erman, qa iltaq tiˈj tuˈn nnimin chˈin wibˈa kywutza, me noq tuˈn tkubˈ nyekˈinkuy, qa ntiˈ wipiˈn wilx wibˈxa. 31 Twutzxix weˈy, quˈn luˈ Dios, a Manbˈaj te qAjaw Jesucrist, a at toklin tuˈn tnimsit tbˈi te jun majx, nbˈiˈn wiˈja, qa ikyjo. 32 Tej nteˈn toj tnam Damasco, a kawil n‑ajbˈintaq te nmaq kawil Aretas, xi tqˈmaˈn tuˈn t‑xqˈuqit tkyaqil ttzija te tnam, tuˈn wok kytzyuˈn. 33 Me in kux qˈoˈn kyuˈn wukˈiˈy toj jun ma tij chiˈl, tuˈn nkutz qˈoˈn toj jun tẍutil tape tiˈjile tnam. Ikytziˈn, in tzaqpajiˈy toj kyqˈobˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes